fatigatu

fatigatu –

Eta hori eçaguturic Iesusec dioste, Cergatic fatigatzen duçue emazte haur? ecen obra ombat enegana obratu du.
Mattheo 26:10 Leiçarraga

dioste = diotse

ombat = on bat

Hirur modutara erabili içan da aditz hau euscaraz: fatigatu, fatigadu eta fatigatü.

Hitz internationala da ossotoro:

fatigar v to fatigue; also: to weary, tire, etc.
Hence: fatiga; fatigante; fatigabile-infatigabile-infatigabilitate; fatigate

fatigatu

NAFFARRERA

6 pentsamendu “fatigatu”-ri buruz

 • Iñaki Segurola cendu berriaren Orotariko Euskal Hiztegian:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=151957

  fatigatu.
  (-du Lcc).
  Fatigar(se); molestar.
  Hire alabá hil duk, zergatik fatigatzen duk majistrua? “Travailles” . Lç Mc 5, 35. Zergatik fatigatzen duzue emazte haur? ezen obra on bat enegana obratu du? “Donnez-vous fâcherie” . Lç Mt 26, 10 (cf. Lç Mc 14, 6, s.v. fasxatu). Zatozte enegana fatigatuak eta kargatuak zareten guziák. Ib. 11,28. Jan baga fatigadurik. Lazarraga (B) 1200vb. Urte bat eta bi, bost eta amar / kastadu egian desditxaduak, / beti bere minaz fatigaduak. Ib. (B) 1154rb. Aparta lezan […] akulu gaixto hura, zoiñek xoflestatzen eta fatigatzen bainundian. Tt Arima 39. Fatigatürik beikira / gitian repausa. Xarlem 474.

 • Aditz hau transitivoa edo pronominala içan daiteque gure inguruco hizcunça romanicoetan.

  fatigatzen dut
  fatigatzen naiz

  Trincoqui ere jocatzen ahal dugu:

  dafatigat
  nafatiga

  ni nafatiga = yo me fatigo
  edo
  harc ni nafatiga = él/ella/ello me fatiga

  naTHOR / naKAR beçala, baina erroa berdina (-fatiga-) bietan.

  Ez dut uste nehorc erabilico dituenic honelaco aditz “berri”ac, baina valio dute eta egoqui dirade, nire ustez, euscal aditzaren mechanismoa hobequi explicatzecotz.

  fatigatzen duc / dun
  fatigatzen haiz

  dafatigac / dafatigan
  hafatiga

  hi hafatiga = tú te fatigas
  edo
  harc hi hafatiga = él/ella/ello te fatiga

  fatigatzen du
  fatigatzen da

  dafatiga (casu bietan)

  hura dafatiga = él/ella/ello se fatiga
  harc hura dafatiga = él/ella/ello le/la/lo fatiga

  Bihar pluralac GU/GUC, ÇU/ÇUC, ÇUEC/ÇUEC eta HAIEC/HAIEC.

  ÇU/ÇUC horrec bethi plural itchuraco formac ditu, egun singularra denarren, ÇUEC/ÇUEC sorthuaz guero.

  Adeitsuqui

 • NOR pluraletan TZA sarthu behar da:

  dafatigagu = fatigatzen dugu
  gafatigatza = fatigatzen gara /gaitu

  dafatigaçu = fatigatzen duçu
  çafatigatza = fatigatzen çara / çaitu

  dafatigaçue = fatigatzen duçue
  çafatigatzate = fatigatzen çarete / çaituzte

  dafatigate = fatigatzen dute
  dafatigatza = fatigatzen dira / ditu

  NORC harc denean, coinciditzen da NOR formarequin. Adibidez:

  gafatigatza = gu fatigatzen gara
  gafatigatza = harc gu fatigatzen gaitu

  Adeitsuqui

 • NOR(-NORC)
  Hirugarren personac DA (dathor, dakar) orainaldian eta CE iraganaldian (cethorren, cekarren)

  Orainaldia

  na, ha, ga, ça eta ça-te
  nathor, nakar
  etc

  Iraganaldia

  Luceac

  ninda, hinda, guinda, cinda eta cinda-te
  nindathorren, nindakarren
  etc

  Laburrac

  nen, hen, guen, cen eta cen +te
  nenthorren, nenkarren
  etc

  NORC-NOR
  ne, he, guene, cene eta cene+te
  *nethorren, nekarren

  NOR plurala denean TZA sarcen da. L, N eta R ostean ÇA.
  *nethorçan, nekarçan
  etc

  + NORC marcac
  + NORI marcac
  + QUE

  Oharra:
  *nethorren ençuten ahal da nenthorren çucenagoaren ordez
  *nenthorçan, ordea, ez dut behin ere ençun edo iracurri.

  norc-nor modura ethorri aditza berez ez da existitzen. Hala ere, litteraturan aguer litezque, edo chancha modura.
  Adibidez:
  Ni nenthorren = ni ethorcen nincen
  Nic *nethorren = nic *ethorcen nuen, hau da, ekarcen nuen
  Nic *nethorçan = nic *ethorcen nituen, hau da, ekarcen nituen

  Adeitsuqui

 • Zeu eta zeure bakarrizketak, autoiruzkinak barne, bai zaretela “fatigosoak”, Josu. Edozein aitzakia da on zeure idiolektoari hauspoa emateko, dela Segurolaren heriotza.dela edozer.

 • Irune,
  Fatigaturic baçaude, jessar çaitez lassaiquiro eta arnasa har eçaçu saconqui hirur aldiz.
  Bakoitzac daduca bere idiolectoa:

  https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Idiolekto

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude