Maitane Puebla

Ikus-entzunezko komunikazioa, Mondragon Unibertsitatea