Persona

 

Pertsona batuerazco hitzac ondoco variantac eçagutu ditu euscaraz:

persona, presuna, presona, persuna, person, pertsona, pertsuna

persona hitzaren familia:

persona

en persona = in persona

in persona

persona /persona/ XX. mendetic aitzina /pertsona/

personage /personaje/
personaia = personage

personatassun

personal
personalqui
personalitate
personalisatu = personalizatu
persobalisatione = personalizatione
personalisable = personalizable = personalizagarri
personalismo
personalista
personalistico
impersonal
personabakar = unipersonal
unipersonal
pluripersonal
pluripersonalitate
multipersonal
multipersonalitate
personatu
personificatu
personificatione

NAFFARRERA

18 pentsamendu “Persona”-ri buruz

 • suaditu

  Batez ere erabilia DIS eta PER prepositioneequin combinatua.

  suasible
  suasione
  suasivo
  suasivoqui

  dissuaditu
  dissuasione
  dissuasivo
  dissuasore
  dissuasorio

  persuaditu
  persuasible
  impersuasible
  persuasibilitate
  persuasione
  persuasivo
  persuasore
  persuasorio

 • Aurreco familiatic “disuasio” berceric ez dut topatu batueraz.
  Berce guztiac adiaraztecotz gutigorabeherismo truccoa erabilcen dute, ceinac euscara hilhobirat eramanen baitu.
  Back to Leiçarraga ala hil!

 • peste

  pestilente = pestilent
  pestilentia = pestilencia
  pestilential = pestilencial
  pestilentioso Lç = pestilentios = pestilencioso = pestilencios
  pestifero

  appestatu
  appestatore = appestatzaile
  appestoso = appestos
  appestamentu = appestamendu

  pesticida
  agropesticida
  antipesticida
  biopesticida
  chloropesticida
  mycopesticida
  nanopesticida
  nonpesticida

 • Batueraz peste eta pestizida baicic ez dut ikussi. Guti. Gutiegui.

 • pecia = peça

  pieça = peça

  pecietta = peçatto

  dispeciatu = despeçatu
  dispeciamentu = despeçamendu
  *despiece = despeçamendu

 • verde

  verdeatu = verdatu
  verdatu
  verdetu
  verdemar
  semperverde = sempreverde = sempervirente = bethiverde
  biliverdina

  verdegune
  verdecara
  verdequeria
  verdequeta
  verdel (arraina)
  verdetassun
  verdetsu
  verdexca
  verdeztatu

  verdura
  verdulero
  verduleria

  Leiçarragac:
  pherde = verde
  pherdats = verdats
  arrapherdatu = arraverdatu

  verdats = verdexca

 • pillatu

  pillage Ahosquera: /pillaje/
  pillaia = pillage
  pillatore = pillatzaile
  pillatzaile
  pillo
  pilloqueria
  pilleria = pilloqueria
  pillastre
  pillada
  pilla-pilla

  pilla- gabe, pilia- da interlinguan.

  Oharra: Orotaricoan pillatu hau, oker, pilatu berridazten dute. Pillaje, ordea, ongui LLrequin.

 • *placitu

  placer

  placido
  placiditate
  placente = placent Lç
  placentia Lç = placencia
  placentero = placent

  complacitu Lç
  complacimentu = complacimendu Lç
  complacente = complacent
  complacentia = complacencia
  complacedero = complacente

  displacitu = desplacitu
  displacer = desplacer Lç
  displacente = displacent = desplacente = desplacent Lç
  displacentia = displacencia = desplacencia

 • plaga
  plagatu
  plagoso = plagos
  plaguicida
  antiplaga

  Eta:

  llaga
  llagatu
  llagoso = llagos

 • plural

  Leiçarragac: plural

  pluralismo
  pluralista
  pluralitate
  pluralisatu = pluralizatu
  pluralisatore = pluralizatore = pluralizatzaile
  pluralguile
  pluralistico
  pluralisticoqui

  pluri-
  pluricellular
  plurilocular
  plurimembre
  plurinominal
  plurivalente = plurivalent
  pluriannual
  plurilingue
  plurinational
  pluriforme
  pluricolor = pluricolore
  pluridimensional

 • politia
  politiatu

  Bi hitzoc Leiçarragac erabilitacoac dirade.

  Orotaricoan

  polizia
  eta
  poliziatu
  modura transcribatuac dirade.

  Anglesez ere badugu polity terminoa police hitzarequin batera.

  Ez dira ber gauça. Grecquerazco politeia hitzetic dathoz biac (polity & police).

 • destinatu aditzaren hitz familia. Naffarreraz erabilcecotz eta batuera gaurcotzecotz.

  destinatu
  destino = destinu
  destinatione
  destinativo
  destinatario

  predestinatu
  predestinatione
  predestinational
  predestinativo
  predestinativoqui
  predestinationista
  predestinationismo

  Hemen DE prepositionearen ordez OB erabiliric:

  obstinatu
  obstinatione

 • privatu
  privatione
  privativo
  privacitate = privatitate
  privatitate = privacitate
  privatutassun
  privata = privada
  privada = privata
  privat
  privatisatu = privatizatu
  privatisatione = privatizatione
  privatisable = privatizable = privatizagarri
  privatisatore = privatizatore = privatizatzaile

  Orotaricoan = pribatu, pribazione, pribada, pribat, pribilejio, pribilejiatu

  privilegio /privilejio/
  privilege
  privilegiatu /privilejiatu/

 • *frangitu

  frangible
  frangibilitate
  infrangible
  infrangibilitate
  fractione
  fractional
  fractionario
  fractionatu
  fractionamentu = fractionamendu
  fractura
  fracturatu

  effractione
  effractore

  infringitu
  infringimentu = infringimendu
  infractione

  *diffrangitu
  diffractione
  diffractatu

  *refrangitu
  refrangible
  refrangibililate
  irrefrangible
  irrefrangibilitate
  refractione
  refractivo
  refractivitate
  refractore
  refractorio
  refractario
  refractatu

  fragile = fragil
  fragilitate

  ossifraga

  naufragio
  naufrago
  naufragatu

 • professione

  pseudoprofessione
  semiprofessione

  professional
  professionalqui
  professionalitate
  professionaltassun
  professionalisatu = professionalizatu
  professionalisatione = professionalizatione
  professionalismo
  professionalista

  professore
  Professor…
  professoressa
  professora
  professorato = professoratu
  professorego
  professoretza
  professoral = professorial
  professorial
  professorialqui

  professo
  ex professo

  professatu

 • prompt L
  prompto Lç

  promptqui = promptoqui

  promptitude
  promptassun = promptotassun

  promt- hori /pront-/ edo /prunt-/ ere ahoscatzen ahal da.

  Eta berce familiatcho bat:

  prospero Lç
  prosperitate Lç
  prosperatu Lç
  prospera eraci Lç = prosperaraci
  prosperaraci

  Lç = Leiçarragac

 • teste
  + testigo = testigu = teste

  testimonio
  testimonial
  testimoniatu
  testatu
  testamentu
  testamentario
  testatore = testatzaile

  intestatu
  ab intestato

  attestatu
  attestatione
  attestatore

  contestatu
  contestante
  contestable
  incontestable
  incontestabilitate
  contestatione

  detestatu
  detestable
  detestatione

  protestatu
  protesto
  protestante = protestant
  protestantismo
  protestatione
  protesta

  testificatu
  testificatione
  testificatore


  teste
  testiculo
  testicular

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude