Krutwig publicoqui

Krutwig publicoqui –

Hemen Federico Krutwig, Alemanian, ni mundurat ethor nendin baino lehenxeago. 61 urthe ditut nic orain.

Krutwig publicoqui

Lehengo aldiz publicaturic’ photo hau opharitzen derauçuet.  Berac eguina da photoa. Harrigarria bada ere, berac eguin çuen truccottoren bat erabiliric. Krutwig bethi liburuei emana, itsatsiric, maiteminduric… bere ikassiac oro guerorat guri opharitzecotz, euscaldun eta naffar icena luce, arrotz eta urrun gueratzen çaicunoi.

Eta hemen:

Longlong Krutwig-Sagredo, Federicoren biloba, Chandra semearen semea. Erdichinesa, bai!

Chandra Krutwig-Sagredo, sinologoa.

Viva Krutwigtarrac!

Krutwig gaztea

 

 

NAFFARRERA

18 pentsamendu “Krutwig publicoqui”-ri buruz

 • publico Lç

  publicoqui Lç
  publicano Lç
  publicista
  publicitate
  publicatu Lç
  publicable = publicagarri
  impublicable = publicaecin
  publicatione
  publicatore = publicatzaile
  publicaçale Lç = publicatzaile
  publicatzaile

  republicatu
  republicatione

  publificatu
  publificatione

  republica = res publica (gauça publicoa)
  republicano
  republicar
  republicaçale
  republicaçaletassun
  republicanismo
  republicanista

  Back to Leiçarraga!
  Back to normality!

 • pur = puro = puru

  purqui = puroqui = puruqui

  puressa = pureça
  purismo
  neopurismo
  neopurista
  ultrapurismo
  ultrapurista
  purista
  purtassun = purotassun = purutassun
  puritate
  puritano
  puritanismo
  puritanista
  puritanico

  purificatu
  purificatione
  purificatore = purificatzaile

  appuratu
  appuramentu = appuramendu
  appuro

  depuratu
  depurable = depuragarri
  depuratione
  depurativo
  depuratore
  depuratorio
  depuradora

  impur = impuro = impuru
  impuressa = impureça
  impurificatu
  impurificatione
  impuritate

  purgatu
  purgante = purgant
  purga
  purgatione
  purgativo
  purgatore = purgatzaile
  purgatorio

  compurgatu
  compurgatione
  compurgatore = compurgatzaile

  expurgatu
  expurgatione
  expurgatore = expurgatzaile

  inexpurgatu

 • *rancitu = rancidotu

  rancido

  Gaztelaniaz: rancio

  rancidotu = rancidatu
  ranciatu = rancidatu
  rancio = rancido
  rancidatu
  rancidoqui
  ranciditate
  rancidotassun
  rancidificatione
  rancore Lç
  *errencore = rencore
  rencore = rancore
  rancoroso = rancoros

 • Susmoa dut, Josu, zure sarrerak (kasu honetan Krutwigtarren argazkiak) aitzakia baizik ez direla oharkabeko irakurlea erakarri eta zure kalaka amaigabeaz bonbardatzen jarraitzeko. Espaineraz pentsatua eta haren subsidiaro den zure idiolektoari hauspoa emateko, alegia.

 • Oker çaude guztiz çure eritzi guztietan.
  Osso rancidoa /rantzidoa/ çara, eta rancorez bethea, guero!

 • Josu, arrazoia eman ez didazu bada! Beharrik erdaraz neu ere sendo bainauzu, bertzela ez nizun pitorik ulertuko!

  Espaineraz pentsatutako Josuren idiolekto euskañolean:

  “Osso rancidoa /rantzidoa/ çara (Kabe da)”

  Euskaraz, polisemia bereizita:

  “Arrunt/hagitz/arraio a) ozpindua/pozoitua/ipurterrea/kakerrea/erretxina edo b) gordina/zakarra da Kabe”

  Eleketari jostagarria iduri duzu espaineraz, adierazkorra eta ixuri ederrekoa. Bejondeizula!

 • Bi hitz international dira. Beraz, naffarrerazcoac:

  rancido
  en: rancid
  fr: rance
  es: rancio

  rancore
  en: rancor
  fr: rancune
  es: rencor

 • Nafarreraz ez da “rantzio” erraten, Josuren idiolekto euskañolean bakarrik. Euskara ez da interlingua bezalako kabinete hizkuntza.

 • Orotaricoan

  errantzio.
  ranzio. Vino rancio.
  Eta nai noz erautsan bizkotxoa jaten, / Baita errantzioa. txurku txurku edaten. AB AmaE 249. Atzo arraintzalea ranziori keinuka, egun arrain saldurik ranziori musuka. Iratz in Alzola Atalak 120.

  Naffarrerari dagoquio lexico international guztia, Leiçarragaren garaian beçala.

 • Konforme, zera aldatuta: “Josuren ideolekto euskañolari dagoquio lexico international guztia, Leiçarragaren garaian beçala.”

  Aldea hau da: Leizarragak ez zekien nola euskaratu gauzak bertze molde batera, edo ez zioten uzten. Zu, berriz, XXI. mendeko amisha zara.

 • Leiçarraga euscal naffar independent eta librea içan cen.
  rancore erabili çuen beçala, rancido ere erabili luque, behar ukan balu.

 • Leizarraga bera ez zen solastatzen euskaratzen zuen bezala, ez bera eta ez bertze inor zu euskarara etorri arte. Harek bide bat ireki nahi zuen euskararako, eta testamentua itzultzerakoan hitzez-hitzezkotasun zorretzenera makurtu zen, garaiko bertze hainbat hizkuntzatan ohitura zen bezala. Bide horrek eragina izan zezakeen euskararen bilakabidean, baina, arrazoiak arrazaoi, ez du izan. Leizarragarengandik badugu zer ikasirik eta zer gozaturik, eta nik neronek ere gustura egiten dizkiot kukuak noizean behin (Axularri maizago, konparazionerik ez!). Zoritxarrez, harengandik zu gehien erakartzen zaituzten aleak (latinaren menpeko hitz aukera eta joskera) interesik gutxienekoak dira: haren bertze ezaugarri erranguratsu batzuetara hartaratu behar zenuke soa, gainazalari atxiki beharrean. Behatzak ilargira erakusten duelarik, tontoloak behatzari begiratzen dio.

 • Kabe,
  Maleducatu hutsa içaiteaz gainera, oraino ez duçu questione bakar bat dudatan jarri.
  Niri Leiçarragarenic dena çait interessatzen. 1500 ordu dedicatu derauzquiot berreditatzeari. Eta millaca batzuc sacon aztercerat.
  Çure commentarioac toleratu ditut, baina behin baino guehiagotan passatu çait burutic çureac oro eçabatzea nire postetaric.

 • Hemen eta aitzinekoetan neure desadostasunak azaldu dizkizut, baina zuk, horiei erantzun beharrean, nahiago izan duzu kontsignekin edo harira ez datozen hitz parrastekin erantzun.

  Hauek dira, laburbiliduz, neure kritikak:

  i) Leizarragaren eta haren idazkeraren testu-inguruari muzin egiten diozu nahita.
  ii) Ez dago inon dokumentatua Leizarragaren idazkera inoiz eredu mintzatua izan denik.
  iii) Hizkuntza baten dimentsio sozialak eskapo egiten dizu.
  iv) Funtsean euskara subsidiarioa da zurea, auzo erderen lexikoa (eta are hainbat joskera atal!) bere egin dituena.

  Kontrako iritziak ez badituzu gustuko, ez idatzi postik blog batean.

 • Kabe,

  Dioçu:
  “Hemen eta aitzinekoetan neure desadostasunak azaldu dizkizut, baina zuk, horiei erantzun beharrean, nahiago izan duzu kontsignekin edo harira ez datozen hitz parrastekin erantzun.”

  Çure desadostassunec eguin naute molestatu. Hitz parrastequin ez dut erançun. Neuc hitz familia international guztiac plaçaratu nahi ditut hemen, orain arte nehorc ere eguin ez duelacotz.

  Dioçu:
  “i) Leizarragaren eta haren idazkeraren testu-inguruari muzin egiten diozu nahita”

  Neuc Leiçarraga eta haren obrac bethe bethean respectatzen ditut.

  Dioçu:
  “ii) Ez dago inon dokumentatua Leizarragaren idazkera inoiz eredu mintzatua izan denik.”

  Leiçarragaren obrac etcheetan ocenqui iracurcecoac ciren, calvinisten artean. Idatzizco litteratur hizcunça cen naffar libre guztiei çucendua. Idatzi beçala minçatzecoa gendea alphabetatu ahala. Hurrengo mendearen hassieran euscaldunec iracurcen cequiten Materrac jaquinarazten deraucunez.

  Dioçu:
  “iii) Hizkuntza baten dimentsio sozialak eskapo egiten dizu.”

  Ez dut uste. Ume ttipien maisua içan naiz 40 bat urthetan.

  Dioçu:
  “iv) Funtsean euskara subsidiarioa da zurea, auzo erderen lexikoa (eta are hainbat joskera atal!) bere egin dituena.”

  Ez dut uste ençun derautaçunic hitzeguiten.

  Dioçu:
  “Kontrako iritziak ez badituzu gustuko, ez idatzi postik blog batean.”

  Ez, ez badira gaur eguin dituçunac beçain arguiac

 • Nic ez duquet onqui ulercen cergatic condamnatzen den horremberce calvinismoa. Leiçarragaren eta Johana III.ren aurca calvinismoa aiphatzen da bethi. Ceren haien asmoa calvinismoa eçarcea bait cen. Eta? Compara badeçagu calvinista bat eta catholico bat, bata da normala eta bercea subnormala. Ez da hau asmo charrez errana. Catholicoequin ez dago problemaric subnormal haiençat. Problema dateque haiençacotz calvinismoa, Naffarroa independentea, euscal Statu normal bat.

  Subnormaletaz asqui nazcatuta gaude asco. Laister berce registro batzuc erabilico ditugu. Berce phase batean sartu gara. Euskaltzaindiac bere buruaz berce eguin du. Tollerancia maila guciac gaindituac dira. Bucatzen ari da cachondeoa. Ikussico dugu laister certan bilhacatuco den hau.

 • “Nic ez duquet onqui ulercen cergatic condamnatzen den horremberce calvinismoa. Leiçarragaren eta Johana III.ren aurca calvinismoa aiphatzen da bethi.”

  Korolario hori atera baduzu nere iruzkinak irakurri ondotik, zure hurrengo ateraldiak ez aipatzearren, biotako bat: edo umore-sen arrunt xelebrea da zeurea edo lobotomia egin zizuten egunean puska sobera handia kendu zizun medikuak.

 • Ene Kabe,
  Lobotomiarena osso ona!
  Alexandre

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude