Apocalypsis XI

Apocalypsis XI –

Apocalypsis XI

Eta eman cequidan canaberabat bergabat irudiric, eta presenta cedin Ainguerubat, ciostala, Iaiqui adi, eta neurt itzac Iaincoaren templea eta aldarea, eta hartan adoratzen dutenac.
Apocalypsia 11:1 Leiçarraga

And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.
Revelation 11:1 KJV

Apocalypsis XI

Euskara batuan:

Ondoren, neurtzeko kanabera eman zidaten, makila baten antzekoa, esanez: «Jaiki eta neur itzazu Jainkoaren tenplua eta aldarea, eta zenbatu bertan kultu egiten ari direnak.
Apokalipsia 11:1 EAB

 

Apocalypsis XI

NAFFARRERA

33 pentsamendu “Apocalypsis XI”-ri buruz

 • Bittor Hidalgo 2022-10-08 11:09

  Eta eman cequidan canaberabat bergabat irudiric, eta presenta cedin Ainguerubat, ciostala, Iaiqui adi, eta neurt itzac Iaincoaren templea eta aldarea, eta hartan adoratzen dutenac. Apocalypsia 11:1 Leiçarraga

  ORTOGRAFIA BATUAN (maiuskulaz euskara batuan biltzen ez diren aldaerak –oraingoz–:

  Eta eman ZEKIDAN kanabera bat berga bat irudirik, eta PRESENTA ZEDIN aingeru bat, ziostala: «Jaiki hadi, eta neur(tu) itzak Jainkoaren TENPLEA eta aldarea, eta hartan adoratzen dutenak.» Apokalipsia 11:1 Leizarraga

  EUSKARA BATUAN (oraindik euskara batuan biltzen ez diren aldaera maiuskulen ondoren, batukoak):

  Eta eman ZEKIDAN / zitzaidan kanabera bat berga bat irudirik, eta PRESENTA ZEDIN / presentatu zen aingeru bat, ziostala: «Jaiki hadi, eta neur(tu) itzak Jainkoaren TENPLEA / tenplua eta aldarea, eta hartan adoratzen dutenak.» Apokalipsia 11:1 Leizarraga

  Leizarraga batua…

 • Bittor preciatua,

  Anhitz esquer adibide honengatic.

  Garranci gabeco çucenquetaño bat:

  “neur itzak” da egungo batuan.
  “neurtu itzak’ ez du Academiac onçat emaiten.

  Leiçarragarena batu batua da sorcetic beretic: naffarrera deitzen deraucogu / deutsogu / diogu adisquide batzuec aspalditic.

  naffarrera: lehen euscara batua.

  Çu ez çaituzte nehoiz “euskaltzain oso” eguinen? Ecen han dauden guztiec batera baino guehiago baitaquiçu!

  derauko, deutso eta dio, hirur systemac, onhartu behar dira “euskara batuan’. Bercela gaizqui garamatzate.

  Adeitassunez

 • Eta eman cequidan canaberabat bergabat irudiric, eta presenta cedin Ainguerubat, ciostala, Iaiqui adi, eta neurt itzac Iaincoaren templea eta aldarea, eta hartan adoratzen dutenac.
  Apocalypsia 11:1 Leiçarraga

  And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.
  Revelation 11:1 KJV

  Ondoren, neurtzeko kanabera eman zidaten, makila baten antzekoa, esanez: «Jaiki eta neur itzazu Jainkoaren tenplua eta aldarea, eta zenbatu bertan kultu egiten ari direnak.
  Apokalipsia 11:1 EAB

  eman cequidan. Egun: eman citzaitan.

  canaberabat = canabera bat
  bergabat = berga bat
  berga = verga = cana 1,25 cm-co makila neurceco erabilcen cena.

  presenta cedin. Egun: presentatu cen.

  ciostala = ciostan + eLA
  ciostan orainaldian diost(a)
  INOTSI aditza.

  adi = hadi

  neurt = neur

  temple = templo, templu

  Adeitsuqui

 • Baina iraitzac campora temple lekoretic den salá, eta ezteçála hura neurt: ecen eman içan ciayec Gentiley, eta Ciuitate saindua ohondicaturen dié berroguey eta bi hilebethez.
  Apocalypsia 11:2 Leiçarraga

  But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.
  Revelation 11:2 KJV

  Utzi, ordea, neurtu gabe tenpluaren kanpoko ataria, jentilei eman baitzaie; hauek hankapean erabiliko dute Jerusalem hiri santua berrogeita bi hilabetez.
  Apokalipsia 11:2 EAB

  iraitzac = iraitz eçac
  temple = templo, templu
  lekoretic = campotic
  salá = sala + -a
  sala = atharte, athari. Hemen.
  -a + a = á. Mendebaldean = -ea
  alabá = alabea: la hija.

  ezteçála = ez deçaala

  neurt = neur

  ciayec = çaiec = çaie + toca

  civitate = ciutate = hiri

  ohondicatu = oinperatu

  dié = die = ditec = dute + toca

  hilebethe = hilabethe

  Adeitsuqui

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 08:38

  Ohar bat, Josu, ‘neur itzak’ neurtu itzak’ kontuaren inguru. Uste diat, ((ia) ziur negok) Euskaltzaindiak ez duela oraino inon arautu, ez gomendatu, euskara batuan aditz oina erabili behar denik ahalera, subjuntibo edo aginterazko formekin, eta ez aditz partizipio burutua. Arautua duena da aditz oina erabiltzez gerotan, zein forma erabili kasuan-kasuan. Oker banengo esango dostak, baina ez diat uste!

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 08:49

  Jende askok bestela uste duen / duzuen arren, eta euskaltegietan eta eskoletan eta bestetan euskaldunoi hori esaten segitzen zaien arren, eta zigortzen erabilera…

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 08:56

  Nahiz eta, orain gogoratu dut, Euskara Batuaten Esku-Liburuak (ez dakit orain hala deitzen den) uste dudan bai jasotzen duela erabilera ‘murriztu’ hori, baina hori ez da, oraindik, arau edo Euskaltzaindiaren erabaki. Hala bai, eta nik oraindik jakin ez… Legikeena hori ere… Esango deustak…

 • https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_eee&task=araua&Itemid=1524&lang=eu&contentLang=eu&zenbakia=28

  “Iparraldean, *edin eta *ezan aditz laguntzaileekin aditzoina sistematikoki erabiltzen da: geldi hadi, har dezagun. Euskaltzaindiak erabilera hori onesten eta gomendatzen du.”

  Bittor,
  Hemen iracurten ahal duçu.
  Beraz, “etor zaitez” da forma çucen bakarra batuan.
  “gizon zaitez” edota “gizondu zaitez”, ordea, biac onac.

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilaketa&lang=eu&id=37

  Nire ustez hobe honeçaz pronunciatu ez balira.

  Anhitz esquer!

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 09:42

  Euskara Batuaren Eskuliburua-k, begiratuta orain, zehatz dio (https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=1161&task=bilaketa&lang=eu&id=37): “1. Ahaleran, aginteran eta subjuntiboan, zein erabili behar da: aditzoina ala partizipioa (etor/etorri)? Euskaltzaindiaren arauak ez du beharkizunik sortzen, biak dira zuzenak”. Nahiz gero eransten duen “Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna (379. or.) liburuan, berariaz dago esana: “Euskaltzaindiaren gomendioa aditzoina erabiltzea da””. Hemen:

  [ESTILO-AUKERAK. Bi dira behinenak:

  1. Ahaleran, aginteran eta subjuntiboan, zein erabili behar da: aditzoina ala partizipioa (etor/etorri)? Euskaltzaindiaren arauak ez du beharkizunik sortzen, biak dira zuzenak, baina euskara batuan, bateko eta besteko tradizioa kontuan izanik, aditzoinaren (etor zaitez, ekar ezazu) aldeko joera da nagusi. Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna (379. or.) liburuan, berariaz dago esana: “Euskaltzaindiaren gomendioa aditzoina erabiltzea da”. Esan beharrekoa da, hala ere, Hegoaldeko idazle, argitaletxe eta komunikabide batzuek partizipioa erabiltzen dutela sistematikoki.]

  Ze balio du 1993ko Euskal Gramatika Laburrean esanak, 1995eko otsailaren 24an onarturiko 28. arauak espres dioenean amaieran, sinadura aurretik (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0028.pdf): “Oharra: Erabaki honetan forma bakarrik aztertzen da, ez erabilera. Hots, idazle batek aditzoinak
  erabili nahi baditu, aditzoin hauen forma zein den esaten zaio (zorrotz daiteke, *zorroz daiteke, hobe
  daiteke, hobetu daiteke). Ez ordea, noiz erabili behar dituen.”

  Eta, bai, zuk diozun bezala EUSKARA ESKUZ ESKU izeneko webgune batean espres esaten da (https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_eee&task=araua&Itemid=1524&lang=eu&contentLang=eu&zenbakia=28): “Iparraldean, *edin eta *ezan aditz laguntzaileekin aditzoina sistematikoki erabiltzen da: geldi hadi, har dezagun. Euskaltzaindiak erabilera hori onesten eta gomendatzen du.” Baina nondik ateratzen du azkeneko “Euskaltzaindiak erabilera hori onesten eta gomendatzen du”, Euskaltzaindiaren ‘azken’ hitzan baldin bada 1995ekoa, noiz dioen, ikusi bezala: “Hots, idazle batek aditzoinak erabili nahi baditu, aditzoin hauen forma zein den esaten zaio (zorrotz daiteke, *zorroz daiteke, hobe daiteke, hobetu daiteke). Ez ordea, noiz erabili behar dituen.”

  Euskaltzaindiak esana da, edota aipatu EUSKARA ESKUZ ESKU izeneko webguneko erredaktoreen desira, edota 1993ko Euskal Gramatika Laburraren moldatzaile Pello Salabururena, Euskaltzaindiaren erabakien gainetik? Betikoxean ote gaude?

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 09:46

  Eta noski, Euskara Batuaren Eskuliburu murriztailearen erredaktore murriztaileen desira…

 • Bittor,
  Çucen çaude.
  Dena dela, azterqueta officialetan “etorri zaitez” jar badeçaçu, gaizqui ipinico deutsue.
  Nire uste aphalean Euskaltzaindia eta euskara batua ignominian erori ciren aspaldi.
  Adeitsuqui

 • Bittor Hidalgo 2022-10-09 12:14

  Nola konpondu beharko litzateke / konpondu / argitu beharko luke Euskaltzaindiak orduan uste oker hori bere mendeko Euskara Batuaren Eskuliburuan edo EUSKARA ESKUZ ESKU bezalako guneetan ere zabaltzen dutena, areago pentsaraziz euskaldunok ez dakigula euskara, edo euskara batua behintzat, halaez bada?

 • [Beheko hau euskara batuan dago idatzita]
  Hizkuntzaren Akademiak berba egin beharko leuke argiago beti be.
  Halan eta guztiz be, ez dau egiten… beti obeditzekoak eta obeditzeko prest badira be, eskolatutako euskaldun gehien gehienak. Honeek, nik ez bezala, uste dauelako autoritate maximoa dela Euskaltzaindia, euskara edota euskera kontuetan.
  Niretako autoritate hori Leiçarraga, Axular eta beste idazle bikainak dira.
  Argi mintza naiten, Euskaltzaindiak azken mendi erdian egin dauena kaltegarriagoa izan da, onuragarria izan ordez. Argi eta garbi.
  Bizkai aldean eguin dauen kaltea daukot gogoan, hau dinodanean. Barkaezina.
  Adeitsuki

 • Baina emanen diraueat hura neureric bi testimoniori, ceinéc, prophetizaturen baituté milla eta ber-ehun eta hiruroguey egunez, çacuz veztituac diradela.
  Apocalypsia 11:3 Leiçarraga

  And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.
  Revelation 11:3 KJV

  Orduan, neure bi testiguak bidaliko ditut dolu-jantziz estalirik, mila berrehun eta hirurogei egunez profetiza dezaten».
  Apokalipsia 11:3 EAB

  testimonio = testigu, lekuco

  Casu:
  neureric bi testimoniori
  : a dos testigos míos

  diraueat = derauet + toca
  = cieraueat
  derauet = deutset = diet

  Adeitsuqui

 • Hauc dituc bi oliuác eta bi candelér lurreco Iaunaren presentián daudenac.
  Apocalypsia 11:4 Leiçarraga

  These are the two olive trees, and the two candlesticks standing before the God of the earth.
  Revelation 11:4 KJV

  Horiek dira lurraren Jaunaren aurrean zutik dauden bi olibondoak eta bi argimutilak.
  Apokalipsia 11:4 EAB

  hauc = hauec
  dituc = dira + toca
  oliva = olivo = olivondo. Hemen.
  presentia = presencia /presentzia/

  Adeitsuqui

 • Bittor Hidalgo 2022-10-10 08:54

  Nik uste diat, Josu, Euskaltzaindiak lan asko eta on egin duela azken 60 urtean. Beste gauza bat da Mendebaldean bertako hizkerari tratu iraingarria, Iparraldean edo Zuberoan bertakoei ez bezala… Eta hori bada konpondu beharrekoa…, euskal hiztunon mesedean…

 • Bittor Hidalgo 2022-10-10 08:57

  Hobeto: Beste gauza bat da Mendebaldean bertako HIZTUNEI emaniko tratu iraingarria…

 • Bittor preciatua,

  Hemen:

  https://zuzeu.eus/euskara/bardin-deutso/#comment-599033

  erançun deutsut.

  Adeitassunez

 • Eta baldin nehorc hæy gaizquiric eguin nahi badraue, sua ilkiten duc hayén ahotic, eta iresten citic hayén etsayac: ecen baldin nehorc gaizquiric eguin nahi badraue, harc hunela heriotara eman behar dic.
  Apocalypsia 11:5 Leiçarraga

  And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man will hurt them, he must in this manner be killed.
  Revelation 11:5 KJV

  Norbaitek hondatu nahi baditu, sua aterako da haien ahotik eta etsaiak kiskaliko ditu; horrelaxe hilko da beroriek hondatu nahi dituen oro.
  Apokalipsia 11:5 EAB

  hæy = haiei
  draue = deraue = deutse = die
  ilki = irten, athera
  duc = da + toca
  iresten = irensten
  citic = ditic = ditu + toca
  dic = du + toca

  Adeitsuqui

 • Hauc dié bothere ceruären ersteco, vriric eztaguian hayén prophetiazco egunetan: eta dié bothere vren gainean, hayen odoletara conuertitzeco, eta lurraren açotatzeco plaga oroz noizere nahi baituqueite.
  Apocalypsia 11:6 Leiçarraga

  These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.
  Revelation 11:6 KJV

  Hauek zerua ixteko ahalmena dute, profetizatzen ari izango diren garaian euririk egin ez dezan; ura odol bihurtzeko ahalmena ere badute, eta nahi duten guztietan lurra edozein izurriz zigortzekoa ere bai.
  Apokalipsia 11:6 EAB

  hauc = hauec
  die = ditec = dute + toca
  ersteco = hersteco = hesteco, ixteco
  uri = euri
  eztaguian = ez daguian = eguin ez deçan
  conuertitu = convertitu
  noizere = noiz ere
  : siempre que
  duqueite = duquete = dute + que

  Adeitsuqui

 • Eta acabatu duqueitenean bere testimoniagea abysmetic igaiten den bestiác, guerla eguinen dic hayen contra, eta garaithuren citic eta hilen:
  Apocalypsia 11:7 Leiçarraga

  And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.
  Revelation 11:7 KJV

  Baina, beren testigantza amaitzean, leizetik igoko den piztiak borroka egingo die, menderatu eta hil egingo ditu.
  Apokalipsia 11:7 EAB

  duqueite = duquete = dute + que
  acabatu dute: han acabado
  acabatu duquete: hayan acabado. Hemen.

  acabatu = amaitu
  testimoniage /testimoniaje/
  abysme = abysmo
  igaiten = igotzen
  dic = du + toca
  citic = ditic = ditu + toca

  Adeitassunez

 • Eta hayen gorputzac etzanen dituc Ciuitate handico placetan, cein deitzen baita spiritualqui Sodoma eta Egypte, non gure Iauna-ere crucificatu içan baita.
  Apocalypsia 11:8 Leiçarraga

  And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
  Revelation 11:8 KJV

  Haien gorpuak irudizko hizkeran Sodoma nahiz Egipto deritzan hiri handiko plazan geldituko dira, haien Jauna ere gurutziltzatu zuten leku berean.
  Apokalipsia 11:8 EAB

  dituc = dira + toca
  civitate = ciutate = hiri
  Egypte = Egypto

  Batuerazcoa guti gora beheraco itzulpena da. Bethico leguez, ia ia.

  Adeitsuqui

 • Eta ikussiren citié leinuètacoéc, eta populuetacoéc, eta mihietacoéc, eta nationetacoéc, hayen gorputzac hirur egun eta erdiz, eta eztiquee permettituren hayen gorputzac eçar ditecen sepulturatan.
  Apocalypsia 11:9 Leiçarraga

  And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and an half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves.
  Revelation 11:9 KJV

  Herri, arraza, hizkuntza eta nazio guztietako jendea etorriko da hiru egun eta erdiz gorpuak ikustera eta ez du utziko haiei lur ematen.
  Apokalipsia 11:9 EAB

  ikussiren = ikussico
  citie = ditie = dituztec = dituzte + toca
  mihi = hizcunça

  eztiquee = ez diquee
  diquee = diquetec = duquete + toca
  duquete = dute + que

  ditecen = daitecen

  Adeitsuqui

 • Eta lurreco habitantéc bozcario vkanen dié hayén gainean, eta atseguin harturen dié: eta presentac igorriren dirauecé elkarri: ceren bi Propheta hauc tormentatu dituqueizten lurrean habitant diradenac.
  Apocalypsia 11:10 Leiçarraga

  And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another; because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.
  Revelation 11:10 KJV

  Lurreko bizilagunek poztu eta festa egingo dute haien kontura, elkarri esku-erakutsiak eginez, profeta biok samin larria sortzen baitzieten lurreko bizilagunei.
  Apokalipsia 11:10 EAB

  vkanen = ukanen
  die = ditec = dute + toca

  dirauece = cierauece = cierauztec = derauzte(te) + toca

  hauc = hauec
  dituqueizte = dituzquete = dituzte + que

  Adeitsuqui

 • Baina hirur egun eta erdiren buruän vicitzeco spiritu Iaincoaganicoa hetara sarthuren datec, eta egonen diratec bere oinén gainean, eta iciapen handi eroriren datec hec ikussiren dituqueiztenen gainera.
  Apocalypsia 11:11 Leiçarraga

  And after three days and an half the spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet; and great fear fell upon them which saw them.
  Revelation 11:11 KJV

  Hiru egun eta erdiak igaro ondoren, ordea, Jainkoak bidalitako bizi-arnasa bi testiguen baitan sartu zen, zutik jarri ziren, eta beldur handiak hartu zituen begira zeudenak.
  Apokalipsia 11:11 EAB

  hetara = haietara
  datec = duquec = dateque + toca
  dateque = da + que

  diratek = dituzquec = dirateque + toca
  dirateque = dira + que

  hec = haiec

  iciapen = beldur, terrore

  dituqueizte = dituzquete = dituzte + que

  Adeitsuqui

 • Guero ençun dié voz handibat cerutic, hæy diostela, Igan çaitezte huná: eta igan dituc cerura hodey batetan: eta ikussi citié bere etsayéc.
  Apocalypsia 11:12 Leiçarraga

  And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud; and their enemies beheld them.
  Revelation 11:12 KJV

  Orduan, ahots handia entzun nuen zerutik haiei esaten: «Igo hona». Eta zerura igo ziren hodei batean, etsaien begi aurrean.
  Apokalipsia 11:12 EAB

  hæy = haiei

  dioste = diotse
  INOTSI edota IOTSI aditza.

  EUTSI aditzean ere holacoa ikussiric dugu:
  deuste = deutse

  dituc = dira + toca
  citie = ditie = dituzte + toca

  Adeitsuqui

 • Eta oren hartan lur ikaratze handi eguin içan duc: eta Ciuitatearen hamargarren partea erori içan duc, eta hil içan dituc lur ikaratze hartan çazpi milla guiçon, eta berceac icitu içan dituc, eta eman diraucoé gloria ceruco Iaincoari.
  Apocalypsia 11:13 Leiçarraga

  And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.
  Revelation 11:13 KJV

  Une hartantxe, lurrikara handia izan zen eta hiriaren hamarreko bat erori zen; lurrikaran zazpi mila lagun hil ziren, eta gainerakoek, beldurrez beterik, zeruko Jainkoa goretsi zuten.
  Apokalipsia 11:13 EAB

  duc = da + toca
  civitate = ciutate = hiri
  dituc = dira + toca

  diraucoe = cieraucoe = deraucote + toca
  deraucote = deutsoe = diote

  Adeitsuqui

 • Bigarren maledictionea iragan içan da: eta huná hirurgarren maledictionea ethorriren da sarri.
  Apocalypsia 11:14 Leiçarraga

  The second woe is past; and, behold, the third woe cometh quickly.
  Revelation 11:14 KJV

  Iragan da bigarren zoritxarra! Baina laster etorriko da hirugarrena.
  Apokalipsia 11:14 EAB

  iragan içan da = iragan da
  huna = hona, hona hemen
  ethorriren = ethorrico
  sarri = laster

  Adeitsuqui

 • Eta çazpigarren Aingueruäc io ceçan trompettáz, eta voz handiac eguin citecen ceruän, cioitela, Eguin içan dirade mundu hunetaco resumác, gure Iaunaren eta Christ harenaren resuma, eta regnaturen du secula seculacotz.
  Apocalypsia 11:15 Leiçarraga

  And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
  Revelation 11:15 KJV

  Jo zuen turuta zazpigarren aingeruak, eta ahots handiak entzun ziren zeruan, esanez: «Gure Jaunari eta beronen Mesiasi dagokie orain munduaren erregetza, eta menderen mendetan izango dira errege».
  Apokalipsia 11:15 EAB

  jo ceçan. Egun: jo çuen.
  eguin citecen. Egun: eguin ciren.
  cioiten = cioten. INO aditza.
  regnaturen = regnatuco

  Adeitsuqui

 • Orduan hoguey eta laur Anciano Iaincoaren aitzinean bere alkietan iarriric ceudenéc, egotz citzaten bere buruäc bere beguithartén gainera, eta adora ceçaten Iaincoa,
  Apocalypsia 11:16 Leiçarraga

  And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,
  Revelation 11:16 KJV

  Eta beren aintzazko aulkietan eseririk Jainkoaren aurrean zeuden hogeita lau zaharrek, ahuspezturik, Jainkoa gurtu zuten,
  Apokalipsia 11:16 EAB

  aitzinean = aurrean
  alki = aulki
  egotz citzaten. Egun: egotzi cituzten.
  beguithartén = beguitharteen
  beguitharte = aurpegui
  adora ceçaten. Egun: adoratu çuten.

  Adeitassunez

 • Cioitela, Esquerrac drauzquiagu hiri Iainco Iaun bothere-gucitacoá, Cein baitaiz, eta Baihincén, eta Ethorteco baitaiz, ceren hartu duán eure puissançá handia, eta ceren hassi duán eure resumá:
  Apocalypsia 11:17 Leiçarraga

  saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.
  Revelation 11:17 KJV

  esanez: «Eskerrak zuri, Jauna, Jainko ahalguztiduna, zarena eta zinena, zeure indar handia hartu eta errege izaten hasi zarelako.
  Apokalipsia 11:17 EAB

  cioiten = cioten. INO aditza.

  drauzquiagu = derauzquiagu
  = deuaguz = dizkiagu
  Errannahia: emaiten derauzquiagu

  baitaiz = baihaiz
  duan = duc + eN
  puissança = puxança

  Adeitsuqui

 • Eta asserretu içan dituc Gentilac, eta ethorri içan duc hire hirá, eta hilén demborá, iugea ditecençát, eta eman dieceançát saria eure cerbitzari Prophetey, eta sainduey, eta hire icenaren beldur diraden chipiey eta handiey: eta deseguin ditzançát lurra deseguiten dutenac.
  Apocalypsia 11:18 Leiçarraga

  And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.
  Revelation 11:18 KJV

  Haserretu egin ziren herriak, baina iritsi da zure haserrea, eta hilak epaitzeko garaia; etorri da zure zerbitzari profetei, fededunei eta zure izenari begirune diotenei, txiki nahiz handi, saria emateko garaia, eta lurra hondatzen dutenak hondatzeko garaia».
  Apokalipsia 11:18 EAB

  asserretu = hasserretu
  dituc = dira + toca
  duc = da + toca
  hilen = hildacoen
  ditecen = daitecen
  diecean = *diezaiean (hic haiei)
  eure = heure
  chipi = ttipi
  ditzançat = ditzaançat. Hemen.
  çat = tzat N, L eta R ostean.

  Adeitsuqui

 • Orduan irequi cedin Iaincoaren templea ceruän, eta ikus cedin haren alliançazco Arká haren templean: eta eguin cedin chistmist eta hots eta lur ikaratze, eta babaçuça handi.
  Apocalypsia 11:19 Leiçarraga

  And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.
  Revelation 11:19 KJV

  Orduan, Jainkoaren tenplua ireki zen zeruan eta haren itun-kutxa agertu zen tenpluan. Berehala tximistak, danbatekoak, trumoiak, lurrikara eta harri-erauntsi handia izan ziren.
  Apokalipsia 11:19 EAB

  irequi cedin. Egun: irequi cen.
  temple = templo
  ikus cedin = ikussi cen.
  arka = kutcha
  Anglesez: ark
  eguin cedin. Egun: eguin cen.
  babaçuça = cazcabar, chingor
  Batuan: harri-erauntsi. Exaggeratu samarra.

  ERAUNTSI aditzac, ceina scribatzen baita ERAUNSI gure naffar systema classicoan, ondo mereci du iruzquintto bat.

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude