Hego Naffarrera

Hego Naffarrera –

Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki Gaminde, Jose Luis Ormaetxea eta Xarles Videgain jaunec arguitaratu berri duten Euskalkien Sailkapen Berria iceneco liburuaren arauera hirur dirade euscararen dialectoac:

 1. Mendebaldeco euscalquia
 2. Erdialdeco euscalquia
 3. Ekialdeco euscalquia

Hego Naffarrera

Neu orocorqui bat nathor sailcapen scientifico berri honequin eta gommendatzen derauçuet liburu hau eros eta iracur deçaçuela.

Gueuc fincatu dugun naffarrera standardizatzecotz, batez ere, ekialdeco euscara classicoa hartu dugu oinharritzat.

Orain standardizatu nahi dugu Hegoaldeco Naffarrera (HN), ceinac bere baithan harcen baititu mendebaldeco eta erdialdeco euscalquiac.

Iruzquinetan explicatuco ditugu lan berri honen nondic noracoac.

Anhitz esquer!

 

Hego Naffarrera

Josu Lavin

NAFFARRERA

15 pentsamendu “Hego Naffarrera”-ri buruz

 • Josu Lavin

  Arzadun, Betolaça, Irazusta, Ochoa de Arin eta Olaechea jaunen obrac içanen dira Hegoaldeco Naffarrera fincatzecotz erabilico ditugun oinharrizco obrac:

  https://www.dropbox.com/sh/h6s7jnjiflp3bez/AADQntyklIdlfy1j3rF0oGkoa?dl=0

  Hemen, goico esteca honetan, borz obra horiec TXT formatoan eta haietan erabilitaco hitz guztien cerrenda.

 • Josu Lavin

  Naffarrerazco TZA TZE TZI TZO TZU adiaraztecotz TZA TCE TCI TZO TZU dirade forma erabilienac. Halaber, ÇA, CE CI ÇO ÇU formen ordez ZA CE CI ZO ZU.

  curutze/curuze/ curuce/curutce => curutce

  ençun/enzun => enzun

  Naffarreran beçala, Hego Naffarreran ere idazleen erabilera nagussienac dira fincatze arau. Ez, nehondic nehorat, gure gustu personalac.

 • Josu Lavin

  Martin Ochoa de Capanaga eta Joan Perez de Laçarraga idazleen obrac ere contutan hartuco ditut eredu berri hau establecitzeco.

  ese => etse/eche
  lossa => lotsa
  deuso => deutso
  deusat => deutsat
  Adeitsuqui

 • Enneco-Gotzon 2020-02-10 19:21

  Euscarac ??Josu Lavin

 • Enneco-Gotzon 2020-02-10 19:26

  Iruzquin eremu hauec ez dutenez bihotz emojia eçagutzen meçua soilic textu moduan eman behar: ‘Euscarac Josu Lavin maite du’

 • Josu Lavin

  Capanaga jaunac J/I eta U/V Leiçarragaren modura erabilcen ditu. Adibidez:
  Iaungoicoa
  deuociño
  Hego Naffarreran:
  Jaungoicoa
  devocino/devocio
  modura gueratuco dira, hauec baitira formaric erabilienac.

 • Zoratuta zaudete lagunok.

 • Amonamantangorri 2020-02-11 12:04

  Oso beharrezkoa. Ezin nintekeen bizi naffarreraren hegoaldeko subestandarrak nolakoa izan behar duen jakin gabe.

 • Josu Lavin

  Dizert,
  Cergatic dioscuçu ecen çoratuta gaudela?
  Adeitassunez

 • Josu Lavin

  Amonamantangorri,
  Ceuc ederto daquiçu nolacoa den eta içan den hegoaldeco euscararen forma!
  Gure lanac ez dirade çuretacotz.
  Adeitsuqui

 • Peru_Gabiriko 2020-02-11 12:57

  Josu,
  eta noiz ikusiko dugu zubererazko Alphonsa Rodriguez liburua naffarrera klasikora itzulirik? Oso liburu gomendagarria, eta gure artean guti ezaguna, baldin escua erantsi nahi badiozu!

 • Peru_Gabiriko 2020-02-11 13:18

  Hona hemen bertako zatiño labur bat Josu. Ea zer deritzozun, zure ustez ongi idatzirik dagoen ala zuzenketaren bat behar ote duen.
  Goza zazu, demonio, hone hemen zuretzako aragi mardula:

  Seint Thomasec erraiten dici Celuco Seindiac gauça orotan Gincoaren borondatera
  daudela, eta Seint Anselmac, Gincoaren borondathia eta guria Celian bat diratekeela
  gure gorpitzceco bi beguien suac bat diren beçala, eci ber suaz gaucer soguiten
  dicie, batac eztici soiten ahal gauça bati besthiac ber demboran ber gauçari soguin
  gabe, eta nahibada beguiac biga diren, ezticie ispirithian so baten portreta edo itçura7
  becic eguiten.

 • Josu Lavin

  Peru,
  Honela liçate naffarrera standardean Lopez aphaiz jaunaren textu hori:

  San Thomasec erraiten diçu Ceruco Sainduac gauça orotan Jaincoaren vorondatera daudela, eta San Anselmoc, Jaincoaren vorondatea eta gurea Ceruan bat diratequeela gure gorphutzeco bi beguien suac bat diren beçala, eci ber suaz gaucei so eguiten duçue (deraueçue), batac ez diçu (derauco) so eguiten ahal gauça bati berceac ber demboran ber gauçari so eguin gabe, eta nahi bada beguiac biga diren, ez duçue spirituan so baten portreta edo itchura baicic eguiten.

 • Josu Lavin

  Peru,

  https://www.dropbox.com/sh/j663eur2vnvotyr/AAAxtWuWb_kYcLPd1Ag88Rcca?dl=0

  Lopez aphaiz jaunaren idazquera’ osso da bihurria. Haren aurretic euscaraz nehorc nehoiz deus idatzi ez balu beçala idazten du.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude