Heiko Elbira

Zure konfiantzazko euskal marika zoratua naiz.