Naffar Litteratura

Naffar Litteratura –

Euscal naffar iracurle maiteac,

Carpeta honetan:

NAFFAR LITTERATURA

orain arte digitalqui berreditatu ditugun liburu guztiac bilduco ditugu.

Naffar Litteratura

Liburu guztiac batera descargatzen ahal dirade carpeta comprimitu batean edo, nahiago içanez guero, banan banan irequi eta iracurri.

Etchegun luce hauetaraco iracurgaiac çuen escuetaratu nahi ukan ditugu.

Anhitz esquer!

Naffar Litteratura

NAFFARRERA

3 pentsamendu “Naffar Litteratura”-ri buruz

 • Edocein lekutaco eta edocein alditaco euscal liburuac edo textuac naffar içaitera passatuco dira, baldin Naffar Orthographia Nationalaren arauera idatziac edota transcribatuac içan badaitez.

 • Hemen:

  https://www.dropbox.com/sh/xl0dpesfdpsrb75/AACp2lSD_DLJhm6HFPdWo6Fwa?dl=0

  Duvoisinen idazlanac naffar orthographia nationalean.

 • https://www.dropbox.com/sh/0xxyo842736nc1i/AACHUwrIKgePhXONUZWm25f6a?dl=0

  Añibarro guero eta naffarrago.
  H solteac falta.

  Hona çathi bat:

  Iracurle euscaldun maitea, aramen non emoten deutsudan libruric preciatuena, sanctuena, veneragarriena, libru guztien ithurburua, ta dakarçana Jesusen vicitzea, essateac, iracasteac, eguiteac, eriotza, ta biztuerea. Emen ikussico doçu ceimbat çor deutsegun Jesusi, ce maite gaituan, ce vicitza nekezcoa eguin eban, irunsi cituan gogortadeac, eguin cituan mirari arrigarriac, beragandu cituan bekatariac, irabaci cituan arimac, ossatu cituan gaixoac, arguitu cituan itsuac, athera cituan deabruac, janharitu cituan gossetiac, biztu cituan ilac, inguratu cituan bideac, igaro cituan aldats gora berac or emen batteric bestera erriric erri ardi galduen bilha Arçain ardurazcoa leguez. Emen ikussico doçuz bere neke-penac, gosse egarriac, icerdiac, negarrac, pobreça, beartassun, persecutione, lotsaria, ta naibagueac. Emen bere humiltassuna, ontassuna, erruquitassuna, biguntassuna, ta eroapena bekatariric andianacaz; bere maitetassuna bere arerio gaisquina perseguila guztiacaz, euracaz lagundu, euren etchetara joan, euracaz jan, ta ebilala, guztia guztiençat eguiten çala, guztiac irabazteco: guztiac mesedetu, çoriondu, ta arguituten cituala; ta eurac gaiti bere Aita Jangoicoari escatuten eutsala bere eriotzaco larritassunic latzenean.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude