DiEM25 Manifestua

DiEM25 Manifestua

diem25

EURÔPÊA DÊMOKRATIZATZEKO MANIFESTU BAT

Konpetibitatearekiko, migrazioarekiko eta terrorismoarekiko euren ardurak gora-behera, Eurôpêko Botereak benetan izutzen dituen prospektua bakarra da: Dêmokratia! Eurek dêmokratiaren izenean hitz egiten dute, baina soilik beronen praktika ukatzeko, exortzizatzeko eta ezabatzeko. Euren helburua dêmokratia kooptatzea, ebaditzea, mistifikatzea, usurpatzea eta manipulatzea da. Horrela, bere energia hausten dute eta bere posibilitateak geldiarazten dituzte.

Izan ere, Eurôpêko herrien boterea, dêmos·aren gobernua, agente hauon guztion ameskaizto partekatua baita:

– Brusela·ko burokratia (eta bere 10,000tik gora lobbyistêak)

– Brusela·ko burokratiaren hiltzaile-eskuadroi ikuskaritzak eta Troika, zeina-ere beste instituzio internazional eta Eurôpêar batzuetako ‘tekhnokrata’ hautatugabeekin batera osatu baitzuten

– Eurôtalde boteretsua, zeinak-ere ez baitu ezein lege edo itunetan oinarririk

– Fidantzapeko askatasunean jarritako bankariak, funts-kudeatzaileak eta oligarkhia berjaioak, zeintzuek-ere jendetzak eta euren expresio antolatuak iraunkorki gutxiesten baitituzte

– Liberalismoa, dêmokratia, askatasuna eta solidaritatea aldarrikatu, baina gobernuan daudenean beronen printzipiorik oinarrizkoenak traditzen dituzten alderdi politikoak

– Austeritate kontraproduzentea inplementatuz, desberdintasun krudelei erregaia ematen dieten gobernuak

– Beldurraren trafikoa arte-forma, botere-iturri eta mozkin-iturri bilakatu duten hedabide-magnateak

– Agentzia publiko sekretiboekin kolusioan dauden korporazioak – agentzia publiko hauek beldurrean inbestitzen dute, eta, horrela, sekretutasunaren eta bigilantziaren kultura sustatzen dute, zeinak-ere iritzi publikoa euren nahiaren menera jartzen baitu.

Eurôpêar Batasuna aparteko lorpen bat izan zen. Hizkuntza desberdinak hitz egiten zituzten eta kultura desberdinetan murgilduta zeuden Eurôpêar herriak bakean elkartu zituen. Horrela, orain dela ez hainbeste chauvinismo hiltzailearen, arrazismoaren eta basakeriaren etxe izan zen kontinente honetan eskubide humanuen marko partekatu bat sortzea posiblea zela frogatu zuen. Eurôpêar Batasuna Muinoko Argi-Dorre proberbiala izan zitekeen, eta munduari erakuts ziezaiokeen ezen bakea eta solidaritatea mendetako gatazkaren eta intolerantziaren hatzaparretatik aska zitezkeela.

Alta, gaur egun, burokratia komunak eta moneta komunak Eurôpêar herriak zatitzen dituzte. Eurôpêar herri hauek, hizkuntza eta kultura desberdinak gora-behera, batzen hasiak ziren. Orain, politiko myopêek, funtzionari oikonomikoki sineskoiek eta ‘aditu’ finantzialki inkonpetenteek osatzen duten konfederazioak konglomeratu finantzial eta industrialaren ediktuak modu esklabuan onartzen ditu. Horrela, Eurôpearrak alienatzen ari gaituzte eta erreakzio anti-Eurôpêar arriskutsu bat probokatzen ari dira. Euren buruaz harro dauden herriak elkarren kontra jartzen ari dira. Nazionalismoa, extremismoa eta arrazismoa berpizten ari dira.

Gure EBa desintegratzen ari da, eta beronen bihotzean iruzur errudun bat dago: osoki politikoa, goitik beherakoa eta opakoa den erabaki-hartze prozesu bat ‘apolitiko’, ‘tekhniko’, ‘prozedural’ eta ‘neutral’ bezala aurkezten zaigu. Prozesu honen helburua Eurôpêarrok gure diruaren, gure finantzaren, gure lan-baldintzen eta gure ingurugiroaren gaineko kontrol dêmokratikoa gauzatzea ekiditea da. Iruzur honen prezioa, dêmokratiaren amaieraz gain, politikê oikonomiko pobreak dira:

– Eurôgunearen oikonomia austeritate konpetitiboaren amildegian behera bideratzen ari da, eta honen ondorioa argia da: herrialde ahuletan atzeraldi iraunkorra sortzen ari da eta herrialde kentraletan inbestimentu baxuak sortzen ari da

– Eurôgunetik kanpo dauden EBko kide-estatuak alienatuta daude, eta inspirazioa nahiz bazkideak gela susmagarritan bilatzen ari dira; gela susmagarri hauetan, merkataritza librea sustatzen duten akordio opako eta koertziboen ongietorria jaso ohi dute, eta akordio hauek estatuon soberanitatea ahultzen dute

– Eurôpêan prezedenterik gabeko desberdintasuna, itxaropen beherakorra eta misanthrôpia loratzen ari dira

Bi aukera beldurgarri nagusitu dira:

– Gure nazio-estatuak kapulura itzultzea

– Edo, Brusela·ren dêmokratiarik gabeko eremuaren aurrean errenditzea

Beste bide bat egon behar da. Eta badago!

Dêmokratiaren pizkunde bat!

Gure mugimendua, DiEM25, mota horretako pizkunde bat ekartzea bilatzen ari da.

DiEM25 mugimenduaren indar motibatzailea idea sinple eta erradikal bat da:

Eurôpêa dêmokratizatu! Edo EBa dêmokratizatzen dugu, edo berau desintegratu egingo da!

Eurôpêa dêmokratizatzeko gure helburua errealistêa da. Helburu hau ez da hasierako Eurôpêar Batasunaren eraikuntza baino utopikoagoa. Izatez, gaur egungo Eurôpêar Batasun anti-dêmokratiko eta zatikatua mantentzeko saiakera bera gure mugimendua baino utopikoagoa da.

Gure helburua, Eurôpêa dêmokratizatzea, izugarriki larria da. Izan ere, azkar hasten ez bagara, erresistentzia instituzionalizatua berandu izan baino lehen zizelkatzea ezinezkoa izan daiteke. Guk hamarraldi bat ematen diogu, 2025 urtera arte.

Baldin-eta asko jota hamarraldi baten buruan Eurôpêa dêmokratizatzen asmatzen ez badugu, baldin-eta Eurôpêaren botere autokratikoek dêmokratizazioa itotzea lortzen badute, orduan EBa hybris·ean eroriko da, ezpaldu egingo da, eta bere erorierak orain arte ezagutu gabeko oinazea eragingo du oronon – ez soilik Eurôpêan.

 

ZERGATIK ARI DA EURÔPÊA BERE INTEGRITATEA ETA BERE ARIMA GALTZEN?

Hasiera batean, EBa gerraren ondorengo hamarraldietan eraiki zen. Hamarraldi hauetan kultura nazionalak berpiztu egin ziren, orduko Eurôpêarrak elkartu zituen izpiritu berri baten argitan: internazionalismoa, mugak desagertzea, oparotasun partekatua eta standard garaiagoak. Alta, sugearen arrautza integrazio-prozesuaren bihotzean zegoen.

Ikuspuntu oikonomiko batetik, EBa industria astunaren kartel bezala jaio zen (eta beranduago etxalde-jabeak kooptatu zituen). Kartel honen helburua prezioak finkatzea eta Brusela·ko burokratiaren bidez oligopolioaren mozkinak berbanatzea zen. Kartel emergente honek eta Brusela·n finkatuta zeuden bere administrariek dêmos·ari beldurra zioten eta herriaren gobernuaren idea gorroto zuten.

Pazienteki eta methodikoki, erabakien hartzea despolitizatzeko prozesu bat gauzatu zen. Prozesu honen emaitza kanpaina mantso baina geldigabe bat izan zen. Kanpaina honen helburu nagusiak bi ziren: alde batetik, dêmos·a dêmokratiatik kanporatzea, eta, bestetik, politikê-erabaki oro fatalismo pseudo-tekhnokratiko perbasibo batez mozorrotzea. Zenbait politiko nazionalek Komisioa, Kontseilua, Ecofin, Eurôtaldea eta Eurôpeko Banku Kentrala politikêtik askatutako eremu bilakatu zituzten, eta lan honen trukean sari ederrak jaso zituzten. Despolitizazio prozesu honen aurka egiten zuen oro anti-Eurôpêartzat hartu zen eta disonantzia zaratatsutzat jo zen.

Beraz, horrela jaio zen EBaren bihotzean dagoen iruzurra: datu oikonomiko deprimenteak eta oinaze ekidingarria sortzen zituzten politikêei konpromiso instituzionala emanez. Bitartean, Eurôpê ziurrak garai batean ulertu zituen printzipioak gaur egun abandonatu egin dira.

– Arauak Eurôpêarron zerbitzura egon behar lirateke, eta ez alderantziz

– Monetak tresnak izan behar lukete, eta ez euren-baitako-helburuak

– Merkatu bakarra dêmokratiarekin bateragarri egiteko modu bakarra Eurôpêar ahulenen eta ingurugiroaren defentsa komunak edukitzea da, defentsa hauek dêmokratikoki hautatuak eta eraikiak izanik

– Dêmokratia ezin da soilik hartzekodunen esku dagoen eta zordunei ukatzen zaien luxu bat izan

– Dêmokratia oinarrizkoa da kapitalismoaren inpultsurik auto-suntsikor eta okerrenak mugatzeko eta harmonia sozialezko eta garapen sustengagarrizko ikuspegi berri batera begiratzen duen leiho bat irekitzeko

Eurôpêko oikonomia sozial kartelizatua 2008 ondorengo Atzeraldi Haunditik altzatzen saiatu denean, hutsegite ekidinezina erdietsi du. Hutsegite horren ondoren, berau eragin zuten EBaren instituzioek gero-eta autoritarismo gehiago baliatu dute. Eurek dêmokratia zenbat-eta gehiago asphyxiatu, euren autoritate politikoa orduan-eta ilegitimuagoa bilakatzen da, atzeraldi oikonomikoaren indarrak orduan-eta indartsuagoak bilakatzen dira, eta euren autoritarismo-beharra orduan-eta haundiagoa bilakatzen da. Ondorioz, dêmokratiaren etsaiek botere berriztatua biltzen duten heinean, euren legitimitatea galtzen dute eta itxaropena eta oparotasuna gutxiengo nimino batengan murrizten dute (zeintzuek-ere oparotasun horretaz gainerako sozietatearengandik babesteko behar dituzten langen eta hesien atzean bakarrik goza baitezakete).

Hau guztia prozesu ikusezin bat da, eta, beronen bidez, Eurôpêaren krisiak gure herriak barnera begira jartzen ari ditu, elkarren aurka jartzen ari ditu, eta jingoismo eta xenophobia preexistentea anplifikatzen ari du. Anxietatearen pribatizazioak, ‘bestetasunarekiko’ beldurrak, anbizioaren nazionalizazioak eta politikêen bernazionalizazioak interes komunen desintegrazio toxiko baten mehatxua eragiten dute, eta beronen ondorio bakarra Eurôpêaren sufrimentua izango da. Eurôpêak erreakzio negargarriak burutu ditu bere bankuen eta zorren krisien aurrean, errefuxiatuen krisiaren aurrean eta politikê atzerrikoi, migrazional eta anti-terroristê koherente baten beharraren aurrean. Ondoren zerrendatzen ditugun puntu guztiak solidaritateak bere esanahia galtzean gertatzen denaren adibideak dira:

– Athêna·ko Udaberriaren suntsizeak eta beronen ondoren – huts egin zezan – diseinatu zen ‘erreforma’-programma oikonomikoaren inposizioak Eurôpêaren integritatean zauria eragin zuten

– Aurrekontu estatal bat sendotu behar den bakoitzean, edo-eta banku bat erreskatatu behar den bakoitzean, aberatsenen bekatuak sozietateko ahulenek ordaindu behar dituztela asumitu ohi da

– Lana komodifikatzeko eta dêmokratia lan-eremutik kanpo ateratzeko joera konstantea dago

– Eurôpêko itsasertzetan lur hartzen ari ziren errefuxiatuen aurrean, EBeko kide-estatu gehienek ‘nire patioan ez’ jarrera eskandalagarria eduki zuten; jarrera honek ongi ilustratzen du nola Eurôpêar gobernu-eredu hautsi batek beheraldi ethikoa eta paralysi politikoa ekartzen dituen, eta, era berean, ongi erakusten du nola ez-Eurôpêarrekiko xenophobiak Eurôpêarron arteko solidaritatea desagerrarazten duen

– ‘Eurôpêar’, ‘atzerritar’ eta ‘politikê’ hitzak elkartzen ditugunean esaldi komikoa erdiesten dugu

– Paris·eko eraso negargarrien ostean, errazkeria osoz, Eurôpêar gobernuek soluzioa mugak berreraikitzea zela erabaki zuten, noiz eta erasotzaile gehienak EBeko hiritarrak zirenean – Eurôpêar Batasuna ez da gai Eurôpêar hiritarrak batuz arazo komunei erantzun komunak emateko, eta aipatu berri dugun erabakia Eurôpêar Batasuna irensten ari duen izu moralaren beste zeinu bat baino ez da

 

Zer egin behar dugu? Gure zerumuga

Errealismoak ondorengoa eskatzen du: denbora-marko errealistê baten baitan, tarteko mugarrietara iristeko lan egitea. Horregatik, 2025. urterako Eurôpê osoki dêmokratiko eta funtzional bat erdiesteko bidean, DiEM25 mugimenduak lau mugarri hartuko ditu helburu, interbalo erregularretan.

Orain, gaur egun, Eurôpêarrok EBaren instituzioengandikako abandonoa sentitzen dugu oronon. Helsinki·tik Lisboa·ra, Dublin·etik Krêtê·ra, Leipzig·etik Aberdeen·era. Eurôpêarrok sentitzen dugu ezen modu azkarrean hautu gogor batera hurbiltzen ari garela. Benetako dêmokratiaren eta desintegrazio amarrutiaren arteko hautua izango da. Batasuna hautatu behar dugu, Eurôpêak hautu egokia egiten duela ziurtatzeko: Benetako dêmokratia!

Zer nahi dugun eta noiz nahi dugun galdetzen digutenean, guk hau erantzuten dugu:

IMMEDIATUKI: Erabakien hartzean gardentasun osoa.

– EBeko Kontseiluaren, Ecofin·en, FTT·ren eta Eurôtaldearen biltzarrak zuzenean emititu behar dira

– Eurôpêko Banku Kentralaren gobernu-kontseiluaren biltzar-agiriak biltzarrak gertatu eta aste gutxiren buruan argitaratu behar dira

– Negoziazio batzuek Eurôpêar hiritarron etorkizunaren fazeta orori eragiten diete (adibidez, merkataritza-TTIP, ‘erreskateak’, Britainia·ren statusa); negoziazio erabakigarri hauei pertinente zaizkien dokumentu guztiak sarera zamatu behar dira

– Lobbyistêentzako erregistro obligatorio bat behar da; erregistro honek euren bezeroen izenak, euren diru-sarrerak, eta funtzionariekin (hautatuekin nahiz hautatugabeekin) egiten dituzten bileren zerrenda bat barnebildu behar ditu

HAMABI HILABETEREN BURUAN: Krisi oikonomiko jarraikorrari erantzun egin behar zaio, instituzio existenteak erabiliz eta EBaren Itun existenteen baitan.

Eurôpêaren krisi immediatua aldi berean bost arlotan destolesten ari da:

– Zor publikoa

– Bankuak

– Inbestimentu Desegokiak, eta

– Migrazioa

– Pobrezia Hazkorra

Gaur egun, bost arlo hauek gobernu nazional hauen eskutan utzi dira, baina gobernu nazionalek ez dute arlo hauen gainean eragiteko botererik. DiEM25 mugimenduak bost arlo hauek Eurôpêartzeko politikê-proposizio xeheak aurkeztuko ditu, eta Brusela·ren botere diskrezionalak mugatuko ditu, boterea Legebiltzar nazionalei, kontseilu eskualdetarrei, udalei eta komunitateei itzuliz. Proposatuko ditugun politikêen helburua instituzio existenteen berrindartzea izango da (itun eta karta existenteen berrinterpretazio sorkor baten bidez). Horrela, zor pulbikoaren, bankuen, inbestimentu desegokien eta pobrezia hazkorraren krisiak egonkortuko dira.

BI URTEREN BURUAN: Biltzar Konstituzionala

Eurôpêko hiritarrok batasunaren etorkizunaz arduratzeko eskubidea dugu, eta (2025erako) Eurôpêa dêmokratia oso bat bilakatzeko betebeharra dugu. Dêmokratia oso horrek Legebiltzar soberano bat edukiko du, eta, Legebiltzar soberano honek, Legebiltzar nazionalen, biltzar eskualdetarren eta udal kontseiluen autodeterminazio nazionala errespetatzeaz gain, bere boterea azken hauekin partekatuko du.

Hau egiteko, euren  errepresentanteen Biltzar bat deitu behar da. DiEM25 mugimenduak Biltzar Konstituzional bat sustatuko du. Biltzar Konstituzional hau zerrenda trans-nazionalen arabera hautatutako errepresentantez osatuko da. Gaur egun, unibertsitateek Brusela·ri ikerketarako diru-laguntzak eskatzen dizkiotenean, aliantza trans-nazionalak osatu behar izaten dituzte. Modu bertsuan, Biltzar Konstituzionalerako hauteskundeetarako zerrendek Eurôpêar herrialdeen gehiengo bateko hautagaiak barnebildu behar lituzkete. Hauteskunde hauetatik eratorriko den Biltzar Konstituzionalak etorkizuneko konstituzio dêmokratiko bati buruz erabakitzeko boterea izango du. Hamarraldi baten buruan, konstituzio honek Eurôpêar Itun existente guztiak ordezkatuko ditu.

2025 URTERAKO: Biltzar Konstituzionalaren erabakien promulgazioa

 

Nork ekarriko du eraldaketa?

Guk, Eurôpêko herriok, gure Eurôpêaren gaineko kontrola berrartzeko betebeharra dugu; gaur egun, kontrol hau inori konturik ematen ez dioten ‘tekhnokratek’, politiko konplizeek eta instituzio itzalkoiek ostentzen dute.

Gu kontinenteko parte orotatik gatoz, eta ezagugarri desberdinek batzen gaituzte: kultura desberdinek, hizkuntza desberdinek, akzentu desberdinek, alderdi politiko desberdinetako afiliazioek, ideologia desberdinek, azal-kolore desberdinek, genero-identitate desberdinek, fede desberdinek eta sozietate onari buruzko ulerkera desberdinek.

DiEM25 osatzen ari garenon intentzioa ‘Guk, Gobernuok’ eta ‘Guk, Tekhnokratok’ osatzen duten Eurôpêtik ‘Guk, Eurôpêko herriok’ osatzen dugun Eurôpê batera igarotzea da.

Gure lau printzipioak:

– Eurôpêko herriren baten dêmokratia biolatzen den heinean, Eurôpêko gainerako herriek ezin izango dute aske izan

– Eurôpêko herriren baten duintasuna ukatzen den heinean, Eurôpêko gainerako herriek ezin izango dute duintasunean bizi

– Eurôpêko herriren bat insolbentzia eta depresio iraunkorrera bultzatzen den heinean, Eurôpêko gainerako herriek ezin izango dute oparotasun itxaropenik eduki

– Eurôpêko herriren batek bere hiritarrik ahulenentzako oinarrizko ondasunik bermatzen ez badu, garapen humanurik ez badu, oreka oikologikorik ez badu eta erregaien erabilera ezabatzeko determinaziorik hartzen ez badu, bere jokabideak aldatuz – eta ez planêtêaren klima aldatuz – Eurôpêko herri hori ezin izango da hazi

Gu hainbat Eurôpêarren tradizio bikainaren baitan lekutzen gara. Eurôpêar hauek, mendetan zehar, dêmokratia luxu bat dela eta ahulenei sufritu behar dutena sufritzea egokitzen zaiela esaten duen ‘jakintzaren’ aurka borrokatu dute.

Gure bihotzak, gogoak eta borondateak konpromiso hauei dedikatuta, eta aldaketa eragiteko determinazioz, honakoa adiarazten dugu.

 

Gure promesa

Gure Eurôpêar hiritarkideei gurekin bat egiteko deia luzatzen diegu, gurekin batera DiEM25 izendatu dugun Eurôpêar mugimendua sor dezaten.

– Borroka dezagun elkarrekin, dêmokratia sakonki gorroto duen Eurôpêar establishment·aren aurka, Eurôpêar Batasuna dêmokratizatzeko

– Amai dezagun harreman politikoak erabaki tekhniko huts bezala mozorrotzea eta berauek botere-harremanetara murriztea

– Jar dezagun EBaren burokratia Eurôpêar herri soberanoen borondatearen menpe

– Desmantela dezagun botere korporatiboak hiritarron borondatearen gainean ostentzen duen ohiko dominazioa

– Berpolitiza ditzagun gure merkatu bakarra eta moneta komuna gobernatzen duten arauak

Eurôpêar Legebiltzarraren mailan aliantza ahulak osatzen dituzten alderdi nazionalen eredua obsoletutzat jotzen dugu. Dêmokratiaren aldeko behetikako borroka bat (maila lokal, eskualdetar eta nazionaletan) beharrezkoa izanik ere, baldin-eta borroka hau Eurôpêa dêmokratizatzeko koalizio pan-Eurôpêar bateranzko stratêgia internazionalistêrik gabe gidatzen bada, orduan berau ez da aski izango. Lehenik eta behin, Eurôpêar dêmokratok bat egin behar dugu, agenda komun bat ekoitzi behar dugu, eta gero agenda hau komunitate lokalekin konektatzeko bideak aurkitu behar ditugu, maila eskualdetar nahiz nazionaletan.

Arrazonaren, Askatasunaren, Tolerantziaren eta Irudimenaren Eurôpê batek inspiratzen gaitu, eta berau posiblea izan dadin Gardentasun integral bat, Solidaritate erreal bat eta Dêmokratia autentiko bat behar ditugu.

Hauek dira gure aspirazioak:

– Eurôpê Dêmokratiko bat, zeinetan-ere autoritate politiko guztia Eurôpêko herri soberanoetatik eratorriko baita

– Eurôpê Garden bat, zeinetan-ere erabaki-hartze guztiak hiritarron kontrolpean gertatuko baitira

– Eurôpê Batu bat, zeinetako hiritarrok gure nazioen baitan komunean ditugun bezainbeste gauza edukiko baititugu komunean gure nazioen artean

– Eurôpê Errealistê bat, zeinak-ere bere buruari erreforma dêmokratiko erradikal bezain egingarrien egitekoa jarriko baitio

– Eurôpê Deskentralizatu bat, zeinak-ere bere botere kentrala lan-eremuetako, herrietako, hirietako, eskualdeetako eta estatuetako dêmokratia maximizatzeko erabiliko baitu

– Eurôpê Pluralistê bat, zeinak-ere eskualde, ethnia, fede, nazio, hizkuntza eta kulturak errespetatuko baititu

– Eurôpê Berdintzale bat, zeinak-ere desberdintasuna ospatuko baitu eta zeinak-ere generoan, azal-kolorean, klase sozialean eta orientazio sexualean oinarritutako diskriminazioa amaituko baitu

– Eurôpê Kultu bat, zeinak-ere bere jendearen dibertsitate kulturala baliatuko baitu, eta, bere ondare zenbaezina sustatzeaz gain, Eurôpêko artistê, musikari, idazle eta poiêtê disidenteen lana ere sustatuko baitu

– Eurôpê Sozial bat, zeinak-ere onartuko baitu ezen askatasunak, interferentziarengandikako jaretza behar izateaz gain, oinarrizko ondasunak ere behar dituela, horrela hiritarrok beharrarekiko eta explotazioarekiko aske izan gaitezen

– Eurôpê Produktibo bat, zeinak-ere bere inbestimentuak oparotasun partekatu eta berde batera bideratuko baititu

– Eurôpê Sostengagarri bat, zeina-ere planêtêaren baliabideen baitan biziko baita, bere ingurugiro inpaktua minimizatuz, eta Lurrean ahalik-eta erregai fosil gehien utziz

– Eurôpê Oikologiko bat, zeina-ere mundu-mailako benetako trantsizio berde batekin konprometituta egongo baita

– Eurôpê Sorkor bat, zeinak-ere bere hiritarren irudimenaren botere berritzaileak askatuko baititu

– Eurôpê Tekhnologiko bat, zeinak-ere tekhnologia berriak solidaritatearen zerbitzura erabiliko baititu

– Eurôpê Historiko bat, zeinak-ere geroaldi argi bat bilatuko baitu, baina bere lehenaldia ezkutatu gabe

– Eurôpê Internazionalistê bat, zeinak-ere ez-Eurôpêarrak euren-baitako-helburu bezala traktatuko baititu

– Eurôpê Baketsu bat, zeinak-ere, bere Ekialdeko eta Mediterraneoko tentsioak baretuta, militarismoaren eta expantsionismoaren lamien aurkako gotorleku bezala lan egingo baitu

– Eurôpê Ireki bat, zeina-ere mundu osoko ideei, jendeari eta inspirazioari irekita egongo baita, eta zeinak-ere hesiak eta mugak segurtasunaren izenean segurtasunik eza zabaltzen duten ahultasun-zeinu bezala berrezagutuko baititu

– Eurôpê Askatu bat, zeinetan-ere pribilegioa, prejudizioa, gabetzea eta biolentziaren mehatxua ximeldu egingo baitira, Eurôpêarroi rol stereotypiko gutxiagoren baitan jaiotzea ahalbidetuz, gure potentzialea garatzeko aukeren berdintasunaz gozatzea ahalbidetuz, eta gure bizitzako, laneko eta sozietateko kide gehiago hautatzeko askatasuna ahalbidetuz.

 

Carpe DiEM25

www.diem25.org

DIEM25

Euskarara itzulpena:

https://goo.gl/ctft7U

01:30 2016 02 11

Donostiko Nabar Hirian

Hiritarron Biltzarrak – Bingen Ereintzun Hareitzederra

DiEM25 Manifestua
DiEM25 Manifestua / DiEM25 Manifestua / DiEM25 Manifestua / DiEM25 Manifestua / DiEM25 Manifestua

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude