Josu Lavin

Josu Lavin

NAFFARRERA

Naffar Translator

Naffar Translator - Naffar Translator programma berriac batueratic naffarrerarat automaticoqui itzulcen daqui. Idatzi edo itsatsi (Ctrl+V) nahi duçun batuerazco textua ñir ñir eguiten duen punctu...

Adizki ordezkatzailea

Adizki ordezkatzailea - Ondoko programaren bidez batuerazko adizki laguntzaileak naffarrerazko adizki baliokide bilakarazten dira: Ortografia Euskaltzaindiaren gomendioen araberakoa da. Testu...

Jean d’Arambillaga

Jean d'Arambillaga - 1684. urthean Ahetzen sorthurico Jean d'Arambillaga jaunac ondoco liburu ejerra opharitu ceraucun. >>> Jesu Christoren Imitationea Ciburun içan cen aphez gure ida...

Etienne Lapeyre

Etienne Lapeyre 1891. urthean Etienne Lapeyrec Credo obra escaini ceraucun: >>>CREDO pdf Duela urtheric asco computerizatu nuen liburu hau, ceina baita interneteco cembait lekutan aurkitze...

Joannes Haraneder

Joannes Haraneder Hirur obra eder utzi derauzquigu Joannes Haraneder jaunac. Haietarico bat oraindaino ez da seculan digitalizatu. Hona hemen obra honen lehen editionea PDF formatoan: >>>PH...

Basilio Joannategui

Basilio Joannategui ESCUARA [Urruñaco bestetan saritua, 1902] Escualdun ezten jendea, erdaldun bat izan dadiela errenguraric eta acholaric gabe gure mintzaira maiteaz, eluke horrec gauza handiric ...

Naffar paradigma verbalac

Naffar paradigma verbalac - Naffar aditz lagunçailea aurkezten derauçuegu oraingo honetan. >> PARADIGMA VERBALAC Orain garbira passatu ditudan paradigma hauec Federico Krutwigen material in...

Christobal de Harizmendi

Christobal de Harizmendi 1660. urthean, Bordelen, Christobal Harizmendic arguitara eman çuen Ama Virginaren Hirur Officioac iceneco liburua. . . Gaur, 357 urthe beranduago osso ossoric ...

GERO Euskara xumean

GERO Euskara xumean - Patxi Salaberri Muñoa jaunak Axularren GERO liburua dohainik eskaintzen digu ondoko webgune berri honetan: >>> GERO Euskara xumean . Hona hemen, batuerazko ...

Naffar Hiztegui Orocorra

Naffar Hiztegui Orocorra - Naffar Hiztegui Orocorra aurkezten derauçuegu: >>> NAFFAR HIZTEGUI OROCORRA Alde batetic, euscal hitzen corpus publico handiena incorporatzen du... Eta...

Naffar elheac

Naffar elheac > >>> 1000 naffar elhe berheci aiphagarri · aiphamen · aiphatu · aiphu · aitaguinharreba · aitasso · aithor · aithorle · aithormen · aithortu · akelarre · aker...

Pentsamenduaren Klasikoak

Pentsamenduaren Klasikoak > Ondoko lekuan: >>> KLASIKOAK BILDUMA Pentsamenduaren Klasikoak lortu ahal ditugu. 130 liburu badira ere, 105 baino ezin dira deskargatu. 105 hauek bildu d...

Zeniezadake

zeniezadake HEMEN ikusi ahal duzue zenbat aldiz erabili den ZENIEZADAKE adizkia gure 496 klasikoen artean: Guztira izan dira... 0 aldiz. Hau da, behin ere ez, ia 500 liburu horietan!!! Baten ba...

Silvain Pouvreau

Silvain Pouvreau Silvain Pouvreauren borz obra ekarcen derauzquiçuegu oraingoan: Guiristinoaren Doctrina Philotea Gudu Spirituala Jesusen Imitationea Euscal Obra Ttipiac ....

Martin Maister

Martin Maister JESU CRISTEN IMITACIONEA ÇUBEROACO EUSCARALA, HERRI BERAURTACO APHEZ BATEZ, Bere Jaun aphezcupuaren baimentuarequin UTZULIA. PAUBEN, G. DUGUE’ETA J. DESBARATZ Beitan mold...

Joaquin Liçarraga

Joaquin Liçarraga Sermoiac Cembait sanduen viciac asteaz datocenac Coplac Jesu Christoren eta Ama virginaren vicitzac Sanduen vicitzac Berce cembait itzulpen Joaqui...

Jaun Dauphin

Jaun Dauphin JAUN DAUPHIN CENAREN ERITASSUNECO CIRCONSTANCIA BERECIEN ERRELACIONEA, Haren Cofessorac arguitarat emana. Bayonan, FAUVET-DUHART, Imprimatçaillea baithan, Pont-Majour-co Carrican,...

Çaldubi

Çaldubi Gratien Adéma Goienetche Çaldubi idazle semperetarraren laur obra dakarzquiçuegu gaurcoan: >>> Canticac >>> Arçain belcharen neurthitzac >>> Saindu batzue...

Jean Mirande Aiphasorho

Jean Mirande Aiphasorho cenaren HAUR BESOETACOA naffar stylorat emana aurkezten derauçuegu: >>> HAUR BESOETACOA Osso obra polemicoa bere garaian eta orain ere. Jean Mirande Aiphasorho...

Jean Pierre Duvoisin

Jean Pierre Duvoisin Bonaparte princearen soldatapean Duvoisin capitainac Biblia Saindua itzuli çuen euscararat. >>> TESTAMENTU BERRIA >>> TESTAMENTU ÇAHARRA Biblia ossoa...

Piarres Adame

Piarres Adame >> Piarres Adame Saratarraren cembait hitztorio Laphurdico escuaran J.B. ELIÇAMBURU Pau, 1888. J. B. Eliçambururen obratto pollita Piarres Adame...

Añibarro

Añibarro Areatzaco Pedro Antonio Añibarroc Axularren GUERO liburua itzuli çuen Bizcaico euscararat. Hona hemen haren liburua: >> GUEROCO GUERO   Naffar graphian eman ahal i...