tabernacle

tabernacle – 

Euskaltzaindiaren Hiztegia:

tabernakulu

1 iz. Israeldarrek, tenplua eraiki aurretik, Itunaren kutxa gordetzen zuten dendaItunaren kutxa gordetzeko eragin zuten Tabernakulua zeritzan eta bidez zebiltzanean erraz alda zitekeen oihal ederrezko estalpe bat.

2 iz. Aldare gainean ostia ontzia dagoen gordetegia.

Tabernacle da Leiçarragaren hitza, haur da, francesez eta anglesez erabilcen den forma berbera.

tabernacle

NAFFARRERA

15 pentsamendu “tabernacle”-ri buruz

 • Hitz honen prototypo internationala tabernaculo da. Eta hau tabernacular adjectivo erathorriari esquer.
  Gaztelaniaz ere tabernáculo da.
  Euscaraz hirur forma nagussi erabili içan dira: /tabernakle/, /tabernakulo/ eta /tabernakulu/. Ahoscatu beçala idatzi ditut, hori baita Orotaricoan hitzac aguerceco modua.
  Azquena da batueraz onhartu den forma.

  Orotaricoan tabernakledun aguercen da, nahiz originala tabernakulodun içan arren.

 • Leiçarragaren obretan

  tabernacleguile

  hitza behin aguercen çaicu, ceina Orotaricoen eguileec ez baitute hartu. Passatu çaie. Descuido curios bat.

 • Naffarreran bi forma dira çucenac:
  tabernacle eta tabernaculu.
  Duda gabe, lehenac preferencia daduca niretzat. Batetic, Leiçarragarena delacotz, eta berce aldetic hala delacotz anglesez eta francesez.

 • Tabernaculum hitza, in origine, taberna (= denda) ttipia cen, dendatchoa, aleguia.

  Batueraz taberna idazten denac bar edo pub erran nahi du. Adiera honetan forma internationala taverna da.
  Naffarrera ere internationalitateari lotzen çaio:

  taverna
  tavernari
  tavernero
  tavernera

  tavernicola ere ençuna dugu tavernetan “vici’ direnei deitzecotzat.

  Naffarrera’ incontestablea da.

  Adeitassunez

 • miraculu’ mirari eta milagroren synonymoa da.

  Adisquide batec aiphatu deraut miracle hitza cein horretara idazten baita anglesez eta francesez.
  Eta compararaci deraut

  tabernaculu – tabernacle

  miraculu – miracle

  Parallelismo ukaecina.

  tabernacle ascotan erabili denarren, miracle ordea gutitan edo batere ez.

  Dena dela, erabilgarria dela erran deraucot ecen ikassi behar ditugun hirur hizcuncetaric bitan hala delacotz.

  Beraz, miraculu, mirari, milagro hitzequin batera miracle onharcen dugu naffarreraz. Nola ez, bada!

 • Espero dut taverna/taberna eta miratu hitzen eusKal etymologia nehorc ez deraucula emanen bere kukulturgintza-tic. Asqui baita!

 • temere

  temere = temeroso
  temeroso = temeros
  temerositate ? = temeritate
  temeridade = temeritate
  temeritate
  temerario

 • temperantia 5 aldiz Leiçarraga baithan. Hona hemen berau dagoquion familia:

  temperatu

  temperamentu = temperamendu
  temperante = temperant
  temperantia = temperancia
  intemperante = intemperant
  intemperantia = intemperancia
  temperatore = temperatzaile
  temperatura
  intemperatu
  attemperatu
  distemperatu
  obtemperatu
  retemperatu
  contemperatu
  contemperatione
  contemperatura

 • tempesta

  tempestuoso
  tempestatu
  +
  tempestate = tempesta
  tempestateçu = tempestatetsu = tempestatsu

  Batueratic ia ia desaguertuac.

 • taffetas hitza erabili çuen Leiçarragac.

  Francesez berdina da.

  Anglesez taffeta deitzen çaio oihal honi.

  Gaztelaniaz tafetán.

  Euscaraz berce forma hauec ere erabili dira: tafetan, tafetai eta tafetae.

  Batueraz: tafeta

  Naffarreraz: taffetas, taffeta edo taffetan.

  Taffeta iruditzen çaicu hoberena.

 • temple erabilcen du Leiçarragac anglesarequin eta francesarequin bat eguinic.
  templu da batueraz, behin transformaturic, tenplu janci pean.
  templo da prototypo internationala, cein coinciditzen baita espainolarequin.

  Guri, gaur egun erabilcecotz, templu iruditzen çaicu hoberena, nahiz eta temple eta templo ere eçagutu behar ditugunarren.

  templetcho = templutcho
  templetchoguile = templutchoguile
  antetemple = antetemplu
  templare = templario
  templario
  templete
  templutto
  templutcho

  Eta harrigarri bada ere contemplatu aditza ere familia international honen barruan dago:

  contemplatu
  contemplatione
  contemplativo
  contemplatore = contemplatzaile
  contemplatista = contemplatore
  contemplational
  contemplationismo
  contemplationista

 • tenebra

  tenebretaco Lç

  tenebrac

  tenebrion = tenebrio
  tenebrionido
  tenebrionidac
  tenebroso = tenebros
  tenebrositate

 • tentatu
  temptatu = tentatu

  tentaculo = tentaculu
  tentaculu
  tentacular
  extratentacular
  subtentacular
  tentatione
  tentativo
  tentativa
  tentatore = tentatzaile
  tentaçale = tentatzaile
  tentatzaile

  attentatu
  attemptatu = atentatu
  attentatorio

 • termino

  terminal
  terminatu
  terminante = terminant
  terminantequi = terminantqui
  terminable
  interminable
  terminatione
  terminativo
  terminatore
  terminatcho

  determinatu
  determinismo
  indeterminismo
  determinista
  indeterminista
  determinante = determinant
  determinable
  determinabilitate
  determinatione
  indeterminatione
  determinativo
  determinatore = determinatzaile indeterminatu
  predeterminatu
  predeterminatione
  autodeterminatu
  autodeterminatione

  exterminatu
  exterminatione
  exterminio = exterminatione
  exterminatore = exterminatzaile

  contermine = contermino
  contermino = contermine

  terminologia
  terminologico
  terminologo

 • terra

  terra firma = terra firme
  terra firme
  terra cocta = terra cotta = terracotta.
  Terra Sancta
  Terra Nova = Terranova
  Terranova = Ternua
  terrage /terraje/
  terrassa = terraça
  terraneo
  subterraneo
  mediterraneo
  terreno
  terrenal
  terrarium = terrario
  terrestre
  terrina
  terroso = terros
  atterratu
  atterrage /atterraje/
  atterrisatu = atterrizatu
  atterrisage = atterrizage
  interratu = enterratu
  interramentu = enterramentu = enterramendu
  interru = enterru

  terrapleno = terraplen
  terreplen = terraplen
  terricola
  terrigeno
  terraqueo
  fumoterra
  Anglaterra
  Finisterre = Finisterra
  Finisterrae = Finisterra

  territorio
  territorial
  territorialitate
  exterritorial
  exterritorialitate
  extraterritorial
  extraterritorialitate

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude