Josu Lavin

NAFFARRERA

Krutwigen ibilbidea

ñññññññññlññññññññen ibilbidea - FEDERICO KRUTWIG SAGREDO Jaunaren ibilbideari beguirada orocor bat Euscal Ikasleon Bilçar Aurreracoia eiba.ikasleon.biltzarra@gmail.com 2021eco ...

reuerentia

reuerentia - Nolatan passatu gara euscaldunac reuerentia idaztetic erreberentzia idazterat? Inguruco berce europarrac baino irreverentagoac al gara gu? Anglesez: reverence Catalanez: reverè...

Naffarroaco Resuma

Naffarroaco Resuma - Naffarroaco Resuma: regnu, herri, herrialde, natione edota statu. Resuma verba Orotarico Euscal Hizteguian: 1 erresuma. (L, AN, Sal, S; SP, Lecl, Arch VocGr , VocBN , G...

Krutwig publicoqui

Krutwig publicoqui - Hemen Federico Krutwig, Alemanian, ni mundurat ethor nendin baino lehenxeago. 61 urthe ditut nic orain. Lehengo aldiz publicaturic' photo hau opharitzen derauçuet.  Berac eg...

Krutwig Gara

Krutwig Gara - GARA eguncariac 7 orrialdeco articulu berhecia dakar gaur Federico Krutwig Sagredo jaunari buruz. Anhitz esquer! Dathorren maiatzaren 15ean, 100 urthe bethe lituzque hitza ekinça ...

Persona

  Pertsona batuerazco hitzac ondoco variantac eçagutu ditu euscaraz: persona, presuna, presona, persuna, person, pertsona, pertsuna persona hitzaren familia: persona en persona = in per...

peage

  Peage hitz ejerra Leiçarragatiar hitza dugu. Hona hemen haren familia: peage Ahosquera: /peaje/ Batueraz erabilico baliz, peaje, ahoscatu beçalaxe, idatzico guenuque. interlingua: pedage...

origine

origine - Origine hitzean originatu eguiten da ondoco hitz familia internationala: original originalqui originalitate originaltassun originario originatu originatione originable = originagarr...

magister

magister - magister hitz latinerazcotic haimbat dira euscaran eta Europaco berce hizcuncetan chertatu diraden hitzac.     Euscarazco hitzac beçala eta termino international modura...

ignorant

ignorant - ignorant edota ignorante hitz ceharo internationala honetara aguercen çaicu Koldo Mitxelenaren Orotarico Euscal Hizteguian, cein Ibon Sarasolaren ecinberceco lagunçaz eta languinçaz arg...

Naffarrera Taldea in Telegram

Naffarrera Taldea in Telegram - Telegram erabiliric Naffarrera Taldea eratu dugu nolabaiteco interessa luten guztiei irequiric. Eguiçue clic argazqui honetan sarceco escabidea eguitecotz. ...

figura

figura - Ez da bethi erraça figura mantencea. Hamaica adiera ditu hitz international ejer honec, beheratago ikussiren dugun beçala. Eguiatan hamaica adiera horietan euscarazco itzulpena figura...

functione

functione -  Maiz ascotan erabilcen dut nic anglesezco wiktionarioa hitzen familiac ossatzecotz. Erran deçadan, bide batez, ez daquidala anglesez hitzeguiten eta vicitza honetan ez dut uste ikassic...

Hatsean cen Hitza

Hatsean cen Hitza - HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan, eta Iainco cen Hitza. JOAN 1:1 Hitza eta Jaincoa bat eta bera dirade. Bata bercea gabe ecina. Euscaldunon hitzen familiac az...

Krutwig gaztea

Krutwig gaztea - FEDERICO KRUTWIG-EN BIOGRAPHIA Federico Carlos Krutwig Sagredo Getxon jaio zen, Areetan hain zuzen ere, 1921.eko Maiatzaren 15ean, Mendekoste egun batez. Aita alemana zen, Coloniati...

Leiçarraga berreditatua

Leiçarraga berreditatua - Joanna eta Joannes, Joannes eta Joanna, Joanna de Albret eta Joannes de Leiçarraga: bi haundi, bi erraldoi, bi gigant. Bata bercea gabe ecina. Biac batera... ahala: ...

Via Graphia

Via Graphia - Via Graphia: Bi modutara idatzi ukan dugu euscaldunoc azquen borz mendi hauetan. Lehen hirur mendeetan graphia internationalean, hau da, anglesaren bidetic: aurrena idatzizco hizcunça,...

Interlingua 6

Interlingua 6 - Bidaia ederra eguiten ari gara hitz internationalen familien artean. Niretzat bidaia magicoa da ceharo. Egunero cerbait berri topatzen dut nire bilhaquetetan anglesezco wiktionarioar...

Interlingua 5

Interlingua 5 - Hospital bat hospital bat da, hemen eta edonon. Batueraz OSPITALE hautatu dute. Lettrero berriac eguin behar, nombait.   Interlingua 5...

Interlingua 4

‡Interlingua 4 - Anglesean eta hizcunça romanicoetan commun diren hitzen mulço handiari hizcunça internationala deitzen çaio. Patrimonio lexico grecolatinoa ere deithu içan çaio. Latine...

Interlingua 3

Interlingua 3 - Interlingua da lingua international conceptua laburceco hitza. Ez da hizcunça artificial bat esperanto den beçala. Interlingua hizcunça unificatu bat da, ceinaren azpian anglesac ...

Interlingua 2

Interlingua 2 - Aurreco postaren jarraipena içanen da hau, non interlingua hizcunçatic abiaturic panorama lexico internationalaren ikuspegui berria aurkezten ari baicara. interlingua Jaquin b...

interlingua

interlingua - interlingua = lingua international Neure postetan naffarrera.info behin baino guehiagotan aiphatu dut hizcunça hau, erdara batua icenezta gueneçaqueena. Hizcunça unificatua da ...

Thesauro Internationala

Thesauro Internationala -  Iragan berri den urtharrilaren 15ean 70 urthe bethe ditu Interlingua iceneco nationearteco hizcunçac. Neure vicitzaco 10 urthe dedicatu nerauzquion hizcunça honen a...

Nemo patriam quia magna est amat

Nemo patriam quia magna est amat - Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua: Nehorc ez du bere aberria maite' handia delacotz, berea delacotz baicic. Lucius Annaeus Seneca edota Seneca Gazt...