19 pentsamendu “magister”-ri buruz

 • magister
  magistro

  magistru
  magistratu
  magistratura
  magistral
  magistralqui

  magisterio
  magisteritza
  maisu
  maestru
  maistru
  maestra
  maistra
  maistratza

  maestria

  maisuguinça
  maisugo
  maisuqueria
  maisuqui
  maisuquiro
  maisulan
  maisutassun
  maisutu
  maisutza

  maizter
  maizterça
  maiztergo

  master = magister

  masterisatu = masterizatu
  masterisatione = masterizatione
  masterisatore = masterizatore = masterizatzaile
  remasterisatu = remasterizatu
  remasterisatione = remasterizatione

 • magno
  magnate
  magnitude = magnitudine
  magnitudinal
  magnifico
  magnificoqui
  magnificente = magnificent
  magnificentia = magnificencia

  magnificatu
  magnificatione
  magnificatore = magnificatzaile

  magnanimo
  magnanimitate

  biomagnificatu
  biomagnificatione

  magniloquente = magniloquent
  magniloquentia = magniloquencia

  Leiçarragac: magnifico, magnificoqui, magnificatu, magnificentia.

  tam magnus erranmoldetic:
  tamaina
  tamaino = tamainu
  tamainu = tamaina

 • Erka eçaçue magister / magistro hitza minister / ministro verbarequin.

  Lehena magis (guehiago) hitzaren derivatu bat da. Bigarrena, minus (gutiago) hitzarena.

 • majestate

  en: majesty
  fr: majesté
  it: maestà
  es: majestad
  pt: majestade

  Batueraz: maiestate
  Leiçarragac: maiestate

  Bat eguiten dute?
  Ez.

  Casu!:
  J lettra ez da behin ere aguercen Leiçarraga baithan. Beronen garaian maiesty, maiesté eta maiestad erabilcen ciren gure inguruco hizcuncetan.
  Batueraz maiestate idaztea deus ez jaquitea da: ignorancia supinoa.
  Hegoaldean majestade da erabili eta erabilcen den forma. Ez maiestade!

  majestuoso = majestoso
  majestuos = majestos
  majestoso = majestos
  majestatetsu
  majestuositate = majestositate
  majestico = majestatico
  majestatico

 • mangiatu /manjatu/

  mangiable /manjable/
  mangiatore /manjatore/
  mangiatoria /manjatoria/
  nondic baitathor euscarazco hitza den manjatera
  Leiçarragac: mangedera /manjedera/

  mangiar /manjar/
  =
  mangiare /manjare/
  Orotaricoan: manjare

 • manso
  Ahosquera: /manso/ edo /mantso/

  mansa
  mansoqui
  mansotu
  mansotassun
  manso-manso

  amansatu = mansotu

  mansueto
  mansuetude
  mansedumbre = mansuetude
  Orotaricoan: mansedunbre

  Hitzoc mano (escu) hitzetic dathoz.

 • marmore (= marmol, haitzurdin)

  en: marble
  fr: marbre
  it: marmo
  pt: mármore
  es: mármol

  Leiçarragac: marbre

  marmorero
  marmoreria
  marmoleria = marmoreria
  marmoriera
  marmorario
  marmoratu
  marmoratore = marmoratzaile
  marmorisatu = marmorizatu
  marmorisatione = marmorizatione
  marmolari = marmorari
  marmorari
  marmol = marmore
  marmolista = marmorista
  marmorista
  marmoldegui
  marmoleztatu = marmoreztatu
  marmolguinça
  marmolina
  marmoleatu
  marmoreo

 • 9 aurpegui tristoin horiei, amulsuqui.

 • merce

  mercero
  merceria
  mercatu
  mercante = mercant
  mercantia = mercancia
  mercantil
  mercantilismo
  mercantilista
  mercable = mercagarri
  mercatore = mercatzaile

  marchant
  marchand = marchant
  marchandiça
  marchandisa = marchandiça

  mercatari
  mercader = marchant
  mercadero = marchant
  mercaderia = marchandiça

  Anglesez:
  merchandise = merce, marchandiça
  merchandising

  commercio
  commercial
  commercialisatu = commercializatu
  commercialisatione = commercializatione
  commercialismo
  commercialista
  commercialisatu = commercializatu
  commercialisatione = commercializatione
  commercializatore = commercializatzaile
  commerciatu
  commerciante = commerciant
  commerciable = commerciagarri

  mercede
  mesede
  Leiçarragac: mertchede
  merci

  mercurio
  mercurial

 • Leiçarragac: mastacatu
  Batueraz: mastekatu

  masticatu
  masticatione
  masticatore = masticatzaile
  masticatorio
  remasticatu
  remasticatione

  mascatu

 • Leiçarragac: membro

  Orotaricoan: miembro

  Batueraz: menbru

  membro

  membrana
  membranaceo
  membranoso
  intermembrana
  membraniforme
  membranophono
  membranophonico

  biomembrana
  cytomembrana
  endomembrana
  membranal
  membranico
  membranisatu = membranizatu
  neuromembrana
  nonmembrana
  perimembrana

  membratura
  membrutu = membrotsu
  membrotsu

  dismembratu = desmembratu
  dismembramentu = desmembramendu
  dismembratione = desmembratione

  unimembre
  bimembre
  plurimembre

 • Euskaltzaindiac usaindu ere ez du eguiten: ni la huele.
  Batuera, çorigaitzez, ez da hizcunça minimoqui serioa.
  Goico hitz asco anglesari esquer çor derauzquiogu.
  Benetaco hizcunça internationala.
  Bakarra, nire ustez, anglesa.
  Nahiz eta neuc ez daquidan. Eta ez dudan jaquinen.
  Interlingua da anglesa + romanceac, baina de facto anglesa da irabazten duena eta gure gazte guztiec ikasten dutena.
  Ikassi behar duten hizcunça bakarra da anglesa.
  Derrigorrez behartuta.
  Ipharraldean nahiz Hegoaldean hori da guztiec ikassi behar duten hizcunça bakarra.
  Ez euscara, ez gaztelania ez eta francesa ere dira obligatorio iracascunçan. Euscal Herri ossoan, diot.
  Hori da realitatea. Ez berceric.

 • memorio Leiçarragaren hitza da. Hona hemen haren familia:

  memore = conscient

  memoria
  memorio = memoria
  memorial
  memorialesco
  memorialisatu = memorializatu
  memorialista
  memorialistico
  immemorial
  memoristico
  memorista
  memorismo

  memoratu
  memorable = memoragarri
  immemorable = memoraecin
  memorativo
  memoratore = memoratzaile
  memorandum = memorando

  memorisatu = memorizatu
  memorisatione = memorizatione
  memorisable = memorizable = memorizagarri
  memorisabilitate = memorizabilitate = memorizagarritassun

  rememorisatu = rememorizatu
  rememorisatione = rememorizatione

  commemoratu
  commemoratione
  commemorativo

  rememoratu
  rememoratione
  rememorativo

 • 12 hasserre aurpegui!
  Cer dela eta?

 • murmur

  murmure = murmur

  murmuratu
  murmurante = murmurant
  murmuratione
  murmuratore = murmuratzaile
  murmuraçale = murmuratzaile
  murmuria
  murmurio
  murmullo = murmurio
  murmurioca
  murmureatu = murmuratu
  murmuroso = murmuros

  murmurica
  murmuricatu

  murmurca
  murmurrean

  murmucica
  murmucican
  murmucicaz

 • Leiçarragac: murru era murrailla

  muru = murru
  murrailla = murraila
  muralia = murraila
  murraila

  mural
  antemural
  extramural
  intramural
  muratu = murratu
  murratu = murrutu
  murrutu

  amurallatu = murrutu

 • mustarda

  mustardero
  mustardiera

  musto = muztio
  mosto = muztio

  mostaça = mustarda

  Relationaturic:

  sinapico
  sinapina
  sinapinico
  sinapismo

 • mutin
  mutinatu
  mutinatione
  mutinero
  mutinoso = mutinos

  ammutinatu = mutinatu
  ammutinamentu = mutinamendu

  Hitz hauetan mutin- baric motin- ere ikussiac ditugu.

 • oriente = orient

  oriental
  orientalismo
  orientalista
  orientalitate
  orientalisatu = orientalizatu
  orientalisatione = orientalizatione

  orientatu
  orientabide
  orientable = orientagarri
  orientagarri
  orientatione
  orientational
  orientationalqui
  orientatore = orientatzaile
  disorientatu = desorientatu
  disorientatione = desorientatione
  disorientatore = desorientatore = desorientatzaile

  reorientatu
  reorientatione
  reorientational
  reorientatore = reorientatzaile

  occidente = occident

  occidental
  occidentalista
  occidentalismo
  occidentalisatu = occidentalizatu
  occidentalisatione = occidentalizatione

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude