Etcheberri Ciburucoa eta Haramburu Saracoa

Euscal Lettren Princea dugun Pedro de Axular naffarraren obra baino lehen Joannes iceneco bi idazle ditugu: Haramburu Saracoa, ceinec DEVOTIONE ESCUARRA liburua arguitaratu bait çuen 1635. urthean,

https://db.tt/2As9jnJ9

eta Etcheberri Ciburucoa, nongoa bait da, hain çucen ere, ondoco photo hau:

Erdi-erdian Maurice Ravel euscaldunaren jaiothetchea ikusten ahal da.

Ciburuco Joannes Etcheberric hirur liburu eman cituen arguitarat:

1627 Manual Devotionezcoa
https://db.tt/I5byo7Xh

1630 Noelac
https://db.tt/tIMuGkvW

1636 Eliçara erabilceco liburua
https://db.tt/20ZiS5sL

Aurreco obren ancera, hauec ere standardizaturico naffarreraz eçarriric içan dira, bainan ez guztiz oraino, ceren obren volumen handiagoa behar bait dugu hitzen forma arthecenac erabaqui ditzagunçat.

Josu Lavin

NAFFARRERA