tyranno

tyranno –

Joannes Leiçarragac familia honetaco hirur hitz erabili cituen: tyranno, tyrannia eta tyrannizatu

Variant hauec ere eçagutu ditugu:

tyran = tyranno
tyrant = tyranno

Batueraz tirano modura idazten da hitz ceharo international hau.

tyranno

tyrannoqui

tyrannoqueria

tyrannotassun

tyrannia

tyrannico

tyrannicoqui

tyrannisatu = tyrannizatu

tyrannicida

tyrannicidio

tyrannosauro

tyrannosaurio = tyrannosauro

Tyrannosaurus

tyrannosaurido

tyranno

NAFFARRERA

15 pentsamendu “tyranno”-ri buruz

 • vinagre = ozpin

  vinagrero
  vinagreria
  vinagratu

  avinagratu = vinagratu
  vinagroso = vinagros
  vinagretta
  vinaigrette = vinagretta

 • Aurreco vinagre hori vino acre (ardo garratza) berceric ez da.

  vino = ardo

  vinario
  vinia = viña
  vinico
  vinifero
  vinolente = vinolent
  vinolentia = vinolencia
  vinatero
  vinateria

  vinoso = vinos
  vinositate
  vinificatu
  vinificatione

  vinotherapia
  vinotheca

  avinatu

  vinicultura = viticultura
  vunicultore = viticultore
  vinicola = viticola

  vendimia- = vindemia-
  vindemia
  vindemiatu
  vindemiatore

  + mendema eta erathorriac.

 • vipera = suguegorri

  viperoide
  viperida
  viperido
  viperino

 • violatu

  violable = violagarri
  violabilitate = violagarritassun
  inviolable = violaecin
  inviolabilitate = violaecintassun
  violatione
  violativo
  violatore = violatzaile
  inviolatu

  biolatu
  ad. [Oharra: Euskaltzaindiak, biolatu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. bortxatu].

  biolazio
  iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, biolazio-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. bortxaketa; bortxatze].

 • vitio eta vitioso Leiçarragac erabilirico hitzac dirade.

  Familia honetan, hizcunça angloromanicoetan T lettraren ordez C erabilcen ohi dela contutan harturic hitzoc bietara onharcen ditugu.

  vitio = vicio

  vitioso = vitios = vicioso = vicios
  vitiositate = viciositate
  vitiatu = viciatu
  vitiatione = viciatione
  vitiable = viciable
  vitiabilitate = viciabilitate

 • vituperatu

  vituperante = vituperant
  vituperable
  vituperabilitate
  vituperatione
  vituperativo
  vituperativoqui
  vituperatore
  vituperatorio
  vituperoso = vituperos
  vituperosoqui = vituperosqui
  vituperio = vituperatione

 • Leiçarragac duela 450 urthe vituperatu aditza erabili çuen. Hirur aldiz.

  Dirudienez, berce nehorc ez du erabili ukan.

  Familia ceharo internationala berriz ere, violatuarena beçalaxe.

 • visitatu

  visita
  contravisita
  visitable = visitagarri
  visitabilitate = visitagarritassun
  visitante = visitant
  visitatione
  visitatore = visitatzaile
  visitari

 • universo

  universitate
  interuniversitate
  universitari = universitario
  universitario
  universal
  universaldu
  universalqui
  universaltassun
  universalismo
  universalista
  universalitate
  universalisatu = universalizatu
  universabilisant = universalizant
  universalisatione = universalizatione
  universalisable = universalizable
  universalisabilitate = universalizabilitate

  Gora unibertsitatea!

  Gora B eta TS!

  Horiec eguiten gaituzte euscaldun…

  de tercera regional.

 • biolatu eta biolazio hitz anormalac ez erabilceco gommendioa ulercen ahal dut.
  violatu eta violatione dirade hitz normalac.
  Hala ere, batueraz ez batzuac, ez bercetzuac.
  Bortxatu eta bortxaketa baino ez. Bortxa brutoa berceric ez.
  Noren erruz?
  Euskaltzain guztien eta unibertsitateco irakasle guztien erruz.
  Ez da salvatzen bat ere ez.
  Haiei contuac escatu, othoi.

 • voluptate

  Leiçarraga idazle normalac 8 aldiz erabili çuen, haur da, 8 bider erabilcen du hitz international haur; ceren bera baita behin ere iraunguitzen ez den sua, internationalismo normalaren athea.

  voluptate
  voluptuario
  voluptuoso = voluptuos
  voluptuosoqui = voluptuosqui
  voluptuositate

 • https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=137155

  Boluptate moçorro pean topatzen dugu voluptate hitza Orotarico Euscal Hizteguian.
  Ez al cequien idazten gure Joannesec, ala?
  Normalegui idazten al çuen?
  Horrela ez goaz ondo!
  Honela galbiderat çucen eta arthezqui!

  Ivan de Tartasec ere voluptate idazten çuen. Haur da, idazle normala cen eta da.

 • urbe

  urbano
  cyburbano
  urbanita
  urbanismo
  urbanista
  urbanitate
  urbanicitate
  urbanisatu = urbanizatu
  urbanisable = urbanizable = urbanizagarri
  urbanisatione = urbanizatione
  inurbano
  suburbano
  suburbio
  suburbicario

 • usurpatu

  Leiçarragaren hitza da.

  Çuberotarrez: üsürpatü

  Bi ahosquerac dira çucenac; bai naffarreran, baita batueran ere, nola behin baino guehiagotan erran baitugu.

  usurpatione
  usurpatore = usurpatzaile
  usurpatorio

 • Uste dut familiequin amaitu dudala, baten batec ez baderaut hitzen bat ekarcen.
  Hauxe calaca nirea!

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude