ignorant

ignorant –

ignorant edota ignorante hitz ceharo internationala honetara aguercen çaicu Koldo Mitxelenaren Orotarico Euscal Hizteguian, cein Ibon Sarasolaren ecinberceco lagunçaz eta languinçaz arguitarat ethorri baita:

inorante
inorant, iñorant, ignorante, ijnorante, ignorant, enorant, ignorent.

ignorant edota ignorante formen ordez inorante hautatu dute sarrera burutzat. Casualitateric ez dagoenez, hitz hau euscara batuan inexistenta da.

Ez naiz harritzen batere.

Neuc ere ez nuque nahi nire hizcunça nationalean, edo are tribalean ere, inorante aguer ledila guiçaquion hitz normal guisa. Neholatan ere. Ez, ez eta ez.

ignorant

NAFFARRERA

20 pentsamendu “ignorant”-ri buruz

 • ignoratu

  ignorante = ignorant
  ignorantia = ignorancia
  ignorantequi = ignorantqui
  ignorantismo
  ignorantista
  ignorable = ignoragarri
  ignoratione
  ignoramus
  ignaro

 • Anglesez: ignorant
  Francesez: ignorant
  Alemanez: ignorant
  Espainolez: ignorante
  Portuguesez: ignorante
  Italianoz: ignorante

  Guztiz hitz internationala da hau. Ceharo. Ossotoro.

  Euscalçaindiac ez du onharcen. Cergatic?

 • Piperrik pes 2021-04-10 23:47

  Ignoramus?? Zer da hori?
  nik piperrik pes dot aituten…

 • ignoramus bat da guciz ignorant den persona. Anglesez erabilcen da.
  Berez, latinerazco adizqui bat da “ignoratzen dugu” erran nahi duena.
  Nire hitz familiac dira anglesa eta espainol edo francesa ikasten dituzten euscaldunençat. Gazte guztiençat, aleguia.

 • invido = invidioso
  invidia
  invidioso = invidios
  invidiosoqui = invidiosqui
  invidiatu
  invidiable = invidiagarri
  invidiotsu

  Leiçarragac: inuidia, inuidioso
  U hau V idazteco forma cen duela 450 urthe.

  bekaitz, bekaiztu… familia osso egoquia da gauça bera adiaraztecotz.
  begui + gaitz = bekaitz
  Invidiatzea horixe bera baita, hau da, baten baten gainean ikustea edo beguia jarcea gaiztaqueriaz.

 • jeloso = jelos
  jelosi = jelos
  jelos
  jelosia
  jelosgo
  jelostassun
  jelosqui
  jelosqueria
  jeloscor
  jeloscortassun
  jeloscortu
  jelostu

  zelo
  zelote
  zelota = zelote
  zelotismo
  zeloso = zelos
  zelosoqui = zelosqui
  zelosa
  zelosia
  zelatu
  zelatore = zeladore = zelatzaile

 • *-petratu

  impetratu
  impetratione
  impetrativo
  impetratore = impetratzaile
  impetratorio

  perpetratu
  perpetratione
  perpetratore = perpetratzaile
  perpetrable = perpetragarri

 • Neuc hitzoc seculan ez ditut erabili ez euscaraz, ez berce erdaretan ere.

  Iracurri bai.

  Baina ez daude nire lexico activoan.

  Leiçarragac 10 aldiz bere obretan.

 • impietate
  Leiçarragaren hitza da.
  Ikus deçagun haren familia:

  pio
  pios = pietos
  pietate
  pietismo
  pietista
  piadoso = pietos
  piados = pietoso
  piadosa = pietosa
  pietoso = pietos
  pietosa
  impietoso = impietos
  expiatu
  expiable
  inexpiable
  expiatione
  expiatore
  expiatorio
  inexpiatu
  impio
  impietate

 • putatu
  Aditz honec podatu edota pudatu eman du euscaraz: inausi

  putativo

  amputatu
  amputatione

  computatu
  computo = computu
  computista
  computable = computagarri
  computatione
  computatore = computatzaile
  computadora = computagailu

  deputatu
  deputatione

  disputatu
  disputa
  disputante = disputant
  disputable = disputagarri
  indisputable = disputaecin
  disputatione
  disputativo
  disputatore = disputatzaile

  imputatu
  imputable = imputagarri
  imputabilitate = imputagarritassun
  imputatione

  reputatu
  reputatione

 • Hirur familia elkarren ondoan:

  laco
  lacu (= aincira)
  Leiçarragac: lac

  lacuna (= urmael)
  laguna = lacuna

  lacustre

  palustre
  ceina baitathor palude-tic:

  palude
  paludismo
  paludico
  paludoso
  impaludatu

  PALUDEtic ere hirur hauec dathoz:

  padura, fadura, madura

  pantano
  pantanoso

 • lapide = lapida
  lapidario
  lapideo
  lapidifico
  lapidoso
  lapidatu
  lapidatione
  lapidatore = lapidatzaile
  dilapidatu
  dilapidatione
  dilapidatore = dilapidatzaile

  lapidesco
  lapidescente = lapidescent
  lapidescentia = lapidescencia

  lapidificatu
  lapidificatione

  lapidicole = lapidicola

 • largo [= çabal]
  longo [= luce]

  Contuz bi hitz hauequin!
  Ecen largo ez da gaztelaniazco largo.

  largo
  largoqui
  largessa = largeça
  largore
  largotassun

  allargatu
  allargamentu = allargamendu

  longo
  longitude
  longitudinal

  allongatu
  allongamentu = allongamendu

  elongatu
  elongatione

  prolongatu
  prolongamentu = prolongamendu
  prolongable = prolongagarri
  prolongatione
  prolongatore = prolongatzaile

  oblongo

  longamine

  longevo
  longevitate

  longa

 • Hitz familia ceharo internationala:

  laude

  Cum laude
  Magna cum laude
  Summa cum laude

  laudatu
  laudable = laudagarri
  laudabilitate = laudagarritassun
  laudatione
  laudativo
  laudatore = laudatzaile
  laudaçale = laudatzaile
  laudatorio
  laudori = laudorio
  laudorio
  laudamen
  laudamendu
  laudança
  lauda = laudo
  laudu = laudo
  laudo

 • lengoage
  Ahosquera: /lengoaje/
  Leiçarragaren hitza da.

  lengoaia
  *lenguaje = lengoage = linguage
  *lengua = lingua

  lingua
  Lingua Navarrorum = naffarrera
  Lingua Vasconum = euscara

  linguage
  linguetta
  lengüeta = linguetta
  linguista
  linguistico
  linguistica
  lingual
  interlingual
  sublingual

  interlingua
  interlinguistico
  interlinguista
  interlinguistica

  crassilingue
  bilingue
  monolingue
  multilingue
  plurilingue
  quadrilingue
  trilingue
  unilingue

  Azquen hauetan -lingue bucaerarequin batera, -lingual bucaera ere on ikusten da.

 • libro

  ex-libris = ex libris
  libro = libru = liburu

  liburu
  liburuxca
  liburusca = liburuxca
  liburutto
  liburutcho
  liburudun
  liburuguin = liburuguile
  liburuguinça
  liburucote
  libururatu
  liburutegui
  liburuteguiçain
  liburutzar
  liburuçain
  liburuçain

  librero = liburu salçaile
  libreria = liburu denda
  libreto = libretto
  libretto
  librettista

  librillo

  libriforme

 • lucro = lucru = lucuru

  lucroso = lucros
  lucrositate
  lucratu
  lucrativo

  lucurreria
  lucura = lucuru
  lucru = lucuru

  logro
  logru = logro
  logratu

 • involucratu
  involucrable = involucragarri
  involucratione
  involucramentu = incolucramendu
  involucro
  involucru = involucro

 • pluma

  + luma
  + lumaje
  + lumadun
  + lumatsu
  + lumaztatu
  + lumatu

  plumage /plumaje/
  plumula
  plumoso = plumos
  plumatu
  implumatu = emplumatu
  displumatu = desplumatu

 • luna

  lunar
  circumlunar
  circalunar
  cislunar
  interlunar
  sublunar
  plenilunar
  semilunar
  translunar
  lunisolar

  lunatu
  lunatico
  lunatione

  interlunio
  novilunio
  perilunio
  apolunio

  lunedi = lunedie
  Honetaric gaztelaniazco lunes: ilharguiaren eguna.

  lunambulismo
  lunetta

  alluzinatu = alunizatu
  allunizage = alunizage /alunizaje/
  allunicero = alunicero

  Leiçarragac: lunatico

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude