Sexua euskal irainetan II

Sexua euskal irainetan II –

Sexua euskal irainetan I

Sexua euskal irainetan II
Agoizko dantzarien egutegia

 

 • Mailueder: Sexurako ongi armatua den mutila.
 • Mailutente: Larrutan aritzeko beti prest den mutila.
 • Maribideetako: Urdanga, puta.
 • Maribordel: Sexurako grina handia duena.
 • Maribuztan: Gizonen tresnaren atzetik dabilena.
 • Marigizon: Gizon itxurako emaztea.
 • Marijoxepa: Gizonekin dabilen gizona.
 • Marikandela: Larrutarako ongi prestatua den gizona.
 • Marikirtena: Larrutarako ongi armatua den mutila.
 • Marikontxi: Gizonekin dabilen gizona.
 • Marikoskoil : Gizon itxura duen emakumea/neska. (Zuberoa)
 • Marimutil: Mutil itxura duen neska.
 • Marineska: Neska itxura duen mutila.
 • Maripittilin: Mutilekin larrutan ibiltzeko joera duena.
 • Maripittilintxo: Mutilekin larrutan ibiltzeko joera duena.
 • Maripittitto: Mutilekin larrutan ibiltzeko joera duena.
 • Maripotro: Gizon zikina, lohia. Ergel handia.
 • Maripotroso: Animaliapuska. Basa samarra. Ergela.
 • Maripotto: Emazte lohia. Ergel handia.
 • Maripottotta: Emazte lohia, Ergel handia.
 • Maripottorro: Neskekin larrutan ibiltzeko joera duena.
 • Maripotxingo: Neskekin larrutan ibiltzeko joera duena.
 • Maritaketa: Larrutarako ongi prestatua den gizona.
 • Maritxorta: Larrutan frangotan ibiltzeko joera duena.
 • Maritxu: Gizonekin dabilen gizona.
 • Mariurdanga: Urdanga handia, emagaldua.
 • Marixirri: Neskei xirri (edo zirri) egiten dien mutila.
 • Marizakil: Mutilen faborea eskatzen duena.
 • Marizikin: Lohia, urde zikina.
 • Marizirri: Neskei zirri egiten dien mutila.
 • Marizupo: Zakil handiko mutila.
 • Makilaluze: Larrutarako ongi armatua den mutila.
 • Makilatente: Larrutarako ongi armatua den mutila.
 • Mastaeder: Sexurako ongi armatua den mutila.
 • Mastatente: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Mokorrandi: Sexurko ongi armatua den mutila. Ergel handia.
 • Musumerke: Edonorekin musuka ibiltzen den neskatoa.
 • Mutilantza: Mutil itxura duen neska.
 • Mutilbero: Larrutarako prest den mutila.
 • Mutileske: Mutilekin nahi duena.
 • Mutilgose: Mutilekin larrutarako beti prest dena.
 • Mutilkoi: Mutilen atzetik dabilena.
 • Mutilzale: Mutilen atzetik dabilena.
 • Neskabero: Larrutarako prest den neska.
 • Neskaeske: Nesken atzetik dabilena.
 • Neskagose: Neskekin larrutarako beti prest dena.
 • Neskakoi: Nesken atzetik dabilena.
 • Neskazale: Nesken atzetik dabilena.
 • Ñarrujotzaile: Larrutarako beti prest dena.
 • Ñarrumerke: Edonorekin egiten duena.
 • Ñarrutero: Larrutarako beti prest dena.
 • Olagarro: Neskei eskatu gabeko laztanak egiten dizkiena.
 • Olagarrohandi: Neskei eskatu gabeko laztanak egiten dizkien gizona.
 • Pailarda: Lizunkeriatan dabilen emaztea.
 • Pailart: Lizunkeriatan dabilen emaztea.
 • Patatabero: Larrutarako beti prest den emaztea.
 • Patatazikin: Emazte zikina, lohia, lizun handia.
 • Perret: Lizunkeriatan maiz dabilena.
 • Petroliobila: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Pistolandi: Zakil handiko mutila. Larrutan ainitzetan dabilen mutila.
 • Pitilinbero: Sexurako beti prest den mutila.
 • Pitilineske: Mutil bila dabilena.
 • Pitilinfesta: Mutil askorekin larrutan ibiltzen dena.
