Etiketa: lan mundua

Ateak itxi

Ateak itxi - Gaztelaniazko ateak itxi aukera gabe gelditu-ren sinonimoak ikara sortzen dit. Zenbat aldiz entzun dugu aukeraketa bat baina lehenago “kontuz, horrek ateak itxiko dizkizu” ematen z...

Beharra da giltza

Beharra da giltza - Beharrezkoa ez dena desagertu egiten da. Darwinek ere hala frogatuta utzi zigun hautespen naturalaren teoriarekin. Euskararen bizi-indarra hiztunek euskara erabiltzeko duten behar...