Matxitxakoko itsas gudua

Matxitxakoko itsas gudua –

1937ko martxoaren 5ean, Eusko Itsas Gudarosteko ontziek aurre egin zioten espainiar faxisten Canarias izeneko gurutzontziaren erasoari. Ez ziren maila bereko aurkariak, ontzi faxista egiazko gudu-ontzia baitzen, kanoiz eta metrailadorez ongi hornitua, eta euskal bouak, berriz, hainbat kanoiz armaturiko arrantzontziak baitziren. Hala eta guztiz ere, euskal marinelak adore handiz borrokatu ziren, amore eman gabe, gure historiaren kapitulu heroikoenetako bat idatziz. Larrutik ordaindu zuten haien balentria.

.

1936ko gerra eta Eusko Itsas Gudarostea

1936ko urriaren 1ean, gerra gorrian zeudela eta euskal kostaldeetara zetozen horniketak babestu nahian, Eusko Jaurlaritzak Eusko Itsas Guradostea sortu zuen. Horretarako Pasaiako portuan ainguraturik zeuden Pysbe bakailao konpainiaren hainbat arrantzontzi konfiskatu eta 101,6 mm-ko kanoiz armatu zituzten. Joakin Egia Unzueta hautatu zuten itsas armadarako buru. Hauek ziren itsasontzi handienen izenak: Bizkaia, Araba, Nabarra, Gipuzkoa, Goizeko, Iparraldeko, Donostia, Gasteiz eta Iruña. Horiez gain baziren ontzi eta txalupa txikiagoak, horien artean, hogeita bederatzi arrantzontzi draga-mina gisa erabili zituztenak. Gipuzkoa-ko kapitaina Manuel Galdos zen, Bizkaikoa Alejo Bilbao, Araba-koa Santiago Asolo eta Enrike Moreno Plaza Nabarra-koa. Eusko Itsas Guadarosteko eskifaia bostehun eta hirurogeita hiru gizonez osatua zen, gehien-gehienak arrantzaleak edota merkataritza ontzietan ibilitako itsasgizonak zirenak.

Matxitxakoko itsas gudua1937ko martxoaren hastapenetan, espainiar faxisten ontziak Kantauri itsasoan zebiltzan, New York-etik Errepublikarentzat armak zekartzan Mar Cantabrico merkatalontzia harrapatu nahian. Faxista matxinatuen ontzirik gotorrena Canarias izeneko gurutzontzia zen. Horretan ari zirela, Canarias-ko kapitainak jakin zuen Baionatik Bilbora Galdames merkatalontzia zihoala Eusko Jaurlaritzak Belgikan jaulki berriak zituen txanpon eta billetez beterik. Osora hiru tona inguru. Aipatu kargaz gain, Galdames ontzian 173 bidaiari zihoazen. Gipuzkoa, Nabarra, Bizkaia eta Donostia ontziek babesten zuten. 1937ko martxoaren laua zen.

.

Matxitxakoko itsas gudua

Galdames merkatalontzia eta zaintzako euskal bouak Bilbotik hogei milara zirela, Ganarias gurutzontzi faxistarekin egin zuten topo. Lehen-lehenik aitzinetik zihoan Gipuzkoa ontzia erasotu zuen, kanoiez euskal ontzia larriki joz eta bost hildako eginez. Euskal ontziak Portugelete aldera ihes egin zuen, eta Galea lurmuturrean zegoen artilleriaren laguntzari esker, lehorreratu ahal izan zen.

Bitartean, Bizkaia ontzia Bermeo aldera abiatu zen Errepublikarentzat armak zeramatzan Yorkbrook merkatalontzi estoniarra babestuz. Gainerako euskal ontziak Canarias gurutzontziari aurre eginez geratu ziren. Faxistek, lehen-lehenik, Galdames ontziari egin zioten eraso, bidaiari gisa zihoazen emakume bat eta hiru haur hil eginez. Hori ikusirik, Galdames-eko kapitainak bandera zuria ezarri zuen masta nagusian eta motorrak gelditzeko agindua eman zuen. Segidan, Donostia ontzia kanoiz erasotu zuten, eta euskal ontziak ihesari ekin behar izan zion. Nabarra ontziak aurre egin zion eta Canarias-ek, 7000 metroko distantziatik su egin zuen euskal ontziaren kontra. Horrela aritu ziren bi orduko borroka luzean, Nabarra ontzia hondoratu zuten arte. Enrike Moreno Plaza kapitaina, Anbrosio Sarasola lehen ofiziala eta bost itsasgizon, faxisten eskuetan erori nahi ez zutenez gero, ontziarekin batera hondoratu ziren. Nabarra-ko eskifaia osatzen zuten 49 gizonetatik bakar-bakarrik hogei gizon salbatu ziren, eta Canarias-koek preso hartu zituzten.

.

Presoekin gertatu zena

Faxistak hunkituta zeuden euskal marinelen borroka eta erresistentzia heroikoaz, eta fusilatu beharrean, mediku laguntza eman zieten. Canarias-eko Manuel Calderon kapitainak euskal gudarien adorea defendatu zuen beti, eta Franco beraren aitzinean, bitartekari lana eginez, Nabarra-ko itsasgizonentzako indultua lortu zuen. 1938ko azaroaren 30ean, hogei gizonak libre geratu ziren.

Galdames ontzia berriz, Faxistek ordurako hartuta zeukaten Pasaiako portura eraman zuten. Bidarietako batek uretara jauzi egin zuen ihes egin nahian, baina tiroz hil zuten. Ontzian zihoazen marinel eta bidaiari batzuk fusilatu zituzten, horietako bat Eusko Jaurlaritzaren aurrean Kataluniako Generalitat-eko ordezkari zen Manuel Carrasco Formiguera jauna. Visca Catalunya lliure! oihukatuz tiroz hil zuten.

.

Eguna egunkariaren lekukotasuna

Gerra garaian argitaratu zen Eguna euskara hutsezko egunkarian honela kontatu zuten 1937ko martxoaren 7an, Canarias-en aurka gure itsasontzi txikiak, aintzaz bete ziran atzo izeneko artikulu laburrean. Nik gaurko grafiaz ezarri dut.

Matxitxakoko itsas gudua

“Eusko Gobernuaren ontziak garrantzidun arazoa erabillen hilaren lautik. Atzo goizean euren ondoan Canarias agertu zan, eurak zaindu nahi ebena atrapatzeko asmoz. Honeik, hareri bere asmoak betetzen laga baño lehen, arpegi emotea nahi izan eben.

Hamaika ta erdiak inguruan kañoi suagak alkarri jaurtitzen hasi ziran. Canarias-ek bou bateri Matxitxako gañeraño jarraitu eutson, baña itsasertzeko kañoiak suagako hasi yakozanian iges egin eban.

Ateuna Bilbaon sartu zan, zoritxarra eroan eutsen tiro bik jo ebenarren. Bitartean beste ontziak arpegi emoten harraitu eben eta euretariko batek “Jorkbroock” ontziaz jaubertutea lortu eban. Ontzi hau Canarias-ek eroan Pasaira, armaz beterik. Eta kapitainak ukatu arren, Canarias-ek galerazo izan ahal orduko, gure portu batera eroan eban.

Hori dala ta, zaindu nahi ziran ontziak gure portuetan sartu ziran, eurak ekarrezan kargakaz. Ateun bat itsasoan hondatu zan, aintzaz beterik. Bestea frantzetar uretan sartuz zan. Canarias-ek Pasaira joyala “Galdames” atrapau eban, Baionatik Bilbaora jenteaz etorrala.

Izpar bereiziak diñoskuenez, gutarrak atrapau eben ontziak, guda-gai ta izkilua ugari dakar. Hegazkinen ehun kiloko bonbak milaka, pusilak, izkilazkarrak eta eurentzako balak miloika. Arrantzu ederra egin dabe oraingoan, gure mutilok.

Eta martxoaren 8ko egunkarian, Canarias gudaontziari egin eutzezan kalteak izeneko artikuluan honela gehitu zuten:

Igandean argitaldu genduanaz gehiago esan beharra dogu, lehengo eguneko itsas gudeatzaz. Han esan genduanez, Canarias gudontzi paxisteari be, kalterik egin yakan. Zertzelada barri honeik paxistak eurak emon ditue.

Gudontzi horretako ofiziale batzun gorpu-lorra Donostian egin dala, esan dabe irratiz, eta lagun asko erdurik egin be, Eusko Gobernuaren ontzi kañoidunakaz, ateunakaz, Canarias-ek izan eban burrukan zauritu eta hilak izan ei dira ofiziale horreik. Gureak kendu eutsen ontziaz eztabe ezertxo esan.

Canarias jo eben suagak, legorretik jaurtiak ala Nabarra ateundik, ez dakigu ziur ondiño. Nabarrak, azarri eta arrisku bizian hiru orduz jardun eban Canariasen aurka gelditu barik”.

.

Nabarra ontziko gizonen omenez

Telesforo Monzon handiak, Lapurdin, 1947an, plazaratu zuen Gudarien egiñak izeneko olerki liburu historiko ederrean, sentimendu handiko olerkia eskain izien Matxitakoko borrokan arituz iren euskal ontziei. Lau ontzitxo ziran izena du. Ikus dezagun gaurko grafiara ekarria:

1.- Lau itsasontzi… Gipuzkoa ta Bizkai / Donosti ta Nabarra. / Arrantzakoak izanda borroka nahi / ta irten ziran gudura. / Kañoi zahar bina, beste izkillurik ez / ontzi bakoitzarentzat./ Nabarra haundiena, ta harek gehienez / berrogei gizonen bat. //

2.- Canarias lañutatik irten / ta Gipuzkoa harengana zuzen. / Gure ontziak hartu du sua / ta garretan kaiara dijua. / Bizkaiak kendu Canarias-i / oratuta zekarren ontzi. / Sei orduan jardun ondoren, / oraindik Nabarra itsasgain zuzen. //

3.- Baiñan lurra gurea bai genun, / honek indarra ematen zigun. / Bular-odolaz igortziz lurra, / atzera ez nahi. Bertan hil gura. / Bizkai mugatik Bilboraño / –bide luzeago, uste baño– / arrotzak behar izan zitun / bi hilabete eta hemeretzi egun. //

4.- Dantza ta guda mendi goietan / Aupa mutilak! Aurrera! / Bakea baitegu bihotzetan, / ez degu hiltzeko beldurra. / Euskal Herriko mutil gazteak, / –aingeru, nahiz ta gudari– / gorroto gabe jausiak dira / mendigoietan kantari.

Cecil Day-Lewis irlandar poetak Matxitxakoko itsas guduan aritutako gudarien omenez Nabarra izeneko poema idatzi zuen, gerora Luigi Anselmik euskaratu zuena. Labayru ikastegiak argitaratu zuen 2003. urtean. Pasarte batean, honela dio Nabarra ontziko gizonez: Euskal lurraren gizona. // Bizkaiko golkoaren semeak / bizitzari ospe mitikorik / eskatu ez zioten jenee xehea. / Eta asko maite zutelako / bere garbitasun apalean / nahiago zuten / bere bihotz latzetan / hil errenditu baino.

Gerora, Mikel Begoña sopelaztarrak eta Ricardo Sendra argentinarrak Mar de plomo ( Berunezko itsasoa) izeneko komikia idatzi zuten Matxitxakoko itsas guduari buruz.

1978an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak Matxitxakon eroritakoen omenezko Itsas Gudarien Eguna antolatu zuen, orduz geroztik Bermeon, martxoko lehen igandean ospatzen dutena. 2007ko martxoaren 5ean Matxitxakoko Itsas Guduaren omenez Nestor Basterretxak, Nabarra ontzia irudikatuz egindako monumentua zabaldu zuten eta inaugurazioan izan zen Juan Joxe Ibarretxe lehendakariak bertan borrokatu ziren euskal semeak laudatu eta goraipatu zituen.

2007an, Joseba Butronek eta Iñigo Artetxek Eusko Itsas Gudarostearen Nabarra bouari buruzko dokumentala egin zuten. Ekoizlea Sabino Arana Kultur Elkargoa izan zen eta Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak diruz babestu zuten. Dokumentalaren izenburua: Nabarra boua eta Matxitxakoko guda.

2008an, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi zuen Nabarra ontziaren hondoratze kokalekua aurkitua zela, baina zorigaitzez, horretan ibili ziren urpekariek beste ontzi bat zela argitu zuten. Gaur, euskal ontziak eta bere azken defendatzaileek hobitzat duten itsasoaren hondoan, hor nonbait galduta, jarraitzen dute. Agur eta ohore Matxitxakoko itsas guduko heroiei!

Matxitxakoko itsas gudua

Matxitxakoko itsas gudua  Matxitxakoko itsas gudua 

Euskaltzalea eta irakasle-ohia

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude