Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia

Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia

Zertarakotz Statuaren restitutionea? Gure hizkuntzak boterea gara dezan, eta gure hizkuntzaren bidez hobe bizi gaitezen. Gure hizkuntzak gure bizitzako une oro kudea dezan. Zer hizkuntzek kudeatzen digute gure bizitzako mementu oro? Bada, frantziarak nahiz espainiarak. Gure hiru colonial administrationetako biztanlegoaren %50a frantziarra nahiz espainiarra da. Alemanian turkiarrak %10 badira, gurean %50a frantziarra nahiz espainiarra da. Ez dago analysi egokirikan Statuaren constituitzekotz. Ez dago gaitasunikan.

18 eta 23 urteen artean contraste haundiko hiru bizipen ukan nituen: Kanariak, Nabarroa, Scotia. Experientia honen ondorioz Nabarroaren colonialitateaz konturatu nintzen. Zeren-eta arras desberdina baita konturatzea ala ez konturatzea.

Ni bakarrikan sentitzen naiz. Abertzaletasunaren consciencia osoki collaborationista da. Dramatiko egoera da: Augustin Xaho jaunaren, Arturo Kanpiona jaunaren edo Sabin Arana jaunaren textuak ez daude itzulita. Zer syntoma da hau?

Problema aunhitz dago. Bada munduan universal literatura bat, eta gu, nabarrak, hain gaude colonizatuta ezen uste dugula ezen universal textuak  frantziaraz nahiz espainiaraz irakurrita bakanak garela. Gure internationalitatea colonial Statuan ezinezkoa da. Bethi jotzen du batek imperial Statuek eraiki imperialitatearen arabera: frantziar imperial eremuaren arabera eta espainiar imperial eremuaren arabera. Osoki colonizatuta gaude.

Anticolonialista Dialektika 1960. hamarkadan piztu eta hil egin zen. Nortzuek hil zuten? Communistek euren VI. Biltzarrarekin, harrez gero ezin izan da euskarazko ezkertiar liburuen argitaletxe bat eraiki. Emancipationearen erdiespena lortuko zuen dialogoa ezabatu egin zuten.

2000. hamarkadan, José Luis Álvarez jaunarekin solastu nintzen. Colonialismoari buruz hitz egin nion. Hark erran zidan ezen gure Herria ez zela colonia bat. Mundua erori zitzaidan. Orduan, gauza aunhitzez konturatu nintzen. Donostiako Alderdi Ederren berarekin solasean, behin gauza bat galdetu nion: gazteoi zer erranen zeniguke? Bere erantzuna izan zen ezen, etsaiak eraso bat gauzatzerakoan, lehen bait lehen reactionatu behar dugula. Bere hitzak estu hartu nituen, eta berari colonialismoaren realitatea argitu nion. Azkenean, behin, hau erran zidan: “Orduan, Krutwig’ek arrazoi zian?” Bere zapel beltzarekin eta gabardinarekin zebrabidea pasa zuen. Gero, berarekin haserratu nintzen. Hala ere, beti appretiatu izan dut euskararekiko zuen maitasun mugagabea. Baina, berak ez zuen hainbat gauza ulertu. Materialista zen, atheoa zen.

Miranda, Álvarez, Saizaharbitoria, Aresti, Krutwig, Atxaga, Sarrionandia, Uribe. Gehiago dago. Ni Mirandarekin eta Krutwig’ekin identificatzen naiz. Miranda thanatophilo paganoa zen. Krutwig biophilo paganoa zen. Bi-bi-biek gehiegi sufferitu zuten. Eurak goi-culturaren jabe ziren. Osoki urbanoak. Gure literaturako Geinuen Zerrenda horretako inor ez dago euren literari mailan. Guztia EAEko ekoizpena da. NFEko ekoizpena ez da aintzatesten. APDko ekoizpena ez da aintzatesten. Hiru colonial administrationeak ia-ia-ia hiru differente Statu dira. Guztia EAEtikan irudikatzen dugu. Bai NFEa. Bai APDa. NFEko harrotasuna da bortz armarrien armarria. APDko harrotasuna da lau armarrien armarria. 4 eta 5 nahiz 3 hamabi dira, orduan Hamabiak Bat? Baina, EAEtikan ez dugu hori guztia irudikatu nahi. Horrela, “Nafarroa” eta “Iparralde” colonial izendapena. EAEan gaizki gaude, baina NFEan edo APDan hondamendia da. EAEan jendearen gehiengoak ez daki ezen gaur egun, 1789az gero, Laburdia, Garazia, Zuberoa eta Biarnoa ez direla existitzen. EAEan jendearen gehiengoak ez daki ezen gaur egun, 1982az gero, bortz merindadeak ez direla existitzen. Noiz arte colonial pensamendu hau guztia?

Juridiko, industrial eta kybernetiko iraultzez gero, emakumeak biologikoki egokitzen ez zitzaion social boterea eskuratu du. Hau guztia gizonari esker. Aitzitikan, zer egin du emakumeak? Gizonaren kontra jo du, Statuaren bidez. Emakumeak ez du gizonaren deus ere appretiatzen. Artifitial mundu osoa gizonak eraiki du, eta? Emakumeak gizonak sortu informationea bere egin du, eta gizonaren aurka jo du violentiaren monopolioaren bidez. Normativizationeak societate hau ito egin du. Hiru gizon mota daude honen guztiaren aitzinean: brutalizatua, bezatua eta askea. Guti gara gizon askeak. Borroka eskatzen du. Hembrismoa eta homonormativismoa gizon askearen etsaiak dira. Bertze ideologia nahiz religione aunhitzekin batera. Gizon brutalizatuek gerrak, gartzelak eta lan-istripuak elikatzen dituzte, bitartean emakumearen “etxea” eraikitzen dugu. Eskuharki, gizon bezatuak cultural homosexualak dira. Oedipo’ren Syndromea dute, eta euren amaren possessivutasuna ez dutenez gainditu ez dira inguruko emakumeak maitatzekotz gai: homosexual bilakatzen dira, eta gizon askeen kontra jotzen dute. 2013ko San Ferminetako bularrukitzaileak gizon brutalizatuak dira. Sexual abstinentia iraunkorrari esker sexual gosez bizi direnak. Zeren-eta mendebaldeko societateetan emakumeak sexua lan-indarraren edo pensamen-indarraren edo izpiritual-indarraren truke aldatzen baitu. Hedabideetako gizonak edo entrepresa haundietako gizonak gizon bezatuak dira. Ez dira gizon askeak. Gizon askea izatea etengabeko borroka da.

Cultura soilikan gizon askeek sortzen dute; izpiritualitatea. Horrela, bertze aldean, emakumeak daude; materialitatea. Emakumeek dominatzen duten tokietan izpiritualismo antzuak nahiz materialismoak gobernatzen dute: judaismoa, khristianismoa, islamismoa; edo, capitalismoa, communismoa, feminismoa. Gizonek dominatzen duten tokietan materialismo antzuak nahiz izpiritualismoak gobernatzen dute: mathematika, rationalismoa, illuminismoa. Sokrates’ek dio: “Ezagut zeure burua.” Empedokles presokratiko philosophoak dio ezen bizitza maitasunaren eta gorrotoaren arteko borrokak explicatzen duela. Hazarazten gaituen guztia maitasuna da, eta hondatzen gaituen guztia gorrotoa da. Batzuetan, maitasuna zaplazteko bat da, reactinarazten gaituena, astintzen gaituena, hazarazten gaituena. Positivua izan daiteke laztan bat, edo makilkada bat. Eta suntsitzen gaiuena izan daiteke opari bat.

Guk, nabarrok, ezin dezakegu adieraz ezen cultural systema baten onuradun garenikan. Gure hizkuntzak ekoitzi duen statal euskara bakarra Joanes Leizarraga jaunaren ekoizpena da. Hau da eredua. Baina, goi-euskara da, edo Euskara Garatua, edo statal euskara. Adibidez, Gottfried Wilhelm Leibniz jaunaren lan osoen itzulpena bi hizkuntzatan: euskaraz eta alemaniaraz. Elebidun argitalpenak. 2013ko martxoaren 11n Lehen Meritukratiko Biltzarra constituitu genuen. Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia projectatu genuen. Jada, 18 eta 23 urteen arteko neska-mutilek ulertzen dute zer den Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia nahiz Lurreko Holokratiko Hiriaren Lehen Politeia. Jada, lana eginda dago. On bidean, neska-mutil horietatikan batzuk Lehen Meritukratiko Biltzarrean nabaritutako dynamika berriz ere bizi nahi izanen dute.

Cultural Colonizationeaz hitz egiten ari naiz. Alemania batean alemanarazko musika entzuten da. Nabarro batean frantziarazkoa nahiz espainiarazkoa. Hau onhartezina da. Horregatikan altza egin behar da errhautsetatikan mugimendu berri bat, zeinak ere Statua constituituko baitu.

Norberaren templua norberaren gorputza da. Gure izpiritualitatea Vaticano’ko imperial Statuaren Theokratiak bahitu digu. 2,000 urte eramaten ditugu hau pairatzen. Khristianoek geinuen ondarea usurpatu egiten dute, gero geinuok txondorrean erretzekotz. Noizko elizetan Done Pythagoras’en statuak?

Done Salomon?

Done Pythagoras?

Done Herakleitos?

Done Lao Zi?

Done Siddharta Gautama?

Done Empedokles?

Done Simon?

Done Hypatia?

Done Leibniz?

Done Weishaupt?

Done Hegel?

Done Göethe?

Noizko arrazona diruaren menpeko hiriaren amaiera?

Noizko dirua arrazonaren menpeko hiriaren hasiera?

Hiria euskara da.

Ona. Ederra. Argitsua.

Arima. Arima. Arima.

Argia. Argia. Argia.

ASKATASUNA. ASKATASUNA. ASKATASUNA.

Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia

33 pentsamendu “Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia”-ri buruz

 • A ze phethardo ikharagarria zaren Andoni Errazkin Beratzadi izenabizenez sinatzen duzun hori!
  Zuzeuko lagunok, othoi eta arren, sivuple eta favorez, libra gaitzazue halakoetatik. Zentsura kontu bat baino, osasun arazoa da. Inguruan zarata edo kiratsa denean bezala, desargetaraz ezazue kakazahar hau guztiau, inorentzat ez dakar onik eta. Desoreka aski dugu lehendik geure ibilera eta bizitzetan, jaun honen alde askotariko matrakari ateak irekitzen ibiltzeko. Zentzuzko deus ez badio, argitara dezala bere blog edo web propialean, plaza hau hondatzen ibili gabe. Babestu Zuzeu eta hartu beharrezko neurriak. Ala irudikatzen du baten batek honen pareko kakazaharrik beste hizkuntzetako leku ganorazkoren batean argitaratuta?

 • Ba neri arimaren eta emakumearen kontua xelebrekeria hutsa iruditzen zait, baina gainontzekoan arrazoi osoa du.

 • Guadiana ibaia bezala, Supernabarro agertu zaigu berriro ere. Gureak egin du!

 • Lehen zatia gustatu zait, Mirande eta Krutwigtena. Pentsamendu askea aire berria bezelakoa da, birikiak garbitzen dizkizute!

 • Krutwigeraren arauak hain dira korapilotsuak, non haren aldeztaileek ere ezin duten beti “coherençiaz” erabili. Hona hemen adibide batzuk, goiko testutik hartuak.

  -Latinetiko maileguetan, oro har latin “classicoaren orthographiari” jarraitzen zaio; baina “orthographia” krutwigdar klasikozalea ez zaie latinetiko mailegu guztiei aplikatzen: testuan ditugu, besteak beste, latinetik datozen “botere”, “mementu”, “kontu(ratu)”, “izpiritual”, “eliza”, “mutil”… Koherentziari eutsiko badiogu, “potere”, “momentu”, “contu-“, “spiritual”, “ecclesia” eta “putillu” idatzi beharko genuke, hurrenez hurren. A, baina “ecclesia” hori latinak grezierari mailegatu ziola kontuan harturik, “ekklesia” egokiagoa litzateke. Zein da irizpide zehatza batetik “religione” idazteko “erlijio” zaharra ezabatuta, eta bestetik “eliza” eta ez ditxosozko “ecclesia/ekklesia”? Datorren hila, “abuztua” ala “augustua” izango da? A zer “causa” nazkagarria izango den, inondik inora, “medicu”ak eman didan “apotheka”! Badakizue, hemendik aurrera, euskaraz jatortasunez aritzeko, latin eta greziera hiztegiak ezinbesteko, baita euskararen “etymologiko hiztegia”.

  -Grezierazko izen propioei dagokienez, dirudienez transliterazio literalenari eusten zaio: Pythagoras, Empedokles… eta Herakleitos xelebrea. Izena “Heraclitus” bezala mailegatu zuten latindarrek, ez “Heracleitus” eta hizkuntza gehienetan -cli- edo -kli- formari eusten zaio (esp. Heráclito, fr. Héraclite, al. Heraklit, ing. Heraclitus, cat. Heràclit, etab. etab.). Krutwigeraz listoago izan behar, nonbait, eta horratx “Herakleitos”. Efosoko filosofoa -barka, philosophoa- Joniakoa zen, eta bertako alfabetoan -EI- digrafoa ez zen “ei” diptongoa irudikatzeko erabiltzen, baizik eta “i” luzea. Izan, erromatarrek belarrari jaramon egin zioten, eta egokiro, “Heraclitus” idaztean, ez begiari. Bestalde, ez dut ulertzen Tebasko errege zorigaitzekoaren kasuan zergatik ematen zaigun haren izenaren transkripzio latindarra -Oedipus- grezierazko forma jatorraren ordez -Oidipous.

  Azkenik, “gizon bezatu cultural homosexualen” gaineko aipuari darion kirats zaharminduak ez du bestelako aipurik merezi. Ohiko eta betiko aurreiritziak, bigarren eskuko freudianismo batez apaindua.

  • Bingen Haretzederra Erentxun 2013-07-14 14:11

   Barka, Menditarra, baina nola izan zaitezke hain arrogantea? Familiatik dathorkizu? Express master bat egingo zenuen agian, baina jarraitzen duzu ezer ulertu gabe. Euskara Batua den COLONIAL hizkuntz eredua gaindituta dago jada. Ez, ez duzu zuk gainditu, eta zuretzat berandu dathor beharbada. Beste batzuentzat, ez. Ulertu duzu zein den colonial hizkuntz eredu baten eta statal hizkuntz eredu baten arteko aldea? Ez, ezta? Bada, Euskara Garatua den STATAL hizkuntz eredua developatuta dago jada. Gente batek ulertu du. Andoni Errazkin Beratzadi’k, adibidez, ulertu du. Beste hainbatek ere bai. Zuk, ez. Zuk ez, eta gainera, ikhastalditxo merkheak ematera zatoz, zure express masterreko titulutxoarekin. Areago, permittetuko didazu zuzenketa txiki bat egitea, ez bait zara gai izan ongi ikhasteko ere: Euskara Garatuan Oidipus esaten zaio Thêbai’ko errege famatuari. Masterra errepikatu beharko duzu. Edo ohartu, aintzindariak direla bidea eraikitzen dutenak, beren imperfectione guztiekin. Zuk, agian, atzetik ethorrita, perfectionea ekharriko duzu, xehetasunak zehaztuko dituzu. Baina, ez, ez dut uste. Zuk, ez.

   • Barka, Bingen Haritzederra Erentxun deklako hori, edo barkha (ea behingoz ikasten duzuen “euskara garatua”ren iturburua den lapurtera klasikoa koherentziaz erabiltzen), baina zure eraso horretan ez dut argudio bakar bat ere topatu. Erasoa eta jazarpena bai, “classico auctoreek” argumentum ad hominem esan zioten hura, hain zuzen: beti ere, benetako argudioen eskastasunaren seinale. Eta euskara garatua delako hori “Statal hizkuntz eredu developatua” (?) dela nork dio, “Delphôi’ko pythia’k? Cumas’ko Sibylla’k? Apóllôn jainkoak berak? Zertan da estatalagoa debelopatu frantseskada V eta guzti idaztea? Eta zergatik ez dugu idazten “eredu desarrollatua”, bata bestea bezain erdarakada izanik? Horrek Bilboko taberna batean ikusia dakarkit gogora: “patata tortilla” behar beste estatala izan ez, nonbait, eta “lusagar omeleta” eskaintzen zuten. Tira, estatu gisa Frantzia Espainia baino askoz garatuago eta trinkotuago dagoela kontuan izanik, alde horregatik esan liteke frantseskadak “statalagoak” direla… Eta latin nahiz grezierazko izenak, zer dela-eta eman behar ditugu hizkiz hizki transkribaturik? Zergatik da “estatalagoa” Edipo ordez Oidipous edo Oedipus (zure Oidipus hori gaizki emanik dago: edo latinez edo grezieraz, baina biak batera ez)?

    Barkha, berriro, baina Krutwigen euskara garatua delakoaren auzi zaharra krutwigzaleok hain maite duzuen Leizarragaren aipu bat dakarkit gogora:

    “Baina gizonak lo zeuntzala, ethor zedin haren etsaia, eta erein zezan hiraka ogi artean, eta joan zedin”

    • …auzi zaharra berpizteak.. idatzi nahi nuen

    • Bingen Haretzederra Erentxun 2013-07-14 16:58

     Menditarra:
     .
     Harrituta nauka zure ezagutza zabalak! Developatu, sviluppatu, developpetu edo desarrollatu existetzen direnik ez nekien… orain bai izango dudala non aukeratu! Bitartean zuk jarrai dezakezu zure imajinario sikolojiko kolonialarekin, hitzak espainieraz ahoskatzen dituzten bezala idazten. Eta zenbat eta kakaztuago, orduan eta euskaldunago. Bitartean, angloarak, nahiz alemanarak, nahiz frantziarak, zeintzuek jakingo duzunez culturalki espainiarak baino sviluppo sendoagoa izan bait dute, latinaraz idazten ziren eran ekhartzen dituzte universal terminuak. Guk ez. Aukeran jarrita, frantziaratik ere ez. Guk espainiaratik. Los putos amos. Eta harro. Horixe gara gu, politiko colonia izateaz gain, cultural colonia. Eta harro. Badakizu horrek nola izena duen? Colonizatuaren complexua. Baina zu, ume bat zara, eta ez duzu sendagileak gomendatu edo consigliatu edo suggeritu apothekêa hartu nahi. Badakizu horrek nola izena duen? Kasketa. Horrela, k hizkiz. Espainiarak botatzen dizkizun ogi apurrak jan eta sekulako oturuntza egin duzula uste duzu. Nik, aldiz, benetako oturuntza nahi dut: lehen platera, bigarrena eta postrea. Hau da, euskara, angloara eta classiko greziara. Eta equatione horretan, alemaniarak, frantziarak, italiarak edo espainiarak ere laguntzen didate Eurôpêar culturaz dastatzen. Lagundu, ulertzen?
     .
     Zu, Jorge Etxague, COLLABORATIONISTA bat zara. Edo, agian, okerrago. Zuk, zure atzerakoi eta subordinatione ideiekin, Nabarroak Frantziar nahiz Espainiar imperial Statuen politiko eta cultural colonia izaten jarrai dezan nahi duzu. Zuk, zure jarrerarekin, ez soilik ez duzu herri hau inoren kateetatik askatuko, baina gainera, statalitatea berreskuratzea den bilhakaera horretan, kateak estutzen dituzu. Azken finean, reactionari bat besterik ez bait zara.
     .
     Dena dela, milesker irakhaspenagatik, bihotzez. Asko ikhasten da zu bezalakoengandik.
     .
     Oharra: Oedipus latinarazko translitterationea da, angloaraz gehien erabiltzen dena. Oidipous angloarazko translitteratione modernua da. Oidipus Euskara Garatuan ematen den translitterationea da, musikê den bezala, eta ez mousikê. u>y, ou>u.
     .
     .
     .
     “Eta handitu cenean belharra, eta fructu eguin çuenean, orduan aguer cedin hiraca-ere.”

     • Irainka ari zara, motel. Berriro ere. Irain nazazu nahi baduzu: irainek iraintzailea ezaugarritzen dute, ez ordea (ustez) iraindua.

     • Bingen Haretzederra Erentxun 2013-07-14 22:48

      Menditarra:
      .
      Sentitzen dut erasokhor tonua, baina jasangaitza zait eztabaidatzera edo eraikhor proposamenak egitera ethorri beharrean’ besterena ridiculizatu asmoz eta haundi ustez dathorren gentea. Galde zenezakeen, era egokian kritika zenezakeen, baina zure tonua erdeinuzkoa eta burlatia izan da hasieratik, eta ez ulertzen ez zenuenarekiko interessezkoa. Itsusia. Edonola ere, nire aldetik, hortxe geratzen da.

 • Lotsagarria iruditzen zait “euskalduntasunaren” aitzakipean ZuZeun pentsakera faxistak zabaltzea bahimentzea. Agur.

 • “Giza eskubide guztiak, gizaki guztientzat” horixe du muga politiko bakar ZuZeu albistariak. Ulertu nahi duenak, uler beza. Eta euskaraz izatearena ere bai, jakina. Azken finean, Internetzale euskaldunok dugun hutsartea arintzea baitu helburu albistari honek

 • hori bai bukaera potoloa!!!

 • Anti-faxista 2013-07-13 17:29

  Ederrak gaude ezkerreko faxistekin. Beti bezala, eskuineko faxisten mamua zabalduz. Gora Stalin! Hauek Espainiar Errepublika Sozialista nahiago lukete sozialista ez den edozein Euskal Errepublika baino. Espainiar Errepublikar bandera ere ateratzen dute solidaro internazionalista lotsagabeok.
  Eta, gero, kokolo eta mokolo anaiak! Kar-kar-ka…r

  • Amonamantangorri 2013-07-14 13:42

   Mistiko, bisionario eta integrista gehiegixko aukeran gure herrian, Loiolako Iñigoren sorterrian.
   .
   Eztabaida zaharra, tipikoa da zuk dakarzuna, eta antzua. Horren antzeko dilemak proposatzen dira noizean behin, dibagatuz denbora galtze hutsagatik: euskara hilda lukeen euskal estatu bateruntz joatea merezi ote duen galdetu izan dute batzuek, beste batzuek berriz diote Nafarroa (zeina Euskariaren arima, esentzia baita, JAINKOARREN) integratuko ez lukeen euskal erresuma independente batek ez lukeela inongo zentzurik, eta abar.

   Ez dakit zergatik aurkeztu behar den den-dena termino absolutuetan. Euskal herritar zenbait gustorago biziko lirateke sozialista ikuttuak lituzkeen Espainiar Errepublika Federal batean, ze Kantauriko Suitza edo beste edozein paradisu fiskalen antza lukeen Euskal Herri friedmanzale batean. Eta zer? Ezin barkatuzko bekatua al da horrela pentsatzea? Jende horrek ez du eskuratzen ahal APGA (Abertzale Petoaren Gaitasun Agiria)?

  • Oxandabaratz 2013-07-14 21:08

   Hara!! Beste anti-komunista bat!! (Hau ere, orreagalaria)

 • Andoni Errazkin Beratzadi benetako pertsona bat dela suposatuko dut, lehengoan erantzun ez zidanez. Hori suposatuz, idazkera xelebrea duenik eta bere iritzi batzuk eztabaidagarriak direnik ezin uka. Baina hala ere, niri ez litzaidake ondo irudituko Zuzeuk pertsona hau zentsuratzea edo bertan idazten ez uztea. Bere iritziak irakurri ondoren bakoitzak erabaki dezala zer iruditzen zaion.

 • Ados beste batekin. Nik ere ez dut uste inori hitz egiteko eta libreki idazteko aukerarik kendu behar zaionik, baina arduratzen nau gure Krutwigtar holokratak (ondo ulertu al dut, Andoni, etorkizuneko zibilizazioaren izaera?) zuzeu spameatzeko ohitura hartzeak, berrian egiteko ohitura hartu zuen bezala.

  Orreaga iritzi taldeko kolonialismo eta kolaborazionismoaren konspirazio teorilariak, lurreko narrazti gizonen supremaziaren aldekoak, misogino mistiko mesianikoak eta euskal erleen hibridazioaren aurkako pentsalariak gure artean izatea aberasgarria da buruari buelta pare bat eman, barre batzul bota, gure herriko euskal pentsamendu kritiko-eszentrikoaren berri zuzenean izateko, baina ez nuke ZuZeu “El Caso” edo “ZureTrumonada” bihurtuta ikusi nahi. Pena litzateke.

  Bestalde, Andoni, pentsamendu askatasuna oso ondo dago, baina benetan, zure Afroditaren artikuluan eta beste azken honetan emakumeekiko agertzen dituzun derrapatze mentalak benetan arduratzeko modukoak dira. Pentsa ezazu irakurleongan ere, honelakoak idatzi eta argitara emateko beharra sentitzen duzunean. Denok eskertuko dizugu.

 • Orreaga taldeari buruz, nire iritziz, teorilariak zerbait baino dira. Nik dakidanez antolatuak daude, erakunde bat da, nahiko gazteekin ta herri desberdinetan. Haien hitzaldietan egon naiz ta eztabaida, interesgarria apartez, beti izan da irekia ta errespetu osoz. Beste iruzkin batean adierazi nuen erresiztentzia berria direla ematen duela. Ez dut ulertzen zergaitik haien izena textu hontan azaltzen denik ta gutxiago independentista erakundearen kontra jokatzea. Ez al dugu herri hontan nahiko etsaiarik haien kontra gure indarrak batzeko?

  • Nik Orreaga taldearen testuak irakurri ditut, haien itzaldiren batean izan naiz, haiekin eztabaidatu dut eta kontra egiteagatik mehatxuak ere egin dizkidate. Horregatik, Orreagakoak intolerante hutsak iruditzen zaizkit, antidemokratikoak, faxistak… teorian eta praktikan, helburuetan eta bitartekoetan.

  • Eta, hitzaldietan, behintzat, batez besteko adinak ez du 60 urtetik behera jotzen, orokorrean egiten diren hitzaldi guztietan bezala. Jubilatuentzako arratsalde paseak.

 • Amonamantangorri 2013-07-14 18:00

  Lasai. Oraindik Josu Lavin, Erramun Gerrikagoitia, Juan Martin Elexpuru eta Alfontso Martinez Lizarduikoa falta dira. Beharbada horietako bakarren bat Cambrilsen egonen da beraneatzen, baina ea suertea dugun…

 • Asko kostatzen zait sinistea aipatzen dituzun mehatxuak… Ez zaidana gustatu da adinaren kontua: 60 urte dauzkan pertsona batek ez du ezertarako balio? ze despektiboa ta intoleranteago baino gehiago, errespetu falta haundia ta beldurgarria, benetan. Nire ustez borrokatzeko ez dago adinik. Nik sinisten dut ikusten ta entzuten dudana eta yotuben askatasunaren egunean, Orreagakoek antolatu zenituen ekitaldia Pasai Donibanen 2012ko Abuztuaren 15-an bideoa ikusi dut. Han azaltzen diren hizlariak, bat ezezik, gazteak dira ta gehienak neskak, orduan esaten duzunerakin berriro zalantzak sortzen zaizkit.

  • Mehatxuak? Bai, e-mailen bidez, hemen iruzkina egitean sarreraren egileak jasotzen duen informazioa erabilita (ip helbidea eta iruzkingilearen e-maila), hemengo erabiltzaile batzuek informazio hori mezu pribatuak bidaltzeko erabiltzen baitute, mehatxuak tarteko. ETa nire kasuan mehatxua ondo sinatuta zegoen, izen eta abizen.
   .
   Esango al didazu orain zergatik kostatzen zaizu sinistea? Lehenago azalpen gehiago eman ditzadan nahi duzu?
   .
   Adinari dagokionez, mesdez, ez saiatu trakets gaia desbideratzen. Mugimendu gaztea ikusten duzula diozu, eta nik esaten dizut hitzaldietan batez besteko adinak 60 urtetik behera ez duela jotzen. Nik datu objektiboa eman dut. Adinari garrantzia eman diona zu zeu izan zara, ustezko gaztetasuna goraipatzen: “nahiko gazterekin”, diozu. Ni izan naizen hitzaldietan gazteenak hizlariak ziren, egia, baina den-denak 45 urtetik gorakoak, oso gorakoak. Baina honek ez leukake garrantzirik zuk honakoa esan ez bazenu: “nahiko gazterekin”.
   .
   Esago al didazu zergatik goraipatzen duzun gaztesuna eta erantzunez nik ukatzean zergatik hartzen duzun adina laidoriotzat?
   .
   Baina aurreko guztia baino garrantziagoa da aipatu ez duzuna da. Ahaztu mehatxuak eta ahaztu adinak. Nik honakoa diot, eta hauxe da mamia:
   Nik Orreaga taldearen testuak irakurri ditut, haien hitzaldiren batean izan naiz, haiekin eztabaidatu dut eta kontra egiteagatik mehatxuak ere egin dizkidate. Horregatik, Orreagakoak intolerante hutsak iruditzen zaizkit, antidemokratikoak, faxistak… teorian eta praktikan, helburuetan eta bitartekoetan.

 • Nik uste dut Orreagari gorrotoa duzula. Hori ez da bidea, gorrotoak bazterrera utzi behar ditugu, gutxienez independentzia nahi dugunok eta elkartu, eztabaidatu, hildo estrategikoak finkatu denok artean eta batu. Zatitutak eta enfrentatuak egotea gure artean da estsaiaren garaipena. Independentistak bagara denok zergaitik uko egiten diogu independentziari? Independentistak bagara denok independentistak bezala konportatu behar gara. Gure ezinulergarriak, asko ta haundiak daude, konpondu behar ditugu, derrigorrez, independentziaren izenean.

  • Ez dakit oraingoan nori zuzentzen ari zatzaizkion, baina independentziarako eta euskal estatuaren bidean Orreaga oztopoa da, ezabatu beharreko oztopoa. Ez da gorroto kontua, estrategikoa baizik. Oineko baba baino ez zarete.

 • Ez dago zuri zuzenduta. Aipatu dut independentistei… Ez al duzu irakurri? Izan untsa.

 • Saski-nahaski 2013-07-15 11:32

  Gonzalo, hemendik aurrera esaten duzu guztia “kuarentenan” jarri behar dut, hain gezur potoloak esanda, ezpero det ondo lo egitea!

 • Baina Andoni Errazkin Beratzadi Orreagakoa al da? Eta azkenean Zuzeuk idaztea debekatu al dio?

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-16 12:09

  Ez, ni ez naiz Orreagakoa, eta Orreagaren kontra nago. Bere garaian Nabarraldek, Orreagak eta abarrek baztertu ninduten Anticolonialista Dialektika sortu eta garatu nuelakotz. Nik hori guztia ulertzen dut, realitatea gogorregia baita. Baina, orain, konturatzen ari dira ezen Anticolonialista Dialektikak gure colonial realitatea descriptatu baino ez duela egiten.
  Oraingoz ZuZeuk ez dit osoki censuratu, BERRIA egunkariak bai, baina ZuZeuk ez. Hala ere, “Naziotik estatura. Zein fasetan gaude?” sarreran Descolonizationeaz 1, 2, 3 eta 4 sartu nituen, hala ere 4. sarrera ez da agertzen. Gaur egun, hiru totalitarismo bizi ditugu: colonialismoa, hembrismoa eta mediokritatea. Hirurak salhatzen ditut. Hiru munstro haundi dira.
  Eutsi, borrokatu eta irabazi.

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-16 12:16

  Erasorikan gogorrena Vaticano’ko imperial Statuaren Theokratiari egiten diot. Hala ere, inork ez du eztabaidatu nik proposatutakotikan deus ere. Ez “Askatasunaren Adierazpenaz” sarreran, ez “Aphroditê’ren heriotza?” sarreran, ez “Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia” sarreran. Hau al da constitutionalismoak duen theoriko maila? Non dago eztabaida? Bada, hagitz simplea da: emakumeak ez du eztabaidatzekotz gaitasunikan, eta eztabaidatzekotz gaitasuna dutenak gizonak baldin badira ere nahikoa lan dute emakumeek ezartzen dieten totalitarismoari, dictadurari, tyranniari aitzin egiten.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude