Josu Lavin

Josu Lavin

NAFFARRERA

Aguirre Asteasucoa

Aguirre Asteasucoa - Juan Bautista Aguirre Elola (Asteasu, Guipuzcoa, 1742-1823) euscal idazlea içan cen. Aphaiz eguin ondoren, bere herrico parrocoa içan cen vicitza guztian, ceinari buruz gau...

Cresala eta Garoa

Cresala eta Garoa - Domingo Aguirre Badiola (Ondarroa, Bizcaia, 1864co maiatzaren 4a - Aguirre etchea, Çumaia, Guipuzcoa, 1920co urtharrilaren 14a) euscal idazle eta aphaiça içan cen, ascoren ...

Joan Perez de Lazarraga

Joan Perez de Lazarraga - Gaurcoan, Joan Perez de Lazarraga (1547/48-1605) poetaren escuizcribua dakarquiçuegu hego naffarrerazco graphiarat transcribatua: ESCUIZCRIBUA (1567-1602) Goico phot...

Hego Naffarrera

Hego Naffarrera - Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, Jose Luis Ormaetxea eta Xarles Videgain jaunec arguitaratu berri duten Euskalkien Sailkapen Berria iceneco liburuaren arauera hirur dirade eusca...

Bartholome Olaechea

BartAholome Olaechea - Bartholome Olaechea' Bizcaico Arteaga iceneco Derioco auçoan jaio cen (1723 - 1795), eta XVIII. mendeko euskal idazle eta abadea içan cen. Joan Perez de Betolaça Gaizte...

Arabaco Joan Perez de Betolaça

Arabaco Joan Perez de Betolaça - DOCTRINA CHRISTIANA En Romance y Basquence, hecha por mandado de D. Pedro Máso, Obispo de Calahorra, y la Calçada, y del Consejo del Rey nuestro Señor, para las ...

Martin de Arzadun Ubidea

Martin de Arzadun Ubidea - Martin de Arzadun Ubidea jauna (Durango, Bizcaia, 1675-1741) abade eta euscal idazlea içan cen. Santi Onaindiaren ustez, bi mendetan, provechu haundicoa, ikassiena, herri...

Juan de Irazusta

Juan de Irazusta - Hona hemen, euskal wikipediak Juan Irazusta idazle gipuzkoarrari buruz esaten diguna: Juan Irazusta Alkizalete, euskal idazlea, (Alkiza, Gipuzkoa, 1688 - 1772) Hernialdeko erret...

Joseph Ochoa de Arin

Joseph Ochoa de Arin - 1713. urthean guipuzquerazco lehen liburuac ikussi çuen arguia. Orain, 300 urthe luce passaturic, berriz ekarcen derauçuegu digitalizaturic graphia originalean lehenengo ...

2021: Naffarrerac 450 urthe

2021: Naffarrerac 450 urthe - Naffarrera fincatu cela' 450 urthe betheco dira 2021. urthean. Lehen euscara batua fincatu çutenac Joannes Leiçarraga eta bere collaboratzaile taldea (Sanz de Tartas,...

EU NA hizteguia

EU NA hizteguia - Euscara-Naffarrera hiztegui handia aurkezten derauçuegu gaurcoan: 133.248 sarrera eta azpisarrera ditu, non alphabetizatu baitira adizqui guztiac ere. Descargatzen ahal d...

Cantabria Bizcaian

Cantabria Bizcaian - Orain aithorcen ausartuco garen eguia hau' realitate hutsa içan da sei mende lucetan, XII. mendetic XIX. mendera arte. 1707. urtheco mappa honetan ikusten ahal dugu nola (gau...

On Quixote Manchaco

On Quixote Manchaco - ON QUIXOTE MANCHACO (2010-2012) Miguel de Cervantes-ec gazteleraz idatzia Enneco Iñarrondoc euscaratua. http://www.onkixotemantxako.eu/ Enneco Iñarrondo jaunac (Kepa B...

Olençaro

OLENÇARO - Anaiarreboc! Nebahizpoc! Ni Olençaro nauçue. Ni Euscal Herri orotaco Olençaro. Ni Olençaro nauçue: atzoco, egungo eta biharco ophariac dakarzquiçuena. Atzo sua nerauçuen...

Euskal aditzaren giltza

Euskal aditzaren giltza - Euskal aditzaren giltza ... Alde eta aldi guztietako euskara kontutan hartuz, hemen aurkezten den euskal aditz sistema sinpleki egoki, perfektu, oso, koherente eta e...

Jean Pierre Arbelbide

Jean Pierre Arbelbide - Jean Pierre Arbelbideren hirur obra HEMEN  iracurcen ahal dituçue Jean Pierre Arbelbide jaunaren hirur obra: Bokazionea edo Jainkoaren Deia 1887, Lille ...

etor baledi = etorriko balitz

etor baledi = etorriko balitz - Euskara Batuaren Eskuliburuan irakurri ahal dugu irudiko testua: EROS BADEZA eta JOAN BANADI formak ez dira behar bezala irakatsi azken 50 urte honetan. Logikoa...

Leonor, Vianaco Princessa

Leonor, Vianaco Princessa - Leonor, Vianaco Princessa Asturiaseco Princessa den Leonor de Borbón y Ortiz-en 13. urthebethetzea da gaur. Mundu guztiac daquiqueenez, Asturiaseco Princessa da Espai...

Naffar Translator

Naffar Translator - Naffar Translator programma berriac batueratic naffarrerarat automaticoqui itzulcen daqui. Idatzi edo itsatsi (Ctrl+V) nahi duçun batuerazco textua ñir ñir eguiten duen punctu...

Adizki ordezkatzailea

Adizki ordezkatzailea - Ondoko programaren bidez batuerazko adizki laguntzaileak naffarrerazko adizki baliokide bilakarazten dira: Ortografia Euskaltzaindiaren gomendioen araberakoa da. Testu...

Jean d’Arambillaga

Jean d'Arambillaga - 1684. urthean Ahetzen sorthurico Jean d'Arambillaga jaunac ondoco liburu ejerra opharitu ceraucun. >>> Jesu Christoren Imitationea Ciburun içan cen aphez gure ida...

Etienne Lapeyre

Etienne Lapeyre 1891. urthean Etienne Lapeyrec Credo obra escaini ceraucun: >>>CREDO pdf Duela urtheric asco computerizatu nuen liburu hau, ceina baita interneteco cembait lekutan aurkitze...