Josu Lavin

NAFFARRERA

Libertatea

Libertatea - Espainian Hezcunça Legue berria. Alferric berriro ere. Han eta hemen. Uste dute leguea aldaturic cerbait aldatuco dela. Persona onac behar ditugu iracasle modura. Tono desegoquiac,...

Aleguia eta eguia

Aleguia eta eguia - ALEGUIA eta EGUIA Aspaldixcotic euscaldunoc eta naffarroc ez gara vici EGUIAn. Herri modura, diot. Gueu ALEGUIAn vici gara. Mundu ceharo irreal batean. FICTIONEan vici gara. He...

Belatz Gorri

Belatz Gorri - Alexandre iceneco lagun batec ceinec cembait iruzquin eder eguinic baitu hemen Zuzeun escatu draut post hau irequi deçadan. BELATZ GORRI naffarrerazco aldizcariaren lehenengo...

albait

albait - albait edota albeit particula prescriptivoa aztertuco dugu Leiçarragaren baithan. Imperativoaren errannahi ancecoa duen modu prescriptivoa aztertu nahi dugu duela 449 urtheco Leiçarra...

Hica: toca & noca

Hica: toca & noca - Aztertu nahi diagu/dinagu hemen Joannes Leiçarragac eguiten duen hicaren erabilera, bai toca, bai noca moldeetan. Baten bat orhoit daitequeenez, badugu prest Hitano au...

Naffarroa eta naffarrera

Naffarroa eta naffarrera - Uste dut zuzeuco erabilçaileoc ulercen doacela cer den naffarrera. Compara badeçate Naffarroa Ossoa gaur eguneco Nafarroarequin, erraz ulerturen dute cein differenci...

cein, ceina eta ceinac

cein, ceina eta ceinac - cein, ceina eta ceinac icenordain relativoari buruzco proposamen bat eguitera nathorquiçue. Ez ditut gaurcoan aiphatuco bercelaco icenordain eta adverbio relativoac: nor,...

Leiçarraga 2021 epub dohainic

Leiçarraga 2021 epub dohainic - Joannes Leiçarragaren 450. urtheurrena dela eta, haren obra escaini nahi dugu formato differentetan. Gaurcoan obra guztien e-liburua dohainic escaini nahi derau...

Atzekoz aurrera hiztegia

Atzekoz aurrera hiztegia - Atzekoz aurrera gure hiztegia aurkezten dizuegu HEMEN. Euskara batuko 133255 sarrera agertzen dira hiztegi berezi honetan, non hitzak edo sarrerak atzekoz aurrera alfa...

Betolaça naffarra 1596

Betolaça naffarra 1596 - DOCTRINA CHRISTIANA En Romance y Vascuence, hecha por mandado de D. Pedro Maso, Obispo de Calahorra, y la Calçada, y del Consejo del Rey nuestro Señor, para las tierras V...

Naffar Litteratura

Naffar Litteratura - Euscal naffar iracurle maiteac, Carpeta honetan: NAFFAR LITTERATURA orain arte digitalqui berreditatu ditugun liburu guztiac bilduco ditugu. Liburu guztiac batera descargat...

Gratien Adema

Gratien Adema -  Gratien Adema Goienetche —goiticenaz Çaldubi— (Sempere, Laphurdi, 1828co aphirilaren 14a - Baiona, Laphurdi, 1907co abenduaren 10a) euscal idazlea. Elizguiçona cen. 1875ea...

Arnaud Abbadie

?Arnaud Abbadie - Arnaud Abbadie jaun calongea osso garranci handico personaia içan omen cen XIX. mende-amaieraco Ipharraldean, baina, ez da erraça suertatzen haren gaineco datu ascoric escurat...

Etcheberri Saracoa

Etcheberri Saracoa - Joannes Etcheberri (Sara, Laphurdi, 1668 - Azcoitia, Guipuzcoa, 1749) euscal idazlea eta medicua içan cen. Euscalçale handia cen, eta aurreco euscal idazleen lanac ira...

Jean Barbier

Jean Barbier - Jean Barbier (Donibane Garaci, Naffarroa Beherea, 1875eco uztailaren 9a - Sempere, Laphurdi, 1931co urriaren 31) euscal idazlea içan cen. Aphaiz ikasquetac eguinic, 1898an aphaiztu ce...

Felipe Arrese Beitia

Felipe Arrese Beitia - Felipe Arrese Beitia (Ochandiano, Bizcaia, 1841eco maiatzaren 25a - 1906ko urtarrilaren 16a) euscal idazlea içan cen. Marrazquiginça ikassi çuen Gasteicen. Lambidez sanct...

Andres Iturçaeta Eguia

Andres Iturçaeta Eguia - Andres Iturçaeta Eguia (Ochandiano, Bizcaia, 1838co açaroaren 9 - Ochandiano, Bizcaia, 1912co otsailaren 12) euscal idazle eta aphaiça içan cen, Ochandianoco retore iça...

Augustin Anabitarte Iraçu

Augustin Anabitarte Iraçu - Augustin Anabitarte Iraçu, Anabi ecicenez, (Donostia, 1891co açaroaren 20a - ib., 1981eco ekainaren 4a), euscal idazlea içan cen. Euscalçain urgazlea ere içan cen. ...

Pachico Cherren

Pachico Cherren - Antero Apaolaça (Urrechu, 1845 - Ançuola, 1908) boticaria eta politicaria -cembait urthetan Bergaraco alcate liberala içan cen- dugu lan honen eguilea, edo itzulçailea, hobeto e...

Jose Antonio Uriarte

Jose Antonio Uriarte - Jose Antonio Uriarte Adaro (Arrigorriaga, Bizcaia, 1812co maiatzaren 28a - Çarautz, Guipuzcoa, 1869co otsailaren 20a) euscal idazlea eta itzulçailea içan cen. 1829an fr...

Aita Juan Mateo Çabala

Aita Juan Mateo Çabala - Juan Mateo Çabala Çabala (Bilbao, Bizcaia, 1777co irailaren 21a - Çarautz, Guipuzcoa, 1840co otsailaren 6a) euscal idazlea içan cen. 1792an franciscotarren ordenan ...

Juan Antonio Moguel

Juan Antonio Moguel - Juan Antonio Moguel Urquiça (Eibar, Guipuzcoa, 1745eco abenduaren 6a - Marquina, Bizcaia, 1804co maiatzaren 11a) euscal idazlea eta aphaiça içan cen, euscarazco lehen elh...