Adizki ordezkatzailea

Adizki ordezkatzailea –

Ondoko programaren bidez batuerazko adizki laguntzaileak naffarrerazko adizki baliokide bilakarazten dira:

Ortografia Euskaltzaindiaren gomendioen araberakoa da.

Testu osoak sartu ahal dira leihatilan.

Adizki ordezkatzailea

ADIBIDEZ:

dizkietela => derauztetela
baikenion => baikeneraukon
balitz => baliz
litzateke => lizateke
zatzaizkidake => zatzaizkiket
dakioke => dakikeo

Adizki ordezkatzailea

NAFFARRERA

12 pentsamendu “Adizki ordezkatzailea”-ri buruz

 • Programma hau integratu dugu Naffar Translator barruan:

  https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/

  non ez baita erabilcen batuerazco graphia.

  Gaurco honetan dizkiokegu sarcen badugu emaitza derauzkikeogu da. Naffar Translatorean, ordea, derauzquiqueogu .

  Questionea da ecen naffarrera idatzi ahal dela berezco orthographia classico unificatuan edo, nahi ukanez guero, Euskaltzaindiaren araberaco forma batuan.

 • Aguian interesgarria içan liteque honelaco adizqui ordezcatzaile automatico bat bizcaieraraco.

  Nire eritziz batuera=> bizcaiera cençuan erabilgarriagoa liçateque:

  genizkizueke => geunskizuez

  adibidez.

  Baten bat interessaturic egon baledi, niri idatz lieçaquet: josulavin@gmail.com

  Aurrenic aditz lagunçaileac prestatu behar lirateque, 2000 adizqui inguru.

  Eguiatan lanquide bat behar nuque, ceinec honelacoac neuc emanda:

  geunskizuez
  = guk-zuei-haiek NNNpl

  ipinico bailuque honetara:

  geunskizuez, genizkizueke
  = guk-zuei-haiek NNNpl

  Bizcaierazco cerrenda eguinic daducat.

  Adeitassunez

 • http://bizkaiera.opentrad.com/

  Bihurçaile hau ez doa ondo.

  emango genizkizueke

  emanda

  emongo genizkizueke

  bihurcen du.

  Nola da possible?

 • Ordezcatzaile hau eguiteco ez da asqui içan, adibidez,

  nizun => nerauzun

  sarcea, baicic eta:

  nizun => nerauzun
  banizun => banerauzun
  bainizun => bainerauzun
  nizula => nerauzula
  banizula => banerauzula

  Berce adibide bat:

  liote => leraukote
  baliote => baleraukote
  bailiote => baileraukote
  bailioten => baileraukoten
  liotela => leraukotela
  baliotela => baleraukotela

  Programmac differente consideratzen ditu forma hauec.

  enean, elako, elakoan… atzizquiac automaticoqui ipincen ditu batuerazco originalean daducaten formarequin:

  nizunean => nerauzunean
  nizulako => nerauzulako

  Bizcaierazco ordezcatzaileac BAIT aitziquia itzulico luque:

  bainizun = baineutsun

  nahiz eta BAIT bizcaieraz ia ia ez den erabilcen.

  Ança, hemengo iracurleen artean nehor ez dago bizcaierazco ordezcatzaile baten alde.

  Içan çaitezte onsa!

 • Beheco leku honetan bizcaierazco adizqui lagunçaileen cerrenda ikusten ahal duçue:

  https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/bizkaiera

  Formatoa hauxe da:

  deue
  = haiek-hiri-hura

  Batueraz diate eta naffarreraz derauate, aleguia.

 • Orain erranen dudana behin baino guehiagotan errana dut. Adibidez hemen:

  https://youtu.be/6UgHgbQC75s

  [5000 visualizatione]

  Adizquietaric % 80 inguru grammaticariec eguinico paradigmetan baicic ez dira aguercen.

  Aspaldi aspalditic ez gara hizcunça normala duen herri normala.

  Horrela doacu.

 • Ordenagailu bakar batetic nahi berce vozca eman daitezque, historiala eçabaturic.
  149 hasserre aurpegui horien atzean indolente talde tipi bat egon daiteque.
  Ceren, nor egon daiteque batuera-naffarrera adizqui ordezcatzaile automatico baten contra? Edo batuera-bizcaiera baten aurka?
  Caleco gentea ez da.
  Erraz da asmatzen norçuc içan daitezqueen uste handico malçurroc.
  Adeitsuqui, JL

 • Hemen

  https://zuzeu.eus/euskara/nimino-baten-kalte-kolateralak/

  adiaraci nerauçuen beçala, euscarazco textuetan maiz ikusten da -iezaizki- forma okerra -iezazki- formaren ordez.

  Bai ordezcatzaile honetan, bai Naffar Translator programman ere, gaizqui idatziarren “diezaizkion” adibidez, programmoc barne çucencen dute

  diezaizkion => diezazkion

  naffar forma (dietzon) eman baino lehen.

  Gaurco hobecunça da.

  Milla esquer aurpegui alaiac ipini dituçuenoi.

 • Enneco Gotzon Ares 2018-02-18 02:58

  Naffarrera etsaitzat duenac ez du ez euscara ezta Euscal Herriric maite.

  Naffarrera euscara modu osso eder bat da.

  Eguiten ari çaren guztiagatic, ematen ari deraucuçun denagatic esquerric asco; esquer aninz programma bicain guzti hauec gogoetatu, erditu, haci, heci eta euscaldunon escu uzteagatic 🙂

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude