Oliber Foix

Euskaraz… kaka!

Euskaraz... kaka! - Aurkikuntzatxo bati buruz... Euskarazko hitz batzu aipatzen dira 1582ko gaztelerazko filosofia liburu batean: "aita", "ama, "kaka"...Ez dut ikusten datu hori ezaguna denik, b...