Aphroditê’ren heriotza?

Aphroditê'ren heriotza?

All truth passes through three stages.

First, it is ridiculed.

Second, it is violently opposed.

Third, it is accepted as being self-evident.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Aphroditê’ren heriotza?

Esther Margareta Katzen anderearen Der Dressierte Mann liburuak arrazona du:

Bularrak: gizon batek, oikonomiko baliorikan gabe, emakume baten bularra ukitzen dueneko uneak urriak dira. Umeak amaren bularra edoskitzen duenean eta bestetan emakume gazteek euren bularrak eskaintzen dituztenean. Mendebaldean maitasunaren eskaintzea abolitu egin dugu, baina, Michel Houellebecq jaunak idatzi bezala bere Plateforme romanean, mendebaldetarrak gainerako mundurat joaten gara bular bila. San Ferminetako Aphroditê lizunek euren bularrak eskaini dituzte. Ikurrin erraldoia plazaren zeruan eskegita, eta plazan libertino emakumeak. Alta, euskarazko prensaren monopolioa duen BERRIA egunkarian misandro iritziak argitaratzen dituzte. Zergatikan? Bada, bularra inolako oikonomiko baliorikan gabe eskaintzea transgressionea delakotz. Aitor dezagun, matrimonioa legal prostitutione bat baino ez da.

Sexua eta lana: ume batek jaso egiten du, ez du ematen. Heldu batek eman egiten du, jaso ere bai, baina ez umeak bezala. Helduari egokitzen zaio ematea. Umea ahula da. Heldua sendoa da. Gizona sendoa da, emakumea ahulagoa da, umea ahulena da. Emakumeak divortiuaren bidez gizonez bertze egin dute, baina ez euren merituengatikan. Horrela, hembrista Statuek zergen bidez gizonak hembrismoa ordaintzerat behartzen dituzte. Lehen, matrimonioaren bidez bazen. Orain, hembrista Statuen bidez da. Emakumea bethi egoera ahulean bizi da. Bethi laguntza behar du. Ez da gerretarat joaten. Ez da gartzeletarat joaten. Ez da lan-istripuetarat joaten. Penal Codea zakilaren physiologian oinharrituta dago, eta aluaren physiologiak impunitate osoa du. Zer maitasun mota da matrimonioa den hitzarmena? Nabarroan seme-alabak dituztenen eta divortiatu diren emakumeen %95ak gizonei aitatasuna ukatzen diete.

Colonial ephaitegiak: emakumeak colonial ephaitegiez baliatzen dira gizonei umeak bahitzekotz. Ume-bahitzaileak. Hazi-lapurrak. Ondasun-lapurrak. Milaka gizonek hilabetero pensionea eman behar diete, eta euren seme-alabak ikhustearren visita erregimena dute. Gizonaren altxorrikan haundiena bere hazia da. Gizonak bere askatasuna bere haziaren bidez mantentzen du. Guk ereiten dugu, guk erabakitzen dugu. Hizkeraren appropiationea burutu behar dugu: zakila, barrabila eta bertze. Ez dira hitz itsusiak. Hitz politak dira. Erotikoak.

Skhizophrenia: psykhiko gaitzen eragile nagusia matriarkhatua da. Amaren possessivukeriak umea psykhikoki irendu egiten du. Hor umea ez da bizitzekotz gai. Umeak bere borondatearen eta amaren borondatearen artean borrokatu behar du. Amek, societatearen aitzinean, erraten dute ezen umea psykhikoki gaizki dagoela, eta euren arduraz garbitu egiten dira. Amek ez dute ama izatearen statusa galdu nahi, eta amatasuna luzatzearekin muthila bezatzen dute.

Eskubideak: emakumeak eskubideen subjectuak dira. Gizonak betebeharren subjectuak dira. Classez classe emakumeek gizonek baino civil baldintza hobeak dituzte. Munduko religioso, politiko eta judicial systema guztiek emakumea gainbabesten dute. Eta, nor da babeslea? Gizona. Gerretan gehiengoan gizonak hiltzen dira. Gartzeletan gehiengoan gizonak hiltzen dira. Lan-istripuetan gehiengoan gizonak hiltzen dira. Hala ere, hemen ez dago genero-politikarikan; ala, agian, bai?

Aunhitzez ere gehiago idaz daiteke gaiari buruz. Gizon bezatuez. Emakume bezatzaileez. Edo, masculinitatearen emancipationeaz: “Gizonaren altxorrikan haundiena bere hazia da; bere askatasuna.”

Aphroditê’ren heriotza?

26 pentsamendu “Aphroditê’ren heriotza?”-ri buruz

 • Atzo xenofobia, gaur matxismoa… dena da libre Krutwigeraz idazten dutenentzat!

  • uste dut badakidala zer gertatzen ari den… berriz ere iratzargailua jartzea ahaztu eta ameskaiztoak luzatzen ari zaizkit!

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-12 16:16

   Galder González jauna:
   Hamar milaka gizon daude ezen euren seme-alabak bahitu dizkietela. Communismoan gulag-a, eta feminismoan visiten regimena. Zuk ez duzu inoiz, inon, inola ere conductismoaz hitz eginen. Edo genero-politikei buruz, noski. Violenzia sotilaz…
   Aitzinekoa ez zen xenophobia. Aitzinekoa colonialismoa zen. Zenbat frantziar imperial hedabide ikhus-entzun daitezke Nabarroan? Zenbat nabar soveranu hedabide? Zenbat espainiar imperial hedabide ikhus-entzun daitezke Nabarroan? Zenbat nabar soveranu hedabide? Cultural colonizationeaz hitz egiten ari naiz.
   Hau ez da machismoa. Hau hembrismoa eta homonormativismoa da. Zenbat emakume atxilotzen ditu colonial poliziak nahiz imperial poliziak genero-violenzia dela-eta? Zenbat gizon atxilotzen ditu colonial poliziak nahiz imperial poliziak genero-violenzia dela-eta? Zenbat emakume hiltzen dira lan-istripuetan? Zenbat gizon hiltzen dira lan-istripuetan? Zergatikan da colonial hedabideetan nahiz imperial hedabideetan gaiztoa bethi gizona? Zer dago horren gibelean? Irakur, hedabideetan ezin daiteke imperial violenziaz hitz egin, ez-eta hembrista violenziaz ere. BERRIA egunkarian gauza berbera gerthatzen da. Non dago adierazpenaren askatasuna?
   Federico Krutwig jauna mespretxatu duzu. Ni mespretxatzea onhartzen dut, baina bera ez. Euskaltzainikan haundiena izan da, bere bekatu eta bertute guztiekin. Resurrección Azkue jauna baino haundiagoa. Ea noizbait Federico Krutwig jauna gainditzen dugun…
   Galder González jauna, zure idazkiarekin emotional xantaia egin nahi izan badidazu, bada jai duzu. Galdera da: Statuari bai? Statuari ez?
   Tick! Tock! Tick! Tock! Tick! Tock!
   Post Scriptum: hau izkiribatu nuen BERRIA egunkariko eztabaidagunean:
   “Niri BERRIA egunkariak ahoa itxi egin dit. Zentsura ideologiko bat izan da. 2011-2012 ikasturte hasieran BERRIA egunkariak hiru artikuluz osatu sorta baten lehen bi aleak zentsuratu zizkidan. “Errepublika”, “Amazonia denda” eta “Kolonia” artikuluak izan ziren. Hirugarrena ez ziezadaten argitara eskatu nuen. 2012-2013 ikasturte hasieran “Beti” artikulua igorri eta hau ez argitaratzekotz eskatu nuen. Horrela, idazki baten bidez BERRIA egunkaria den hedabidearekin harremanak etetea erabaki nuen. Idazkiotan guztiotan hitzak neurtu nituen, baina zentsuratu ninduten. Tamalez, egoerak okerrerat egin du. Gure gizartea mediokreagoa, henbristagoa eta kolonialistagoa da. Ezin daiteke emakumeak gizonari eragiten dion tratu txarrei buruz idatzi. Milaka emakumek milaka gizon maltratatzen dituzte. Azkenean, erasoak, biolazioak eta hilketak probabilitate kontuak dira. Badirudi ezen systema gauza hauek gerta daitezen egokituta dagoela. Generozko biolentziak ilargiaren alde iluna du. Alde ilun hori ezin daiteke aipatu. Tratu txarrak pairatu dituen gizonak autozentsura burutu behar du, sarri emakumeak eragin maltratua barregarritzat jotzen baita. Sentsibilizazio sozial guti dago. Gizartean, hezkuntzan edo hedabideetan maskulinitatea kriminalizatu, psykhiatralizatu eta desmaskulinizatu egin behar da. Gero gerokoak: zerraldo bat, bi, hiru, lau, bortz eta abar. Emakumeek ez dute entzun nahi ez dutena entzun nahi. Nik, jada, gauza batzuk ikasi ditut. Niretzat emakumea ez da gizonaren berdina, ez-eta eskubideen nahiz betebeharren garapenean ere. Ni ez naiz emakumeez fido. Emakumea gizonaren etsaia da. Niregan emakume batek dominazio maskulinoa aurkituko du. Noski, berak horrela nahi izanez gero. Borondate kontua da. Sabai gardena hor dago, eta egia da. Emakumea ez da gauza aunitz ulertzekotz gai. Agian, intuizio maskulinoa da. Emakumeak gaiztoak, zitalak eta mukerrak dira. Onak izaten irakatsi behar zaie. Zakurrak bezatzen diren bezala. Ongi egin, eta oparia dago. Gaizki egin, eta zigorra dago. Emakumeak gauza aunitz ongi egitekotz prestutasuna, iaiotasuna eta ahalmena du. Honetarakotz erabili behar dira. Motzean erratekotz: hau, hori eta hura. Beti ere, bazterrak nahasi beharrean, ordena. Emakumearen guztia faltsua iduritzen zait. Niretzat izadia eta emakumea bat ethortzen dira. Niretzat kultura eta gizona bat ethortzen dira. Kultura izadia ulertuta eraiki behar da. Izadia kulturaren bidez hezi, eraldatu eta dominatu behar da. Kultura egokiaren garatzea. Onda, ederra eta argitsua. Borondate kontua da.”

 • Barkatu, hori ez Krutwigera. Federikok lehen euskara batuan idazten zuen, nafarreraz, adibidez honetan:

  “Euskalherriaren garhaipen historiko bat hospatzen den egun batetan finkatu behar lizateke. Neure aburuz hunelako fetxa historikoa Euskalherrian, Orstaroaren 15/a izan da, noiz euskaldunek Frantziaren harmada Orreagan suntsitu bait zuten. Euskaldunen viktoria hau mundu osoan ezagutzen da. Eta hunela kanpotar iainko baten heriotza ta phizteaz xinta-mintaka egoitearen ordez, euskaldunek, beren herrirat kanpotar iainko hori ethorri baino lehen, beren Historian iaraietsi duten ekhintza nabusiena ta ezagutuena hospa lezakete. Hunen araura flamenkoek bere nazional jaiaz, Kortijken frantsesen kontra irabazi zuten “urrhezko ezporen bataila” hospatzen dute, eta Alemaniko patriotek beren nazional jaia bezala germanoek Arminius buruzagiaren manupean Varusen legioneak deuseztu zituzten eguna dute.”

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-12 16:34

   Agur Xuxen jaun edo anderea:
   Nondikan lortu duzu textu hori? Zergatikan ez dute euskal argitaratzaileek argitaratzen? Ba al zenekien ezen Federico Krutwig jaunaren textuak omissionez bai Frantzian bai Espainian debekatuta daudela? Zergatikan?

 • XUXEN-XUXEN 2013-07-11 22:15

  Federico Krutwigek bere bidea egin zuen:

  “Bainan hemen gauza guztien aurrean begiratu behar generaukeo gaur egunean dagoen arrisku handiari. Ezen gaur egunean, “geniu” alferren epokhêan bizi bait gara, zeinei dirudienez gauza guztiak hekiei zerutik erorten bait zaizte. Hauk’ euskaraz’ gure culturan egonikako tendentiak nolabait errepikatu ordez, ethorten zaizkigu cantatzen soilik hispaniaraz itzulitako soinuez, zeren gure casuan hemen dagoen culturgabezia delata, gure cultur kykloaren literatura gorenak ere ezagutzen ez diren, eta hunat dathorten cultura osoa heikiei bakharrik gaztelauaz eginikako itzulpenen bidez dathorte nola eta hunalako hizkuntzaz baizik irakurten ez bait dute, ezer irakurri zutenean.”

 • “Emakumea bethi egoera ahulean bizi da. Bethi laguntza behar du. Ez da gerretarat joaten. Ez da gartzeletarat joaten. Ez da lan-istripuetarat joaten. Penal Codea zakilaren physiologian oinharrituta dago, eta aluaren physiologiak impunitate osoa du”, “psykhiko gaitzen eragile nagusia matriarkhatua da”…

  Andoni, Bingen, edo Iosu, iraganekoa ote zaren galdetuko nizuke, baina agian galdera da zein iragan alternatibotakoa zaren galdetzea. Edozelan ere, sexismo demente honen aurrean bi alternatiba uzten dizkiguzu: hau idazten duena pertsonaia asmatu bat da (eta beraz gusto txarreko txantxa bat hau dena) edo honelako gauzak idatzi ez ezik pentsatu egiten dituen hezur-haragizko pertsona bat dago hitz horien atzean, eta arazoa askoz serioagoa da.

 • Errazkin jauna, oraingoan berriz gauza bakarrean naiz zurekin ados. Zakila, alua, barrabila eta abar hitz politak direla. Ea noiz gainditzen duzun emakume-gizon dikotomia eta, pertsonak direnagatik ikusten hasten zaren. Bitartean, herriko apaizak baino diskurtso karkagoa izaten jarraituko duzu. Esatea nire seme-alaben ama ni baino ahulagoa dela! Saiakera txiki bat, fiktizioa nahi baduzu, erditzearena eta gero hitz egin ezazu.

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-12 17:18

   Eztabaidatzeke…
   Gomendatzen dizut Esther Margareta Katzen anderearen Der Dressierte Mann liburua irakurtzea…
   Esker aunhitz.
   Izan ongi.

 • DangerMouse 2013-07-12 09:29

  Edo txantxa bat da, edo harrikada latza.

  Dena dela, San Fermineko argazkiari buruz ere zientoka txorrada esan dira, eta, nahiz eta beste kolore batekoa den gaurko teorizazio bitxia, kajoi berean sartuko dut. Kajoia ixteko, noski.

  PD:Jode, kontu honetan ere “colonial” eta letxeak.

 • Amonamantangorri 2013-07-12 17:52

  Hemen aurkitu dut sexu-gerraren gainean Errazkinen beste testu bat: emakumeek gizasemeak kontrolatzen eta alienatzen omen dituzte libidoaren bitartez. Horregatik, adibidez, neskek unibertsitatean nota hobeak ateratzen dituzte: mutilek egun osoa kafetegian musean eta porruak erretzen pasatzen duten bitartean potrotako minez eta frustratuta, neskak lasai eta boteretsu ibiltzen dira fakultateko pasilloetan barna. Holaxe, literalki. Orain dena ulertu dut. https://prod.euskalherria.indymedia.org/eh/servlet/OpenMir?do=getpdf&id=74219&forIE=.pdf

  Zuzeuko editore maiteok.
  Horrelako testuak ez dira “polemikoak”, ez kitzikagarriak, ez iruzkinen atalean eztabaida aberasgarriak sorrarazten dituzten horietakoak; horrelako adreilutzarrak, oro har, nekagarriak dira, web-hedabide honi buruz desilusioa, asperdura, eta azkenean, irakurle galera sortzen ahal dutenak.
  .
  Andoni Errazkin ez dut oraindik aurrez aurre ezagutu, baina makina bat urte badaramatza bere teoriekin karraka ematen. Indymedian argitaratu ditu urteetan zehar bere testu, marrazki eta linkak, gunea erori den arte. Antza, orduan ohitu zen iruzkinen atalean sistematikoki gaiarekin bat ere zer ikusirik ez duten txapak sartzera.
  .
  Hau moztu egin behar da.

  • Andoniren alter egoa 2013-07-12 18:28

   TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK
   BERRIA egunkarian eta bertze toki batzuetan lortu duzue: hemen ere bai?

   • Andoniren alter egoa 2013-07-12 18:33

    Hembrismoa totalitarismo mota bat da…
    hEMBRISMOAK hILTZEN gAITU…
    gERRA GALDU DUZUE…
    anonymoak???
    Zergatikan ni hain korronte kontra banabil, nire izenarekin…
    Eta zuk arrazona baduzu, censuratzekotz eskatzen?
    Gainera, anonymo batekin?
    Orban lilak xingola urdina gogorarazten dit.
    Guztia ezin duzue controlatu…
    jajaja
    jejeje
    jijiji
    jojojo
    jujuju
    STATUARI BAI?
    STATUARI EZ?
    EMAKUMEAK EUSKAL STATUAREN KONTRA AL DAUDE?
    ZERGATIKAN EZ DUTE EUSKAL EMAKUMEEK STATUARI BURUZ HITZ EGITEN?
    EUSKAL HEMBRISMOA COLLABORATIONISMO FO FO FO FORMA BAT AL DA?
    TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK
    Post Scriptum:
    ZUZEUko editore maiteok? Zer emotional xantaia egiten? Baina, zu zer zara amonamantangorri ala crueladevilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-12 18:52

   Agur amonamantangorri jaun edo anderea:
   Zergatikan censuratu nahi duzu nire mezua?
   Nor zara zu bertze baten mezua censuratzekotz eskatzekotz?
   Zer ego-problema duzu?
   Gauza bat da ez gustatzea…
   Baina, bertze gauza bat da censuratzea eskatzea…
   Honek guztiak zure intellectual maila erakusten du. Totalitaria. Dictatoriala. Tyrannikoa.
   Hau ez da moztuko. Hau hasi baino ez da egin.
   Gizona askatu!

 • Andoni Errazkin Beratzadi… Barkatu galdetzea, baina… Benetakoa al zara?

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-16 11:52

   Buddhista perspectivu batetikan, ez; baina, agian, benetakoa bilaka naiteke… zure gogoan.

 • Hummm…egia esan, nahiko ondo dago, ez zait iruditzen beste munduko astakeririk esaten duenik, gertatzen dena da Ezker Abertzale Ofizialekoak politikoki zuzenak direla progrearena egiteagatik, beraz, (mutilak barne) feministak dira eta abar luzea

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-16 11:55

   Bai, Juanpa, Official Ezker Amertzaleak Euskadi Ta Askatasuna condamnatu zuenez gero testosteronea galdu du, eta erabakitzekotz ahalmena. Astindu on baten unea iritsi da.

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-17 12:54

  Eztabaida honetatikan ateratzen dudan ondorio nagusia nabar gizonaren bezaketa mailaren sakontasuna da. Hiruinean atxilotu dituzten guztiak gizonak dira, zer kasualitatea… Gero, Euskadi Irratian, gaur goizean goiz, hainbat nabar emakume Palestinan egon dira palestinar emakumeen egoera aztertzen. Han, Palestinan, gehien hiltzen direnak gizonak dira. Zertarakotz nahi duzue erabili palestinar emakumearen egoera zeuon, nabar emakumeon victimismoa sendotzekotz, ala? Eta israeldar emakumeak, zer?

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-17 13:00

  Gero, hemen, bada emakumearen moral bikoitza. Aldi berean victima eta gero femsub egitea gustatzen zaizue, bethi ere dirua badago tarteko, hala ere, bada dirua tarteko ez dagoenean femsub egitea gustatzen zaion emakumea, bai eta maledom, femdom, malesub, ere…
  Non dago sexual askatasuna? Zer da machismoa? Zer da hembrismoa? Zer da maskulinismoa? Zer da feminismoa? Nola onhar daiteke emakumea ona eta gizona gaiztoa manikeo dikotomia?
  Hypokritak!
  Gero, hembrista aunhitz bere gogoko mutilarekin femsub da, eta mutila gero-eta maledom-agoa gero-eta gehiago gustatu. Arren!
  Hiruineko emakumeei joku hori gustatzen zaie, eta penagarriena da societate batean bizitzea non ere gizonak bethi gosez bizi baitira emakumeek sexuari oikonomiko xantaia agertzen baitiote.
  Injustitia!
  Lehen Eliza, orain Emakunde. Eliza eta Emakunde abolitu.

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-17 13:01

  Ah, eta noski: GIZONA ASKATU!!!

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-17 17:36

  Gai honen inguruan Antichrist filma ikhustea gomendatuko nuke.
  Lars von Trier. Antichrist:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Antichrist_(film)
  Zuzendariaren iritziak biltzen dituen DVDaren gehigarrian zuzendariak aiphamen interesgarriak egiten ditu emakumearen moral bikoitzaren inguruan.
  Eutsi, borrokatu eta irabazi.
  Izan ongi.

 • Andoni. Oso triste ikusten zaizu, gaixoa… ze emakume maitemindu nahi zenun eta ez zintuen onartu? Gauzak argi eta garbi esan zizkizun eta ez dituzu onartu nahi? Zer gertatu zen, kontaiguzu eta barneko min hori behingoz atera. Eta ikasi, maitatzen ikasi. Lehengo zure burua eta gero horrenbeste behar duzun emakumearena. Izan ongi.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude