Etiketa: Eskua

No Pictures!

Zerbait ikusi, kamera begi aurrean paratu eta botoia sakatzeko unean esku bat azaldu kamera aurrean eta "Fotos no!" esan izan didate behin baino gehiagotan. Batzuetan hitzez gain, militar botekin txo...