Etcheberri Ciburucoa eta Haramburu Saracoa

Euscal Lettren Princea dugun Pedro de Axular naffarraren obra baino lehen Joannes iceneco bi idazle ditugu: Haramburu Saracoa, ceinec DEVOTIONE ESCUARRA liburua arguitaratu baitzuen 1635. urthean,

eta Etcheberri Ciburucoa, nongoa baita, hain çucen ere, ondoco photo hau:

Erdi-erdian Maurice Ravel euscaldunaren jaiothetchea ikusten ahal da.

Ciburuco Joannes Etcheberric hirur liburu eman cituen arguitarat:

>>> 1627 Manual Devotionezcoa

>>> 1630 Noelac

>>> 1636 Eliçara erabilceco liburua

Aurreco obren ancera, hauec ere standardizaturico naffarreraz eçarriric içan dira, bainan ez guztiz oraino, ceren obren volumen handiagoa behar baitugu hitzen forma arthecenac erabaqui ditzagunçat.

NAFFARRERA