Naffar Translator

Naffar Translator –

Naffar Translator programma berriac batueratic naffarrerarat automaticoqui itzulcen daqui.

Idatzi edo itsatsi (Ctrl+V) nahi duçun batuerazco textua ñir ñir eguiten duen punctuan eta sacatu return:

Leku berria:

https://naffarrera.eus

edo çucenquiago:

https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/

Batuerazco textua idatzi ahal da edo berce nombaitetic itsatsi, eta return sacatu.

Naffar Translator

Naffar Translator  Naffar Translator

NAFFARRERA

26 pentsamendu “Naffar Translator”-ri buruz

 • euskaldun bat 2018-04-21 16:03

  Zure idazkera ikusita beti eduki dut jakinmina. Nafarrera zeri deitzen diozu? Behe Nafarroako idazkerari?

 • Naffarrera’ euscara’ graphia classicoan da. Laur mende lucetan honela idatzi dugu euscaldunoc Joannes Leiçarragac Testamentu Berriaren itzulpenarequin fincatu çuenetic.
  Neuc erabilcen dudan forma’ forma standard unificatua da, ceren gure classico guztiec ez baitute berdin berdin idatzi ukan.
  Bessarcada handia!

 • euskaldun bat 2018-04-21 19:05

  Non edo nola ikasi duzu grafia hori? ‘Euscara grafia klasikoan’ dela diozu baina ez da euskara batua, zein euskalki da erabiltzen duzuna?

 • Graphia hori azquen laur hamarcadetan ikassia dut gure classicoetan, ceinetaric batzuc hemen zuzeun plaçaratu baititut:

  https://zuzeu.eus/author/jlavin/

  Oinharritzat laphurtera classicoa da naffarrera standarda, baina batuerazco guztia itzul daiteque naffarrerarat.

 • Hona hemen çure azquen meçua naffarreraz eçarria NT programmaz:

  Non edo nola ikasi duçu graphia hori? ‘Euscara graphia classicoan’ dela deraucoçu/dioçu baina ez da euscara batua, cein euscalqui da erabilcen duçuna?

 • euskaldun bat 2018-04-21 22:08

  Barkatuko al didazu nire jakinmina… itzultzaile bat diseinatu duzu eta nik ez dakit, baina lan denbora dexente hartuko zizun hori guztia egiteak. Zerk bultzatzen dizu hori guztia egiteak? Idazkera klasiko hori gustatzen zait, erakargarria da, iparraldeko euskalkiek badute halako glamour ukitu bat eta nik esango nuke politena zuberera dela. Zuberotar bat hitz egiten entzuten dudanean lelotuta gelditzen naiz. Betidanik eduki dudan ilusioetako bat egunen batean zuberera ikastea izan da, hain da ezberdina eta polita! Ez dakidana da zein izanen den modurik egokiena hori lortzeko.

 • Orain, NTi esquer, edonoren escu dago naffarreraz idaztea. Neure aspaldico ametsa cen eta orain possiblea da.
  Naffarrera guztiz çabala eta librea da. Ez da çuberera beçain murritza.
  Bat nathor çurequin çubererari buruz erraiten duçunaz.
  Millaca ordutaco lana dago NT atzean. Ez ukan dudaric.

 • euskaldun bat 2018-04-21 23:13

  milaka ordu!! Eta zergatik egin duzu? Jakin badaiteke behintzat… Afizio hutsa? Itzultzaile honek lagun zaitzake baina ederrena itzultzailerik behar izan gabe, zeure kabuz idazten jakitea litzateke, azken batean, zuk egiten duzun bezala.

 • Eguia da. Neuc çucen idazten dut systema honetan.
  Neu naffarreraren alde nago, hartan sinhesten baitut.

 • Pello Eizagirre 2018-04-22 18:39

  Caixo Josu.
  J.B. Orpustanec eguindaco hizteguiaz eta itzulpenez -Proust, Saint Simon,eta abar…cer deritzoçun?

 • Pello,
  Orpustanen obra’ gigante baten obra da. Haguitz ona alde orotaric.

 • Pello Eizagirre 2018-04-22 19:24

  Bat nathor çurequin. Orpustanec eguindaco egundoco itzulpena den Prousten “Aro galduaren bilha” iracurcen ari naiz eta benetan çoragarria da. Behin eta berriz iracurceco moducua. Atzo bertan iracurqueta lagunceco bere hizteguia erossi nuen Baionaco Elkar dendan.
  Cergatic ez du ençun handiric burura ez çait sarcen oraindic.
  Lanez. Orpustanen pare Greciaco Titan erraldoiren bat morroi xume berceric ez cen içanen.

 • Hala da. Criterio personala duen persona da, eta honec problemac sorcen ditu.

 • euskaldun bat 2018-04-22 21:35

  ‘Neu naffarreraren alde nago, hartan sinhesten baitut’ idatzi duzu eta jakinmina sortu zait. Zerbaiten alde egoteak gatazka bat adierazten du, biren edo gehiagoren artean aukeratu beharra alegia. Gustatuko litzaidake naffarreraren alde zergatik zauden jakitea.

 • Bai, Leiçarraga euscalduna’ naffar hiritarra içan cen Naffarroa oraindic independente cen garaian.
  Joanna III.a gure reguinaren aguinduz fincatu çuen naffarrera.
  Naffarroac independente iraun balu, naffarrera (=euscara classicoa) liçateque gure oraingo hizcunça nationala.

 • Euskaldun bat,

  Gaur egun pensatzen dut ecen euskara batua dela naffarreraren variante bat ceinen arteco differencia’ graphicoa baita.
  Bata idazten da graphia batequin eta bercea berce batequin.
  NTc eracusten duen gauça, bercela.

 • Esquertuco nerauqueçue, erroreren bat edo ustezco erroreren bat topa baceneçate, niri igorrico bacenerautate:

  josulavin@gmail.com

  Milla esquer, bihotzez

 • Honelaco çucenquetoc eguin berri ditut:

  sujetu/sujeto=> subjectu
  objetu/objeto => objectu
  inperatibo => imperativo
  subjuntibo => subjunctivo

  Ehunca aldaqueta berri erantsi derauzquiot NTi egunotan. Millatic gora.
  NT ia ia bicaintassunerat helcen ari da.

 • Ondoco leku honetan:

  https://zuzeu.eus/wp-admin/edit-comments.php

  iracurcen ditut zuzeurat bidalitaco iruzquin guztiac.

  Interesgarrienac itzulcen ditut naffarrerarat NT bidez, eta graphia controlatzen dut, testatzen dut, guerorat correctioneac eguitecotz NT programma barruan.
  Egunez egun, NT guero eta hobea da, systema hau erabiliric.
  Milla esquer!

 • Euskaldun batii.

  Berandu xamar irakurri dut zure mezua. Jakin ezazu, urtero, uztailaren eta abuztuaren artean dagoen astean, Zuberoan zuberera edo xiberotarra erakusten dutela hutsetik abiatuta, eta Euskal Herri osotik jendea ikastera joaten dela. Izena eman nahi baduzu edota zehazkizun gehiago atzeman nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan zure herriko AEK-koekin, Antolatzaileak AEK eta Xiberoko Ikastola dira.
  Berehala, bete ahal izanen duzu zuberera ikasteko duzun amets hori.
  Izan ongi.

 • Egunotan ehunca çucenqueta guehitu derauzquiot NTi.
  Bai, ia ia perfectoa da systema hau.
  Adeitassunez

 • NT egunero haimbat texturequin testatua içaiten da, batez ere zuzeu eta Berriaco textuez eguiten dugu testatu.
  Erran beharra daducagu ecen errore copurua minimoa dela. Edocein obra classicotan erroreac ascoçaz guehiago içaiten dira.
  Osso itzulpen naturala eguiten du NTc originala ona den ber.

  Adeitsuqui

 • Azquen çucenquetac:

  ‘acultura’:’accultura’,
  ‘acculturacio’:’acculturatione’,
  ‘administratib’:’administrativ’,
  ‘allianç’:’alliança’,
  ‘alliançaa’:’alliança’,
  ‘alofon’:’allophon’,
  ‘ameti’:’admitti’,
  ‘apaiz’:’aphez’,
  ‘apaiç’:’apheç’,
  ‘apaic’:’aphec’,
  ‘apez’:’aphez’,
  ‘apeç’:’apheç’,
  ‘apec’:’aphec’,
  ‘auçapez’:’auçaphez’,
  ‘auçapeç’:’auçapheç’,
  ‘auçapec’:’auçaphec’,
  ‘amorracio’:’amorracione’,
  ‘atee’:’athee’,
  ‘atrebi’:’attrevi’,
  ‘autoedicio’:’autoeditione’,
  ‘bakarrizquet’:’bakarrhizquet’,
  ‘bale ’:’vale ’,
  ‘baleco’:’valeco’,
  ‘batassuniça’:’batassuniza’,
  ‘batassunizacio’:’batassunizatione’,
  ‘bethiçu’:’betiçu’,
  ‘biodibers’:’biodivers’,
  ‘borçon’:’borçon/boston’,
  ‘adiccio’:’adictione’,
  ‘affectib’:’affectiv’,
  ‘ahobici’:’ahovici’,
  ‘apocalipti’:’apocalypti’,
  ‘arraça’:’arraça’,
  ‘arrace’:’race’,
  ‘arraro’:’raro’,
  ‘arrara’:’rara’,
  ‘balcan’:’balkan’,
  ‘balkaniça’:’balkaniza’,
  ‘balkanizacio’:’balkanizatione’,
  ‘barcatu’:’barkatu’,
  ‘verbiz’:’berbiz’,
  ‘biba’:’viva’,
  ‘virjin’:’virgin’,
  ‘virtual’:’virtual’,
  ‘bisigodo’:’visigotho’,
  ‘bloque’:’blocke’,
  ‘bolondres’:’volondres’,
  ‘botacio’:’votatione’,
  ‘botatu’:’votatu’,
  ‘botatze’:’botatze/votatze’,
  ‘bota’:’bota/vota’,
  ‘bureaucratiça’:’bureaucratiza’,
  ‘bureaucratizacio’:’bureaucratizatione’,
  ‘çaphatis’:’zapatis’,
  ‘ceelan’:’zeelan’,
  ‘blacc’:’black’,
  ‘coadern’:’quadern’,
  ‘cognitib’:’cognitiv’,
  ‘cohesionena’:’cohesiona’,
  ‘cojuntur’:’cojunctur’,
  ‘comberguen’:’convergen’,
  ‘combergui’:’convergi’,
  ‘communicatib’:’communicativ’,
  ‘concessiono’:’concessione’,
  ‘connotacio’:’connotatione’,
  ‘contorsio’:’contortione’,
  ‘contraerreform’:’contrareform’,
  ‘contracterror’:’contraterror’,
  ‘cuestio’:’questione’,
  ‘questionena’:’questiona’,
  ‘cutch’:’kutch’,
  ‘daquioquela’:’daquiqueola’,
  ‘definitib’:’definitiv’,
  ‘deputacio’:’deputatione’,
  ‘desactiba’:’desactiva’,
  ‘desactivacio’:’desactivatione’,
  ‘deseguingo’:’deseguinen’,
  ‘desnucleariça’:’desnucleariza’,
  ‘desnuclearizacio’:’desnuclearizatione’,
  ‘dibisio’:’divisione’,
  ‘dibidi’:’dividi’,
  ‘dibulga’:’divulga’,
  ‘divulgacio’:’divulgatione’,
  ‘digueri’:’digeri’,
  ‘diguestio’:’digestione’,
  ‘dimissiono’:’dimissione’,
  ‘discursib’:’discursiv’,
  ‘dispersio’:’dispersione’,
  ‘ebalua’:’avalua’,
  ‘evaluacio’:’ebaluatione’,
  ‘echi’:’eki’,
  ‘eleani’:’elheanhi’,
  ‘elisabethh’:’elisabeth’,
  ‘eraso’:’erasso’,
  ‘erliguios’:’religios’,
  ‘errecorr’:’record’,
  ‘errecor’:’record’,
  ‘errecrea’:’ recrea’,
  ‘recreacio’:’recreatione’,
  ‘erreform’:’reform’,
  ‘erreguiona’:’regiona’,
  ‘erreguio’:’regio’,
  ‘erreperto’:’reperto’,
  ‘errescat’:’rescat’,
  ‘erresilien’:’resilien’,
  ‘erroma’:’roma’,
  ‘esames’:’erranmerran’,
  ‘esatari’:’erratari’,
  ‘escult’:’sculpt’,
  ‘espero’:’spero’,
  ‘espera’:’spera’,
  ‘esquenatoqui’:’scenathoqui’,
  ‘esquiçofren’:’schizophren’,
  ‘estasi’:’extasi’,
  ‘estradit’:’extradit’,
  ‘estradicio’:’extraditione’,
  ‘etsemplu’:’exemplu’,
  ‘euroescepti’:’euroscepti’,
  ‘executib’:’executiv’,
  ‘fatcha’:’facha’,
  ‘facturacio’:’facturatione’,
  ‘falangu’:’falang’,
  ‘neofalangu’:’neofalang’,
  ‘facebooc’:’facebook’,
  ‘facebooqu’:’facebook’,
  ‘fanatiça’:’fanatiza’,
  ‘figuratib’:’figurativ’,
  ‘filonaci’:’philonazi’,
  ‘fundationena’:’fundationa’,
  ‘geomorfologui’:’geomorphologi’,
  ‘grabacio’:’grabatione’,
  ‘gueneric’:’generic’,
  ‘hautemango’:’hautemanen’,
  ‘hidrogueologui’:’hydrogeologi’,
  ‘hipoteque’:’hypotheque’,
  ‘homogueneiça’:’homogeneiza’,
  ‘homogeneizacio’:’homogeneizatione’,
  ‘horiçontal’:’horizontal’,
  ‘humilla’:’humilia’,
  ‘humiliacio’:’humiliatione’,
  ‘ikasi’:’ikassi’,
  ‘imbisibiliça’:’invisibiliza’,
  ‘imbisible’:’invisible’,
  ‘invisibilizacio’:’invisibilizatione’,
  ‘inclusib’:’inclusiv’,
  ‘inerti’:’inerci’,
  ‘interess’:’interes contuz’,
  ‘irribici’:’irrivici’,
  ‘islamofob’:’islamophob’,
  ‘jesucrist’:’jesuchrist’,
  ‘jocalecu’:’jocaleku’,
  ‘jorgue’:’jorge’,
  ‘kabu’:’cabu’,
  ‘kezque’:’quezque’,
  ‘libia’:’libya’,
  ‘map’:’mapp’,
  ‘marquetin’:’marketing’,
  ‘masa’:’massa’,
  ‘mase’:’masse’,
  ‘methodologui’:’methodologi’,
  ‘microbiologui’:’microbiologi’,
  ‘monarqui’:’monarchi’,
  ‘monarca’:’monarcha’,
  ‘montaje’:’montage’,
  ‘motchil’:’mochil’,
  ‘multinacional’:’multinational’,
  ‘narratib’:’narrativ’,
  ‘nationeani’:’nationeanhi’,
  ‘nitcho’:’nicho’,
  ‘nobedade’:’novedade’,
  ‘normatib’:’normativ’,
  ‘olherqui’:’olerqui’,
  ‘othero’:’otero’,
  ‘passarel’:’passarell’,
  ‘percussiono’:’percussione’,
  ‘phoçu’:’poçu’,
  ‘phrygi’:’friji’,
  ‘placaje’:’placage’,
  ‘polissari’:’polisari’,
  ‘politologui’:’politologi’,
  ‘posibili’:’possibili’,
  ‘positionena’:’positiona’,
  ‘prepositib’:’prepositiv’,
  ‘pressionena’:’pressiona’,
  ‘prebarica’:’prevarica’,
  ‘prevaricacio’:’prevaricatione’,
  ‘propositib’:’propositiv’,
  ‘prospeccio’:’prospectione’,
  ‘rethil’:’recil’,
  ‘secuen’:’sequen’,
  ‘seguicio’:’seguicione’,
  ‘sine deraue’:’sine die’,
  ‘sinetsa’:’sinhetsa’,
  ‘sobreactuacio’:’sobreactuatione’,
  ‘socialiça’:’socializa’,
  ‘socializacio’:’socializatione’,
  ‘sofri’:’suffri’,
  ‘spatio’:’spacio’,
  ‘spatial’:’spacial’,
  ‘superestatu’:’superstatu’,
  ‘tchanclet’:’chanclett’,
  ‘tchapa’:’chapa’,
  ‘tcheque’:’cheque’,
  ‘tcherta’:’cjertha’,
  ‘tcherto’:’chertho’,
  ‘taju’:’taxu’,
  ‘tensio’:’tensione’,
  ‘theoriça’:’theoriza’,
  ‘theorizacio’:’theorizatione’,
  ‘touristificacio’:’touristificatione’,
  ‘trasbersal’:’transversal’,
  ‘trilogui’:’trilogi’,
  ‘ucaite’:’ukaite’,
  ‘ucacio’:’ukacione’,
  ‘ultraconserb’:’ultraconserv’,
  ‘verber’:’berber’,
  ‘viciclet’:’bicyclett’,
  ‘xampain’:’champagne’,

 • Eguin berri ditudan ehuncadaca aldaquetequin erraiten ahal dut ia perfectuqui functionatzen duela batuera-naffarrera itzulçaile automatico honec.

  Tristea eta lotsagarria da Naffar Translatoreari eman ez çaion lekua euscal medioetan.

  Bon, orain edonoren escu dago euscara classicoz idaztea.

 • Azquen asteetan ehunca çucenqueta eguin çaizquio Naffar Translator itzulçaile automaticoari.
  Proba eçaçue!

 • Azquen hirur hilabetheetan aguerturico erroreac çucen daude jada Naffar Translator programman.

  Batuera eta naffarrera hizcunça bat eta bera dira gaur egun NTi esquer.

  Milla esquer collaboratzaileei.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude