Yleyquec ta ylaye ta yre erallea yldaye

Yleyquec ta ylaye ta yre erallea yldaye – 

Yleyquec ta ylaye

ta yre erallea yldaye

‘Matar le has y matar te han, y a tu matador matarán’
Refranes y sentencias. 227

Hil eiquec ta hil haie ta hire erailea hil daie

Hil eguiquec eta hil haguie eta hire erhailea hil daguie.

Yleyquec ta ylaye ta yre erallea yldaye

NAFFARRERA

12 pentsamendu “Yleyquec ta ylaye ta yre erallea yldaye”-ri buruz

 • Hil eguiquec eta hil haguite eta hire erhailea hil daguite

  “hire” aguertu arren, daguite / daie / daye, hitanoric gabe.

  Adeitsuqui

 • Jaungoikuaren aurrian apalik,
  Euzko-lur-ganian zutunik eta
  Bizkaiko areitz-azpijan
  asabaen gomutaz,
  nire aginbidia zintzoruen betetia,
  Zin dagit.

  Euzkadiko lenengo lendakariak
  Jose Antonio Agirre Lekubek
  1936. Urriak 7

 • Aupa, Josu. Beharbada “daye” hori ez da alokutiboa funtsean adizki subjuntibo bat delako (dagien, dezaten), baina amaierako -n galdurik futuro balioa hartu duena. Zer deritzozu?

 • Benat Castorene 2022-05-29 15:00

  Alabaina Gilen “hire erailea hil daie” esaldi horrek eite asko du “hire erailea hil die” orain eskuarki erabiltzen den forma alokutiboarekin ( hil dute)
  adeitasunez

 • Hil eguiquec eta hil haguite eta hire erhailea hil daguite
  Hil eguiquec eta hil haie eta hire erailea hil daie.

  Gilen eta Beñat,
  Duela 5 bat mende, hitanozko alokutiboac erabiltzea ez zen obligatorioa hikako formak erabiltzen zirenean:
  Ni ethorri “naiz” eta hi ere ethorri haiz.
  Ez zen derrigorrezkoa, bada, hor “nauk” erabiltzea.
  DAIE beraz DAGIE besterik ez da.
  Orainaldiko forma da, baina EGIN aditzaren kasuan etorkizuneko zentzua zedukan. DAIE horrek ez du eN galdu. Eta DIE/DITEK formarekin ere zerikusirik ez.
  Egun DAGIE da EGITEN DU perifrastikoaren baliokidea. Lehendakariaren hitzetan bezala, “zin dagit” horrek “zin egiten dut” esannahia daduka. Bost mende atzeragoko esannahia “zin egingo dut” izan litzateke.
  Emazteari, bizkaitar naturala, irakurri diot eta, itzulpena irakur niezon baino lehen, ulertu duela esan dit.
  Adeitsuki

 • Ni naiz aihena, çuec chirmenduac: nor baitago nitan, eta ni hartan, harc ekarten du fructu anhitz: ecen ni gabe deus ecin daidiçue.
  Joan 15:5 Leiçarraga

  ecen ni gabe deus ecin daidiçue.

  Etchehandik dakarrena hauxe da:

  ni gabe ez baitezakezue deusik egin.

  daidizue = egin dezakezue

  Adizki edder honetan hassierako DAI hori DAGI besterik ez da.
  DI horrek eguiten duke KE partikularen funtzionea.

  daidizue = dagikezue

  Berez, hala emaiten baitu, DI horrec EDIN aditza ekartzen digu bururat.

  EGIN transitivoa, eta
  EDIN aditz berbera dateke, baina intransitivoa denean.

  dagienean = egiten / egingo duenean
  dadinean = egiten / egingo denean

  Bai dagi, bai dadi, biak dai- bilaka daitezke, batzuetan bat egiten dutelarik forma aldetik. Adibidez:

  dagi + ke = dagike, daidi, daike
  dadi + ke = daite, daiteke, daike

  Adeitsuki

 • Ados diozunarekin, Josu. Eskerrik asko azalpenagatik. Orduan, egin trinkoaren esanahi indikatiboa (“zin dagit”) XX. mendeko berrikuntza da?

 • Ecen segur, ecin daidiquegu ençun eta ikussi ditugun gauçác erran eztitzagun.
  Acteac 4:20 Leiçarraga

  Ecen deus ecin daidiquegu eguiaren contra, baina eguiaren alde.
  2 Cor 13:8 Leiçarraga

  DAIDIKEGU adieraztekotz aski da DAIDIGU esatea.
  Hala ere, -DIKE- erabiltzen ahal dugu -DI- soilaren ordez.

  daidigu = daidikegu = dagikegu = daikegu
  = podemos hacer

  Adeitsuki

 • Emazteac, ertzen denean dolore du, ceren haren ordua ethorri baita: baina erdi denean haourtcho batez, guehiagoric ezta doloreaz orhoit, bozcarioz ceren guiçombat mundura iayo daten.
  Joan 16:21 Leiçarraga

  ertzen = erditzen
  erdi denean = erditu denean

  iayo date = jaio date = jaio dateke
  = haya nacido

  Adeitsuki

 • Halaber eure buruäz eztuc iuraturen, ecen bilobat churi ezpa beltz ecin daidic.
  Mattheo 5:36 Leiçarraga

  daidik = daidikek = dagikek = daikek
  = puedes hacer

  Ceinéc testificatu vkan baituté hire charitateaz Eliçaren presentián: hec baldin guida baditzac Iaincoari dagocan beçala, vngui daidiquec.
  3 Joan 1:6 Leiçarraga

  vngui = ongi
  daidikek = daidik = dagikek = daikek
  = puedes hacer
  Verset honetan, hala ere, emaiten du itzulpena hau litzatequeela:
  ongi egingo duzu
  = harás bien
  Hau da, DAIK hutsak adierazten zuena, hain zuzen ere.

  daik + di = daidik
  daidik + ke = daidikek
  daik + ke = daikek

  Adeitasunez

 • Leiçarraga eta Google

  Bila ezazue Leiçarragaren edozein zati googlen. Adibidez:

  bilobat churi ezpa beltz ecin daidic

  eta ikusiko duzue hainbat lekutan agertzen zaizuela.

  Leiçarraga beti izanen da immortala, euskaldunek berek euskaraz hitzegiteari utziko baliote ere.

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude