Juan Beriain, Iruñeco naffar euscarazco lehen idazlea

Juan Beriain’ Utergaco abade eta theologian licentiatuac

Juan Beriain, Iruñeco naffar euscarazco lehen idazlea

arguiro erraiten deraucu lehen liburuan ecen Resumaco Hiri Buruçaguia den Iruñeco euscaraz idazten duela, cein bait da euscara mota hedatuena eta hobequien ulercen ahal dena leku gucietan.

Beriainen bi liburuac ondoco bi esteca hauetan ikusten ahal duçue naffar graphia standardizatuan:

TRATATZEN DA NOLA ENÇUN BEHAR DEN MEÇA 1621

DOCTRINA CRISTINOARENA 1626

ceinetan ez bait ditugu oraingoz consonante aspiratuac seinalatu nahi ukan.

Juan Beriain, Iruñeco naffar euscarazco lehen idazlea

NAFFARRERA