philosopho

philosopho –

Romatarren modura, grecoec ere apportatu derauzquigute hitz international asco.

Anhitz heldu çaizquigu latineraren bidez.

Scienciaren aurreramenduequin batera, termino asco creatuac içan dira grecquerazco erroac elkarcen haiec ancinatean eguiten cituzten ereduei jarraiquiz.

philosopho

philosophia
philosophismo
philosophista
philosophico
philosophicoqui
philosophatu
philosophal
collapsosophia
metaphilosophia
philosopheria
antiphilosophia
astrophilosophia
ecophilosophia
ethnophilosophia
geophilosophia
psychophilosophia
religiophilosophia
sociophilosophia
philosophisatu = philosophizatu
philosophisable = philosophizable

antiphilosophico
aphilosophico
cyberphilosophico
historiophilosophico
metaphilosophico
neurophilosophico
postphilosophico
philosophastro

...

NAFFARRERA

33 pentsamendu “philosopho”-ri buruz

 • Ez ditut eçarri philosopho hitzaren erathorri guztiac. Adibidez:

  cyberphilosophico beçala, cyberphilosophia eta cyberphilosopho ere aguercen ahal ciren.

  philosophoqueria ere berce erathorri bat dugu.

 • Orotaricoan:

  filosofo.
  (Lcc, Urt IV 303, Chaho), filosofu, filosofa, pilosopo, pillosopo, pillosopu. Filósofo.

  Leiçarragac philosopho eta philosophia erabilcen ditu.

  Orotaricoan ez dute, nahita, honen berri emaiten. Systema hau ez da hizcunça minimoqui serioequin applicatzen nehon ere ez.

  Leiçarragaren jathorrizcoa:

  Orduan Epicuriano eta Stoiciano philosopho batzu disputatzen ciraden harequin:

  Orataricoan modificatua:

  Orduan epikuriano eta stoiziano filosofo batzu disputatzen ziraden harekin.

  Cer da, bada? Leiçarragac ez cequiela idazten, ala?

 • Orotaricoan:

  filologo.
  filologu. Filólogo.
  Gure filologoak ainbeste eskatzen dabien “atlas-linguistiko” orretarako. SM Zirik 7. Uste dudanez, filologuen artean bada eztabaida. Vill Jaink 22. Euskaltzaindian ez da filologo uholderik izango berehalakoan. MEIG IV 122 (v. tbn. 114). En DFrec hay 2 ejs.

  Leiçarragac erabilcen du Philologo hitza guerorat saindu içanen cen baten persona icen modura. Ança, hizcunça osso maite çuelacotz hala deithua.

  philologo

  Eta honetaric:

  philologia
  philologico
  philologicoqui
  philologista

 • Euskaltzaindiaren Hiztegia:

  absintio

  iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, absintio-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. asentsio belar].

  Leiçarragac, naffarreraren aitac, bethi beçala, forma internationala nahiago: absinthio.

  Aupa Asentsio!

  Gaztelaniaz ajenjo forma herricoiaren ondoan absintio forma ia ia internationala ere onharcen dute. Logicoa.

  Adeitsuqui

 • Hona hemen absinthio hitzaren familia hyper internationala:

  absinthio

  absenta = absintha = absinthio

  absinthium = absinthio
  absinthe = absinthio
  absenta = absinthio
  absinthismo
  absinthial = absinthico
  absinthico
  absinthina

  absinthatu
  absinthiano
  absinthiana
  absinthiatu
  absinthino
  absinthismico

 • abysmo
  abysme = abysmo
  abysmatu

  Goico hirur hitz international hauec Leiçarragarenac dirade.
  Batueraz batto ere ez du onhartu euscal academiac, nic daquidala.
  Orotaricoan, bethi beçala, i latinoaz desfiguratu dituzte: abismo, abisme, abismatu.

  abysmo
  abysmal
  abysmatu

  Relationaturico hauec ere includitu ditugu:

  abysso
  abyssal
  abyssopelagico
  abyssalpelagico = abyssopelagico
  abyssalbenthico
  abyssalqui
  hyperabyssal
  hypoabyssal

  abyssosauro
  eta berce haimberce

 • antipode = antipoda (oinen contracoa)
  antioinac ikusten dugu Orotaricoac.

  antipodac
  antipodico
  antipodal = antipodico
  antipodismo
  antipodista
  antipodano = antipodetaco

 • Leiçarragac: aingueru, archangelu, euangelio, euangelista, euangelizatu; ceinac Orotaricoan honetara baitaude eraldaturic: aingeru, arkanjelu, ebanjelio, ebanjelista eta ebanjelizatu.
  Honeçaz gain ikus cer dioscun Euscal Academiac:

  ebanjelista
  iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, ebanjelista-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. ebanjelari].

  angelo = aingueru = gotzon
  angelu /anjelu/
  angel /anjel/
  Angel
  Angela

  angelico
  angelica
  Angelica
  archangelo
  archangelu Lç
  archangel
  archaingueru
  angelisatu = angelizatu
  angelisatione = angelizatione
  angelificatu
  angelificatione
  angelito = ainguerutcho

  evangelio = berri on
  = gospel

  Evangelina
  evangelico
  evangelisatu = evangelizatu
  evangelismo
  evangelista
  evangelisatione = evangelizatione
  evangelisatore = evangelizatore = evangelizatzaile

 • evangelista eta evangelismo elkarren escutic joaiten dira. Haiequin batera maiz -isatu edo -izatu aditz eguilea: evangelizatu

  Nor da Academia gommenda deçan ebanjelista ez erabilcea!?

  Back to Normality!
  Back to Leiçarraga!
  Back to Navarrese!

 • Alexandro (guiçonaren babeslea)

  Alexandria
  alexandriar
  alexandriano
  alexandrianismo
  alexandrino
  Alexandra
  alexandrita

  Leiçarragac:
  Alexander 2
  Alexandre 7
  Alexandria
  Alexandriano

 • Christo
  Christ Lç
  Christ + a Lç: Christean

  christiano
  christianismo
  christianitate
  christianisatu = christianizatu
  christianisatione = christianizatione
  christiano
  christian
  Christian
  christiana
  antichristiano
  judeochristiano
  Antichristo
  antichristo
  Antichrist
  christico
  christicidio
  christicida
  christophobo
  christophobia
  christophobico
  Christogramma
  Chrisme
  Chrismon

  Antechrist Lç = Antichrist

  Jesus Christo
  Jesus Christ
  Jesuchristo

  christau & derivatuac
  guiristino & derivatuac
  guiri

  christino Lç
  christinotassun Lç
  christinotu Lç

  Relationaturic etymologicoqui:
  cretino
  cretinismo

  Messia
  Messiah
  Messias
  Messias Lç
  Messias + a Lç: Messiasa
  messianismo
  messianista
  messianistico
  messianico
  messianicoqui

  demessianisatu = demessianizatu
  demessianisatione = demessianizatione

  messianisatu = messianizatu
  messianisatione = messianizatione

 • Alexandro hitzean aguertu çaicu erro hau:
  andro / andr (guiçona)
  Aner

  androide
  androceo
  androcentrico
  androcentrismo
  androgeno
  andrologo
  andrologia
  andronymo
  androphilia
  androphobia
  polyandro
  polyandria
  monandro
  monandria
  androstenediona
  androstanolona
  androromantico
  androhermaphrodite = androhermaphrodita
  androgenesis = androgenesi
  androgenetico
  androgeneticoqui
  androglobina
  andropetalo
  androgenital
  androsexual
  andropausa = andropausia

  gyneco / gyno / gyne (emacume)
  androgyno
  androgynia
  androgynophore
  androgynal
  gynandro
  Gynandria
  gynandromorpho
  gynandromorphico
  gynandromorphismo
  gynandromorphia
  gyneceo
  gynecocratia
  gynecologo
  gynandro
  androgyno
  misogyno
  gynoide
  gyneromantico
  gynesexual

 • anthropo (guiçaqui)

  anthropoide
  anthropologia
  anthropologico
  anthropologista
  anthropologo
  anthropometria
  anthropometrico
  anthropomorpho
  anthropomorphismo
  anthropomorphista
  anthropophago
  anthropophagia
  lycanthropo
  lycanthropia
  lycanthropico
  eoanthropo
  misanthropo
  misanthropia
  misanthropico
  anthroposophia
  anthroposopho
  anthroposophico
  philanthropo
  philanthropico
  philanthropia
  philanthropismo
  anthroparchia
  anthropariano
  anthropobiologia
  anthropobioma
  Anthropoceno
  anthropocentrico
  anthropochoro
  anthropochoria
  anthropochorico
  ectoanthropochoria
  endoanthropochoria
  anthropocosmico
  anthropodermico
  anthropodicea
  anthropogenealogico
  anthropogenesis = anthropogenesi
  anthropogenetica
  anthropogenico
  anthropogeno
  anthropogenia
  anthropogeographo
  anthropogeographico
  anthropogeographia
  anthropoglot
  anthropogonia
  anthropographia
  anthropismo
  anthroposatione = anthropizatione
  anthropisatu = anthropizatu
  anthropolatra
  anthropolatria
  anthropolinguista
  anthropolinguistico
  anthropolinguistica
  anthropolitho
  anthropomantia = anthropomancia
  anthropometro
  anthropometria
  anthropomimetico
  anthropomorpho
  anthropomorphico
  anthropomorphosis = anthropomorphosi
  anthroponomia
  anthroponomastica
  anthroponymo
  anthroponosis = anthroponosi
  paleanthropologista = paleanthropologo
  paleanthropologo
  paleanthropologia
  anthropopathia
  anthropophagita
  anthropophagico
  anthropophagolagnia
  anthropophagous
  anthropophagia
  anthropophilia
  anthropophilico
  anthropophobo
  anthropophobia
  anthropophobico
  anthropophonico
  anthropophonia
  anthropophyto
  anthropopressura
  anthroporadiometria
  anthroposcopia
  anthroposemiosis = anthroposemiosi
  anthroposemiotico
  anthroposemiotica
  anthroposociologico
  anthroposociologista
  anthroposociologo
  anthroposociologia
  anthroposol = anthropoçoru
  anthroposomatologia
  anthroposophia
  anthroposphero
  anthropotechnico
  anthropotechnica
  anthropotheismo
  anthropotomia
  anthropotoponymo
  anthropotropico
  Anthropozoico
  anthropozoonosis = anthropozoonosi
  anthropozoonotico
  apanthropia
  galeanthropia
  polyanthropia
  pithecanthropo
  anthropopitheco

 • Leiçarragac apocalypse (revelatione) dakar, frances eta anglesez beçala, hain çucen ere.

  apocalypsis = apocalypsi
  apocalyptico
  apocalypticoqui
  apocalypticismo
  apocalypticista
  apocalyptismo = apocalypticismo
  apocakyptista = apocalypticista

 • Apollo
  Apollon = Apollo
  Apolline = Apollo
  apollineo
  apolloniano
  apollonico
  apollonicon

  Apollonia
  Apollonio
  Apollos

 • Leiçarragac apostolico, apostolu eta apostolutassun dakarça.

  apostolo = apostolu
  apostolu
  apostolutassun
  apostolatu
  apostolutza
  apostolugoa = apostolugo
  apostolutar
  apostolico
  apostolicitate
  apostolicotassun
  apostol = apostolu
  apostle = apostolu
  apostru = apostolu

 • arabe

  Arabia
  arabiano
  arabiar
  arabico
  Arabia
  arabismo
  arabista
  arabesco
  arabisatu = arabizatu
  arabisatione = arabizatione
  arabisante = arabisant = arabizante = arabizant
  antiarabe
  antiarabismo
  antiarabista

  mozarabe
  mozarabico

 • Athenes = Athenas

  Athenas
  Athenai = Athenas
  Atheneta = Athenas

  atheniano
  atheniense
  athenastar

  Athena (jaincossa)
  Athene = Athena
  Athenea = Athena
  Pallas Athena

  atheneo
  athenaio = atheneo
  atheneista

 • Asia

  asiano
  asiar
  asiatico
  asiaphilo
  asiaphilia
  asiaphilico
  asiaphobo
  asiaphobia
  asiaphobico

  Australasia
  australasiatico
  australasiano
  australasiar
  Eurasia
  eurasiatico
  eurasiano
  eurasiar

 • Babylon
  Babyloniaco hiriburua

  Babel = Babylon
  babelesco
  babelico

  Babylonia
  babyloniano
  babyloniar
  babylonico

 • baptismo
  baptista
  batheyatu
  Goico hiruroc Leiçarragaren hitzac dirade.

  baptisatu = baptizatu
  baptisatione = baptizatione
  baptismo
  baptismal
  baptista
  baptisterio
  baptisatore = baptizatore = baptizatzaile

  anabaptisatu = anabaptizatu
  anabaptisatione = anabaptizatione
  anabaptismo
  anabaptista
  anabaptistico

  rebaptisatu = rebaptizatu
  rebaptisatione = rebaptizatione
  rebaptismo

  credobaptista
  credobaptismo

  pedobaptismo
  pedobaptista

  + bathaio, bathaiatu, e.a.
  bautiço = bautiçu = bathaio
  bautiça- = bathaia- = baptiza-

 • barbaro

  Barbara
  barbara
  Barbaria
  barbariano = barbariar
  barbariar
  barbaritate
  barbaroqueria
  barbarotassun
  barbaria
  barbarie
  barbarismo
  barbarisatu = barbarizatu
  barbarico
  barbaresco
  semibarbaro

  Relationaturic:

  berebere = berber
  berber = berbere
  berbere = berber
  berberera
  Berberia
  berberiano = berberiar
  berberiar
  berberologia
  berberologo
  berberophono

 • blasfemia
  iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, blasfemia-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. birao].

  blasphemo
  blasphema (femininoa)

  blasphemari
  blasphemalari = blasphemari
  blasphematu
  blasphemable = blasphemagarri
  blasphemaçale = blasphematzaile
  blasphemio = blasphemia
  blasphemia
  blasphema = blasphemia
  blasphemaraci
  blasphematore = blasphematzaile
  blasphematorio

 • canonico Leiçarragaren hitza da.

  canon
  canonista
  canonico
  canonicoqui
  canonicitate
  canonicato = canonicotu = canonicotza
  canonisatu = canonizatu
  canonisatione = canonizatione
  canonicalisatione = canonicalizatione
  canonicalisatu = canonicalizatu

  noncanonico
  protocanonico
  acanonico
  anticanonico
  bicanonico
  parabicanonico
  paracanonico

  + canonigo = calonge = canonge

  + calonge /kalonje/ = canonge /kanonje/

  + calongetza / kalonjetza/ = canongetza /kanonjetza/

  + calongia /kalonjia/ = canongia /kanonjia/ Anglesez: canonry

 • catechisme Leiçarragac erabilirico hitza da.

  Familia honetan CH içan daiteque ahoscatua edo X edo preferiblequi K baliz beçala.

  catechesis = catechesi
  catecheta = catechista
  catechetico
  catechetica
  catechumeno
  catechumenal
  catechumenista
  catechumenato = catechumenatu catechisatu = catechizatu
  catechismo
  catechisme = catechismo
  catechismatu
  catechista
  catechistico

  + catixima

 • catholico

  catholic = catholico
  catholica (femininoa)
  catholicoqueria
  catholicotassun
  catholicotzar
  catholicotu
  catholicismo
  catholicitate
  catholicisatu = catholicizatu
  catholicisatione = catholicizatione
  anticatholico
  anticatholicismo
  anglocatholico
  anglocatholicismo

 • cherub n cherub

  cherubin Lç = cherubim
  cherubim = cherubin

  cherubino = cherubin
  cherubico
  cherubinico = cherubico
  cherubismo

 • chryso- (urrhe)

  chrysalide = chrysalis = chrysalida
  chrysanthemo
  chryselephantino
  chrysoberyllo
  chrysoberyl = chrysoberyllo

  chrysolitho
  chrysolite Lç = chrysolitho
  chrysoprase Lç = chrysopraso
  chrysopraso

  chrysanilina
  chrysocarpo
  chrysochloro
  chrysocolla
  chrysoeriol
  chrysosperma
  chrysocratia = chrysocracia
  chrysogeno
  chrysographo
  chrysographia
  chrysiasis = chrysiasi
  chrysolaminarina
  chrysopsina
  chrysophilo
  chrysophilia
  chrysophobia
  chrysophyllo
  phyllochrysina
  chrysopoeia
  chrysopoeiano
  chrysotherapeutico
  chrysotherapia
  chrysotypo

 • oceano

  Oceanus

  Oceania
  oceaniano
  oceanianismo
  oceanianista
  oceaniar
  oceanideo
  oceanographo
  oceanographia
  oceanographico
  interoceanico
  transoceanico
  transoceanicoqui

 • chrono- (dembora)

  chronista
  chronico Lç (chronica errannahiaz)
  chronicitate
  chronica
  anachrono
  anachronico
  anachronisatu = anachronizatu
  anachronismo
  synchrono
  synchronico
  synchronisatu = synchronizatu
  synchronismo
  synchronisatione = synchronizatione
  chronogramma
  chronologo
  chronometro
  isochrono
  chronal
  chronoamperometria
  antichronismo
  chronobiogeographico
  chronobiologico
  chronobiologista = chronobiologo
  chronobiologo
  chronobiologia
  chronobiometrico
  chronobiotico
  chronocentrico
  chronochemotherapia
  chronocida
  chronocidio
  chronocinematographia
  chronoclinal
  chronoclinalqui
  chronoclino
  chronocoordinatu
  chronocoulometrico
  chronocoulometria
  chronocultural
  chronoculturalqui
  chronodisruptione
  chronodisruptivo
  chronodisruptore
  chronodisticho
  chronoecologico
  chronoecologia
  chronema
  chronemico
  chronemicoqui
  chronemica
  chronofauna
  chronofile
  chronogenesis = chronogenesi
  chronogenetico
  chronogenia
  geochronometria
  chronogeographico
  chronogeometrico
  chronogeometria
  chronogramma
  chronogrammatico
  chronogrammaticoqui
  chronographia
  chronoinfusione
  chronoisotherma
  chronoisothermal
  chronokinesis = chronokinesi
  chronolatria
  chronolecto
  chronologico
  chronologia
  chronomantia = chronomancia
  chronomantico
  chronometabolico
  chronometabolismo
  chronometro
  chronometrico
  chronometria
  chronomodulatatu
  chrononauta
  chrononomia
  chrononutritione
  chronon
  chrononymo
  chronopathogenesis = chronopathogenesi
  chronophago
  chronopharmacodynamica
  chronopharmacokinetica
  chronopharmacologico
  chronopharmacologia
  chronopharmacotherapia
  chronophilo
  chronophilia
  chronophilico
  chronophotographo
  chronophotographico
  chronophotographia
  chronophysiologico
  chronophysiologia
  chronopotentiometrico
  chronopotentiometria
  chronopsychologico
  chronopsychologia
  chronopsychophysiologico
  chronopsychophysiologia
  chronoscopo
  chronoscopico
  chronoscopia
  chronosequentia = chronosequencia
  chronosocial
  chronospatial
  chronospecies = chronospecie
  chronostasis = chronostasi
  chronostatico
  chronosticho
  chronostratigraphico
  chronostratigraphia
  synchroscopo
  chronosystema
  chronotaxis = chronotaxi
  chronoportatione
  chronotherapeutico
  chronotherapeutica
  chronotherapia
  chronothermal
  chronothermometro
  chronotolerantia = chronotolerancia
  chronotopo
  chronotopico
  chronotopicoqui
  chronotopographico
  chronotoxico
  chronotoxicitate
  chronotoxicologia
  chronotropico
  chronotropicoqui
  chronotropismo
  chronotropia
  chronotypo
  chronotypico
  chronotypologia
  chronozona

 • polis = poli (hiri)

  -poli
  -polis
  -polita
  -politano
  -politar

  Amphipolis = Amphipoli
  Antipolis = Antipoli
  Callipolis = Callipoli
  Constantinopolis = Constantinopoli
  Constantinopla = Constantinopoli
  Gratianopolis = Gratianopoli
  Hadrianopolis = Hadrianopoli
  Adrianopolis = Adrianopoli
  Hecatompolis = Hecatompoli
  Indianapolis = Indianapoli
  Juliopolis = Juliopoli
  Marcianopolis = Marcianopoli
  Megalopolis = Megalopoli
  Neapolis = Neapoli
  Nicapolis = Nicapoli
  Pentapolis = Pentapoli
  Persepolis = Persepoli
  Philippopolis = Philippopoli
  Tripolis = Tripoli

  acropolis = acropoli
  aerotropolis = aerotropoli
  ecumenopolis = ecumenopoli
  helepolis = helepoli
  megalopolis = megalopoli
  megametropolis = megametropoli
  megapolis = megalopoli
  metropolis = metropoli
  micropolis = micropoli
  necropolis = necropoli
  regiopolis = regiopoli

  politico
  impolitico
  politica
  geopolitica
  cosmopolita
  cosmopolitismo

  constantinopolita
  constantinopolitano
  constantinopolitar

  metropolitano
  neapolitano
  tripolitano

 • Cilicia Leiçarragac 8 aldiz

  Cilicia
  ciliciano = ciliciar
  ciliciar
  cilice = cilicio
  cilicio

 • thema
  thematico
  thematica
  athematico

  anathema Lç

  anathematisatu = anathematizatu

  anathematico
  anathematismo
  anathemico

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude