terrible

terrible – 

Mt 8:28 Eta iragan cenean berce aldera, Gergesenén regionera, aitzinera ethorri içan çaizcan bi demoniatu thumbetaric ilkiric, gucizco terribleac, hambat non nehor ecin iragan baitzaiten bide hartaric.

Leiçarragac euscaraz emana.

Ikaragarriac edo içugarriac gabe, terribleac hautatu çuen Joannes Leiçarragac. Cergatic?

Terrore handiagoz demoniatu terrifico haiec aurkeztecotz?

Norc daqui?

Ikaratu eta içutuaz gain, territu nahi al guintuen?

Norc daqui?

 

 

NAFFARRERA

17 pentsamendu “terrible”-ri buruz

 • Hemen:

  Gal 1:13 Ecen ençun duçue nola conuersatu vkan dudan Iudaismoan, nola terriblequi Iaincoaren Eliçá persecutatzen eta deseguiten nuen:

  terriblequi erabilcen du, ikaragarriqui edo içugarriqui erabili behar bidean.

 • admirable hitza admiratu aditzaren erathorri bat den moduan,
  terrible hitza ere territu aditzarena da.
  territu aditzac ikaratu edo içutu erran nahi du.
  Hurrengo hitz familia territu aditzarena içanen da.

  territu

  perterritu
  imperterritu

  terrible
  terriblequi

  terrifico
  terrorifico = terrifico

  terrore
  terrorismo
  terrorista
  terrorisatu = terrorizatu
  terrificatu
  atterrorisatu = atterrorizatu = terrorizatu

 • texitu [= ehundu]
  textu
  texto = textu
  textual
  textualqui
  textura
  textile = textil

  texitore [= ehule]
  texito [= ehun, ehundura]

  *contexitu
  contextura
  contexto = contextu
  contextual
  contextualisatu = contextualizatu
  contextualisatione = contextualizatione
  contextu
  contextualismo
  contextualista

  *pretexitu
  pretexto = pretextu
  pretextatu
  pretextual
  pretextualitate

 • Leiçarragac hirur hauec erabilcen ditu:
  thesaur
  thesaurizatu
  thesaureria

  thesaur = thesauro = tresor

  tesoro = thesauro
  tesorero = thesaurero
  tesoreria = thesaureria
  atesoratu = thesaurizatu
  atesoramentu = atesoramendu = thesaurizatione

  thesauro = tresor
  thesauroçale = tresorçale
  thesaurero = tresorero
  thesaurari = thesaurero
  thesaureria = tresoreria
  thesaurisatu = thesaurizatu
  thesaurisatione = thesaurizatione
  thesaurisatore = theraurizatore = thesaurizatzaile

  thesaurus
  metathesaurus

  thesaurismosis

 • Altxor ez da aguertu XX. mendera arte. Non cegoen, bada, lehen?
  Badirudi altxatutic dathorrela.
  altxari synonymoa da.

 • Leiçarragac
  tormentu, tormenta & tormentatu.

  tormentilla
  tormento = tormentu
  tormentu
  tormentoso = tormentos
  tormentatu
  tormentatore = tormentatzaile

  atormenta- = tormenta-

 • *torritu [torr-/tost-]

  torrido
  torrente = torrent
  torrential = torrencial

  torratu
  torrada

  tostatu
  tostatore
  tostadora
  tosta
  tostada

  *torrefacitu
  torrefactione
  torrefacto = torrefactu
  torrefactore
  torrificatu = torreficatu
  torreficatu
  torrificatione = torrefactione

 • Leiçarragac torcho 2 aldiz, tortcho 1

  Naffarrera unificatu standardean TX idaztecotz TCH erabilcen dugu. Hala ere, hitz hassieran eta N, L edo R ostean CH nahiago dugu. CH hau TX edo X modura ahoscatzen ahal da.

  txori = chori ceinaren pronunciationea baita: /txori/ edo /xori/.

  torcha /tortxa/ edo /torxa/
  torcho /tortxo/ edo /torxo/

  antorcha = torcha
  entorchatu

 • trabaillu = travaillu
  trabaillatu = travaillatu
  trabaillatore = travaillatore
  trabaillatzaile = travaillatzaile
  trabaillaçale = travaillaçale = travaillaçale

  LL-ren ordez L erabilcen ahal da.

  travail- ordez trivail- ere badaducagu.

  trabaju = trabaillu
  trabajatu = trabaillatu
  trabajadore = trabaillatore
  trabajatzaile = trabaillatzaile
  trabajaçale = trabaillaçale = trabaillatzaile

 • traher [trah-/tract-] v tiratu, arrastatu

  trahitu Participio regularra
  tractu Participio irregularra

  traha

  trat- = tract-

  tractione
  tractore
  tracto = tractu
  tractatu
  tractamentu = tractamendu
  tractable
  tractabilitate
  intractabile
  intractabilitate
  retractatu
  maltractatu

  abstrahitu
  abstractione
  abstracto = abstractu

  attrahitu
  attrahente = attrahent
  attractione
  attractivo
  attractivitate

  contrahitu
  contrahente = contrahent
  contractile = contractil
  contractilitate
  contractione
  contractivo
  contractura
  contracto = contractu
  contractual
  contractatu
  contractante = contractant
  quasi-contracto = quasi-contractu

  detrahitu
  detractione
  detractore

  distrahitu
  distractione
  distractiveo
  distracto = distractu

  extrahitu
  extractione
  extractore
  extracto = extractu

  retrahitu
  retractile = retractil
  retractilitate
  retractione
  retractivo

  subtrahitu
  subtractione
  subtrahendo

  sustrahitu = substrahitu = subtrahitu

 • Leiçarragac: tranchea eta trencatu erabili cituen.

  trenchatu = trinchatu
  trencatu = trenchatu
  trencho = trincho

  trenchea = trinchera
  trenchamentu = trinchamendu
  trenchante = trenchant = trinchante = trinchant
  trenchatore = trinchatore = trinchatzaile

  trinchera = trenchea
  trincheratu = retrenchatu, entrenchatu
  atrincheratu = trincheratu

  trincha

  trinchero

  atrincheramentu = atrincheramendu = trincheramendu = retrenchamendu, entrenchamendu

  retrenchatu
  retrenchamentu = retrenchamendu

  entrenchatu
  entrenchamentu = entrenchamendu

  trenka = trenca
  trenca = trenka
  = Montgomery

 • tribuer [tribu-/tribut-] v to assign, allot

  Participio regularra: tribuitu
  Participio irregularra: tributu

  tributo = tributu
  tribut = tributu
  tributario

  attribuitu
  attributione
  attributivo
  attributo = attributu

  contribuitu
  contribuente = contribuent
  contributione
  contributivo
  contributore = contribuitzaile

  distribuitu
  distributione
  distributivo
  distributore = distribuitzaile

  Hauec denac TRIBUtic dathoz. Tribu guztiac ez dira berdinac. Ez, nehola ere ez!

  tribo = tribu
  tribal

  tribuno
  tribunato = tribunatu
  tribunotza
  tribunal
  tribunitio = tribunicio
  tribunitial = tribunicial
  tribunalicio
  tribuna

 • tribulatione eta tribulatu Leiçarragaren hitzac dirade.

  tribulo
  tribulatu
  tribulatione

  trillo
  trilla
  trillatu

  trailu
  trailucatu

  trituratu
  tritura = trituration
  trituratu
  triturable
  trituratione

 • trompetta eta trompettari Leiçarragaren verbac dirade.

  trompa

  tromba
  trombon

  trompaço

  trompetta
  trompettero = trompettari
  trompettari
  trompettista
  trompettatu
  trompetilla

 • trunco n embor

  trunco
  truncatu
  truncamentu = truncamendu
  truncatione

  tronco = trunco

  troncal = truncal

  truncal
  peritruncal
  truncalitate

 • enbor, forma honequin bederen, ez da erabilia içan idatziz XX. mendera arte.

 • tumulto = tumultu

  Leiçarragac goico bi hauec erabilcen ditu.

  tumultuario
  tumultuoso = tumultuos
  tumultuosoqui = tumultuosqui
  tumultuatu

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude