aranagoiri

Bozkatzeko gida azkarra

Euzkotar gazte zein zarrak, gizon zein emakumeak, garbi zein maketoak, zintzo zein gorriak… badatoz auteskundeak Mendebaleko Euzkadira!!!! Badakit galduta zagozela alderdien izenen itsaso zabalean, ...

Danok dakiguzan gauzak

Danok dakigu atez-ateko zabor bilketa abertzaletasunaren ezinbesteko muina dala. Abertzale onak Euzkadi, euzkera eta atez-ateko zabor bilketa aldeztu bear dittu. Bestelan, españolista da, zipaioa eta...

España’ko errege

Esadazube, euzkeldunak, ba nun diran zuben errijak. Eztira agertzen iñun iñunbez zuben asaben lagijak; motzak sartuta zuben etxion dira amen jabe nausijak. (‘Lenago il’, 1895)...