 • Pitilingorri: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Pitilingose: Mutilekin larrutarako beti prest dena.
 • Pitilintxo: Gizona. Ergela.
 • Pito: Ergela.
 • Pitobero: Sexurako beti prest den mutila.
 • Pitoeske: Mutilekin larrutarako dabilena.
 • Pitofandango: Sexurako erraza den mutila.
 • Pitofin: Larrutan ongi aritzen den mutila.
 • Pitogogor: Larrutan maiz ibiltzen den gizonezkoa.
 • Pitogorri: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Pitohandi: Ergel handia.
 • Pitogose: Mutilekin larrutarako beti prest dena.
 • Pitolodi: Zakil lodiko mutila.
 • Pitolore: Ergel handi-handia.
 • Pitomotz: Ergela.
 • Pitonas : Astopotro. (Zuberoa)
 • Pitozakil: Gizon ergela.
 • Pitozakar: Gizon zakarra.
 • Pitozangar: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Pitozorrotz: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Pittitto: Zakil handiko mutila.
 • Pittittobero: Sexurako beti prest den mutila.
 • Pittittoeske: Mutil bila dabilena.
 • Pittittofandango. Larrutarako beti prest den mutila.
 • Pittittofesta: Mutil askorekin larrutan dabilena.
 • Pittittogose: Mutilekin larrutarako dabilena.
 • Pittittozakar: Gizon zakarra.
 • Pittittozale: Mutilekin larrutarako dabilena.
 • Pittoliat : Ergel. (Zuberoa)
 • Popabero: Gizonekin dabilen gizona.
 • Popajole: Gizonekin dabilen gizona.
 • Popazale: Gizonekin dabilen gizona.
 • Potozorri: Neska zikina, ergela.
 • Potrobakar: Gizon ahula, indargea.
 • Potrobako: Koldarra. Gizona ez dena.
 • Potrobakotx: Gizon ahula, indargea.
 • Potrobiko: Gizona.
 • Potrogabe: Koldarra. Gizona ez dena.
 • Potrohandi: Gizon ergela, pito handia.
 • Potrojorran aritu: Alferkerian aritu.
 • Potroso: Gizon ergela. Animaliapuska. Basa samarra.
 • Potrozikin: Gizon zikina, lohia.
 • Potrozorri: Gizon zikina, lohia.
 • Potrozuri: Gizon faltsua.
 • Pottobero: Larrutarako beti prest den emaztea.
 • Pottoeder: Larrutarako ongi armatua den neska.
 • Pottofin: Larrutan ongi aritzen den neska.
 • Pottohandi: Larrutarako ongi armatua den neska.
 • Pottozorri: Emazte zikina, lohia.
 • Pottorrobila: Larrutarako nesken atzetik dabilena.
 • Pottorroeske: Nesken bila dabilena.
 • Pottorrofesta: Neska askorekin larrutan dabilena.
 • Pottorrozale: Emazteekin larrutarako beti prest dena.
 • Pottottabegi: Nesken atzetik larrutarako dabilena.
 • Pottottabero: Larrutarako beti prest den emaztea.
 • Pottottaeske: Nesken bila dabilena.
 • Pottottafesta: Neska askorekin larrutan aritzen dena.
 • Pottottazale: Emazteekin larrutarako beti prest dena.
 • Puta: Urdanga. Emagaldua.
 • Putakume: Sasikumea, txakurkumea.
 • Putaseme: Sasikumea, txakurkumea.
 • Putaustel: Emazte bihozgabea.
 • Putazahar: Urdanga zikina.
 • Putazale: Putetan ibiltzen den gizona.
 • Putazikin: Urdanga zikina.
 • Sagarbiko: Emaztea. Emakumea.
 • Sexubero: Larrutarako beti prest dena.
 • Sexueske: Larrutarako beti prest dena.
 • Sexugose: Sexurako beti prest dena.
 • Sugeluze:  Zakil handiko mutila.
 • Susa: Bero-bero dena.
 • Susaldu: Bero-bero dena.
 • Susara: Susa. Bero-bero dena.
 • Susapunttu: Larrutarako beti prest dena.
 • Taketabegi: Mutilen atzetik larrutarako dabilena.
 • Taketaeder: Sexurako ongi armatua den mutila.
 • Taketagose: Mutilen atzetik larrutarako dabilena.
 • Taketatente: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Taketazikin: Edonorekin larrutan dabilen mutila.
 • Tentekor: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Titiborobil: Titi handi-ederrak dituen neska.
 • Titieder: Bular ederrak dituen neska.
 • Titihandi: Bularrez ongi hornitua den emaztea.
 • Titimendi: Bularrez ongi hornitua den emaztea.
 • Trankagogor: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Trankatente: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Trankazantar:Zakil handiko mutila.
 • Txerrama: Urdanga, emagaldua.
 • Txilibito: Muttiko gaztea.
 • Txilibitoeder: Muttiko gaztea baina ongi armatua.
 • Txilindrin: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Txirlabero: Larrutarako beti prest den emakumea.
 • Txirlabila: Nesken atzetik dabilena.
 • Txirlaeske: Neska bila dabilena.
 • Txirlafesta: Neska askorekin larrutan egiten duena.
 • Txirlagoxo: Larrutarako ongi den neska.
 • Txirlajale: Neskekin larrutarako beti prest dena.
 • Txirlamerke: Larrutarako beti prest den emakumea.
 • Txirulabero: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Txirulatente: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Txirulatxiki: Muttiko gaztea.
 • Txistorgabe: Muttiko gaztea. Gizona ez dena.
 • Txistorluze: Zakil handiko mutila.
 • Txistorrandi: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Txistubero: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Txistuhandi: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Txistulodi: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Txistutxiki: Muttiko gaztea.
 • Txokorrandi: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Txortaeder: Pertsona ederra, larrutarako tentagarria.
 • Txortafesta: Txortan maiz eta askorekin ibiltzen dena.
 • Txortafuego: Larrutan oso sutsua dena.
 • Txortagoxo: Pertsona ederra, larrutarako tentagarria.
 • Txortalari: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Txortapronto: Larrutarako beti prest dena.
 • Ugerdo: Gizon lohia, zikina.
 • Umejale: Gaztetxoekin harremanak dituena.
 • Ürdaina: Urdanga, emagaldua.
 • Urdama: Urdanga, emagaldua.
 • Urdanga: Puta, emagaldua.
 • Ürdardi: Emagaldua.
 • Ürdaxka: Emagaldua.
 • Urde: Gizon lohia.
 • Urdeaketz: Gizon lohia, larrutarako beti prest dena.
 • Urdeustel: Gizon lohia.
 • Urdezikin: Gizon lohia.
 • Ustelzikin: Lohia, zikin samarra.
 • Uzkieder: Gizon gizonkoia.
 • Uzkibero: Gizonekin dabilen gizona.
 • Uzkigose: Gizonkoia.
 • Uzkimerke: Larrutarako beti prest den gizon gizonkoia.
 • Uzkimilikari: Gizonkoia. Losintxan aritzen dena.
 • Uzki-milizkatzaile: Nahi dena atzemateko edozein gauza egiteko prest dena.
 • Uzkipronto: Gizonekin dabilen gizona.
 • Uzkizale: Gizonekin dabilen gizona.
 • Uzki-zulatzaile: Gizonkoia, ematen duena.
 • Xakilixut: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Xakiltxo: Gizona. Ergela.
 • Xakilxorrotx: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Xikotzaile: Larru jotzailea.
 • Xilohandi: Larrutarako beti prest den emaztea. Gizonekin dabilen gizona.
 • Xilobero: Larrutarako beti prest den emaztea. Gizonekin dabilen gizona.
 • Xirrikitero: Neskei xirri (edo zirri) egiten dien mutila.
 • Xixklo: Ezgizona. Barrabilik gabea.
 • Zakil: Ergela, pitoa.
 • Zakilandi: Larrutarako ongi armatua den mutila. Ergel handia.
 • Zakilbegi: Mutilen atzetik dabilena.
 • Zakilbero: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakilbihurri: Larrutarako beti prest den mutila. Mutil bihurri samarra.
 • Zakilbila: Mutilen atzetik dabilena.
 • Zakildantza: Mutil askorekin larrutan dabilena.
 • Zakileske: Mutilen atzetik dabilena.
 • Zakilfandango: Larrutarako erraza den mutila.
 • Zakilfesta: Mutil askorekin larrutan ibiltzen dena.
 • Zakilfin: Larrutan ongi aritzen den mutila.
 • Zakilgorri: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakilgose: Mutilekin larrutarako beti prest dena.
 • Zakilgoxo: Mutil ederra, sexurako tentagarria.
 • Zakilkabi: Gizon askorekin larrutan aritzen dena.
 • Zakilkirten: Sexurako ongi armatua den gizonezkoa.
 • Zakil-lapa: Mutilen atzetik dabilena.
 • Zakilote: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakiluze: Zakil handiko mutila. Ergel samarra.
 • Zakilments: Gizon baboa, gizonmentsa.
 • Zakilmilikari: Gizonekin sexuan aritzen dena.  Losintxan dabilena.
 • Zakilmotz: Muttiko gaztea.
 • Zakilpalu: Larrutarako ongi armatua den gizona. Ergela.
 • Zakilpastel: Gizon ergela, inozoa.
 • Zakilpistola: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakilpronto: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakiltente: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakiltrebe: Larrutan ona den mutila.
 • Zakiltxo: Muttiko gaztea. Ergeltxoa.
 • Zakilzorrotz: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zakilzulo: Gizon askorekin larrutan aritzen dena.
 • Zakilzuri: Gizon faltsua.
 • Zakilzuzen: Larrutan ongi aritzen den mutila.
 • Zaldizakil: Sexurako ongi armatua den mutila.
 • Zeinuzain: Sexu bakartian ibiltzen den mutila.
 • Zerrama: Urdanga, emagaldua.
 • Zerripotro: Gizon zikina, lohia.
 • Zerripuska: Gizon zikina, ustela, lohia.
 • Zerrizirri: Neskei zirri zikinak egiten dizkieten mutilak, edo alderantziz.
 • Zikin: Lohia.
 • Zikinzulo: Neska lohia, edonorekin ibiltzen dena.
 • Zikiro: Barrabilak galdu dituena. Koldar handia.
 • Zikiratu: Koldartua.
 • Zilindrin: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zirikapotro: Gizon zirikatzailea, zipoteroa.
 • Zirikazakil: Neskak tentatzen edota berotzen ibiltzen den mutila.
 • Zirrikitero: Neskei zirri egiten dien mutila.
 • Zirrizikin: Zirri zikinak egiten dituena.
 • Zizarenhandi: Larrutarako ongi armatua den mutila.
 • Zozkor: Larrutarako beti prest den mutila. Zakil handiko mutila.
 • Zozkordun:  Zakil handiko mutila.
 • Zulobero: Larrutarako beti prest den emaztea. Gizonekin dabilen gizona.
 • Zulobila: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zulopronto: Larrutarako beti prest den emaztea. Gizonekin dabilen gizona.
 • Zupo: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Zupohandi: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Zupote: Zakil handiko mutila. Ergel handia.
 • Zupotero: Larrutarako beti prest den mutila.
 • Zurrupatxirla: Neskekin larrutan egiteko beti prest dena.
 • Zurrupazakil: Gizonkoia.
Sexua euskal irainetan II   Sexua euskal irainetan II   Sexua euskal irainetan II
Sexua euskal irainetan II  Sexua euskal irainetan II  Sexua euskal irainetan II

Euskaltzalea eta irakasle-ohia

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude