interlingua plus

interlingua plus –

Interlingua fincatu cenetic 70 urthe passatu dirade.

Uda honetan urrhats haguitz important bat eguin dugu aitzina.

Aditza orain hizcunça internationalean ossoa da, subjunctivo eta guztiz. Eguiçue clic argazquian.

Obra ttipi baina handi honen eguileoc suitzar bat, naffar bat eta sevillano bat içan gara.

Minçatuco natzaiçue honeçaz iruzquinetan.

Adeitassunez

interlingua plus

NAFFARRERA

19 pentsamendu “interlingua plus”-ri buruz

 • Ecin baduçue irequi PDFa phototic, eguiçue hemendic:

  https://www.dropbox.com/s/dsszg8b2zgyywdn/Aspectos%20verbal.pdf?dl=0

  Adeitsuqui

 • Nire ustez, çuec ulertuco duçue, studio previoric gabe, hizcunça internationala.
  Interlingua edota lingua internationalaren %90 ulercen dugu euscaldunoc, ceinac demonstratzen baitu eusco naffarrac ez garela hain bassa eta mundu modernotic apparteco!

 • Josu, errespetuz baina, ez dut uste euskaldun elebakarrek Interlinguaren %90a ulertuko dutenik. Interlingua ulertzeko euskaldun batek gaztelera jakin behar du. Frantzesaren bidez ulertzea zailagoa dirudit, baina frantzes maila hobexeagoa daukan baten bati galdetu beharko.
  Euskaldun elebidun-eleanitzok bai, ulertzen dugulakoan nago.
  Baina euskararen bidez ezin da Interlingua ulertu, nahiz eta euskarak zuk aipatzen dituzun hitz internazionaletako asko eta asko jasotzen dituen.

 • Zuzenketa: *euskararen bidez ezin da ia bere osotasunean (%90) Interlingua ulertu.

 • Undar,
  Euscaldun elhebakarrec ez dute behar interlingua edota lingua internationala ecertaraco ere ez. Haiec çorionsu dirate, jada.
  Neuc buruan daduzcat gazteac, edocein adinetaco gazteac.
  Hauec bai behar dutela eçagutu.
  Behar ez, eçagutu eguiten dute, graphia batequin edo bercerequin.

  Adeitsuqui

 • Naffarrera, fincatu çutenetic 1571. urthean, hizcunça hybridoa da: euscara + lexico internationala.
  Euscara hutsez ecin da hitzeguin, ala?
  Osso çaila da baina possiblea date.
  Espainolari, francesari edo espainolari kenduren bagueneraue elementu internationala, orduan hizcunçatic ez-hizcunçarat passatuco lirateque.
  Hauxe eguia borobila.

 • Gaur egun Hegoaldeco euscara, sabes, hybridoa da, en plan ahí, gaztelaniarequin nahassia.
  Ikus Chill Mafia!
  Haguitz sympathicoac niretzat, baina osso gaizqui eguindaco gaucen fruitua.
  Viva haiec eta haien desparpajo naturala!

 • Naffarrerac duen eta eduqui behar luqueen lexico internationala activatzen ahal da hizcunça autonomo modura interlinguaco grammatica erraçarequin.
  Cer eguin liteque hizcunça honequin?
  Beguira, ongui planificaturic bi hilabetheren vueltan euscal gazte guztiec (Ipharralde nahiz Hegoaldecoec) eduquico luquete hizcunça commun bat (angles, frances & espaniol hizcuncetaco termino communac) edocertaracoa licena. Elementu commun hau erabilgarria liçateque.
  Ossa liteque naffarrera simplificatu bat (interlingua eredu) gazteoc euscalduncecotz.
  Nahi dugu, ez dugu nahi?
  Hori ez da nire problema.
  Niri solutioneac proposatzea egoquitu çait, ez berceric.

 • Eta hemen

  https://www.dropbox.com/s/gq9x2ig8m2cpfl4/grammatica%20de%20interlingua.pdf?dl=0

  aurreco grammatica’ interlinguarat itzulia.

  Hau da grammaticaric hoberena interlingua ikastecotz.

  On deguiçuela!

 • Interlingua hizcunça internationalean orainsu arte iraganaldia honelacoa cen. AUDIR (ençun) aditza erabilico dut.

  audiva
  e
  habeva audite

  Bigarrenaren errannahia “ençuna nuen” da. Erraça.

  Baina AUDIVA formac bi errannahi cituen indicativoan:

  1. ençun nuen
  2. ençuten nuen

  Biac nahas.

  Oraingo systema berriarequin, ordea, laur forma ditugu:

  audiva: ençuten nuen
  audivi: ençun nuen
  habeva audite: ençuna nuen
  habevi audite: ençun içan nuen

  Adeitsuqui

 • AUDIVA eta HABEVA AUDITE ere subjunctivoan erabilcen ciren:

  si ille audiva: harc ençuten/ençunen balu

  si ille habeva audite: harc ençun balu

  Guc eguin dugun proposamenarequin hizcunça normalizatu eguiten da ossoqui.

  Orain ençuten/ençunen balu erraitecotz

  si ille audisse

  eta ençun balu adiaraztecotz

  si ille habesse audite

  erabilcen ahal dugu.

  Adeitsuqui

 • Eta azquenic,

  naffarrerac ongui berheizten daqui

  ençuten/ençunen balu: si ille audisse
  eta
  ençun baleça: si ille audire

  Lehena irreala eta bigarrena possiblea.

  Eta amaitzecotz, subjunctivoco orainaldia. Lehen indicativocoaren berdina:

  io vole que ille VENI

  orain

  io vole que ille VENIA

  io vole = nahi dut

  Iraganaldian

  io voleva que ille veniva

  orain

  io voleva que ille venire

  io voleva = nahi nuen

  Ikusten dugu VENIRE euscarazco ethor cedin eta ethor ledi formen errannahiac harcen dituela.

  venia (expectativoa)
  venisse (irreala)
  venire (possiblea)

  Eta hirur forma burutuac

  habea venite (expectativoa)
  habesse venite (irreala)
  habere venite (possiblea)

  Adeitassunez

 • Gaztelaniaz daquiten euscaldunonçat

  gaztelania – interlingua

  viniese – venisse (irreala)
  viniere – venire (possiblea)
  eta
  viniera – venire (possiblea)

  Adeitsuqui

 • Aiphatu gabe utzi dut conditionala eta futuro normala.

  Azquen hau RA particularequin eguiten da edota VA + infinitivoa

  venira = va venir

  Conditionala REA bucaerarequin

  venirea = ethorcen/ethorrico liçateque

  Cençu reala eduquiz guero, hobe da IVA erabilcea:

  iva venir

  Forma composatuac ere badaduzcate

  habera venite = va haber venite

  haberea venite = iva haber venite

  Ikusten ahal denez interlinguaren aditza arratsalde batean ikasten den systema da.

  Eta verboa daducanac verba daduca. Hau da, hitzeguiten has daiteque.

  Adizqui berbera persona guztiequin erabilcen da:
  io veni, tu veni, ille veni, illa veni, illo veni, nos veni, vos veni, illes veni, illas veni, illos veni
  etc.
  Adeitassunez

 • Nire mezu bat falta da. Bidean galdua? Bide galdua?

 • Neuc eçabatu dut, gaiarequin ez baitzeducan relationeric.
  Interlinguac du bere syntaxi proprioa eta honec ez du cerikussiric euscara deitzen den hizcunçarequin.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude