Aguirre Asteasucoa

Aguirre Asteasucoa –

Juan Bautista Aguirre Elola (Asteasu, Guipuzcoa, 1742-1823) euscal idazlea içan cen.

Aguirre Asteasucoa

Aphaiz eguin ondoren, bere herrico parrocoa içan cen vicitza guztian, ceinari buruz gauça gutchi daquigun arren, jaquina da garaico cembait euscalçalerequin harremanac içan cituela, hala nola Juan Antonio Moguelequin.

Hizcunçaren maisu, «aguian, 1880 urte aurreco guipuzcoar idazle çaharretaric onena» (Villasante).

EGUIÇU CLIC HEMEN OBRA HAUEC IRACURCECO:

Confesioco eta Comunioco Sacramentuen gainean Eracusaldiac lembicico Comunioraco prestatu bear diran Aurrentzat, eta bidez Cristau acientzat ere bai (1803, F. Lama)

Jesu-Cristoc bere Elizari utzi ciozcan Zazpi Sacramentuen gainean Eracusaldiac (1850, A. Gorosabel)

Jaungoicoaren Legueco Amar Aguinteen gainean Eracusaldiac (1860, A. Gorosabel)

Jesucristo eta Virgina chit Santaren Misterioen eta beste cembait gaucen gainean Eracusaldiac (1850, A. Gorosabel)

Aguirre Asteasucoa

NAFFARRERA

Zer duzu buruan “Aguirre Asteasucoa”-ri buruz

  • Editione honetan ça, ço eta çu erabili dut, eta tce tci-ren ordez tze tzi.
    Classicoagoa, nombait.

    Adibidez:

    Lenengoan eracusten dira, Confesioco Sacramentuari dagozcan gauçac. Bigarrenean, Comunioari dagozcanac. Hirugarrrenean, nola obraz eguiten dan lenengo bietan hitzez adiraci dana. Laugarrenean, eracusten çaio, ala lembicico Comunioa eguiten duan aurrari, nola, edocein Cristauri betico bicitza doatsuaren bide eder-garbia.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude