Supplitu

Supplitu –

Ene Iaincoac-ere supplituren du behar vkanen duçuen gucia, bere abrastassunaren araura gloriarequin Iesus Christean.
Philippoarrei 4:19 Leiçarraga

But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
Philippians 4:19 King James Version

Supplitu

Orotariko Euskal Hiztegia:

suplitu.
1. (sü- Gèze).
Cubrir (una necesidad, una falta), suplir. “Suppléer” Gèze.
Ezen ni falta ninzena suplitu ukhan dute Mazedoniarik ethorri izan ziraden anaiék. Lç 2 Cor 11, 9 (He probeditu, TB husbethe, Dv estali, Ol, Ker bete). Zuen abundanziák supli beza haién peitutasuna. Ib. 8,13. [Obra] aietan supli ditezen [sic] guri falta zaiguna. Ber Trat 19r. [Konfesore] onek bere galdetzeko moduaz supliduko dio asko konzientziako examina. OA 134. Nik ments dütüdanen ororen süplitzeko ükhezü huntarzüna. Mst III 10, 4. Supli beza zure odol preziosoak nere disposizioneari falta zaiona. (B, s. XVIII). BOEans 256. Mortifikátu gústoa ta suplitu nezesidádea. LE Prog 124. Supli itzazü ene doloriaren eskaztarzüna[k]. UskLiB 101.
2. Sustituir (con).
Enthelegiaren adiniala heltü direnek batheyia süplitzen ahal dieia zerbaitez? CatS 69.

Supplitu

NAFFARRERA

9 pentsamendu “Supplitu”-ri buruz

 • Ahosquera bi, bederen, eduqui du aditz honec:
  /suplitu/ eta /süplitü/
  Biac çucenac dirade naffarreran.

  Anglesezco SUPLY horreçaz gain, francesezco SUPLÉER eta gaztelaniazco SUPLIR aditzec natura carta emaiten draucate hitz international honi euscaraz ere erabilia içan ahal dadinçat.

  Adeitsuqui

 • Alegueratu içan naiz Iaunean haguitz, ceren ia azquenecotz arrapherdatu çareten çuen niçazco ansián: hartan pensatzen-ere bacendutén, baina commoditateric etzindutén
  PHILIPPOARREI 4:10 BHNT

  “Zenuten” erraiteco bi aldaera:
  cenduten eta cinduten verset berean!

  Marcel Etchehandiren itzulpenean:

  Kristorena naizenak bozkario handia ukan dut, nereganako duzuen gogo ona berriz erakutsi baituzue; bazinuten lehendanik ere, bainan agertzeko paradarik ez.

  “zinuten” ikusten dugu. Berce aldaera bat, aleguia:

  ÇUEC HURA:
  cenduten = zenuten
  cinduten = zinuten

  Erran gabe doa, DU dutenac direla çaharrenac, nondic baitathoz DU ez duten berce biac

  Objectua plurala içanez guero:

  ÇUEC HAIEC (objectua)
  cendituzten = zentuzten = zenituzten
  cindituzten = zintuzten = zinituzten

  Erka hauequin

  ÇU (objectua) HAIEC
  cendituzten = zentuzten
  cindituzten = zintuzten

  ÇU (objectua) HARC
  cendituen = zentuen
  cindituen = zintuen

  eta hauequin

  ÇUEC (objectua) HAIEC
  cendituzteten = zentuzteten
  cindituzteten = zintuzteten

  Adeitsuqui

 • Ene Ama Zenari
  Fernando Aire, Xalbador

  https://youtu.be/bZAnpTuT4Lw

  Ama, nola zure belaunetan
  Nindadukazun denboran
  Utz nezazu zure bularrean
  Burua pausa dezadan;
  Ene bihotzak zer sendi duen
  Nahi baiterautzut erran,
  Zure ezpain sakratuetarik
  Ikasi nuen mintzairan.

  Akademiak: nindukazun
  Bizkaieraz: neunkazun

  Forma labur hau hemendic dathor:
  NINDADUkazun
  = NENdukazun ( = nindukazun)
  = *nenukazun (erabili gabea)
  = neunkazun

  Adeitsuki

 • Nic ez daquit baten batec nindukazun edo neunkazun erabilcen duen eguiatan.

  Niretzat erraz activa litequeen bakarra nindadukazun da. Forma ossoa, aleguia.

  nin da du ka zun

  Xalbadorren stylorat

 • Eta nindadukazun edota nindaukazun esaten lekienak erraz honelakoak ere erabiltzen ahal lituzke iraganaldiko NI ZUK hauek guztiak.

  ninduzun
  nindakarzun
  nindaramazun
  nindaroazun
  nindezakezun
  nindarabilzun
  nindakusazun
  nindagizun
  nindazaguzun
  nindantzuzun
  nindarakutsazun
  ninderaukozun
  nindiozun
  nindeutsozun

  Adeitsuki

 • Euskal literatura II / Azterbideak – Mikel Zarate
  https://www.armiarma.eus/zarate/azt207.htm
  Herritik jasoriko ipuin bat dugu hau. Hain zuzen ere, Nafarroako Aezkoan entzun zuen Resurrección Maria de Azkuek, Iriberriko Maximino Iziz-en ahotik. Hara nola:

  EZKONTZE BATEN AUSTEA

  Bi Oroz-Betelutar, zenbait urtetan ezkonduik zaudenak, elkarrekin ezin biziz, artsalde apal batez, ilun, nabarrean, beren apez yaunarengana fan zire, gau erranez:
  – Jauna, zuk elizaz ezkondu gindituzun bezala, gure ezkontza laxatu ta autsi daukezula xakin dugu. Gau egia balin bada, elkarrengandik lekutu ta berez bizi nai ginduke.
  – ¿Ezalduzie bakerik elkarren artean?
  – ¿Bakea? Infernuan bezalatsukoa dugu.
  Apezak irria ezpainetan zuela,
  – Bai, ene maiteak -erran zakote-; orain infernuan bezala bizitzekoz ta zauren samurtasun ta asarrekin infernua geroko irabaztekoz obe duzue ezkontza len baino len autsi. Etorri zitezte biar mesara, ezkontza-goizean bezala ta eliza-atarian egon. Nik bear direnak einen ditut.
  Biramun-goizean, meza-ezkilak xo zuenean, ezkondu gaiek beren alde-aixkidekin eliza-atarira bildu zire. Apeza, tresna ederrak xantzirik, eliz-mutila gurutzearekin altzinean zuela, agertu zen baita, bi ezkonduak bere ondoan belaunikarazirik, asi ere egin ze marmarozka liburutik latinez leitzen zuelakoan ta berealaxe gizonari buruan eman zako isipuaz kaska… geroxeago emazteari bertze bat. Kaskak azkar ta usutzen asi zirenean, nigarrez senar-emazteak galde egin zute:
  – ¿Gure ezkontzaren laxatzeko otoitz goiek anitz iraunen al dute?
  – Nik au baizik eztakit bertzerik: bietatik bat ilartio ezkontzak iraunen duela.
  – Goazen bada etxera ta ezkondu ginenean itz eman bezala, bakean ta luzaro bizi giten -erran zako emazteari senarrak.
  – Gori einez kenduko duzue orai ta geroko infernua.
  Au erran ta apeza eleizara mezaren erratera sartu ze.
  (R. M.ª de Azkue, Euskalerriaren yakintza (Literatura popular del País Vasco), 2. tomoa, 1942, 401 orr.).

 • gindituzun ikusten dugu aurrekoan:

  gindituzun = gintuzun

  To be continued

 • GINDITUZUN = GINTUZUN

  GU ZUK motako honen arabera, gaineratiko aditzak eraikitzen dira.

  gindituzun (= gintuzun)
  Bizkaieraz: ginduzuzan
  gindaduzkazun (= gindauzkazun)
  Artxi-batuan: ginduzkazun
  gindakartzazun
  gindaramatzazun
  gindaroatzazun = gindaroazuzan
  ginditzakezun
  gindarabiltzazun
  gindakusquizun
  gindagitzazun
  gindazaguzkizun
  gindantzuzkizun
  gindarakuskizun
  ginderauzkiozun
  gindizkiozun = ginditiozun
  Artxi-batuan: gintiozun
  gindeutsozuzan

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude