Apocalypsis III

Apocalypsis III – 

Apocalypsis III

Sarden den Eliçaco Aingueruari-ere scriba ieçóc, Iaincoaren çazpi spirituac eta çazpi içarrac dituenac gauca hauc erraiten citic. Baceaquizquiat hire obrác, ecen icena duc vici aicela, eta hila baitaiz.
Apocalypsia3:1 Leiçarraga

And unto the angel of the church in Sardis write; These things saith he that hath the seven Spirits of God, and the seven stars; I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead.
Revelation 3:1 KJV

Euskara batuan:

Idatz iezaiozu Sardesko eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen Jainkoaren zazpi espirituak eta zazpi izarrak dituenak: Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak; bizi denaren itxura duzu, baina hilik zaude.
Apokalipsia 3:1 EAB

Irailac 24 • ZUZEU

Irailac 24

Gaur Naffarreraren Eguna da.

Apocalypsis III

NAFFARRERA

27 pentsamendu “Apocalypsis III”-ri buruz

 • iezok = *iezaiok
  Batuerazcoa arhinegui hautatu çuten, euscarazco litteratur traditioneaz descaratuqui passo eguinic.

  ietzok = *iezazkiok
  Honetan arguiago ikusten da passotismo batuisticoa.

  Euscara idatziac, hau da, naffarrera scribatuac LAUR MENDE guehiago ditu Euskaltzaindiac eta euskara batuac baino.

  citic = ditic = ditu + toca

  duc: Ez da allocutivoa.

  aicela = haicela
  baitaiz = baihaiz

  Adeitsuqui

 • Aicén iratzarri eta confirmaitzac goitico hiltzera doacenac: ecen hire obrác eztitiát perfect eriden Iaincoaren aitzinean.
  Apocalypsia 3:2 Leiçarraga

  Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.
  Revelation 3:2 KJV

  Zaude erne, eta indarberri ezazu oraindik bizirik daukazuna, erabat hil baino lehen. Zure jokabidea nire Jainkoaren aurrean behar bezain ona ez dela ikusi dut.
  Apokalipsia 3:2 EAB

  aicen = haicen = içan hadi

  iratzarri = iratzarriric

  confirmaitzac = confirma itzac

  hiltzera = hilcera

  goitico hilcera doacenac
  = hilcera doazen goiticoac

  goiticoac = gaineracoac, berceac

  eztitiat = ez ditiat

  ditiat = ditut + toca

  perfect = perfecto

  eriden = aurkitu
  Batuan: ediren

  Adeitsuqui

 • Aicén bada orhoit nola recebitu eta ençun vkan duán: eta beguireçác, eta dolu bequic. Bada baldin veilla ezpadeçac ethorriren nauc hiregana ohoina beçala, eta eztuc iaquinen cer orenez ethorriren naicén hiregana.
  Apocalipsia 3:3 BHNT

  Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
  Revelation 3:3 KJV

  Oroit zaitez nola entzun eta onartu duzun mezua: euts iezaiozu, aldatu jokabidea. Zeren, erne ez bazaude, lapurra bezala etorriko bainaiz, gutxien espero duzun orduan etorriko ere.
  Apokalipsia 3:3 EAB

  aicen = haicen = içan hadi
  recebitu = recibitu
  Batuan: errezibitu

  duan = duc + eN
  ençun ukan duc = ençun duc

  beguireçac = beguira eçac
  dolu bequic = damu hadi
  veillatu = iratzarriric edo erne cerbait edo norbait çaindu

  ezpadeçac = ez badeçac

  oren = ordu
  orenez = orduz

  Adeitsuqui

 • Cembeit persona-ere badituc hic Sarden bere abillamenduac satsutu eztituztenic, eta ebiliren baitirade enequin abillamendu churitan: ecen digne dituc.
  Apocalypsia 3:4 Leiçarraga

  Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments; and they shall walk with me in white: for they are worthy.
  Revelation 3:4 KJV

  Baina badituzu Sardesen beren jantziak zikindu ez dituzten batzuk. Nirekin ibiliko dira zuriz jantzirik, merezi baitute.
  Apokalipsia 3:4 EAB

  cembeit = cembait
  badituc: ez da allocutivoa
  satsutu = cikindu
  ebili = ibili

  ebiliren baitirade: Relativoa
  = cein ebiliren baitirade
  = ebiliren diradenac
  dirade = dira
  abillamendu = janci
  dituc = dira + to. Allocutivoa, beraz.

  Adeitassunez

 • Garaita vkanen duena hala veztituren datec abillamendu churiz, eta eztiát haren icena iraunguiren vicitzeco liburutic, eta aithorturen diát haren icena neure Aitaren aitzinean, eta haren Aingueruén aitzinean.
  Apocalypsia 3:5 Leiçarraga

  He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.
  Revelation 3:5 KJV

  Garailea zuriz jantziko dute, eta ez dut kenduko haren izena biziaren liburutik; eta haren alde aterako naiz neure Aitaren eta honen aingeruen aurrean.
  Apokalipsia 3:5 EAB

  garait = victoria
  datec = duquec = date + toca = dateque + toca
  eztiat = ez diat = ez dut + toca
  churi = xuri = çuri
  diat = dut + toca
  iraungui = itzali; kendu, eçabatu

  Adeitsuqui

 • 6 Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey
  APOKALIPSIA 3:6 BHNT

  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
  Revelation 3:6 KJV

  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena.
  APOKALIPSIA 3:6 EAB

  beharri = belharri
  beça = deçala
  cer = lo que
  drauen = derauen = deutsen = dien
  elicey = elicei

  Hobe batuan honetara eman balute Amundarain jaunac eta lagunçaileec:

  Belarririk duenak entzun beza zer Espirituak esaten dien Elizei

  Baina ez dute nahi ukan, edota aguian “espititu batuista”c ez deraue permittitu.

  Adeitsuqui

 • Eta Philadelphian den Eliçaco Aingueruäri scriba ieçóc, Sainduac eta Eguiatiac, ceinec baitu Dauid-en gakoa, ceinec irequiten baitu, eta nehorc ez ersten: eta ersten baitu, eta nehorc ez irequiten, gauça hauc erraiten citic:
  Apocalypsia 3:7 Leiçarraga

  And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;
  Revelation 3:7 KJV

  Idatz iezaiozu Filadelfiako eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen santuak, egiazkoak, Daviden erreinuko giltza duenak —hark irekia ezin du inork itxi eta hark itxia ezin inork ireki—:
  Apokalipsia 3:7 EAB

  gako = guilça
  irequiten = irequitzen
  ersten = hersten = ixten = hesten
  nehorc = inorc
  citic = ditic = ditu + toca

  Adeitassunez

 • Baceaquizquiat hire obrác: huná, eman vkan drauát eure aitzinera bortha irequia, eta nehorc ecin erts ceçaquec hura: ceren indar gutibat baituc hic, eta beguiratu baituc ene hitza, eta ezpaituc renuntiatu ene icena.
  Apocalypsia 3:8 Leiçarraga

  I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.
  Revelation 3:8 KJV

  Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak, eta inork itxi ezin duen atea utzi dut zure aurrean zabalik. Indar handirik ez duzun arren, onartu duzu nire mezua eta ez duzu ukatu nire izena.
  Apokalipsia 3:8 EAB

  ceaquizquiat
  Batuan: zekizkiat & zakizkiat
  Naffarreran biac batera nolabait ere.

  Batuan honelaxe itzuli dute:
  ezagun-ezagunak ditut

  drauat = derauat = deuat = diat

  eman ukan derauat = eman derauat

  eure = heure

  bortha = athe

  erts = herts, hets, itxi. Batuan itx ez da existitzen.

  ceçaquec = deçaque + toca

  baituc: Ez da allocutivoa, ceren BAIT ecin baita joan allocutivo batequin.

  Adeitsuqui

 • Huna, eçarriren citiát Satanen synagogatic diradenac, bere buruäc Iudu eguiten baitituzté eta ezpaitirade, aitzitic gueçurra cioé: huna bada, eguinen diát ethor ditecen, eta adora deçaten hire oinén aitzinean, eta eçagut deçaten, ecen nic maite audala:
  Apocalypsia 3:9 Leiçarraga

  Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.
  Revelation 3:9 KJV

  Horra, Satanasen elkarteko batzuk emango dizkizut nik eskura, judu direla esan arren gezurrontzi huts direnetariko batzuk; zure oinetan ahuspez jartzera behartuko ditut, maite zaitudala jakin dezaten.
  Apokalipsia 3:9 EAB

  huna = hona
  eçarriren = eçarrico
  Iudu = Judu

  cioe = diote + toca. Erran aditza. Batuaz: ziotek.

  ditecen = daitecen

  audala = haudala

  Adeitsuqui

 • Benat Castorene 2022-09-25 18:48

  Josu ikusten zaitut Leizarragaren euskararen amodioa transmititzeko esfortzu garrantzitsua egiten ari, basamortuan predikatzen duen profeta bezala. Eskertzen zaitut.
  Galdera bat:
  Nola erabiltzen du “bat” artikulua Leizarragak? Badakizu alde honetan eragin frantsesagatik seguraz ere “bat” asko erabiltzen dugu, gure aurrekoek baino askoz gehiago. Adibidez guk gaur erraz erranen dugu “Johanesek auto bat erosi omen du” haiek beharbada errazago erranen zutelarik “Johanesek autoa erosi omen du”
  Aditu batek behin hotz eta mtz erran zidan ” kondatzen ez duzun guzietan “bat” artikulua ken eta mugatua erabil.”
  Baina nago ez den hau muturreko kontseilua kasik aplikaezina ulergarritasuna mantentzeko. Hori askotan ikusi dut SWen itzulpenean.
  Zuk Leizarraga handiaren irakurtzetik eta ezaugutzetik zer ikaspen atera zinezake horri buruz?

 • Beñat, Ikus hau: Baceaquizquiat hire obrác: huná, eman vkan drauát eure aitzinera bortha irequia, eta nehorc ecin erts ceçaquec hura: ceren indar gutibat baituc hic, eta beguiratu baituc ene hitza, eta ezpaituc renuntiatu ene icena.
  Apocalypsia 3:8 Leiçarraga

  indar guti bat
  : un poco de fuerza
  : un peu de force
  : a little strength

  BAT articulu indeterminatu modura ere erabilcen ahal dugu, lotsa edo ahalque gaberic.

  Adeitsuqui

 • Ceren hic beguiratu vkan baituc ene patientiazco hitza, nic-ere hi beguiraturen aut tentationeco oren mundu guciaren gainera ethorteco denetic, lurreco habitanten phorogatzera.
  Apocalypsia 3:10 Leiçarraga

  Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.
  Revelation 3:10 KJV

  Iraunkor izateko nire agindua gorde duzulako, nik ere gordeko zaitut, lurreko bizilagunak probatzeko mundu osora iristear dagoen probaldikoan.
  Apokalipsia 3:10 EAB

  beguiratu vkan baituc = beguiratu baituc

  patientia = patiencia

  beguiraturen = beguiratuco
  aut = haut

  tentationeco oren mundu guciaren gainera ethorteco denetic
  = mundu guciaren gainera ethorteco den tentationeco orenetic

  orenetic = ordutic

  habitanten phorogatzera = habitantac phorogatzera

  Batuerazco itzulpena gutigorabeherismo typicoaz.

  Adeitassunez

 • Huná, baniatorquec sarri: educac duána, nehorc har ezteçançát hire coroá.
  Apocalypsia 3:11 BHNT

  Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
  Revelation 3:11 KJV

  Laster nator. Eutsi daukazunari, zeure garaipen-koroa inork ere ken ez diezazun.
  Apokalipsia 3:11 EAB

  huna = hona

  niatorquec = niathorquec = nathorque + toca

  Casu honetan QUE particulac ez derauco eransten adizquiari erran nahi berheciric. Nire ustez. Attenuatione pixca bat, aguian.

  sarri = laster

  educac = eduqui eçac
  eutsioc / eutsoc valioquidea liçateque.

  ezteçançat = ez deçançat

  deçançat = deçan + tzat

  Adeitsuqui

 • Garaita vkanen duena, neure Iaincoaren templean habe eguinen diát, eta eztuc guehiagoric camporat ilkiren, eta scribaturen diát haren gainean neure Iaincoaren icena, eta neure Iaincoaren ciuitatearen icena, cein baita, Ierusaleme berria, ene Iaincoaganic cerutic iautsia, eta neure icen berria.
  Apocalypsia 3:12 Leiçarraga

  Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.
  Revelation 3:12 KJV

  Garailea neure Jainkoaren tenpluko zutabe egingo dut, eta ez da gehiago handik irtengo; neure Jainkoaren izena eta neure izen berria idatziko ditut harengan; baita neure Jainkoaren hiriaren izena ere, zerutik, nire Jainkoarengandik, jaisten den Jerusalem berriaren izena.
  Apokalipsia 3:12 EAB

  garait = victoria
  vkanen = ukanen
  temple = templo = templu
  habe = çuthabe
  eztuc = ez duc = ez da + toca
  ilki = irten
  ilkiren = irtenen, irtengo
  ciuitate = civitate = ciutate = hiri
  Ierusaleme = Jerusalem
  iautsi = jautsi = jaitsi

  Adeitsuqui

 • Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey.
  Apocalypsia 3:13 Leiçarraga

  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
  Revelation 3:13 KJV

  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena.
  Apokalipsia 3:13 EAB

  Originalac ez du hau erraiten.
  Simplequi dio ecen “belarririk duenak entzun dezala”.
  Erraiteco manera hau eçaguna da edonon. Gaztelaniaz, adibidez: Quien tiene oídos, que oiga.
  “El que es capaz de entender, que entienda” erraitea, alferricaco gutigorabeherismoa berceric ez da.

  Adeitsuqui

 • Laodicean den Eliçaco Aingueruäri-ere scriba ieçóc, Gauça hauc erraiten citic Amenec, testimonio fidelac eta eguiatiac, Iaincoaren creaturaren hatseac:
  Apocalypsia 3:14 BHNT

  And unto the angel of the church of the Laodiceans write; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God;
  Revelation 3:14 KJV

  Idatz iezaiozu Laodizeako eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen Amen-ek, testigu leial eta egiazkoak, Jainkoak egindakoen sorburuak:
  Apokalipsia 3:14 EA

  ieçoc = *iezaiok
  citic = ditic = ditu + toca
  testimonio: testigu, lekuco
  hatse = hassiera, hastapen, principio

  Adeitassunez

 • Beñat Castorene 2022-09-26 14:38

  “indar guti bat” edo “indar piska edo poxi bat” …
  Justu horrelako esamoldeetan “bat” artikulu inderminatua ezinbestekoa da baina ez du lasaizen bat artikulu indterminatu hau orokorrean frantsesez bezala sobera erabiltzearen ene inpresioa. Beste egunen batean mahaigaineratuko dut arazo honen kontua etsenplu konkretu batekin. Adeitasunez.

 • En Beñat musde Castorene,

  BAT hitza ez da “1” cembaqui hutsa.

  Euscal Herriac badu desgracia BAT, berce BATZUen artean, haguitz handia. Eta desgracia hau da academia BAT jassan beharra, hau da, Euskaltzaindia iceneco Academia BAT jassan beharra, suffritu beharra.
  Asqui nabaria da, aspalditic nabarmena da, haiequin daducadan BAT ez ethorcea, ecin ethorria.
  Nor naiz ni, bada? Escola maisua içanico BAT, iracasle içanico BAT.
  Nor naiz ni, bada? BAT, ni BAT naiz. Ni BAT berceric ez naiz.
  Ni BAT naiz.
  Ez batman, ez xaguzar guiçona.
  BAT bat, ez berceric.
  Erabil eçaçu BAT bat, nahi ukan deçaçun guztietan!
  Adeitsuqui

 • Baceaquizquiat hire obrác, ecen ezaicela ez hotz ez eraquin: aihinz hotz edo eraquin.
  Apocalypsia 3:15 Leiçarraga

  I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot.
  Revelation 3:15 KJV

  Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak. Ez zara hotz, ez bero. Ai hotz edo bero bazina!
  Apokalipsia 3:15 EAB

  ezaicela = ez haicela

  eraquin = iraquin
  = bero; baina berez “iraquin” da diraquiena, iraquiten duena, iraquiten dagoena.

  aihinz /aihintz/ ahoscaturic:
  ojalá fueses
  = ay si fueses = ai… bahinz

  Adeitsuqui

 • Beñat Castorene 2022-09-26 15:50

  Musde Lavin
  Zergatik, deabru, zaharrek nahiago zuten erran “Johanesek autoa erosi du” edo “Mattinek emaztea hartu du”?
  Bata eta bestea bizi guzirako zirelako orduan? Zibilizazio ezberdinaren seinalea?
  Adeitasunez

 • Musde Castorene,

  Vicitza ossoan auto bat eta bakarra erosten baitzuqueten eta emazte bat eta bakarra harcen baitzuqueten.
  BAT eta BATZUC egun articulu indeterminatuac dirade. Ezbairic gabe.

  Adeitassunez

 • Baina ceren eppel baitaiz, eta ezpaitaiz hotz ez eraquin, vomituren aut neure ahotic.
  Apocalypsia 3:16 Leiçarraga

  So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.
  Revelation 3:16 KJV

  Baina epel zarelako eta ez bero, ez hotz, botagura emateraino nazkatzen nauzu.
  Apokalipsia 3:16 EAB

  eppel = ephel
  baitaiz = baihaiz
  ezpaitaiz = ez baihaiz

  eraquin = iraquin

  vomituren = vomitatuco

  aut = haut

  Gutigorabeherismo batuista vomitagarria azquen partean.

  Adeitassunez

 • Ecen badioc, Abrats naiz, eta abrastu naiz, eta eztut deusen beharric: eta eztuc eçagutzen ecen dohacabe eta gaicho eta paubre eta itsu eta billuzgorri aicela.
  Apocalypsia 3:17 Leiçarraga

  Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked:
  Revelation 3:17 KJV

  Hau diozu: «Aberats naiz, oso aberats, ez dut ezeren beharrik»; eta ez dakizu gizagaixoa zarena, errukarri eta behartsua, itsu eta biluzik zaudena.
  Apokalipsia 3:17 EAB

  dioc = erraiten duc
  abrats = aberats
  abrastu = aberastu
  eztuc = ez duc. Ez da allocutivoa.
  gaicho = gaixo
  paubre = pobre
  billuzgorri = biluzgorri
  aicela = haicela

  Adeitassunez

 • Conseillatzen aut eros deçán eneganic vrrhe suz phorogatutic, abrats adinçát: eta abillamendu churiric, vezti adinçát, agueri eztençat hire billuzgorritassunaren laidoa: eta collyrioz vncta ditzan eure beguiac, ikus deçançát.
  Apocalypsia 3:18 Leiçarraga

  I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see.
  Revelation 3:18 KJV

  Aholku hau ematen dizut: eros iezadazu zeuretzat sutan garbituriko urrea, aberats zaitezen, eta soineko zuriak zeure burua janzteko, larrugorri lotsagarrian ager ez zaitezen; erosi kolirioa begietan emateko, ikus dezazun.
  Apokalipsia 3:18 EAB

  aut = haut
  deçán = deçaan
  adinçat = hadinçat
  eztençat = ez dençat = ez dadinçat içan
  unctatu = gançutu
  ditzan = ditzaan
  deçançat = deçaançat

  Adeitsuqui

 • Nic maite ditudan guciac reprehenditzen eta gaztigatzen citiát: har eçac beraz zelo, eta dolu bequic.
  Apocalypsia 3:19 Leiçarraga

  As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.
  Revelation 3:19 KJV

  Maite ditudanei egiten diet agiraka nik eta horiek zentzarazten ditut; izan, beraz, sutsu eta aldatu jokabidez.
  Apokalipsia 3:19 EAB

  gaztigatu = castigatu
  citiat = ditiat = ditut + toca
  dolu bequic = damu hadi

  zelo. Grecozco hitz hau zetaz idazten da naffarreran.

  Adeitsuqui

 • Huná, borthan niagoc, eta bulkatzen diát: baldin cembeitec ençun badeça ene voza, eta borthá irequi badieçat, sarthuren nauc harengana eta affalduren nauc harequin eta hura enequin.
  Apocalypsia 3:20 Leiçarraga

  Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.
  Revelation 3:20 KJV

  Hara, atean nauzu deika; norbaitek nire ahotsa entzuten badu eta atea irekitzen, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu.
  Apokalipsia 3:20 EAB

  bortha = athe
  niagoc = nago + toca
  diat = dut + toca
  cembeit = cembait = norbait

  ençun badeça = en caso de que oiga
  irequi badieçat = en caso de que me abra

  nauc = naiz + toca

  affalduren naiz = affalduco dut

  Adeitsuqui

 • Garaita vkanen duena iar eraciren diat neurequin, neure thronoan: nola nic-ere garaitu vkan baitut eta iarria bainago Aitarequin haren thronoan
  Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey.
  Apocalypsia 3:21-22 Leiçarraga

  To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.
  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
  Revelation 3:21-22 KJV

  Garailea neurekin eseraraziko dut neure tronuan, neu ere garaile izan eta neure Aitarekin beronen tronuan eseri naizen bezala.
  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena.
  Apokalipsia 3:21-22 EAB

  Ez da iruzquinic behar.

  Adeitassunez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude