Aita Agustin Cardaberaz

Aita Agustin Cardaberaz –

Aita Agustin Cardaberaz Elgorriaga Hernanin jaio cen 1703co abenduaren 29an eta 1770eco urriaren 18an hil cen Castello de San Giovanni, Italiaco Bolonian. Euscal idazlea eta theologoa içan cen eta, halaber, Bilbaoco eta Oñatico universitateetan iracasle.

Aita Agustin Cardaberaz

Iruñean eta Valladoliden philosophia eta legue ikasquetac eguin ondoren, Jesusen Compainian sarthu zen 1721ean. 26 urthe cituela aphaiz eguin cen. Bilbaoko Jesusen Lagundiaren escolaco grammatica iracasle icendatu çuten, eta garai hartan hassi cen hizlari guisa ospe handia harcen. 1736an Loiolan jarri zen vicitzen eta bertatic Guipuzcoaco eta Bizcaico herrietara abiatzen cen predicari.

Cardaberacen saindu fama Euscal Herri guztira çabaldu cen.

1767. urthean Espainiaco Carlos III.ac jesuitac Espainiatic bota cituenean Italiara jo çuen berce jesuitequin batera eta han hil cen hirurogueita çazpi urthe cituela.

Manuel Larramendiren escolacoen artean sarthua içan da Cardaberaz, idazle guisa.

Cardaberaz hil ondoren (1770) bere obra asco berrarguitaratu cituzten eta arguitara gabeac plaçaratu.

Obren cerrenda:

 • Christauaren Vicitza edo orretarako Vide erreza bere amabi Pausoaquin (1744).
 • Aita San Ignacioren Egercicioen Gañean Afectoac, beren Egemplo, ta Dotrinaquin: edo Egercicioen II. Partea (1761)
 • Aita San Ignacioren Egercicioen III. Partea (1761)
 • Aita San Ignacioren Egercicioen Gañean, orien lau asteetaco Meditacio laburrac, edo Egercicioen IV. Partea (1761)
 • Ondo iltcen icasteco ta ondo iltcen laguntceco egercicioak (1762)
 • Jesus, Maria ta Joseren devociñoco Libruchoric atararico devociño batzuc (1763). Bizcaieraz.
 • Mezaco Sacrificio ta Comunio Sagraduaren gañeco doctrina (1782).
 • Escu liburua, ceinetan arquitcen dira cristau onaren eguneroco egercicioac (1826).
 • Amorezco ta Dolorezco Jesu-Christoren Pausuac (1858).
 • Ama Veneragarri Josefa sacramentu guciz santuarena ceritzanaren Vicitza eta vertuteac (1882).
 • Azpeitico erri chit noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra (1901).
 • Christauaren doctrina (1760).
 • Eusqueraren berri onac (1761).
 • Justuen Ispillu Arguia (1764).
 • Senar emazte santuak (1766).

Gure naffar editionea HEMEN.

Leku honetan ere Aita Cardaberacec erabilitaco hitz guztien cerrenda ikusten ahal duçue.

Aita Agustin Cardaberaz

NAFFARRERA

Zer duzu buruan “Aita Agustin Cardaberaz”-ri buruz

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude