Etcheberri Ciburucoa eta Haramburu Saracoa

Euscal Lettren Princea dugun Pedro de Axular naffarraren obra baino lehen Joannes iceneco bi idazle ditugu: Haramburu Saracoa, ceinec DEVOTIONE ESCUARRA liburua arguitaratu baitzuen 1635. urthean,

eta Etcheberri Ciburucoa, nongoa baita, hain çucen ere, ondoco photo hau:

Erdi-erdian Maurice Ravel euscaldunaren jaiothetchea ikusten ahal da.

Ciburuco Joannes Etcheberric hirur liburu eman cituen arguitarat:

>>> 1627 Manual Devotionezcoa

>>> 1630 Noelac

>>> 1636 Eliçara erabilceco liburua

Aurreco obren ancera, hauec ere standardizaturico naffarreraz eçarriric içan dira, bainan ez guztiz oraino, ceren obren volumen handiagoa behar baitugu hitzen forma arthecenac erabaqui ditzagunçat.

Josu Lavin

NAFFARRERA