Josu Lavin

Josu Lavin

NAFFARRERA

Joan Perez de Betolaça

Joan Perez de Betolaça XVI. mendeco laur idazleetaric, ceinen obra iritsi baitzaicu, bi içan dira Joan Perez icenecoac (bata Laçarragacoa eta gaur dakargun bercea, Betolaçacoa), biac arabarrac et...

74000 hiztegi sarrera

74000 hiztegi sarrera Hurrengo estekan bi dokumentu ikusiko dituzue: >>> 74000 hiztegi sarrera Bata da euskarazko 74000 hiztegi sarrera (edo azpisarrera) txt UTF-8 formatoan, eta, berr...

HIKA: noka & toka

HIKA: noka & toka Euskaltzaindiak finkaturiko adizki alokutibo guztiak ordenatu ditugu alfabetikoki oso modu praktiko eta erabilgarrian: >> HIKA: noka & toka ... HIKA: noka & t...

Oihenarteren neurthitzac

Oihenarteren neurthitzac 1657. urthean Arnaud Oihenartec poema ejer hauec escaini cerauzquigun: >>> Oihenarteren neurthitzac Naffarreraz eçarri ditugu eta oharrac eransi hitz eta erra...

Axular naffarreraz

Axular naffarreraz Axular berria dakarquiçuegu oraingoan. Axularren GUERO liburua naffarreraz, hau da, naffarrera standard unificatuan emana. >>> AXULAR BERRIA     ...

Leiçarraga berria

Leiçarraga berria >>> LEIÇARRAGA OSSOA prestatu ondoren, non bi tomoen facsimileac ahalic eta cehatzenic transcribatzen saiatu bait gara, orain LEIÇARRAGA BERRIAri ekinen deraucogu, ceine...

Catechismea

Catechismea Leiçarragaren bi tomoetan hirur documentu errepicatzen dira: Catechismea, Regueri eta Confessionea. Lehen tomoco hirur documentuac: >>> catechismea I Bigarren tomoc...

Ivan de Tartas

Ivan de Tartas Ivan de Tartas idazle çuberotarraren bi obrac ekarcen ditugu oraingoan. Aurrenic jpg formatoan: >>> Onsa hilceco bidia >>> Arima penitentaren occupatione de...

Axular eta Leiçarraga ossoric

Axular eta Leiçarraga ossoric Aurreco postean, Leiçarragaren obra guztiac bilcen dituzten bi tomoac escaini derauzquiçuet JPG formatoan. Oraingoan, alde batetic, Axularren GVERO liburua aurkezt...

1571. Hirur Leiçarraga hirur.

1571. Hirur Leiçarraga hirur. Jean-René Etchegaray, Baionaco Auçaphez jaunaren editione çucendaritzapean den bilketa.eus webgune alde orotaric bikainean, eta concretuqui HEMEN, 1571co Leiçarraga...

Peru Abarca

Peru Abarca Leku honetan Peru Abarcaren escuizcribuaren PDFa descargatu ahal duçue. Originaletic scanneatu dut eta çuei escaini. Azcue eta Krutwig jaunen eritziz hauxe da Moguelen escuizcrib...