Gela ilun baten …

http://alteretaego.wordpress.com

Oharrak: argazki-kamera lomografikoaz ateratako fotograma bi, film berean gainjarrita.

Alter dixit.

Gela ilun baten nago,
bulto bat dago harago:
egin dut berriz! Zertako baina
horrenbeste trago…
Ez dut edango gehiago,
gaurkoarekin akabo:
kalte egiten dit urak niri
hotzegi badago!

Argirik ez da etxean,
ta izarak altxatzean
pijama faltan bota dut kolpez,
sostenan antzean.
Mobilan flasha jartzean…
lotsa damuan atzean:
ileko goma daukat gerrian,
tanga mototsean.

Gosea eta jangura,
nahaste txarren batura…
ondo pentsatuz: ilunegia
zen atzoko ura!

Ez dakit oso seguru
atzo non egon ginen gu:
behe-lainoa sartu zen eta
hortxe jarraitzen du.
Striptease baten testigu
izan nintzen… artaburu!
Barra gaineko neskak eta nik
izen bera dugu!

Alferrik arreske egon
alfa arrik ez zen inon,
ta bapatean zigarro bila
Arkaitz edo Ibon.
“Surik ba al duzu, bonbon?”
“zuretzat bai” esan nion:
ondo pentsata, hoba nukeen
metxeroa emon.

Gosea eta jangura,
nahaste txarren batura…
ondo pentsatuz: ilunegia
zen atzoko ura!

Bigarren ikuskapenak
baieztatu susmo denak:
ezpainak barrez ikusten ditut,
gorri aldamenak.
Gauez kendu nituenak
batzeko diost barrenak:
zurrunga artetik alde egin eta
akabo problemak.

“Amak baleki!” esanik,
bultoa han utzi dut nik:
goiz-argiari, sala ez nazan,
izkin egin nahirik.
Banoa azkar hemendik
konpromiso bat harturik:
ez dut gehiago izotzarekin
nahastuko urik.

Ego dixi.