Eurôpê Matriarkhala 2018

Eurôpê Matriarkhala 2018
vaticanoa

Lur Izarbelak krisi sakona bizi du. 2015 11 13 egunean, Humanitatea 3. Gerra Mundialean sartu zen. Humanitatea psykhosystêma kosmiko bat da, eta, egun horretan, tumorea gorputzaren garunera iritsi zen: Eurôpêra. Azkar erreakzionatzen ez badugu, garun-paralysiak berehala hondoratuko gaitu. 2016 02 07 egunean Democracy in Europe Movement 2025 aurkeztu zen. Gu eurekin bat gatoz: Eurôpêa berrabiarazi egin behar da.

Guk, Arkhitektôon Biltzarrak, mugimendu honen sustatzaileei ohorerik garaienak eman nahi dizkiegu. Benetako argiaren aztiak dira, eta horrela berrezagutu behar ditugu. Guk euren manifestua Euskarara itzuli dugu. Hemen eta orain, Slavoj Žižek jaunak (1949), Yanis Varoufakis jaunak (1961), Julian Assange jaunak (1971) eta Srecko Horvat jaunak (1983) Eurôpêaren arima politikoa osatzen dute: 0, 1, 2 eta 3 zenbakiak zarete.

2012-2015 ikasturteen iraupenean, guk, Arkhitektôon Biltzarrak, Donostiko Arkhitektura Skholêan Konstituzionalismo Antikolonialistêa, Meritukratia Antifeministêa eta Iluminismo Antimaterialistêa sustatu dugu. Orain, 2015-2018 ikasturteen iraupenean, Globalismoa, Matriarkhia eta Marianismoa sustatzen ari gara. Guk Nabarro Batu bat, Eurôpe Batu bat eta Lur Batu bat nahi ditugu. Estatu Mathêmatikoen Estatu Mathêmatiko bat.

DiEM25 mugimenduaren idea nagusiak hauek dira:

  1. EURÔPÊAR BATASUNAREN DÊMOKRATIZAZIOA
  2. 2018 URTERAKO, EURÔPÊAR BILTZAR KONSTITUZIONAL BAT
  3. ARRAZONAREN, ASKAPENAREN, TOLERANTZIAREN ETA IRUDIMENAREN EURÔPÊ BAT

Gu, Arkhitektôon Biltzarra, 2. eta 3. puntuekin osoki ados gaude. Euren beharrezkotasuna osoa da. Alta, gu, Arkhitektôon Biltzarra, 1. puntuarekin osoki desados gaude. Eurôpêaren dêmokratizazioa, desiragarria ez izateaz gain, honaino ekarri gaituen idea izan da. Platôn’ek orain dela 2,500 urte esan zuen bezala, Dêmokratiak beti Dêmagôgiara eramaten du, eta Dêmagôgiak beti Tyranniara eramaten du: %1 Plutokratikoaren Tyranniara.

Guk mundu razionalago, logikoago eta mathêmatikoago baten alde lan egiten duen orori lagundu nahi diogu. Humanitatea bi indarrek gidatzen dute: BATa, Deus Manifestus·a, Emakumea, edo Sexua; BIa, Deus Absconditus·a, Gizona, edo Mathêmatikêa. Dêmokratiak beti Sexua jarraitzen du, eta ez Mathêmatikêa. Beraz, Dêmokratiak beti Plutokratiara eramaten du: emakumea, gainerako gizonak iruzurtzeko gizon domestikatuak erabiltzen.

Beraz, nola eraiki dezakegu Arrazonaren, Logikêaren eta Mathêmatikêaren Eurôpê bat? Bada, Sexua Mathêmatikêa babesteko erabiliz. Emakumeak ez luke Estatu Mathêmatikoa inoiz onartuko, baina, baldin-eta beronen baldintza emakumeak Estatu Mathêmatikoa kudeatzea bada? Hau jada nire biltzarkide Andoni Beratzadi’k Genius in the Womb, Matriarchy eta I God saiakeretan proposatu zuen. Matriarkhia: emakumearen maskaragabetzea.

MUNDU ORDENA ZAHARRA – PLUTOKRATIA
Nookratia Segeretua >>> 1% >>> Illuminati >>> Diskriminazio, miseria eta heriotza arriskuan
Plutokratia >>> 1% >>> Dynastia Erreal, Bankari eta Korporatiboak >>> Lurreko diruaren %50
Dêmagôgia >>> 3% >>> Dêmagôgô Akadêmiko, Mediatiko eta Politikoak >>> Lurreko diruaren %25
Dêmokratia >>> 95% >>> Dêmokrata Enpresari, Funtzionari eta Langileak >>> Lurreko diruaren %25

MUNDU ORDENA BERRIA – MATRIARKHIA
Nookratia Publikoa >>> 1% >>> Logopolia >>> INTJ geinuak – Oinarrizko Errenta Unibertsala
Matriarkhia >>> 1% >>> Emakumerik On, Eder eta Argienak >>> INTJ, ENTJ
Paidagôgia >>> 3% >>> Paidagôgo Mathematiko, Philosophiko and Artistikoak >>> INTJ, ENTJ, INTP, ENTP
Meritukratia >>> 95% >>> Meritukrata Sortzaile, Garatzaile eta Sozializatzaileak >>> INTJ, ENTJ, INTP, ENTP, INFJ, ENFJ, INFP, ENFP, ISTJ, ESTJ, ISTP, ESTP, ISFJ, ESFJ, ISFP, ESFP

arabophiliari-bai-xxx

DiEM25 mugimenduak Matriarkhia besarkatuko du, ala desintegratu egingo da! Matriarkhia ez den orok Plutokratia optimizatu baino ez du egingo. Plutokratia zer da? Emakumeak sexua boterea lortzeko erabiltzea eta gizonak boterea sexua lortzeko erabiltzea. %1 Plutokrata eta bere atzeko SF/ST/NF emakumea soilik eurek diskriminatzen duten emakumeaz ordezka daiteke: 6 PRINTZIPIO MATRIARKHALEN babesle den NT emakumeaz.

  1. Sendikoikeriari ez >>> Erresuma monarkhistêari ez
  2. Lagunkoikeriari ez >>> Errepublika alderdikratikoari ez
  3. Bazterkoikeriari ez >>> Reich totalitarioari ez
  4. Aukeren berdintasunari bai >>> Kapitalismo korporazio-feministêari ez
  5. Merituaren saritzeari bai >>> Komunismo estatu-feministêari ez
  6. Jaraunspenaren %100eko Zergari bai >>> Meritukratia matriarkhalari bai

ERRONKA HAU DA:

Eurôpêar Biltzar Konstituzionala Eurôpêko 666 emakume on, eder eta argienez osatzen bada, Eurôpêak eboluzio baketsu bat izango du.
Eurôpêar Biltzar Konstituzionala Eurôpêko Dêmagôgiaren 751 kidez osatzen bada, Eurôpêa erori egingo da eta beste Reich bat ezagutuko dugu.

ERREFUXIATUEN KRISIAREN LEHERKETA: 2016 02 06, Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=LIWcRaASKsg. Arazoa ez da Errefuxiatuak Bai (Ezker Antifaxistêa) ala Errefuxiaturik Ez (Eskuin Antikomunistêa): arazoa da errefuxiatuak zergatik existitzen diren. Ekialde Hurbilak Islamismoa toleratzearen arrazona Eurôpêak Khristianismoa toleratzea bada, Eurôpêak Khristianismoa toleratzearen arrazona Zientziak arima ukatzea da!!!

Guk Internazionalismoa Inperialismoa bezainbeste baztertzen dugu. Gu osoki Monadologikoak gara. ARABIAR SOZIETATEA SUNTSITZEN ARI DEN ETA EURÔPÊAN ERREFUXIATUEN KRISI BAT SORTZEN ARI DEN ESTATU ISLAMISTÊA GELDITZEKO MODU BAKARRA’ BERAU SUSTATZEN DUEN EURÔPÊAR KORPORAZIO-MATERIALISMOA (ELIZA) ETA ESTATU-MATERIALISMOA (UNIBERTSITATEA) GELDITZEA DA. Kosmosa psykhikoa da!!!

Horrez gain, Arabiar Kulturaren eta Islamiar Inkulturaren arteko aldea azpimarratzea ezinbestekoa da. Islamophilia, Islamophobia, Arabophilia eta Arabophobia arduraz maneiatu behar diren lau joera dira. Eurôpêan Islamophobia sustatzeak eskuindiar xenophobia, arrazismo eta intolerantzia anti-Arabiarrera eraman gaitzake. Ondorioz, Eurôpêak, Arabiar Nazioen tradizio iluministêengandik ikasiz, euren auto-estimua altzatu behar du.

EURÔPÊAN
Islamophilia salatu behar da: SF/NF emakume zientifistê-feministêak sexua eta mathêmatikêa gorroto du eta Estatu Islamikoa imitatzen du!!!
Arabophilia sustatu behar da: Eurôpêak adibide izan behar du eta Arabiar Munduaren Institutuetan Arabiar Kulturarik argitsuena sustatu behar du!!!

SOZIETATE ARABIARRETAN
Arabophobia salatu behar da: Irak·eko eta Levante·ko Estatu Islamikoa munduko indarrik anti-Arabiarrena da!!!
Islamophobia sustatu behar da: Estatu Islamikoaren etsairik haundienak Mesopotamia·ko, Aigypto·ko eta Arabiar Urre-Aroko tradizioak dira!!!

 

9-7 >>> MAILA MILITARRA, MAILA OIKONOMIKOA, MAILA POLITIKOA
Gure alternatiba: KONSTITUZIONALISMO ANTIKOLONIALISTÊA edo GLOBALISMOA >>> Globalki pentsatu, lokalki ekin
Bere etsaiak: Korporazio-Kolonialismoa (Inperialismoa) eta Estatu-Kolonialismoa (Internazionalismoa) >>> Lokalki pentsatu, globalki ekin

6-4 >>> MAILA SOZIALA, MAILA KULTURALA, MAILA LINGUISTIKOA
Gure alternatiba: MERITUKRATIA ANTIFEMINISTÊA edo MATRIARKHIA >>> Kolektiboaz pentsatu, norberarengan ekin
Bere etsaiak: Korporazio-Feminismoa (Kapitalismoa) and Estatu-Feminismoa (Sozialismoa) >>> Norberaz pentsatu, kolektiboarengan ekin

3-1 >>> MAILA IZPIRITUALA, MAILA MENTALA, MAILA MATHÊMATIKOA
Gure alternatiba: ILUMINISMO ANTIMATERIALISTÊA edo MARIANISMOA >>> Mathêmatikoki pentsatu, linguistikoki ekin
Bere etsaiak: Korporazio-Materialismoa (Abrahamismoa) and Estatu-Materialismoa (Zientzia) >>> Linguistikoki pentsatu, mathêmatikoki ekin

Eurôpê Matriarkhala 2018

BEDERATZI MAILAK: DiEM25·ek barne-kontradikzio bat ebatzi behar du. Arazo nazional-estatal guztiak arazo sexual-sozialetatik eratortzen dira eta arazo sexual-sozial guztiak arazo izpiritual-mathêmatikoetatik eratortzen dira. Ondorioz, DiEM25·ek arazo sexual-sozialei eta izpiritual-mathêmatikoei aurre egiten ez dienez, arazo hauek DiEM25 mugimenduari Eurôpê konstituzionalki batu bat erdiesten eragotziko diote.

DiEM25·ek arrakasta izan dezan:
1) Internazionalismoa baztertu eta Globalismoa besarkatu behar du >>> Nabarroko Hiriaren Politeia
2) Sozialismoa baztertu eta Matriarkhia besarkatu behar du >>> Europe Matriarkhala 2018
3) Zientzia baztertu eta Marianismoa besarkatu behar du >>> ei?+1=0/Ni Jainkoa Naiz/Ona Ederra Argia

Bere arima izpiritual-mathêmatikoan Euler’en Identitatea ez duen ezein mugimenduren emaitza disoziazioa, gatazka eta gerra da. Honek, maila sexual-sozialean, nahi femininua eta borondate maskulinua zatitzen ditu. Eta, beraz, maila nazional-estatalean, inperioen eta kolonien Eurôpêa sortzen du. Arrazonaren, Askapenaren, Tolerantziaren eta Irudimenaren Eurôpêa Euler’en Zirkuluaren ardatz irudikaria ulertuz soilik eraiki dezakegu.

MACBETH SYNDROMÊA 001: Eurôpêak ukatze haundi bat bizi du. Ukatze honen kentroa Nabarroa da. Euskaria Eurôpêko naziorik ukatuena bada, Nabarroa Eurôpêko Estaturik ukatuena da. Zergatik? Eurôpê Mendebaldeko nazio guztiak iraganeko Euskariar geruzen genozidioaren eta memozidioaren gainean eraiki direlako. Macbeth Syndromêa bizi dute. Mageia beltzak mageia beltz gehiago eskatzen du: Abrahamismo Zientifikoa.

MACBETH SYNDROMÊA 002: materialismoak feminismoa ekartzen badu eta feminismoak kolonialismoa ekartzen badu, logikê hau alderantzizkoa ere bada: kolonialismoa feminismoa ekartzen du eta feminismoak materialismoa ekartzen du. Euskariar Iraultza Palaiolithikoa Eurôpêar guztiona da, eta berau ukatzeak nahiz gure herriari egin zaion injustizia ukatzeak Eurôpê batua eragozten du. Egiak batzen duen bezala, gezurrak zatitu egiten du.

MACBETH SYNDROMÊA 003: Eurôpêaren Euskariar sustrai Palaiolithiko komunaren aitortzak Eurôpêa automatikoki batuko du. Ondorioz, Eurôpêaren etorkizuna Nabarroa Estatu soberano bezala berrezartzearekiko dependentea da. Nabarroa Frantziaren eta Espainiaren kolonia da, baina, bi zaindari inperial hauen atzean, benetako botereak Britainiar Monarkhia (Botere Espazial Inperiala) eta Eliza Katholikoa dira (Botere Tenporal Inperiala).

ANGALATERRAKO ERREGINA VS EURÔPÊKO DAMA: nola existi daiteke Arrazonaren, Askapenaren, Tolerantziaren eta Irudimenaren Eurôpê bat baldin-eta Frantziar Iraultzatik 227 urtera EBeko 7 herrialde oraindik Erresuma badira? Ezin da. Alta, monarkhia defentsa-mekhanismo femininu bat da: jaraunspenaz, emakumeak ziurtasun oikonomikoa bermatu nahi du. Baina, zer gertatzen da sphaira publiko osoa emakumeak kudeatzen badu?

AITA SAINDUA VS ARGIAREN AMA: nola existi daiteke Arrazonaren, Askapenaren, Tolerantziaren eta Irudimenaren Eurôpê bat baldin-eta erreligio irrazionalak publikoki toleratzen baditugu? Ezin da. Alta, Khristianismoa defentsa-mekhanismo femininu bat da: systêma dogmatiko fededunaz, emakumeak ziurtasun izpirituala bermatu nahi du. Baina, zer gertatzen da emakumea mathêmatikê dialektikoaren gordailu bilakatzen bada?

ARGIAREN EURÔPÊA: Argiaren Eurôpê Matriarkhalean, botere publiko osoa emakumeek kudeatuko dute. Mathêmatikêaren, Izpiritualitatearen, Justiziaren eta Sexuaren Eurôpê bat izango da. Horretarako, maila estataletan nahiz maila Eurôpêarrean, lau instituzio berri sortuko dira: Logopolia (Maria), Eliza (Sophia), Jauregia (Iris) eta Thermak (Aphroditê). Instituzio hauen gorpuzte humanuak Maria, Ama, Dama eta Andereinoa izango dira.

PABE-LONDON: Westminster Jauregia Lurreko Erresuma guztien Erreginaren etxea da. Britainiar Erresuma Britainiar Politeian eraldatzeak, Lurreko Erresuma guztien amaiera ekartzeaz gain, Lurreko kolonialismoaren amaiera ekarriko du. Lurreko kolonia guztiek ardatz kolonial material zaharrena  imitatzen dute: Pabe-London. Love’s Labour’s Lost lanean, William Shakespeare jaunak hau idatzi zuen: “Navarre shall be the wonder of the world!”

PABE-ERROMA: Vaticano·a Lurreko Eromen guztien Aita Sainduaren etxea da. Eliza Katholikoa Mariaren Elizan eraldatzeak, Lurreko fede irrazional guztien amaiera ekartzeaz gain, Lurreko gaixotasun mental guztien amaiera ekarriko du. Lurreko gaixotasun mental guztiak ardatz kolonial tenporal zaharrena imitatzen dute: Pabe-Erroma. Vaticano·ak Nabarroaren Frantziar eta Espainiar konkistak gartsuki sustatu zituen. Zergatik?

PABE-HIRUNEA: Pabe eta Hirunea Nabarroko Estatuaren Erresumaren azken bi hiriburuak izan ziren. Paberen eta Hirunearen arteko distantzia 120km dira. Nabarroa, Eurôpêa eta Lurra Bakean, Oparotasunean eta Zorionean bizi daitezen, hau da elkartu beharreko distantzia. Lurreko hizkuntza humanuetan lehena eta zaharrena’ tresna Mathêmatiko, Philosophiko, Zientifiko eta Artistiko bilaka al daiteke?

loraldia002PLUTOKLASE-GATAZKA VS NOOKLASE-GATAZKA: Leibniz 0 zenbakia zen (Monada). Hegel 1 zenbakia zen (Idealismo Absolutua). Marx eta Nietzsche 2 zenbakia ziren (Burgotargoa vs Proletariatua eta Apollô vs Dionysos). Stalin eta Hitler 3 zenbakia ziren (Gerraren Dialektikêa). Plutoklase-Gatazkak eremu errealeko gerrara eramaten gaitu: 3. Gerra Mundialera. Nooklase-Gatazkak eremu irudikariko gerrara eramaten gaitu: Bakera.

ESTATU PHILOSOPHIKOA VS ESTATU MATHÊMATIKOA: historian soilik hiru Estatuk erdietsi dute Estatu Philosophiko izatearen status·a: Athêna·k, Toskana·k eta Alemania·k. Alta, Estatu hauetariko bat bera ere ez zen Estatu Mathêmatikoa. Berau posiblea izan dadin, gizonak emakumearen botere sexual-soziala onartu behar du eta emakumeak gizonaren botere genial-mathêmatikoa onartu behar du. Maria Logopoliaren babeslea da.

OPRIMITUENAK: gerra kyklikoa da. Obuluak (sexua) Sperma (mathêmatikêa) hartzen ez duenean, Obulua usteldu egiten da eta hilerokoa etortzen da: gerra. Beti, Obuluaren ustelkeria nabaritzen duten lehenak Plutoklase Baxua eta Nooklase Altua izan ohi dira. Aitzitik, soluzioa soilik Nooklase Altuak ekar dezake. Hemen eta orain, Eurôpê Matriarkhala 2018 Eurôpêko NT emakumerik on, eder eta argienek ekarriko dute.

Sozietate Plutokratikoak NT arra eta NT emea elkarrengandik bereizten ditu. NT emeak NT arrarekin egon nahi du, baina SF/NF/ST emakumeek euren zerbitzari-gizonen bidez NT arra diskriminatzen dutenez, hori egiteak beldurra ematen dio. Emakumeak physikoki eta psykhikoki ahulak dira. Emakumeak sare sozial bat dira, eta sozialki ongi-konektatuta egon behar dute. NT nooklasea kosmoseko nooklaserik oprimituena da.

EDERRA ETA PIZTIA: euren symmetria naturalarekiko bereizketak NT arrari eta NT emeari neurosi sakonak ekartzen dizkio:
NT arra (eroa) >>> psykhosia (hyperidealizazioa) >>> hyperphagia (ordezko physikoa) >>> paidophilia (hyposexualizazioa)
NT emea (prostituta) >>> anorexia (hypoidealizazioa) >>> bulimia (ordezko psykhikoa) >>> nymphomania (hypersexualizazioa)

ANOMIA: anomia helburugabetasun nazional-estatal, sexual-sozial eta izpiritual-mathêmatikotik eratortzen den bilakaera mental bat da. Bilakaera honen jatorria Dêmokratia da: psykhopathek gidatu sozietatea. Anomiak NT arimei jotzen die gogorren, eta minbiziaren, suizidioaren, depresioaren eta adikzioaren sorburua da. Gaixotasun oro psykhosomatikoa da: sendagai erreal bakarra Abrahamismo Zientifikoa Marianismoaz ordezkatzea da.

MUGIMENDU ERROTIKO BAT: guk, Arkhitektôon Biltzarrak, ongi dakigu ezen mugimendu Globalistê, Matriarkhalistê eta Marianistêak Eurôpêaren bihotzean sakonki errotuta egon behar duela: Nabarroan. Lurraren patua Donostiko Arkhitektura Skholêan erabakiko da. Alta, behetik gorako eta goitik beherako energeien synergeia bat izan behar du. Laibach eta bere 2006ko Volk albuma. Globalki pentsatu, lokalki ekin eta larrua jo, jo, jo!!!

ZIRKULUAREN IRAULTZA: Iraultza Globalistê, Matriarkhalistê eta Marianistêaren symboloa Zirkulua da. Gurutze guztiak gerra-symboloak dira: horizontalitate femininua eta bertikalitate maskulinua gatazkan. Zirkulu guztiak bake-symboloak dira: horizontalitate femininua eta bertikalitate maskulinua batasunean. Zirkulua gure Arimatasuna, Jainkotasuna eta Zenbakitasuna da. Zirkulua Maitasun Kosmikoa da. Aro Logitikoaren atea da!!!

GORA NABARROKO HIRIAREN POLITEIA!!!
GORA EURÔPÊKO HIRIAREN POLITEIA!!!
GORA LURREKO HIRIAREN POLITEIA!!!

 

05:05 2016 02 15

Donostia, Nabarroa, Eurôpêa, Lurra, Kosmosa

Hiritarron Biltzarrak – Bingen Ereintzun Hareitzederra

Hiritarron Biltzarrak INHOCSIGNOVINCES2 monada

Eurôpê Matriarkhala 2018 (Euskara)
https://goo.gl/68OyXy

Matriarchal Europe 2018 (English)
https://goo.gl/JHALgr

Eurôpê Matriarkhala 2018

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude