13 pentsamendu “gintuan”-ri buruz

 • Verset berean guentuán eta guentuen (guentuela).

  gentuan eta gentuen Akademiako grafian.

  gentuen adizkia genDITUen adizkitik dator. Kasu honetan GUK HAIEK, hau da, Akademiaren arabera: genituen.

  gentuan adizkia gendituan (gen + dituk + -eN) formatik dator. Akademiaren arabera: gintuan, hau da, ginen + toka.

  gintuan = gentuan

  Leiçarragak

  ginen eta genen

  biak erabiltzen ditu iraganaldian. Baita ginaden ere.

  Beraz, esannahi aldetic:
  nin = nen
  hin = hen
  gin = gen
  zin = zen

  Adeitsuki

 • Eta guc sperança guendián hura cela Israel redemitu behar çuena: badaric-ere horién gucion gainera, egun duc herén eguna gauça hauc eguin içan diradela.
  Luc 24:21 Leiçarraga

  guendián = guenduen + toca

  gendian = gen + dik + eN
  genduen = gen + du + eN

  Akademiaren arabera: genian eta genuen.

  genduen = genuen
  nenduen = nuen

  nenduen = *nenuen = neuen = nuen

  Orduan ethorten dirade haregana Iacques eta Ioannes Zebedeoren semeac, dioitela, Magistruá, nahi guendiquec cer-ere escaturen baicara, eguin ieçagun.
  Marc 10:35 Leiçarraga

  guendiquec = guenduque + toca
  ieçagun = hieçagun = heçan + guri
  escaturen gara = escatuco dugu

  gendikek = gen + dikek
  genduke = gen + duke

  Akademiak: genikek, genuke

  Adeitsuki

 • Eta ihardesten çuela Aingueruäc erran cieçón, Spiritu saindua hire gainera ethorriren dun eta Subiranoaren verthuteac itzal eguinen draun eta halacotz hitaric sorthuren den saindua, Iaincoaren Seme deithuren dun.
  Luc 1:35 Leiçarraga

  erran cieçon = erran ceraucon = esan zion

  dun = da + noka

  draun = deraun Hark hiri: din

  DIN artxi-batuan bi gauza desberdin izan daiteke:

  1. DIN = DU + noka.
  Naffarreraz: DIN

  2. DIN = DU + hiri (no)
  Naffarreraz: DERAUN
  Bizkaieraz: DEUNA

  Berdin DIAT / DINAT, adibidez:

  1. DIAT / DINAT = DUT + hitano

  2. DIAT / DINAT = DUT + hiri
  Naffarreraz: DERAUAT / DERAUNAT
  Bizkaieraz: DEUAT / DEUNAT

  Adeitsuki

 • Eta hura ikussiric spanta citecen: eta erran cieçón bere amác, Semé, cergatic horrela eguin draucuc? huná, hire aita eta ni keichuric hire bilha guiniabiltzán. Orduan dioste, Cergatic da ene bilha baitzinabiltzaten? etzinaquitén ecen neure Aitaren eguitecoetan occupatua behar dudala içan?
  Luc 2:48?-?49 Leiçarraga

  spanta citecen = spantatu ciren
  draucuc = deraucuc = diguk

  guiniabiltzán = guinabiltzan + toka
  Artxi-batuan: genbiltzaan

  baitzinabiltzaten = bait + cinabiltzaten

  etzinaquitén = ez cinaquiten = ez zenekiten

  1. guinabiltzan
  Naffarreraz bi forma ditu:
  Lucea: guindabilçan /gindabiltzan/
  Laburra: guenbilçan /genbiltzan/

  2. cinabiltzaten
  Naffarreraz:
  Lucea: cindabilçaten /zindabiltzaten/
  Laburra: cenbilçaten /zenbiltzaten/

  DABILTZA tokan: DIABILTZAK da:
  giniabiltzán = gin + diabiltzak + eN
  Naffarreraz ahoz gindiabiltzaak emango lukeena.

  Adeitsuki

 • Leon Leon
  https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/L/LeonImitazionea099.htm

  3. Izan bihozdunago eta gehiagoren jasaiterat zaude. Ez dira oro gal, atsegabeak eta gudu bortitzak maiz gainerat dituzulakotz. Gizon zira, ez Jainko; gorputz zira, ez aingeru.
  Bertutearen ozka berean nondik zindagozke alderat, aingeruek zeruan eta lehen gizonak lurrean ez dutenaz geroz iraun ahal ukan? Auhenetan daudenak nik arintzen ditut eta salbatzen; eta beren ahuleziaren berri dakitenak, nere Jainkotasunerat nik altxatzen.

  ZINDAGOZKE
  Artxi-batuan: zeundeke

  zindagozke = zin + dagoz + ke
  Guztiz erregularra forma luzea.
  Forma laburra:
  zindagozke = zengozke

  Bizkaian Z plurala bukaeran jartzen da: zengokez

  EGON aditza Alegiazkoa + KE:

  nindagoke = nengoke
  hindagoke = hengoke
  legoke
  gindagozke = gengozke
  zindagozke = zengozke
  zindagozkete = zengozkete
  legozke

  DAGOZ erabili beharrean DAUDE erabilirik:

  gindaudeke = geundeke
  zindaudeke = zeundeke
  zindaudekete = zeundekete
  leudeke

  Oharra:
  gindaudeke = *genudeke = geundeke
  Irregularrak, beraz.

  Adeitsuki

 • http://basquepoetry.eus/?i=poemak&b=84

  LURRAREN PEAN SAR NINDAITEKE

  Jean Baptiste Diharce, Pudes , 1824

  Lurraren pean sar nindaiteke, maitea, zure ahalgez;
  Bortz pentsamendu eginik nago zurekin egon beharrez.
  Borta barnetik zerratu eta ganberan beti nigarrez.
  Pensamenduak airean eta bihotzetikan dolorez!
  Ere xangrinez hilarazteko sortua zinen arabez.

  Oren onean sortua zinen izar ororen izarra,
  Zure parerik ez zait agertzen ere begien bixtara,
  Espos laguntzat nahi zintudan erran neraitzun bezala:
  Orduan zuri ez iduritzen zuretzat aski nintzala,
  Ni baino lagun hobe batekin Jainkoak gerta zaitzala.

  Marinelak joaiten dire itsasorat untziko;
  Zuretzat dudan amodioa ez dut sekulan utziko.
  Xarmegarria, nahiz ez giren elgarrekilan biziko,
  Behin maitatu zaitut eta ez zaitut hastiatuko:
  Ene gogoan sartua zira eternitate guziko.

  Primaderan zoinen den eder xoria kantuz kanpuan.
  Amodioak bainerabilka, maitea, zure onduan:
  Xarmegarria, ez zaitut nahi bortxatu amodiuan,
  Ni xangrin huntan hilikan ere satisfa zaite goguan:
  Bai malurusik aski banuzu bakarrik nihaur munduan.

  Amodio herratuak badu sofrikario,
  Bihotzen barra bada xangrinak berak hil dio;
  Izaiten tudan kontseiluek deusik ez dute balio,
  Denbora pasa eta ondoan ez baita nezesario,
  Nik ez zaitut kitaturen odola ixur artio.

 • jagok / jagon = dago
  najagok / najagon = *nadago = nago

  Hori da nire erizpidea, NAGO dathorrela DAGOtic.

  Orainaldian: *nadago => nago
  Ez-orainaldian: nindago

  Ez-orainalditic:
  Iraganaldia: nindagoen
  Iraganaldia + que: nindagoqueen
  Aleguiazcoa + que: nindagoque
  Aleguiazcoa: nindago

  Forma laburrac ninda => nen

  Adeitsuqui

 • ORAINALDIA (+)

  nadi (na + dadi)
  + te = naite
  + ke = naiteke

  hadi (ha + dadi)
  + te = haite
  + ke = haiteke

  dadi
  + te= daite
  + ke = daiteke

  gadiz (ga + dadiz)
  + te = gaitez
  + ke= gaitezke

  zadiz (za + dadiz)
  + te = zaitez
  + ke = zaitezke

  zadizte (za + dadiz + te)
  + te = zaitezte
  + ke = zaitezkete

  dadiz
  + te = daitez
  + ke = daitezke

  ORAINALDIA (–)

  Forma luzeak:

  nin + dadi = nindadi, nindaite, nindaiteke

  hin + dadi = hindadi, hindaite, hindaiteke

  ledi, leite, leiteke, liteke

  gin + dadiz = gindadiz, gindaitez, gindaitezque

  zin + dadiz = zindadiz, zindaitez, zindaitezke

  zin + dadiz + te = zindadizte, zindaitezte, zindaitezkete

  lediz, leitez, leitezke, litezke

  Forma laburrac:

  nindadi = nendi
  nindaite = *nenite = neinte
  nindaiteke = *neniteke = neinteke = ninteke

  hindadi = hendi
  hindaite = *henite = heinte
  hindaiteke = *heniteke = heinteke = hinteke

  gindadiz = gendiz
  gindaitez = *genitez = geintez = gintez
  zindaitezke = *genitezke = geintezke = gintezke

  zindadiz = zendiz
  zindaitez = *zenitez = zeintez = zintez
  zindaitezke = *zenitezke = zeintezke = zintezke

  zindadizte = zendizte
  zindaitezte = *zenitezte = zeintezte = zintezte
  zindaitezkete = *zenitezkete = zeintezkete = zintezkete

  Adeitsuqui

 • Ecen ni Legueaz Legueari hil içan nazayó, Iaincoari vici nequionçat, Christequin batean crucificatu içan naiz.
  GAL 2:19 Leiçarraga

  Neure berredizionean nazayó adizkia natzayó bilakarazi dut, horixe baita ohico forma Leiçarragaren baitan:

  Ecen ni Legueaz Legueari hil içan natzayó, Iaincoari vici nequionçat, Christequin batean crucificatu içan naiz.

  Oharra:

  nequionçat = naquionçat
  naquion = nadin + hari

  Leizarragak nahi ukan balu /nazaio/ idatzi, naçayo idatzi luke eta ez nazayo.

  Adeitsuki

 • zaio pl. zaizkio

  zaio = da + hari
  zaizkio = dira + hari

  Orainaldia (+)

  na + zaio = naTzaio
  ha + zaio = haTzaio
  ga + zaizkio = gaTzaizkio
  za + zaizkio = zaTzaizkio
  za + zaizkio + te = zaTzaizkiote

  T hau epentetikoa da. Idazle batzuek ez dute tartekatzen.

  Orainaldia (–)

  nin + zaio = ninTzaio
  hin + zaio = hinTzaio
  gin + zaizkio = ginTzaizkio
  zin + zaizkio = zinTzaizkio
  zin + zaizkio + te = zinTzaizkiote

  Hirugarren pertsonetan ZAIO eta ZAIZKIO iraganaldian emateko, bizkaitarren modura egiten du Leizarragak, hau da, eN erantsi.

  zaion (= zitzaion)
  zaizkion (= zitzaizkion)

  Bizkaian jako (zaio) eta jakoz (zaizkio).

  dagokio bizkaieraz jagoko (dago + hari) den beçala:

  jako (da + hari)

  Orainaldia:
  najako, hajako, jako, gajakoz, zajakoz, zajakoze, jakoz

  Iraganaldia:
  ninjakon, hinjakon, jakon, ginjakozan, zinjakozan, zinjakozen, jakozan

  1. eta 2. pertsonetan T epentetikoa sartuz gero, J-ren ordez, TX daukagu.
  najako = natxako

  Adeitsuki

 • Naffarreratic bizkaierarat

  Naffarreraz baditugu forma bi:
  Luzea: gindaduzkan
  Laburra: genduzkan

  Bizkaieraz, Z plurala bukaera aldean jartzen da. Beraz:

  gindadukazan
  gendukazan
  *genukazan
  geunkazan

  geunkazan
  1. gu hark. Akademiak: ginduzkan
  2. guk haiek. Akademiak: geneuzkan

  Eta azken honetan Z kendurik objektua singularrera pasatzen da:

  geunkan
  1. guk hura. Akademiak: geneukan

  Adeitsuki

 • neunkan & neunkazan

  nindadukan
  nendukan
  *nenukan
  neunkan
  Adizki honek bi esannahi dauzka:
  1. Ni hark. Akademiak: nindukan
  2. NIk hura. Akademiak: neukan
  eta
  neukan. Akademiak berdin: neukan
  Bizkaieraz neunkan erabilia izan da neukan esannahiarekin.
  Objektua plurala denean: neunkazan (= neukazan).

  Adeitsuqui

 • Josu Lavin Atzo

  Euskal Klasikoen Corpusa (EKC) delakoan NINTUEN adizkia ikusten ahal dugu, NITUEN baliokide modura, haimbat idazlerengan.

  https://www.ehu.eus/ehg/cgi/kc/bilatu.pl?s=&S=&o=1&h=&c=&z=&k1=1&m1=lema&h1=nintuen&d2=1&m2=lema&h2=&d3=1&m3=lema&h3=&alda=1&idazlea=&garaia=0&euskalkia=0&generoa=0

  NITUEN adizkia NINTUEN adizkitik dator eta berau NINDITUEN adizkitik.
  Objektua singularra denean DITU orainaldikoaren ordez DU tartekatzen da: NINDUEN, zeinetatik baitator NENDUEN. Eta honetarik, gero, NEUEN eta NUEN.

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude