Surferoarena

 

 

Surferoa taula gainean bezala nengoen

lasai

nire olatuaren zain

neurtzen

hau ez

hori ez

hurrengoa ere ez

agertu zinen arte

(hau bai)

indarrez

eta zure gainean jaso ninduzun

ni zutik, ziur

oreka galtzeko beldur barik

pozik

disfrutatzen

aurrera

aurrera

baina instant labur batean

itsasbazterreratu ginen

edo nintzen

zeren zu etorri bezala

desagertu baitzinen

surferoaren olatuaren moduan

JOXEPAREN KAIERA