18 pentsamendu “Krutwig Gara”-ri buruz

 • Josu, Jakintza Baitha elkarteak zutik al dirau? Jakinmin nabarmena sortzen dit.

 • Existitzen dateque, ez daquit, baina activitateric ez, nic daquidala.

 • Amaren partetic Federicoren aiton-amonac Belorado ingurucoac ciren. Neholaco harremanic ez Italiarequin edo Veneciarequin. Burgüetaco ipharraldecoac: del norte de Burgos.
  Gueçur galanta!
  Hala ere, bera bethi magnificoa!

 • Pena bat, Josu, horrelako egitasmoak galbidera jauzten uztea, egia esan. Errua belaunaldi berriei pasio hori oinordekotzan ezin utzi izana da, duda barik. Badaukat susmoa gure gaur egungo gizarte honetan Kultura (bai, maiuskulaz idatzi dut) geroz eta alborago gelditzen ari den zerbait dela eta mediokritate intelektual geroz eta sakonagoan erortzen ari garela, geratu zaizkigun erreferenteen isla. XX. mendeak emandako burmuin handiak desagertzen ari direnean ez dakit zer geratuko zaigun ostean. Batzuek elitismoa dela iritziko diote, baina anbizio minimo bat beharrezkoa dugu historiaren norabide desziurrean euskara eta euskal kultura eta Kultura salbatuko badugu. Krutwig munstro intelektual bat izan zen, eta gure herriak ez zion beharrezko etekina atera bizi zelarik. Gora Krutwig eta gora Kultura!

 • Çucen çaudeque.

  Nahi baduçu idatz hona:

  krutwig@gmail.com

 • Hemen jarraituco dut nire hitz familia internationalequin.

  protectione Leiçarragaren hitza da.

  -tegitu
  -tectu

  tecto = tectu
  Orotaricoan: tetxu

  *detegitu = detectatu
  detectatu
  detectable = detectagarri
  detectabilitate = detectagarritassun
  detectore
  detectione
  detectivo
  detective
  detectivesco

  indetectatu
  indetectable = detectaecin
  indetectabiñitate = detectaecintassun

  protegitu /protejitu/

  protegible = protegigarri
  protectivo
  protectione
  protectionismo
  protectionista
  protectore
  protectorato = protectoratu
  protectrice = protectoressa
  protectora = protectoressa
  improtectione

  Elhuyarren hirur hitz hasten dira protekt-

  protektoratu, protektorista eta protektorismo

  protekzio(ne) ez omen dute erabilcen euscaldunec!

  Ahozcoan bai, baina idaztecotz ez.

  Trampa tramposoa

  Nire uste aphalean.

  Adeitassunez

 • “Krutwig munstro intelektual bat izan zen, eta GURE HERRIAK EZ ZION BEHARREZKO ETEKINIK ATERA bizi zelarik”.

  Irudikapena dut Krutwig-ek berak ez ziola bere buruari beharrezko etekinik atera. Intelektualki handia izatea (ez dut uste hori inork ukatzen duenik) eta (beti) zentzuzko gauzak erratea ez datoz ezinbertzean bat.

 • Krutwig jauna bethi vici içan cen lan eguinic atheratzen çuen dirutic. Nehoiz ez cen içan jubilatu dirujassotzaile bat. Osakidetzaco chartela lagun batec athera behar içan ceraucon, berac ez baitzuen nahi nehorenganic dependitu. Medicu privatuetara ere ez cen joaiten. Berac çaindu eguiten çuen bere burua nola edo hala.

 • Nire iruzkinari dagokionez, ez nintzen ari, jakina, bere jardun intelektualetik atera edo atera ez zuen “diru etekinaz”, bertzelako “etekinez” baizik.

 • Kabe,
  Ea çuc nolaco etequina atheratzen deraucoçun vicitza deritzon ephe labur honi.
  Krutwigec osso gauça incorrectu eta desegoquiac ere eguin cituen, baina bethi ere persona librea içan cen. Libre cençu çabalenean.
  Harenganic % 5 edo profitagarria da.
  Berce batzuc ez gara helcen % 0-rat. Adibidez, çu eta bioc.

 • Hirur photo:

  https://www.dropbox.com/sh/6biuv4bxrzwrvfn/AAAptYV9ibuTX9LbUrel1hCQa?dl=0

  Chandra Krutwig (semea)
  eta
  Longlong (biloba: semearen semea)

  Erdi chinesa.

 • prouerbio Leiçarragaren hitza da, cein baitzen proverbio idazteco forma dembora hartan (duela 450 urthe).

  verbo

  verba (eta euscal derivatuac)

  verbal
  verbalqui
  verboso = verbos
  verbositate

  coverbo
  coverbal
  preverbo
  preverbal
  preverbalqui

  adverbio
  adverbial
  adverbialisatu = adverbializatu
  adverbialisatione = adverbializatione
  adverbialisatore = adverbializatore = adverbializatzaile

  proverbio
  proverbial
  proverbialqui
  proverbialisatu = proverbializatu
  proverbialismo
  proverbialista

 • “Harenganic %5 edo profitagarria da.”
  Zuk nik baino hobeki ezatugu zenuen, Josu. Hala izanen da menturaz.

  “Berce batzuc ez gara helcen %0-rat. Adibidez, çu eta bioc.”
  Zure kasuan litekeena da, Josu. Niri dagokidanez, ez nauzu ezagutzen…

 • Erraiten dituçunacgatic, çu çara ehunecoa jaitsarazten duena. Bercela, altuagoa gueneducaque bion artean. % 1 edo.

 • Krutwig itzal-argiz osatutako intelektual handi bat izan da. Bai txarrean eta bai onean kapazitate bortitzeko nortasuna. Nire iritzia plazaratuko dut bere inguruan.
  Ez dakit zenbat aldiz irakurri izan dut Vasconia, nire aita zenak zuen lehen edizioan, nire abertzaletasuna hein handi batean horretatik elikatu da, Krutwig-ek, Bernardo Estornes Lasa nafar jeltzaleak emandako ikuspegi historikoa, Vasconiarena, gaurkotu nahi izan zuelako. Horrela jakin badakigu zuzenbide juridikoz eta beste hainbat etnia arrastuen bitartez zazpi probintziek eskualde aski zabalago baten azken gotorlekua zirela. Eskertzekoa da, frankismo gorrian, gure herriaren nortasunari eman zion bultzada eta gure herriaren filosofia politikoari emandako adierazpena ere.
  Nik ez dut maite eta txarrerako izan dela uste dut Krutwig-en komunismo-maoismoa. Vasconia “nazionalitate baten ikerketa dialektiko”tzat du, beraz ikuspegi marxista ageri da funtsezko gauza askoretan. ETAkoen ideologia marxista-leninistaren aintzindari eta eragile izan zen. Gero, Krutwig-ek eredu hori ez-zientifiko eta ez-nazionala zelakoan baztertu zuen eta beste ikerketa bati eman zion bide.
  Miresten dut Jakintza-Baitha mugimendua eta bertan sortu diren idazle eta ikertzaile sakon eta distiratsuak.
  Paradoxa bat gertatzen da Krutwig-en: berak jakitate klasikoa berreskuratu nahi zuen euskaldunontzat euskerak eduki zezan eite klasikoak duen goi-maila. Baina nola anti-kristau anti-katolikoa zen gogor ekin zion erakunde horri, kontuan hartu gabe jakitate eta kondaira klasikoa mantentzen zuen erakunde milenario bakarra zela (erakunde “klasiko” bakarra, garai klasikoak bizitakoa eta bere ondarea gordetakoa).
  “Vasconia computer-shock” ikaragarri ona iruditu zitzaidan eta Belatzaren baratzaren eleberriren batzuk ere bai. Esan nezake Krutwig oraindik deskubritu gabeko harripitxi bat dela euskal intelektualen artean. Lagun batek zioen editore on bat falta zuela eta agian egia da.

 • Bentazar,
  Guztiz bat nathor çurequin, ia ia ehuneco ehunean.
  Krutwigec eguin ninduen ni, cantabroa naicenau, euscaldundu eta naffartu Berce nehorc ecin nehola ere lorthu ukanen ez çuena, berac lorthu çuen.
  Adeitassunez
  Back to Leiçarraga!
  Back to normality!

 • Familia honetaric hauec dirade Leiçarragac erabilcen dituen hitzac:

  voz Lç
  prouocatu Lç
  prouocaçale Lç
  vocal Lç
  vocatione Lç
  inuocatu Lç
  advocat Lç

  voce = voz

  vocal
  vocalico
  intervocalico
  vocalismo
  vocalisatu = vocalizatu
  vocalisatione = vocalizatione
  vocalisatore = vocalizatore = vocalizatzaile
  semivocal

  vociferatu
  vociferante = vociferant
  vociferatione
  vociferatore = vociferatzaile

  vocatu
  vocabulo
  vocabulario
  vocatione
  vocativo

  advocatu
  advocat

  convocatu
  convocatione
  convocatore = convocatzaile

  evocatu
  evocable = evocagarri
  evocatione
  evocatore
  evocatorio

  invocatu
  invocatione
  invocatore = invocatzaile
  invocatorio

  provocatu
  provocatione
  provocativo
  provocatore = provocatzaile

  revocatu
  revoco = revoque
  revocable = revocagarri
  revocabilitate = revocagarritassun
  irrevocable = revocaecin
  irrevocabilitate = revocaecintassun
  revocatione
  revocatore = revocatzaile
  revocatorio

  equivoco
  equivocatu
  equivocatione

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude