satan

satan – 

Beelzebub, Lucifer edo Satanen familia ikussiren dugu gaurcoan.

daimon
daemon
demon

demonio
demoniatu
endemoniatu = demoniatu
demoniaco
demoniacoqui
demonico
demonicoqui
demonolatra
demonolatria
demonologo
demonologia
demonologico

demonagogo
demonetta
demoniano
demonianismo

demonifuga
demonificatu
demonismo
demonista
demonisatu = demonizatu
deminisatione = demonizatione
demonessa
demonocratia = demonocracia
demonographia
demonographo
demonomagia
demonomantia = demonomancia
demonomania
demonomaniaco
demonomista
demonomia
demonopathia
demonophobia

agathodemon
antidemonico
archidemon
archidemonio
cacodemon
cacodemoniaco
cacodemonico
contrademonico
eudemon
eudemonia
eudemonico
eudemonica
eudemonismo
pandemonio
pandemonium = pandemonio

diabolo
diaboleria
diabolessa
diabolico
indiabolatu = endiabolatu

deabru
deabruqueria
deabrutu

Satan
satanico
satanismo

satan

NAFFARRERA

51 pentsamendu “satan”-ri buruz

 • diacono

  diaconato = diaconatu
  diaconessa
  diaconal
  archidiacono
  protodiacono
  subdiacono

  diacre Lç
  diacrego = diaconato = diaconatu
  archidiacre = archidiacono

 • deutero- (bigarren)

  deuterium = deuterio
  deuterio = deuterium
  deuteron
  Deuteronomio
  Deuteronome Lç = Deuteronomio
  deuton
  deutoxydo

  deuterobenzeno
  deuterocanonico
  deuterochloroformo
  deuteroconcha
  deuterocono
  deuteranopia
  deuteroformaldehydo
  deuterogamia
  deuterogenico
  Deutero-Isaiah
  deuteroxydo
  deuteroporphyrina
  deuteroreducitu
  deuteroreductione
  deuteroscopia
  deuterosomo
  deuterothematico
  deuterothema
  deuterozooide

 • 1.

  Dionysio
  Dionysius = Dionysio
  dionysia
  Dionysia
  dionysiaco

  2.
  Dionyso
  Dionysus = Dionyso
  Dionysos = Dionyso

 • diamant Lç

  diamante = diamant
  adamantino
  demantoide
  diamantino = adamantino

  diamantifero
  hyperdiamante = hyperdiamant
  nanodiamante = nanodiamant

 • diphtongo Lç

  Hobequi -phth-.

  diphthongo
  diphthongatu
  diphthongatione
  diphthongisatu = diphthongizatu
  diphthongal
  diphthongico
  diphthongisatione = diphthongizatione
  diphthongisatu = diphthongizatu
  diphthongoide
  diphthongia

  triphthongo
  triphthongal
  triphthongisatione = triphthongizatione
  triphthongisatu = triphthongizatu

  monophthongo
  monophthongal
  monophthongisatu = minophthingizatu
  monophthongizatione = monophthongisatione

 • Epiphania Lç

  epiphania
  epiphanico
  epiphano
  epiphanisatu = epiphanizatu

 • epistola Lç

  epistola

  epistolar
  epistolario
  epistolero
  epistolista
  epistolographo
  epistolographista = epistolographo
  epistolographia
  epistolographico

 • ecclesia (eliça, congregatione)

  ecclesiasta
  ecclesiastico Lç
  ecclesiasticoqui
  ecclesiarcha /ekklesiarkha/
  ecclesiarchia
  ecclesiocratia = ecclesiocracia
  ecclesiocratico
  ecclesiolatra
  ecclesiolatria
  ecclesiologia
  ecclesiologo
  ecclesiologico
  ecclesiologicoqui
  ecclesiologista = ecclesiologo
  ecclesiophobia
  ecclesiophobo
  ecclesiophobico

  ecclesiasta
  Ecclesiastes
  Ecclesiaste Lç = Ecclesiastes

  Sola Ecclesia

  + eliça &

  Leiçarragac:
  Eliçá ezten eliça
  = Eliçá ez dadin içan eliça.
  “que la Iglesia no sea iglesia”

 • stoma (aho)

  stoma
  stomal
  intrastomal
  nonstomal
  parastomal
  suprastomal

  stomatitis
  stomatoscopio
  stomatoscopia
  stomatologo
  stomatologia
  stomatologico
  stomatocyto
  stomatocytico
  stomatocytosis = stomatocytosi

  stomacho (urdail)

  estomago = stomacho
  estomac Lç = stomacho /stomakho/
  stomachal
  stomachico
  antestomacho
  forestomacho

 • Ethiopia

  ethiopiano Lç = ethiopiar
  ethiopiar
  ethiope
  ethiopico

  ethiopianisatu = ethiopianizatu
  ethiopianisatione = ethiopianizatione

  ethiopianismo
  ethiopianista

 • eunucho Lç 6

  eunucho /eunukho/

  eunuchismo /eunukhismo/
  eunuchoide
  eunuchoidismo
  eunuchisatu = eunuchizatu

 • pneuma

  pneu = pneumatico
  pneumatica
  pneumatometro
  pneumatologia
  pneumatologico
  pneumaticitate
  pneumaticotassun
  pneumatizatione
  hypopneumatizatione
  hydropneumatico
  pneumatocele
  pneumatocyste
  pneumatogramma
  pneumatographo
  pneumatolysis = pneumatolysi
  pneumatometro
  pneumatometrico
  pneumatometria
  pneumatosis = pneumatosi
  apneumatosis = pneumatosi
  pneumatophoro
  pneumatothorax
  pneumaturia

 • Aizu, Josu, ez duzu uste ariketa hauetarako beste gune aproposagoak badaudela? Zeure bloga edo webgunea adibidez?

 • Ez, Joseina, ez. Leku hau da lekuric egoquiena.
  Ariqueta hauec, lexico internationalari buruzcoac, nehorc ez ditu eguin euscaraz orain arte. Nehorc ere, seculan ere ez.
  Bacen garaia, mundua ikus deçagun euscaraz eta euscaratic.
  Batuerari 40.000 hitz falta çaizquio, dudaric gabe.
  Neuc presentatzen ditudanac, hain çucen ere, cein batuerazco graphiarat ere ekarcen ahal baitira erraz errazqui.

 • Ederto, baina behin zure asmoa jakitera eman duzularik, utz dezakezu lekua beste eztabaida batzuetako erantzunak ikusteko aukera izan dezagun?

 • Ulertu nahi çaitut, Joseina.
  Asmoa ez, hitz familia international guztiac ekarri nahi ditut hona.
  Nire calaca ez baçaiçu laket, asqui duçu ez iracurriric.
  Ala berceric da çure nahia?

 • Euphrates
  Euphrate Lç 1 = Euphrates
  Euphrates Lç 2

  Euphrasio
  Euphrasia

  Euphrates eta Tigris ibaien arteco lurrari Mesopotamia (ibaien artecoa) deitzen citzaion. Han egon cen Sumeria.

  potamo (ibai)

  hippopotamo
  Mesopotamia Lç
  mesopotamico
  mesopotamiano
  mesopotamiar

  potamogeton
  potamologia
  potamophilo
  potamophobia
  potamoplankton = potamoplancton

  Sumeria
  Sumer
  sumeriano = sumeriar
  sumerio
  Sumerologia
  sumerologo
  sumerologista = sumerologo
  sumerologico
  sumerogramma

 • exodo

  exodus = exodo
  Exodus = Exodo
  Exodo

  exodismo
  exodista
  exodico
  Contracoa: esodico

 • exorcisatu = exorcizatu
  exorcismo
  exorcista Lç 3

 • Pacienciarena ere ekarrico duçu?

 • Baiqui, Joseina,
  patientia / patiencia / pacienciarena eguina dut.
  Orain grecotico hitzequin nabil. Hypomone eta.

  Har dosi tipi bat patienciarena eta berceño bat hypomonearena. Othoi.

 • Phocez çoratzen!

 • Galatia Lç 7
  galata
  galatiano Lç 6 = galatiar
  galatiar
  galatico

  Galilea Lç 72
  galileo
  galileano Lç 15 = galilear
  galilear

 • Ba al dago desberdintasunik hitz internazional eta maileguen artean?

 • Kaixo Josu,
  Zure artikuluetako zure iruzkinekin, Zuzeu-ko hasiera orriaren eskuinaldean agertzen den “Azken iruzkinak” atal osoa zerorrek hartzen duzu, eta beste artikuluetako iruzkinak ito egiten dira zureetan.
  Uste dut hori dela Joseinak esan nahi zuena.

 • Ba ote!
  Milla esquer explicationeagatic!
  Neuc zuzeu muguicorretic erabilcen dut, eta ez naiz horreçaz jabetu!

 • MLG,

  eliça liçateque mailegu bat.
  ecclesia, ordea, hitz internationala, nondic ecclesiastico eta abar dathocen.

  nazio hitza ere internationala da; baina graphia, ordea, ez. Graphia internationalean natione da.

  Euscalçaindiac ez du batere argui cer den hitz edo hitz familia internationala. Graphiac alteratzen dituzte “euscal” itchura eman nahian.
  Oker daude, nire ikuspeguitic.

 • -PHANTA-

  hierophanta = hierophant
  hierophant
  hierophantico
  hierophanticoqui

  hierophania
  hierophanico
  hierophanicoqui

  phantasia
  fantasiatu = phantasiatu
  fantasia = phantasia
  fantasma = phantasma
  phantoma = phantasma
  phantosma = phantasma
  phantasta
  phantastico
  phantasticoqui
  fantasmagoria = phantasmagoria
  phantasmagoria
  fantasmagorico = phantasmagorico
  phantasmagorico

  fantasisatu = fantasizatu = phantasisatu = phantasizatu

  fantasisatione = phantasizatione =

  phantasisatione = phantasizatione

  phantasiazco
  phantasiaçu = phantasiatsu
  phantasiatsu

  Leiçarragac:

  fantasia Lç 4
  fantasiazco Lç 1 = phantasiazco
  fantasiaçu Lç 2 = phantasiaçu
  fantosma Lç 3 = phantosma

 • eusco
  euscotar
  Euscadi
  Euscaria
  euscara
  euscaldun
  euscaldunberri
  euscaldunçahar
  euscaro
  eusquera = euscaldun
  eusqueldun = euscaldun

  heusc- = eusc-

  basco
  vasco = basco
  vascoespainol = bascoespainol
  bascoespainol
  euscoespainol
  vascofrances = bascofrances
  euscofrances
  vascophilo = bascophilo
  bascophilo
  euscophilo = euscarophilo
  euscarophilo
  vascophobo= bascophobo
  bascophobo
  euscophobo = euscarophobo
  euscarophobo
  vascoparlante = bascoparlante
  bascoparlante = bascoparlant
  vascohablante = bascoparlant
  vascon
  vascoin = vascon
  bascoi = vascon
  bascoin = vascon
  vasconisatu = basconisatu
  basconisatu = basconizatu
  vasconisatione = basconizatione
  Vasconia = Basconia
  Baskonia = Basconia = Vasconia
  Basconia
  vasconista = basconista

  Basque Country
  Pais Vasco = Pais Basco
  Pais Basco = Euscal Herria
  protovasco = protobasco
  prevasco = prebasco
  prebasco
  bascophono
  basconavarro
  basconavarra
  basconavarres
  vasconaffar = basconaffar
  basconaffar
  eusconaffar

  Uasconia = Vasconia
  Uasconia = Gasconia
  Gasconia
  Gasconha = Gasconia
  gascon

  euscaldunizatu
  euscaldunisatu = euscaldunizatu
  euscaldunizatione = euscaldunizatione

  vascongado
  vasconisatu = vasconizatu = basconizatu
  basconizatu
  Vascongadas

  Cantabria
  cantabriar
  cantabrico
  cantabro
  cantabra
  cantabres

  Navarra
  Nabarra = Navarra
  Nabarra = Naffarroa
  Nafarroa = Naffarroa

  Nafarroaco Erresuma = Naffarroaco Resuma
  Regno de Navarra = Reyno de Navarra
  Reyno de Navarra = Regno de Navarra
  napar = naffar
  naffarrera
  nafarrera = naffarrera
  navarro = navarres
  navarra = navarresa
  nabar = naffar
  napar = naffar
  naphar = naffar

  Lingua Navarrorum = naffarron hizcunça = naffarrera

  Lingua Vasconum = euscaldunon hizcunça = euscara

 • Elhuyarren Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoan hau sarrera hau topatzen dugu:

  ZT Hiztegi Berria
  https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/bitelogenesi

  bitelogenesi

  1. Biol./Zool.
  Biteloa sortzeko prozesua.

  en vitellogenesis, yolk deposition
  es vitelogénesis
  fr vitellogenèse

  Hirur hizcunçotaric bitan vitello aurkitzen dugu eta bitan ere genesis.

  Honexegatic naffarreran

  vitellogenesis = vitellogenesi

  daducagu.

  Cer abantail suerte daduca bitelogenesi idazteac?

  Batueraren philosophiaren ondorio bat berceric ez. Ondorio hyper latza munduaren aurrean nor içan nahi dugunonçat!

  Adeitassunez

 • bitelo bera bakarric bilhaturic

  bitelo

  1. Zool.
  Garapen-bidean dagoen enbrioia elikagaiez hornitzen duen obuluko materiala.

  en vitellus, yolk
  es vitelo
  fr vitellus

  Ez al da normalagoa vitellus edo hobequi vitello erabil deçagun euscaldun normaloc?

  Norat eramaiten gaitu, bada, bitelo forma travestituac? Norat?

 • Baditugu bi vitello mota lexico internationalean:

  vitello (arra bada) edo vitella (emea bada) = chahal

  Gaurcoan bercea çaicu axola, bigarrena:

  vitello (gorringo)

  vitellino

  univitellino
  bivitellino
  choriovitellino
  intravitellino
  perivitellino

  vitellocyto
  vitellogeno
  vitellogenesis = vitellogenesi
  vitellogenico
  vitellogenetico = vitellogenico
  vitelloinstentinal
  vitellophago
  vitellarium = vitellario
  vitellario = vitellarium
  vitellaria = vitellarioac
  vitellarial
  vitellariano = vitellarial

  vitellolysis = vitellolysi
  vitellolytico

  vitelliforme
  vitelligeno = vitellogeno

 • gen-

  gene

  genesis = genesi
  genesiaco

  genealogo
  genealogia
  genealogico
  genealogicoqui
  genealogista = genealogo

  androgenesis = androgenesi
  anthropogenesis = anthropogenesi
  autogenesis = autogenesi
  biogenesis = biogenesi
  abiogenesis = abiogenesi
  biligenesis = biligenesi
  biothermogenesis = biothermogenesi
  blastogenesis = blastogenesi
  caryogenesis = caryogenesi
  chondrogenesis = chondrogenesi
  cytogenesis = cytogenesi
  diagenesis = diagenesi
  ectogenesis = ectogenesi
  embryogenesis = embryogenesi
  epeirogenesis = epeirogenesi
  epigenesis = epigenesi
  epirogenesis = epirogenesi
  ethnogenesis = ethnogenesi
  frontogenesis = frontogenesi
  gametogenesis = gametogenesi
  gamogenesis = gamogenesi
  glycogenesis = glycogenesi
  hematogenesis = hematogenesi
  heterogenesis = heterogenesi
  histogenesis = histogenesi
  hologenesis = hologenesi
  hormonogenesis = hormonogenesi
  hypergenesis = hypergenesi
  lipogenesis = lipogenesi
  lithogenesis = lithogenesi
  macrophylogenesis = macrophylogenesi
  metagenesis = meragenesi
  microphylogenesis = microphylogenesi
  mnemogenesis = mnemogenesi
  monogenesis = monogenesi
  morphogenesis = morphogenesi
  mutagenesis = mutagenesi
  neurogenesis = neurogenesi
  odontogenesis = odontogenesi
  ontogenesis = ontogenesi
  oogenesis = oogenesi
  organogenesis = organogenesi
  orogenesis = orogenesi
  orthogenesis = orthogenesi
  osteogenesis = osteogenesi
  ovogenesis = ovogenesi
  palingenesis = palingenesi
  pangenesis = pangenesi
  paragenesis = paragenesi
  parthenogenesis = parthenogenesi
  pathogenesis = pathogenesi
  pedogenesis = pedogenesi
  petrogenesis = petrogenesi
  phylogenesis = phylogenesi
  phytogenesis = phytogenesi
  polygenesis = polygenesi
  progenesis = progenesi
  psychogenesis = psuchogenesi
  pyogenesis = pyogenesi
  pyrogenesis = pyrogenesi
  rhizogenesis = rhizogenesi
  schizogenesis = schizogenesi
  seismogenesis = seismogenesi
  sociogenesis = sociogenesi
  spermatogenesis = spermatogenesi
  spermiogenesis = spermiogenesi
  sporogenesis = sporogenesi
  syngenesis = syngenesi
  tectogenesis = tectogenesi
  teratogenesis = teratogenesi
  thermogenesis = thermogenesi
  vitellogenesis = vitellogenesi

  genetico
  biogenetico
  abiogenetico
  embryogenetico
  morphogenetico
  ontogenetico
  organogenetico
  orthogenetico
  orogenetico
  palingenetico
  parthenogenetico
  pathogenetico
  pedogenetico
  phylogenetico

  genetica

  amidogeno
  autogeno
  cancerogeno
  cryogeno
  cyanogeno
  dynamogeno
  endogeno
  exogeno
  fumigeno
  gasogeno
  glycogeno
  halogeno
  heterogeno
  homogeno
  histogeno
  heterogeno
  heterogeneo
  hydrogeno
  lacrimogeno
  mutageno
  nitrogeno
  oxygeno
  pathogeno
  photogeno
  pigmentogeno
  spasmogeno
  terrigeno
  thallogeno
  vaccinogeno
  vitelligeno = vitellogeno
  vitellogeno

  embryogenia
  ethnogenia
  geogenia
  histogenia
  ontogenia
  organogenia
  phylogenia

 • hebreo

  hebrea

  hebrear
  hebreera

  hebraismo
  hebraista
  hebraistico
  hebraisticoqui
  hebraico
  hebraicoqui
  hebraisatu = hebraizatu
  hebraisatione = hebraizatione
  hebraicisatu = hebraicizatu
  hebraicizatione = hebraicizatione

  Juda
  Judah = Juda
  Juda = Judas
  Judas = Juda

  Judea

  judeo
  judu

  judaico
  judaisatu = judaizatu
  judaisatione = judaizatione
  judaismo
  judaista
  judeobasco
  judeonaffar
  judeochristiano
  judeogermano
  judeoespaniol
  Judeo-Christian-Islamico
  Judeo-Islamo-Christiano
  Judeo-Christiano
  judeophobia
  judeophilia
  judeocida
  judeocidio
  Judeo-Christianitate
  Judeo-Catalan
  judeofascismo
  judeofascista
  Judeo-francese
  judeocratia = judeocracia

  Judahita = Judaita
  Judaita
  Judea
  judeano = judear
  judear

  Israel
  israelita
  israelitico
  israeliano = israeldar
  israeli
  israelophilo
  israelophilia
  israelophilico
  israelophobo
  israelophobia
  israelophobico
  Israhell = Israel
  Isratina (Israel + Palestina)

  Zion
  zionista
  zionismo
  anti-zionista
  antizionista
  pro-zionista
  prozionista
  zionistico

  anti-zionismo
  anti-zionistico
  antizionistico
  pro-zionismo
  pro-Zionistic
  prozionistic
  Zio = Zion
  Zionita

 • Aupa Josu!
  Nere ustez itzela da eguiten ari zaren lan hau.
  Medicunza euscaraz eguin dadila revindicatzen duen batec, hitz hauen familiac Zuzeun hala egotea babestu behar luque goitic beheraino.
  Bainan berdin sciencia, technologia, philosophia…
  Mende honetan euscarac zuri zor drauzuna aguian comparagarria da soilqui orain dela laur mende eta erdi Leizarragac eta eguin zutenarequin.
  Hori criterio minimoa duen orhoc ba daquique.
  Zuzeuc ere, eguiteco historico bat bethetzen du, plataforma bezala. Esquercecoa da haien paciencia eta vista ona gauza honetan.
  Beno, hala ikusten dut nic.
  Neretacotz, familia hauec dira lectione ttipi moducoac, erraz ikastecoac, poliqui poliqui integratzen direnac garunean. Eta beitu, grecoa eta romanica ari gara ikasten euscaraz erabilcecotz.
  Eta dohainic!
  Mila esquer, Josu!
  Adeitassunez

 • Anhitz esquer, Ale!

  Aiçu, perfectuqui ulertu duçu nire hitz familia calacari hauen certaracoa.
  Helburu didactico hutsa dute eta euscara plus-hizcunça bilhaca dadinçat eguinac dirade.
  Ni maisu jubilatu berri bat berceric ez naiz.
  Nire ikasleei bethi ere jaquinaraci derauztet nire intentioneac. Seculan ez dut deus izcutatu haien aurrean nire pensamenduetaric. Libre sentiaraci naute eta libre ikussi ditut neuc ere.
  Adibide bat ipincearren.

  nazio hitza aguercen bacen guelaco libururen batean, neuc arguiro explicatzen nerauen hitz hori euscaraz natione cela, hau da, francesez eta anglesez den beçala. Espainolec nación idaztea erabaqui çutela ahosquera hori impossatu nahi çutelacotz beren mempeco guztiei.
  Eta Euscalçaindiac ere espainolen modura actuatzen duela nazio ahosquera impossatu nahian nazione eta nazino gainetic.
  natione idatz bagueneça, hirur ahosquera horiec berdin çucenac lirate: nazione, nazino, nazio.
  Perfectuqui ulercen çuten.
  Normala!

 • geoler da hitz bat Leiçarragarena.

  Norena, bada, bercela! Ezta?

  geoler hau /jeoler/ ahoscatzen da. Eta hala aguercen çaicu, segurasqui vorondateric hoberenarequin, Orotarico Euscal Hizteguian. Bucaeraco – r hori suavea da.
  Errannahia carcelari da.
  Francesez geôlier da, cein baita geôle hitzaren derivatu bat (= carcela).
  Naffarrerac permittitzen du -o forma masculinoa eta -a femininoa sorcea:

  geoler /jeoler/ = carcelari
  geolero /jeolero/ = carcelero
  geolera /jeolera/ = carcelera

  geôle horretaric gaztelaniazco jaula eta batuerazco kaiola dathoz. Edo bederen harremanetan daudeque. Espero dut Naberan jaunac beguiac irequi ez dietzagula ustegabeco idea bicainen batequin!

  Orotaricoan ondocoa iracurcen ahal dugu caiolari buruz:

  kaiola.
  1. (V, G, AN, L, BN, S; Urt III 179, Lar, Añ, Arch VocGr , Dv, H), kaloia (S; Arch VocGr , Dv (S), H), gaiola (Lar, Añ, H), jaiola (AN-egüés; Añ), kajiola (Volt 59), galoi (H), kaxola, kattola (AN-araq). Ref.: Bon-Ond 145; A (kaiola, kaloi); Lrq (kaiola, kaloia , “l’a final appartient au thème”); Satr VocP (kattola); Iz ArOñ, Etxba Eib y Elexp Berg (kaixola).

  Caiola’ adiera batean carcelaren synonymoa da. Beraz forma hauequin pare:

  geoler /jeoler/ = carcelari
  geolero /jeolero/ = carcelero
  geolera /jeolera/ = carcelera

  caioler
  caiolero
  eta
  caiolera

  sor litezque gazte inconformisten baithan.

  Ança denez, cavea hitzaren caveola diminutivotic dathorque, ceinac bururat ekarcen baiteraucu euscarazco cabia edo habia, choriena.

  Adeitassunez

 • heresia Lç 6

  heresia

  herejia = heregia = heresia
  heregiaco = heresiaco
  heregiazco = heresiazco
  hereje = herege
  herege / hereje/ = heretico

  heresiarcha / heresiarkha/
  heresiarchia /heresiarkhia/

  heretico
  hereticoqui

  archiheretico /arkhi- edo /arxi-/
  heresiaco = heretico
  heresiologo
  heresiologista = heresiologo
  heresiologia
  heresiologico
  heresiologicoqui
  heresiographo
  heresiographia
  heresiographic
  nonheretico = ez heretico

 • Kasu bakarra zara, Josu, blog munduan: zuk zeorrek erantzuten diezu zeure sarrerei! Ez zait etikoa iruditzen blog honetaz egiten duzun erabilera zure idiolektoari ikusgarritasuna emateko. Baina hori zuk ederki dakizu.

 • Kabe jauna,
  Neuc lan eguiteco systema bat daducat. Hitz familia bat telephonoco ohar bloc-ean ossatzen dudanean plaçaratzen dut iruzquin modura.
  Guehien valiatzen ditudanac dira Orotaricoa, interlingua-english dictionarioa eta angles wiktionarioa.
  Neuc ederto daquit batzuei içugarri gustatzen çaiela methodo hau. Berce nehon ez baitute topatzen ahal honelacoric ecein ere hizcunçatan. Graphia internationala erabilcen dut Leiçarragac eta eguin çuten modura. Erraz passa litezque batuerazco ohico grafiarat.
  Hala ere, cer da molestatzen çaituena?
  Nire idiolectoa dela dioçu. Hombre! Leiçarragarena bethe bethean bethetzen dut azquen 450 urtheetaco euscara contuan harturic.
  Zuzeucoec bethi tractatu naute respectu eta tolerancia guztiarequin, eta cinez eternalqui esquerturic içanen natzaie.
  Adeitsuqui

 • Plus-hizkuntza da euskara hitz internazionalekin (grekoak eta latindarrak), bestela, minus hizkuntza bat da, aldeano ezjakinen kontu bat. Josu, zergatik hainbesteko euskararenganako mesprezu? Zergatik da “graphia” “grafia” baino hobeagoa? Ez didazu lehen egindako galderari erantzun onik eman, beraz, hitz internazionalak = maileguak.
  “Espainolec nación idaztea erabaqui çutela ahosquera hori impossatu nahi çutelacotz beren mempeco guztiei.” Ea baieztapen hau frogekin erakutsi dezakezun.
  Erantzun seriorik edo argumentaturik lortuko ez dudanez ausartuko naiz esatera zurea, Josu, xenofilia eta fetitxismoa hutsa dela, fundamentu gutxi baitauka egiten duzunak hiztun komuniteari begira.
  Halaber, zure formak arrogant, harroputz eta harrokeriaz beteak dira. Ez dizu Naberanek azken iruzkinotaz ezer ihardetsi eta zuk bera aipatu, bazpare… Ai, Josu, uste nuen nik “graphia classicoan” idazteak balio onak zekartzala berarekin, baina ikusten dudanez, ez da horrela. “Ego” hitzaren familia noizko?

 • Josu, nere ustean, blog honetaz egiten duzun erabilera ez da zuzena. Blog batean egileak artikulu bat idazten du, eta irakurleek, nahi badute, erantzun; eta egileak orduan parte hartzen ahal du zehazteko edota erantzunei erantzuteko. Zuk, berriz, sarrera bat idazten duzu, eta gero, irakurleei parte hartzeko ematen zaien aukera zerorrek probestuz, iruzkinak eransten dituzu, gehienetan hitz parrasta gehiago. Batzuetan iduri du ez duzula neurriaren zentzurik: zuzeu-n sartu eta zeure iruzkinak baino ez zaizkigu ageri. Zeure egin duzu bloga zeure idiolektoari hauspoa emateko, ongi baitakizu webgune honek ematen dizun ikusgarritasuna ez zenukeela lortuko bertze era batera.

 • Arego esango dut, Josu. Zure proposamenak guztiz legitimoak iruditzen zaizkit, batzuetan interesgarriak, baina zure formak eta plazaratzeko era ez zaizkit batere egokiak egiten eta horrek seguraski irakurleak kenduko dizkizu, akitzen baitituzu zure jarrerarekin. Aitzaki bila zabiltza azken iruzkinetan, ongi dakizu sarrera editatu dezakezula iruzkin luizi etsigarri hori saihesteko, baina badakizu horrela zureak ikusgarritasun gutxiago izango duela. ZuZeu denentzako espazioa da, ez bakarrik zuretzat, eta nahiz eta arauek zure ekintzak baimendu ez da horregatik zuzena. Nire aldetik hau da egingo dizudan azken iruzkina, justuki kritikatzen nabilena gertatu ez dadin.

 • MLG eta Kabe jaunac,

  Argui dago çuen asmoa provocatze hutsa dela. Attaccatu eguiten nauçue anonymatotic neuc erançun charren bat eman dieçaçuedan.
  Neu osso modu educatuan ari içaiten naiz bethi esparru libre honetan. Ez dut uste nire iruzquinac (eguiatan hitz familia cerrendac) iracurcea edo studiatzea (batzuec eguiten duten beçala) obligatorioa denic.
  Ez dut uste neuc erran dudanic graphia idaztea hobea denic grafia baino. Errana dut, ordea, nazio idaztearen ondorio charrac, ceren ahosquera concretu baten alde eguiten baitu Euscalçaindiac, nazino eta nazione dialectalçat joaz.
  Graphia idaztea era internationalean idaztea da. Grafia espainolen modura idaztea da de facto gure communitate educativo plurilingual honetan (euscara + espainol + frances + angles).
  Nire hitz cerrendac ez dira proposamenac. Hitz horiec horrela dira euscaldunen eta naffarron hizcunça national historicoan: naffarreran.
  Batueraz cyber hitza ziber da guehienetan. Guztira hamar bat hitz cyber- edo ziber- hassiera dutenac daude batueran.
  Naffarreran 500 bat dira. Egunotan arguia ikussiren dutenac.
  Adeitsuqui

 • Enneco-Gotzon 2021-06-19 15:18

  Lavin jaun,

  Behean signatzen dugunoc,
  berce anhitzen artean,
  eta aldamenean daduzcagun nekaçari valiotsu, duin eta maitagarrien icenean,
  ceinec, tamalez, oraindic ez daquite idazten,

  Johannes Leiçarragac, Johannes Etcheberric, Piarres Landetcheberryc, Sanz Tartasec eta Tardetzec
  jaquinsuqui eta saiatuqui jorratzen dituzten minçaira ildoetatic,

  Gure hizcunçaren alde
  çuc ere
  aritzen dituçun beguirune, lanqueta eta garapen ahaleguinengatic,
  AITHORÇA derauçugu eguiten
  eta ESQUERRAC emaiten.

  Eutsi, othoi, arbassoen elhea çainceari,
  jarrai ieçoçu gure lengoaiari hauspo garaiquide emaiten,
  naffarron verbetec berriz eguin deçaten distira,
  Vasconiaco minçoa, libre, içan dadin onuren ekoizle.

  Naffarroaco II. Henrique, regue,
  Naffarroaco III. Petri, Naffarroaco mariscalaren seme,
  Yesaco Anso, Naffar Resumaco diruçain,
  Urdaxco abade,
  Xabierco jaun,
  Peraltaco Antonio, Falcesco marquesaren seme,
  Aguerreco Juan, Etchalarco notario,
  eta
  Eliçondoco Juan, Eliçondoco notario.

 • Enneco-Gotzon Donostiaco naffar eta naffarreraçale handia çaren horri,

  Viciqui laket içan çait çure meçu hau. Irria ere eguinaraci derautaçu, irri guztiz ossassungarria.

  Ailedi berphitz çure spiritu hori euscaldunen artean!

  Hala içan bedi, adisquide!

 • Nire etchean guehien erabilcen den euscara mota’ bizcaiera da.
  Gora bizcaiera!

 • Hermes
  = Mercurio

  Hermaphrodito
  hermaphrodite = hermaphrodita
  hermaphroditico
  hermaphroditismo
  pseudohermaphrodite = pseudohermaphrodita

  Hermione

  Hermogenes
  hermogenico

  Hermes Trismegisto = Hermes Trismegistus
  Hermes Trismegistus = Hermes Trismegisto

  hermetico
  hermeticoqui
  hermetica
  hermeticismo = hermetismo
  hermeticista = hermetista
  hermetismo
  hermetista

  Aphrodite = Aphrodita
  = Venus

  aphrodita
  aphrodisia
  aphrodisiaco
  aphrodisiaco
  aphrodisiano = aphrodisiaco
  aphroditico
  antaphrodisiaco
  anaphrodisiaco

  aphrodisiomania
  aphrodisiomaniaco
  Aphroditopolis = Aphroditopoli
  aphroditoide
  aphroditiforme

 • Gaur lan guti eguin dut hitz familia internationaletan. CYBER familia lucexea prestatzen ari naicen bitartean, Hermes eta Aphroditarena prestatu ditut eta “satan” postean arguitaratu.
  Copy & paste simple bat dela seguituco du pensatzen baten batec.
  Ez da hola. Ideac osso argui eduqui behar dira aldez aurretic.
  Jaquin behar da hassieratic cer den lorthu nahi dena. Eta neuc badaquit, neure aphaltassunetic ere badaquit, cer den gazteei escaini nahi derauedan obra hau.
  Noizbait liburu modura ikussiren du arguia.

 • Konta nirekin liburua erosteko, Josu. Eta kolaboraziorik behar baduzu, ere bai.

 • Aupa Gilen,
  Placer handia da enetacotz jaquitea ecen çu beçalaco euscaldun sano batec ulercen duela cein den nire helburua.
  Ikusten ahal duçunez exhaustivoqui ari naiz hitz internationalac bilcen. Labur, bederen, ez naiz gueratuco. Hori argui daducat.
  Baten bat eliminatzea egoqui jugea beceneça, niri jaquinaraztea laket litzaiquet:

  josulavin@gmail.com

  Anhitz esquer

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude