Zarautzen ez dago UPyDrik

Zarautzen ez dago UPyDrik

Zarautzen ez dago UPyDrik. Horretarako badago PSOE-eta. Beranduegi da jada agian gaia plazara berriz ateratzeko, baina, Alvaro Reizabal abokatuak Garan publikatu artikuluak bazterrak nahastu ditu zeharo. Eta ez da gutxiagorako, izan ere, publiko egin du herrian ia denek susmatzen zutena: Patxi Elola PSOEko alkategaia Labi eta Xaporra salatu zituen salatari anonimoa dela (Elolak behin baino gehiagotan ukatu du hau). Elolak bi gazte hauek ustez “Gora ETA!” oihukatu izanagatik anonimoki salatu zituen, eta kartzelan izan dira urtebetez, gero absolbituak izateko.

Elolak bi gazte hauek ustez “Gora ETA!” oihukatu izanagatik anonimoki salatu zituen, eta kartzelan izan dira urtebetez

Elola ezaguna da bere konbertsoaren sindromeagatik. ETA (pm)-ko militantea izan zen eta orain PSOEko militante eta Zarauzko alkategaia da. Zarauzko plenoan, inoiz pistola bat hartu duen bakarra alajaina. Baina ikusten duzuenez, ez du batere arazorik bi gazte era anonimoan salatzeko eta urtebetez kartzelara eramateko. Bizitzaren biraoak. Inork ez du ahaztu Zarautzen, nola esan zuen jaietako txoznak “antro de rateros, violadores y terroristas” zirela. Eta abar luze bat. Mikel Elortzak asmatu zuen esatean gaixo dagoela, eta ez dagoela politikan aritzeko kondiziotan.

Baina hau ez da dena. Gloria Vazquez eta Iker Azpeitia Zarauzko PSEko kideak izan ziren baita Ibazetaren bideo polemikoa grabatu zutenak Donostiako alde zaharrean. Kasualitatea? Ez dut uste. Panorama ederra dugu halako PSE batekin Zarautzen. “Garai berriotan”. Lehen esaldian esan bezala, Zarautzen ez dago UPyDrik horretarako jada badaukagulako PSOE.

6 pentsamendu “Zarautzen ez dago UPyDrik”-ri buruz

 • ETHIKO ZORU BERRIAZ - Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-02 18:49

  //////Niri hau guztia lotsemangarria iduritzen zait. Baina, ez soilikan Zarauzko colonialisten jarrera dela-eta, baizikan-eta Zarauzko collaborazionisten nahiz estatalisten jarrera dela-eta. Edo, agian, Zarauzko estatalistak ez dira estatalista baizikan-eta ezkerreko collaborazionistak. Horrela, eskuineko collaborazionistekin bat, collaborazionismoaren koroa osatzen dute.
  //////Hemen eta orain, colonialistek impunitate osoa dute. Guk estatalistok gure Estatua conquistatuta daukagu, eta LEGITIMITATEa gure alde dugu. Eurak imperial Estatuez baliatzen dira estatalistak ehizatzekotz. Bi gazte horiek urte bete iragan dute bahituta, eta impunitatea osoa da. Noski, bat colonialista bada eta imperial Estatuaren babesa badu, bada, guztiak balio du.
  //////Hemen eta orain, sarri hitz egiten da Ethiko Zoruaz. Eta, nik galdetzen dut: zer Ethiko Zoru? Constitutionalistona? Collaborazionistena? Colonialistena? Argi eta garbi agerian utzi behar da honakoa: Nabarroa Frantziak eta Espainiak invaditu, occupatu eta conquistatu zuten. Hemen eta orain, Nabarroa Frantziaren eta Espainiaren europear colonia da. Gainera, colonia zaharrena. Beraz, has gaitezen Ethiko Zoruaz mintzatzen.
  //////Ea, zeuok, colonialistok, PADko UMPkook nahiz PSkook, NFEko PPkook nahiz PSNkook, EAEko PPkook nahiz PSEkook, zer Ethiko Zoruz hitz egin dezakezue, ez baduzue Nabarroaren conquista onhartzen? Eta ez ethor aitzakiekin! Idoia Arrieta historiadore andereak phorogatu zuen Getariako Arkhivuan aurkitu documentuarekin ezen Donostia Gaztelako Estatuaren Erresumak 1200. urte inguruan conquistatu nabar hiria dela. Phoroga da, eta zeuok guztiok PADko eta NFEko nahiz EAEko colonialistok fanatismoan erortzen zarete historiko phoroga honen negationismoarekin. Orokhor historiko injustitia baten aitzinean aurkitzen gara, eta zeuok guztiok ez duzue onhartzen! Eta baliatzen zarete imperial Estatuen violentziaren imperial monopolioaz zeuon herrikideak diren constitutionalistak salhatzekotz, ehizatzekotz, zigortzekotz! Injustitia!
  //////Hemen eta orain, orokhor asymmetria batean bizi gara. Zeuok guztiok, colonialistok, bai-eta collaborazionistok ere, imperial Estatuen coordenaden arabera bizi zarete. Alta, hemen eta orain, soberano Estatuaren historiko lurraldean imperial Estatuen presentia crimena da. Hau da zeuon guztion Ethiko Zorua: osoki illegitimoa. LEGEaz hitz egiten ari naiz. Hemen eta orain, benetako LEGEa nabar LEGEa da, eta nabar LEGEa frantziar imperial LEGEak nahiz espainiar imperial LEGEak zanpatzen du. Ethiko Zoruaz hitz egin nahi izanez gero, aitor dezagun ezen Nabarroa Frantziaren nahiz Espainiaren colonia dela, eta ezen bi imperial Estatuon LEGEak ez dutela inolako LEGITIMITATErikan soberano Estatuaren historiko lurraldeetan.
  //////Zer LEGITIMITATE duzue zeuok colonialistok soberano Estatuaren historiko lurraldeetan? Conquistarena? Hori al da Zuzenbidezko Estatua? Zuzenbidezko Estatu bat ezin daiteke conquistatikan sortu, hor sortzen den gauza bakarra Colonial Estatua da; zuzenbidearen kontrakoa. Hau al da zeuon Ethiko Zorua?
  //////Bada, nire arbasoen izenean, erranen dizuet zein den zeuon Ethiko Zorua:
  1200 EAEa conquistatu
  1512 NFEa conquistatu
  1620 PADa conquistatu
  1789 PADan foruen abolitionea, eta Agosti Xaho.
  1841 NFEan foruen abolitionea, eta Juan Iturralde y Suit.
  1876 EAEan foruen abolitionea, eta Sabin Arana.
  Gero, Agosti Xahoren, Arturo Kanpionaren nahiz Sabin Aranaren traditioneari esker, gure LEGEa berreskuratzen joan gara:
  1936 EAEan foruen berreskuratzea
  1982 NFEan foruen berreskuratzea
  Noski, oraindikan PADan ez dugu foruen berreskuratzerikan; eta, noski, zeuok, colonialistok ez duzue lan horren lagunduko, baizikan-eta oztopatuko. Baina, joan nadin zirrimarratzerat sagaratu ethorkizun bat:
  2021 PADan foruen berreskuratzea
  2021 EAEan estatalitatearen berreskuratzea: Nabarroko Euskal Estatuaren Lehen Errepublika
  2031 NFEan estatalitatearen berreskuratzea: Nabarroko Euskal Estatuaren Bigarren Errepublika
  2041 PADan estatalitatearen berreskuratzea: Nabarroko Euskal Estatuaren Hirugarren Errepublika
  Alegia, LEGEaren berreskuratzea, herritarron borondatearen LEGITIMITATEarekin. Hemen eta orain, guk, constitutionalistok, gure LEGEa, gure CONSTITUTIONEa, gure INSTITUTIONEa berreskuratu nahi izanez gero, bi zutabe ditugu: bata, borondatea, bia, historia. Historiaren Ethiko Zorua alde dugu, eta borondatearen Ethiko Zorua gutinaka-gutinaka-gutinaka ere bai. Persuasione kontua da, seductionea. Zergatikan ez!
  //////Hemen eta orain, Ethiko Zoruaz hitz egiten da, elekatzen da, berba egiten da; baina, inork gutik aurpegia ematen du authentikoki, zeren-eta hemen eta orain ez bada Anticolonialista Dialektikaren publiko praxia erabiltzen gureak egin du; eta, nik, Anticolonialista Dialektika erabiltzen dut.
  ))))))Frantziako imperial Estatuaren khronogramma eta Nabarroko soberano Estatuaren khronogramma:
  824 Nabarroko Estatuaren Erresumaren fundationea.
  843 Frantziako Estatuaren Erresumaren fundationea.
  1620 Frantziako imperial Estatuak Nabarroko soberano Estatuaren conquista amaitu (1453).
  1789 Frantziako imperial Estatuan IRAULTZA.
  1792 Frantziako imperial Estatuaren 1. Errepublika.
  1804 Frantziako imperial Estatuaren 1. Imperioa.
  1814 Frantziako imperial Estatuaren 1. Errestaurationea.
  1848 Frantziako imperial Estatuaren 2. Errepublika, Agosti Xaho.
  1852 Frantziako imperial Estatuaren 2. Imperioa.
  1870 Frantziako imperial Estatuaren 3. Errepublika.
  1945 Frantziako imperial Estatuaren 4. Errepublika.
  1958 Frantziako imperial Estatuaren 5. Errepublika, gaur egun arte.
  Gaur egun, Frantziako imperial Estatua bere 6. Errepublika constituitzen eta instituitzen ari da.
  ))))))Espainiako imperial Estatuaren khronogramma eta Nabarroko soberano Estatuaren khronogramma:
  824 Nabarroko Estatuaren Erresumaren fundationea.
  1512 Espainiako imperial Estatuak Nabarroko soberano Estatuaren conquista amaitu (1135, 1173, 1200).
  1516 Espainiako imperial Estatuaren Erresumaren fundationea, DE FACTO.
  1715 Espainiako imperial Estatuaren Erresumaren fundationea, DE JURE.
  1812 Espainiako imperial Estatuaren Erresuma Natione-Estatu bilakatu, Juan Iturralde y Suit.
  1873 Espainiako imperial Estatuaren 1. Errepublika.
  1874 Espainiako imperial Estatuaren 1. Errestaurationea, Sabin Arana.
  1931 Espainiako imperial Estatuaren 2. Errepublika.
  1939 Espainiako imperial Estatuaren Dictadura.
  1978 Espainiako imperial Estatuaren 2. Errestaurationea.
  Gaur egun, Espainiako imperial Estatua bere 3. Errepublika constituitzen eta instituitzen ari da.
  Bi imperial Estatuak, izan Erresuma edo izan Errepublika, illegitimoak dira, zeren-eta ez baitago inolako LEGITIMITATErikan bertze Estatu bat conquistatzeagatikan. Gaur egun, frantziar imperial Estatuaren nahiz espainiar imperial Estatuaren presentia illegitimoa da, beraz criminala.
  //////Berriz ere galdetzen dut: zer Ethiko Zoru du collabotionismoak euskarak biziraun duen hiru colonial administrationeetan? Zer Ethiko Zoru du colonialismoak euskarak biziraun duen hiru colonial administrationeetan? Zer Ethiko Zoru du imperialismoak euskarak biziraun duen hiru colonial administrationeetan? Erantzuna: ez du inolako Ethiko Zorurikan.
  //////Frantziako imperial Estatuak 1958.ean constituitu eta instituitu 5. Errepublikak eta Espainiako imperial Estatuak 1978.ean constituitu eta instituitu 2. Errestaurationeak applicatu opressioneak eragin errepressionearen criminal ondarea hau da: 3 desagertu, 475 hil, 9,500 torturatu, 4,500 gatibatu, 35,000 bahitu, milaka zauritu orotariko manifestationeetan, milioika euro ondasunetan, milioika euro gainerakoetan, eta bertze. Hau da criminal ondarea illegitimo imperial LEGEaren applicationean. Berriz ere azpimarkatzen dut: ez dut izkiribatzen ATXILOTUa, baizikan-eta BAHITUa, ez dut izkiribatzen PRESOa, baizikan-eta GATIBUa, zeren-eta imperial LEGEa soberano LEGEaren aitzinean illegitimoa baita, eta ez baitu inoizko, inongo, inolako LEGITIMITATErikan Nabarroko Estatuaren Erresumaren herritar izan zirenen colonizatu, bezatu eta subordinatu ondorengo diren inoizko, inongo, inolako herritarri inoizko, inongo, inolako legal applicationerikan gauzatzekotz. Ez imperial armaden bidez. Ez imperial militar polizien bidez. Ez imperial national politien bidez. Ez imperial epaileen bidez. Ez imperial notarioen bidez. Ez imperial erregistradoreen bidez. Ez colonial autonomiko polizien bidez. Ez colonial epaileen bidez. Ez colonial notarioen bidez. Ez colonial erregistradoreen bidez. Zeuon imperial LEGEa illegitimoa da. Zeuon imperial LEGEa crimena da. Zeuon imperial LEGEa obscurantista da.
  //////Hemen eta orain, frantziar colonoen iharduna ez da ethen 1620az gero. Hemen eta orain, espainiar colonoen iharduna ez da ethen 1512az gero. Colonoek 20,000 bat frantziar herritar nahiz espainiar herritar osatzen dute, eta euren lana Nabarroak frantziar nahiz espainiar colonia izaten jarrai dezan da, eta euren azken xedea gure garunetatikan euskara frantziararen bidez nahiz espainiararen bidez ordezkatzean etzaten da. Euren imperial projectua ezartzekotz. Geure soberano projectua eragoztekotz. Hau da zeuon guztion Ethiko Zorua, Criminal Zorua.
  //////NABARROA ETA ASKATASUNA: guk herritarrok, gure arbasoen memorian, gure LEGITIMITATEz, gure ondorengoak bihotzean, lur aske honetan bethiko argia sortzen dugu. Gu boterearen bila ibiltzen ari gara. Gu hegemoniaren bila ibiltzen ari gara. Gu gure dominationearen bila ibiltzen ari gara. Gu Nabarroko Euskal Estatuaren Lehen Errepublikaren alde gaude. Gu independentistak gara. Gu soberanistak gara. Gu estatalistak gara. Gu constitutionalistak gara. Gu institutionalistak gara. Gu Herria gara. Gu LEGITIMITATEa gara. Gu LEGEa gara. Gu ESTATUa gara.
  //////Guk, constitutionalistok, historiaren legitimitatea dugu. Guk, constitutionalistok, borondatearen legitimitatea dugu. Herritarron Biltzarretan constituitzen gara, auzoz auzo, udalez udal, eskualdez eskualde, bai EAEan, bai NFEan, bai PADan gure ESTATUa errestitui dezagun, gure diplomatiko harremanak errestitui ditzagun, nabar embaxadoreak, nabar contsulak, nabar Zibil Codea.
  //////Gure Estatua PADaz eta NFEaz nahiz EAEaz constituitzen da. Zeren-eta hiru colonial administrationeotan euskarak biziraun baitu. Garonatikan Ebro bitarte Nabarroko Estatuaren Erresumaren baitako historiko lurraldeak izan zirenek LEGITIMITATE osoa dute ESTATUaren parte izatekotz, beti ere baldintzak betetzen badituzte: EUSKARAren berreskuratzea, CONSTITUTIONEaren onhartzea eta BORONDATEaren onhartzea. Gutieneko bermeak dituztenean historiko lurraldeok bernabar daitezke.
  //////Gure ESTATUaren izena hau da: Nabarroko Euskal Estatuaren Lehen Errepublika. 111 NABARROa: historiko arrazonak direlakotz, 824-1620, Garona-Ebro. 222 EUSKAL ESTATUa: gure hizkuntza autonomiko Euskara Batutikan estatal Euskara Garaturuntz metabolizatzen ari delakotz. 333 LEHEN ERREPUBLIKA: Tomás Urtzainki jaunak ongi erraten duen gisa berean ezin daiteke defini nabar SOZIETATEa ez bada nabar ESTATUa existitzen, eta SOZIETATE bat dynamikoa denez, eta ez estatikoa, bere eraldaketak behar ditu, hau dela-eta, gure SOZIETATEak bere ERREPUBLIKA desberdineei bide emanen die. Lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, borzkarrena, seigarrena, zazpigarrena, zortzigarrena, bederatzigarrena. Hala ere, hobea izanen litzateke Nabarroko Euskal Estatuaren Lehen Errepublika izendapena baino Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeiaren deitura. Jon Oria jaunak Hendrike II.aren eta Margaretharen, Joana III.aren eta Hendrike II.aren, nahiz Hendrike III.aren eta Margaretharen ahaleginak analyzatu ditu, eta gure nabar traditioneari atxikita ona izanen litzateke gure Estatuari Hiri deitzea eta gure Errepublikari Politeia deitzea. Baina, nago, hau, ez ote den gehiegi.
  //////ONDORIOA: colonialismoak ez du LEGITIMITATErikan eta LEGEaren kontra ari da. On bidean, frantziar imperial Estatuak nahiz espainiar imperial Estatuak ez dutenez inoiz ere, inon ere, inolaz ere LEGEa errespetatuko, LEGEa de facto applikatzen da, eta de facto-tasun hau de jure bilakatzen da. Horrela, vindicatzen dut Zarauzko nabar udal zaharrean, Herritarron Biltzarra constituitzea eta udaleko herritarrei galdetzea honako galdera:
  “Ados al zaude Nabarroko europear Estatuaren errestitutionearekin? Ez. Bai.”

 • Zitala izan behar da hori egiteko. Beti biktima modun jokatzen dute biktima sortzaile diranean borrero ziztrin hoiek.
  PSEk edozer egingo luke boterean egoteagatik.
  Bake ponentziaren “zoru etikoan” Lasa eta Zabala ez dira errekonozituak izan, “zoru etiko”? Etika zer dan ba al dakite?

 • Ainhoaletamendia 2013-07-03 08:33

  Kaixo Andoni.
  Iritzi interesgarria zurea. Hala ere, ia zalantza bat argi diezadakezun:
  Ez al dira sigla asko falta Nabarroako estatua ukatzen duten eta Espainia eta Frantziako estatu inperialisten legea bere eginez, hura lejitimatuz, demokrazia lege horrek sortutako erakundeen patrimonio esklusibo dela aldarrikatuz, etab. “collaborazionista” papera hartzen duten horien artean?

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-03 19:13

  Agur Ainhoa Letamendia anderea:
  Esker aunitz erantzuteagatikan. Appretiatzen dut zure kezka. On bidean, collaborationista soziologia PADan eta NFEan nahiz EAEan differentea da. Hemen eta orain, bi motatako collaborationismoa dago: ezkerreko collaborationista soziologia eta eskuineko collaborationista soziologia. EAEan collaborationismoa PNV da, eta colonial boterean dago. NFEan collaborationismoa UPN da, eta colonial boterean dago. PADan collaborationismoa PNB da, baina ez dago colonial boterean.
  //////Nire ulerkera teleologian oinarritzen da:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Teleology
  Nire ulerkeraren arabera azkenean constitutionalismoak imperialismoa garaitu eginen du, eta soveranu Estatua constituitu eta instituitu eginen du. Honen bertzez, teleologiko garapen honen arabera, noiz gaude? Bada, historiko une batean. Zein unetan? Bada, Estatua constituitzear eta instituitzear.
  //////Gaia complexua da eta xehetasun aunitz ditu. Ulertu behar duzun lehen gauza historiaren garapena da, eta gero, bai-eta ere, ezen colonial autonomien bidez hornitu colonial institutioneen bidez gure lehenaldia hobe ezagutzekotz informationea ekoitzi dugula. Ondorioz, gaur egun, lehen ez genekien informationea dugu, eta honek lehenaldiarekiko gure perspectivua eraldatu egin ditu. Orokhor bilakaera bat da, eta gure perspectivua eraldatzen ari gara.
  //////Adibidez, Tomás Urtzainki advocatu eta historiadore jaunak bere La Navarra Marítima liburua argitaratu arte ez genuen EAEaren nabar estatalitatearen jakintzarikan. Orain bai, eta ondorioz, guk lehenaldiarekiko genuen iritzia eraldatu egin dugu; hobetu, findu, zorroztu. On bidean, biophilo mugimendu honen baithan Idoia Arrieta historiadore andereak aurkitu documentua mugarri bat da:
  http://www.nabarralde.com/es/gogoeta/6441-historialariek-ezkutatu-digutena-donostiaren-konkistaren-dokumentua
  Documentu hau eskuan hartuta ez dut ulertzen nola oraindikan Donostiako ezkerreko collaborationista soziologiak ez duen itzalezko erakusketa bat muntatu. Ondorioz, ezin daiteke Bildu, EHBildu nahiz Amaiur ezkerreko constitutionalista soziologia considera.
  //////Honekin guztiarekin phorogatutzat jotzen dut, beti ere Anticolonialista Dialektikarekin, ezen ez dagoela ezein constitutionalista soziologiarikan. Ez ezkertiar. Ez eskuindiar. Zeren-eta constitutionalismoa violentziaren nabar monopolioarekin lotuta baitago. Baina, zer da violentziaren nabar monopolioa? Zer da violentzia? Hau gai sakona da.
  //////Hein haundian guztiak gara collaborationistak. Batak bertzeak baino gehiago. Baina, hemen eta orain, collaborationismoa Estatuaren constitutionearekin eta institutionearekin amaituko da. Ezein politiko preso. Ezein politiko atxilo. Ezein politiko jazarri. Soilikan Estatuaren constitutionearekin eta institutionearekin amaitzen da. Irakurri, Ainhoa Letamendia anderea, hemen eta orain problema bat dugu, eta problemak solutionatzekotz existitzen dira. Zein da gure problema? Bada, ez da erraza definitzen. Hau da problemaren problema nagusia. Bai, egia da, egonezin bat sentitzen dugu. Gu, nabarrak, jaio garenez gero, oppressione bat sentitzen dugu. Edozein lekurat joaten gara eta ezin dugu gure hizkuntzaz solastatu. Zer da hau? Gu, nabarrak, colonial errealitate batean jaio gara, eta kalte egiten digu, eta ez gara konturatzen, eta are kalte sakonagoa eragiten digu. Bederen, konturatu egiten gara ezen egoera hau kaltegarria dela.
  //////Problema problema zahar bat da. Historian urrun jo behar dugu gibelerat. EAEa den colonial politiko geographia Natione arrotz batek invaditu, occupatu eta conquistatu egin zuen. EAEa den colonial politiko geographia Natione baten lurralde zen. Natione hitza aipatzen dut, zeren-eta Joanes Leizarragak jada 1571.ean aski ongi bereizten baititu Euskal Herria den Nationea eta Nabarroa den Estatuaren Erresuma. Natione arrotz hori Espainia da, eta Espainiako intellectual eliteak hori conquistez gero jakin izan du. Espainiako intellectual elitearen beldurrikan haundiena nabarrok historiko egia jakin dezagun da. Zergatikan? Egiak askatzen baikaitu.
  //////Egia. Ura. Argia. Betiko argia. Historiko egia arras simplea da: gure arbasoek politiko geographia bat eraiki zuten, eta inguruko bi Nationek euren Estatuen bidez gure Nationearen Estatua invaditu, occupatu eta conquistatu zuten. Gero, mendetako iraunkor colonizationearen bidez domestikatu gaituzte. Opressionearen bidez. Errepressionearen bidez. Educationearen bidez. Ondorioz, Frantziaren eta Espainiaren colonia bilakatu gara. HIstoriko egia gardenena hori da: ezen gu colonia garela. Ba al dakizu, Ainhoa Letamendia anderea, zenbat mespretxu jasan dudan adierazpen honi denboran eusteagatikan? Bada, aunitz. Ostrakismoa. Azken buruan, gauden egoeran gaude collaborationistak garelakotz, eta lehen collaborationismoa psykhiko collaborationismoa da. Jada, Siddharta Gautama jaunak aski ongi erran zuen orain bi mila bortzehun bat urte ezen pentsatzen dugun horretan bilakatzen garela. Azken buruan, violentzia lehen-lehen-lehenikan psykhiko zerbait da. Adibidez, hau da genero-violentziaren solutionatzekotz gakoa.
  //////Contextua: biosystema bat, ekosystema bat eta denbora. Complexua da aditzerat eman nahi dizudan ulerkera, baina uste dut ezen ulertuko didazula. Historiko egia hau da: gu Estatu bat garen Natione bat gara, eta gure Estatua bertze bi Nationek conquistatu digute euren Estatuen bidez. Hau guztia violentziaren bidez gauzatu da, baina lehen violentzia psykhiko violentzia denez gero ideologiko gathazka baten bidez conquistatu gintuzten. Era berean, gure Nationearen askatasuna psykhiko violentziaren bidez eraikiko dugu: dominationeaz. Hemen eta orain, frantziarak nahiz espainiarak euskara dominatzen dute. Gure ethiko betebeharra euskararen emantzipationean sakontzea da. Nola? Assertivutasunaren bidez. Guk historiko egia, arrazona eta ethika dugu. Guk gure Ethiko Zorua dugu. Ondorioz, frantziar sozietatea nahiz espainiar sozietatea injustu Ethiko Zoruan bizi dira: Nabarroa Frantziaren eta Espainiaren colonia izaten jarraitzen dueino, bi imperial Nationeok ez dira jare, aske, libre izanen. Bederen, guri egokitzen zaigun heinean.
  //////Zer egin? Adibidez, Falkland Irlak ez dira espainiar edo argentinar traditionekoak, baizikan-eta britainiar traditionekoak. Espainiak edo Argentinak ez dute Falkland Irlak aldarrikatzekotz eskubiderikan. Ez-eta nativuek ere, euroamerikarren ethorrera baino lehenago, berton ez baitziren amerikarrak bizi. Ondorioz, ez amerikarrena, ez espainiar jatorriko euroamerikarrena, baizikan-eta britainiar jatorriko euroamerikarrena. Hau historiko arrazona da. Adibidez, Gibraltar-eko Arkaitza arabiar edo espainiar traditionekoa da, baina 1704 urtean Britanniak eta Hollandak Gaztelako Estatuaren Erresumari conquistatu zioten. Hau injustitia bat da, baina gibraltartarrek Erreferendum Lotesleetan euren britainiartasuna berretsi dute. Ondorioz, ez arabiarrena, ez gaztelar jatorriko espainiarrena, baizikan-eta britainiar jatorriko europarrena. Hau borondatearen arrazona da.
  Info:
  Falklands:
  http://en.wikipedia.org/wiki/FalklandIslands
  Gibraltar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
  //////Ondorioz, colonial gathazkak solutionatzekotz bi oinarri daude: historiko arrazona eta borondatearen arrazona. Guk, nabarrok, historiko arrazona dugu; baina, borondatearen arrazona, zer? Kontura zaitez, Ainhoa Letamendia anderea, ezen Frantziak eta Espainiak euren historiko garapenean Nabarroarekiko lotura haundia dutela.
  //////Frantzia eta Nabarroa: Frantziako imperial Estatua frankoen eta euskaldunon artean eragin 778ko Orreagako Batallaren ondorio 843an constituitzen hasten da. Frantziako imperial Estatuaren historia:
  Frantzia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/France
  Frankish Kingdom:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Frankish
  Kingdom
  Kingdom of France:
  http://en.wikipedia.org/wiki/KingdomofFrance
  French Colonial Empire:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Frenchcolonialempire
  //////Espainia eta Nabarroa: Espainiako imperial Estatua leondarren eta euskaldunon artean eragin 848ko Arrigorriagako Batallaren ondorio 850.ean constituitzen hasten da. Espainiako imperial Estatuaren historia:
  Espainia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
  Kingdom of Castille:
  http://en.wikipedia.org/wiki/KingdomofCastile
  Crown of Castille:
  http://en.wikipedia.org/wiki/CrownofCastille
  Spanish Empire:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Empire
  //////Zuk, Ainhoa Letamendia anderea, collaborationismoari buruz galdetu didazu. Eta uste dut ezen aski ongi erantzun dizudala. Guk, nabarrok, frantziarrekin nahiz espainiarrekin gatazkan dugun politiko geographia Garonatikan eta Ebrotikan barruragoko politiko geographia da. Baina, euskarak soilikan ezagun ditugun hiru colonial administrationeetan biziraun duenez, colonial gathazka PADan eta NFEan nahiz EAEan indarrean dago. Zeren-eta euskara frantziararen bidez nahiz espainiararen bidez osoki ordezkatzen dutenean desberdina izatearen conszientzia desageri egiten da.
  //////Bi zutabe ditu descolonizationearen prozessuak: historia eta borondatea. Historiaren arabera frantziar imperial Estatuari Garona bitarteko lurraldeak eska diezazkiokegu. Historiaren arabera espainiar imperial Estatuari Ebro bitarteko lurraldeak eska diezazkiokegu. Alta, borondatearen arabera, ez dakit. Ez dut uste euskara hitz egiteari utzi dioten lurraldeetan borondate haundirikan dutenikan. Beha bertzenaz zer gertatu den XX. mendean Hiruinearekin. Gure historiko hiriburuan Espainiako imperial Estatuaren Dictadurak euskara desageri zuen, ondorioz hor collaborationismoak bere arbasoen hizkuntza kanpotar hizkuntzatzat jotzen du. Hau da gure tragoedia. Ondorioz, historiaren arabera Garonatikan eta Ebrotikan barrurako lurraldeak, eta borondatearen arabera PADa eta NFEa nahiz EAEa.
  //////Colonial politiko geographia horretan guztian materialitatea eta izpiritualitatea borrokan bizi dira. Azken buruan, collaborationista orori eskainiko balitzaio Estatua inoizko, inongo, inolako ekonomiko trabarikan gabe, bada seguru aski ezen onhartu eginen luketela. Kontura zaitez, Ainhoa Letamendia anderea, PNV EAEko colonialitatearen kudeatzailea da, UPN NFEko colonialitatearen kudeatzailea da, eta PADak ez duenez foruen berreskuratzerikan lortu, bada ez dago collaborationista soziologiarikan, ez baitago autonomiaren kudeatzerikan.
  //////Nola bilaka daiteke collaborationismoa constitutionalismoan? Ezinezkoa da. Soilikan constitutionalismoak collaborationismoa gaindituta bilaka daiteke collaborationismoa constitutionalismoan. Zer egiten ari da Bildu, EHBildu eta Amaiur? Zer da ezkerreko collaborationista soziologia bat, edo ezkerreko estatalista soziologia bat, zeina-eta baitoa politiko hegemoniaren lortzerat? Nire iritzian violentziaren nabar monopolioa assertivu dialektika baten ekoizpena da: Anticolonialista Dialektika.
  ////// ANTICOLONIALISTA DIALEKTIKA: frantziarrek nahiz espainiarrek ez dute inoizko, inongo, inolako LEGITIMITATErikan imperial LEGEen bidez soveranu LEGEa urratzekotz. Eurek ezin dute violentziaren imperial monopolioa erabili eta era berean ethikaz, arrazonaz eta aisthetikaz hitz egin. Nabarroa Frantziaren eta Espainiaren colonia da. Gure Herriak eta Nationeak eta Estatuak PADan eta NFEan nahiz EAEan biziraun du. Nabarroko Euskal Estatua PADaz eta NFEaz nahiz EAEaz constituitzen eta instituitzen da. Herritarron Biltzarretan constituitzen eta instituitzen gara, eta soveranu LEGEa executatzen dugu, LEGITIMITATE osoz, de facto, eta ondorioz de jure. Goiti Nabarroko Euskal Estatuaren Lehen Errepublika. Goiti Constitutionea. Goiti Institutionea. Horrela hasten da Constitutionea: Guk herritarrok…
  //////Ainhoa Letamendia anderea: zeren zain zaude? Mugitu, eta hasi Herritarron Biltzarra constituitzen eta instituitzen. Has zaitez.

 • Ainhoaletamendia 2013-07-04 09:55

  Mila esker erantzuteagatik Andoni.
  Uste dut orain hobeto ulertu dudala aurrekoan zeniona.
  Anticolonialista dialektikari dagokionez, oso urrats garrantzitsua dela deritzot, ia ia ezinbestekoa. Inork esan zuen bezala ez bagara desberdin pentsatu eta hitz egiten hasten, nekez hasiko baikara desberdin aktuatzen.
  Segi bizkor!

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-04 15:05

  Agur Ainhoa Letamendia anderea:
  Esker aunitz zure galderarengatikan. Biziki appretiatzen dut zure interesa.
  Izan ongi.
  Post Scriptum: norbaitek nire hitzak manipulatu dizkit.
  Nik amaieran ez dut hau idatzi:
  //////Ainhoa Letamendia anderea: zeren zain zaude? Mugitu, eta hasi Herritarron Biltzarra constituitzen eta instituitzen. Has zaitez.
  Nik amaieran hau idatzi dut:
  //////Ainhoa Letamendia anderea: zeren zain zaude? Mugi ezazu zure ipurdi eder hori, eta hasi Herritarron Biltzarra constituitzen eta instituitzen. Has zaitez.
  Uste dut ezen connotatione desberdina dela, eta niri eta zuzenduari errespetu falta iduritzen zait. Zeren-eta nire mezua mutilatu baituzue. Zeren-eta zuzenduari nire mezuaren osotasunaren interpretationea ukatu diozue.
  Hemen eta orain, femdom, hembrismoa, misandria, hysterokratia, gynozentrismoa egoki antzematen diren heinean, maledom, matxismoa, misogynia, phallokratia, androzentrismoa ez. Zergatikan? Desberdin pentsatzen dugunak aunitz gara, irakur Esther Margareta Katzen anderearen Der Dressierte Mann liburua.
  ZENTSOREARI:
  http://dominant88.tumblr.com/post/51420459885/yes-get-a-firm-grip-little-slut-your-legs-are
  Hau ere zentsura ezazu!
  Izan ongi.
  Agur.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude