remerciamendu

remerciamendu – 

remerciamendu hitza hamar aldiz erabili çuen Leiçarragac.

Hemen, adibidez:

Orationetan perseuera eçaçue, hartan veillatzen duçuelaric remerciamendurequin.
COLOSSARREI 4:2

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
Colosenses 4:2

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;
Colossians 4:2

Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione:
ad Colossenses 4:2

remerciamendu aguercen çaicu orrialde honen erdialdean.

Orotarico Euscal Hizteguian:

erremerziamendu.
erremestiamentu (Gèze) , erremestiamendu (VocBN) , remerziamendu .

Acción de gracias, agradecimiento. “Remerciement” VocBN.
Esker eta remerziamendu emaiteagatik. Lç Decl ã 2r. Remerziamendurekin rezebitzen bada. “Action de grâces” . Lç 1 Tim 4, 4 (He, TB, Dv esker oneki(e)n). Errenda itzazie Jesüs Kristi, merexi dütian adorazione eta erremestiamentiak. UskLiB 110. Erremestiamentüzko aktia. Ib. 108.

Francesetico hitza (remerciement) dela emaiten duenarren, gascoin (remerciament) ethorquico hitza dugu.

Costaldean hain eçagun dugun merci (esquer, esquerric asco)  hitzaren derivatu bat, ez berceric.

Iruzquinac ikus!

NAFFARRERA

6 pentsamendu “remerciamendu”-ri buruz

 • Remerciamendu’ esquerrac emaitea baino ez da, esquer emaitea, aleguia.
  Esquer emaiteco Eguna, Día de Acción de Gracias ikussi dugu haimberce filmetan.
  Thanksgiving Day delacoa, Ipharraldeco Americarrec ospatzen dutena indioilarra jaten. Horixe, Remerciamendu Eguna.

 • Leiçarragac erabilitaco remerciatu aditzetic dathor remerciamendu icena.

  IAINCO Aita Iauna, remerciatzen drauagu, hireganic ardura recebitzen ditugun on guciéz: ABC.

  Orotarico Euscal Hizteguia:

  erremerziatu.

  erremestiatu ( VocBN, Gèze), erremesiatu, erremerstiatu (H), erremersiatu, remestiatu, remerziatu. (Aux. trans.). Agradecer. “Remercier, eskerrak emaitea, bihurtzea” H. Tr. Documentado desde Leiçarraga en textos sepentrionales. En el s. XX lo encontramos sólo en Xalbador (erremersiatu ). Hay erremerziatu en Etcheberry de Ziburu, y el catecismo de Laneufville, remerziatu en Leiçarraga y Tartas, erremesiatu en Haraneder, Jauretche, M. Elissamburu y una balada bajo-navarra y erremestiatu en los autores suletinos. En todos los ejs. documentados el complemento va en caso absoluto, salvo en Leiçarraga y Voltoire que emplean dativo.
  Iainko Aita Iauna remerziatzen drauagu hireganik ardura rezebitzen ditugun on guziéz. Lç ABC B 3r. Jauna: erremerziatzen derauzut zeiei zure mertxediak hainberze kuidado baitu nizaz. CartEspBN 449. Remerziatzen darotzut. “Je vous remercie” . Volt 175. Ezin ordean zaitzaket aski erremerzia / zeren egin darotazun hain fabore handia. EZ Man II 117. Erremerziatzen zitugü hainberze faborez. CatLan 163. Adrian, zure huntarzünaz hanitz zütüt remestiatzen. Xarlem 220. Biba San Isidro! bedi laudatua. / Eta erremesiatua. Gy 133. Zorionez izan dira / […] bihotz oneko jendeak / jinak ene altxatzera; / erremersiatzen zaituztet / ahalaren arabera. Xa EzinB 28. Erreintari adioren erraiten eta erremesiatzen egin zautan fagoreaz. Etchebarne 75. v. tbn. Erremesiatu: Jaur 359. Elsb Fram 92. Balad 120. Erremestiatu: AstLas 26. Xarlem 374. UskLiB 70. Etch 506. CatS 92. Remerziatu: Tt Arima XII.
  Erremesiaturik errezibitu behar ditugu [konzienziako errenkura hek].He Gudu 154 (SP 137 eskerrak emanik).

  Adeitsuqui

 • Ez remerciatu, ez remerciamendu, ez bata, ez eta bercea ere, ez dirade hitz internationalac. Espainolez, portugesez, italianoz eta anglesez ez baitira erabilcen. Gutienez hauetarico hirutan, francesa ere contaturic, erabili behar da hitz bat internationala içan dadinçat.
  Euscal hitza, bai ordea, Orotaricoan aguercen denez guero!

 • https://web.archive.org/web/20071227051537/http://www.bowks.net/worldlang/aux/b_IED.html

  Lexico internationala.

  Goico estecan Interlingua-English Hizteguia ikussi ahal duçue.
  Interlingua da lingua international expressionearen laburpena.
  Hizcunça hauec dira control hizcunçac lexico internationala extrahitzecotz erabili direnac: anglesa, francesa, espaniol/portugesa, italianoa, germano eta russoa. Espaniol eta/edo portuges hizcuncec contatzen dute unitate baten modura.
  Sei unitate hauetaric hiruretan, gutienez, agerthu behar da hitz bat edo expressione bat international consideratua içaitecotz. Orain arte, 50000 hitz dira requisitu hauec bethetzen dituzten hitzac.
  Internationalac direlacotz euscarazco hitz ere consideratu behar ditugu, Orotarico Euscal Hizteguian aguercen ez balira ere.
  Anglesez, francesez eta gaztelaniaz aguercen badira, hobequi, ceren hirur hizcunça hauetaric bi, bederen, ikassi behar baitituzte gure haur eta gazte guztiec.

  Adeitassunez

 • en: concord
  fr: concorde
  es: concordia
  naffarrera: concordia
  euskara: konkordia

  Orotarico Euscal Hizteguian hitzoc ere badathoz:

  konkorde
  konkordatu
  konkordia
  konkordante
  konkordantzia

  Interlingua-English Hizteguian:

  concordante 1. ppr of concordar; 2. adj concordant

  concordantia n concordance (1. concord, agreement; 2. “concordance of the Bible, etc.”)

  concordar v to agree (= to be in agreement); also: [Gram.]

  concordatari adj of the concordat

  concordato n concordat

  concorde adj concordant
  Hence: concordia; concordar-concordante-concordantia, concordato-concordatari

  concordia n concord

  Hitz hauetan guztiotan CORDE (= bihotz) hitza dugu oinharrian, eta hassieran CON prepositionea, euskarazco KIN postpositionea berceric ez dena:
  Baten bateQUIN BIHOTZAa eduquitzea. Polita.

  Adeitsuqui

 • euskaraz: diskordia
  naffarreraz: discordia

  Orotaricoan: diskordia

  Baldin, ethorquiz, concordia bacen baten batequin bihotza eduquitzea, discordia da bihotzic ez eduquitzea. Guztiz contraco conceptuac, aleguia.

  Hauexec Interlinguan, hau da, hizcunça internationalaren lexicoan:

  discordante 1. ppr of discordar; 2. adj discordant, disagreeing

  discordantia n discordance (1. disagreement; 2. discord)

  discordar v to disagree

  discorde adj discordant
  Hence: discordia; discordar-discordo, discordante-discordantia

  discordia n discord;
  le pomo de(l) discordia the apple of discord

  discordo n disagreement, discord

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude