Josu Lavin

Josu Lavin

NAFFARRERA

2021: Naffarrerac 450 urthe

2021: Naffarrerac 450 urthe - Naffarrera fincatu cela' 450 urthe betheco dira 2021. urthean. Lehen euscara batua fincatu çutenac Joannes Leiçarraga eta bere collaboratzaile taldea (Sanz de Tartas,...

EU NA hizteguia

EU NA hizteguia - Euscara-Naffarrera hiztegui handia aurkezten derauçuegu gaurcoan: 133.248 sarrera eta azpisarrera ditu, non alphabetizatu baitira adizqui guztiac ere. Descargatzen ahal d...

Cantabria Bizcaian

Cantabria Bizcaian - Orain aithorcen ausartuco garen eguia hau' realitate hutsa içan da sei mende lucetan, XII. mendetic XIX. mendera arte. 1707. urtheco mappa honetan ikusten ahal dugu nola (gau...

On Quixote Manchaco

On Quixote Manchaco - ON QUIXOTE MANCHACO (2010-2012) Miguel de Cervantes-ec gazteleraz idatzia Enneco Iñarrondoc euscaratua. http://www.onkixotemantxako.eu/ Enneco Iñarrondo jaunac (Kepa B...

Olençaro

OLENÇARO - Anaiarreboc! Nebahizpoc! Ni Olençaro nauçue. Ni Euscal Herri orotaco Olençaro. Ni Olençaro nauçue: atzoco, egungo eta biharco ophariac dakarzquiçuena. Atzo sua nerauçuen...

Euskal aditzaren giltza

Euskal aditzaren giltza - Euskal aditzaren giltza ... Alde eta aldi guztietako euskara kontutan hartuz, hemen aurkezten den euskal aditz sistema sinpleki egoki, perfektu, oso, koherente eta e...

Jean Pierre Arbelbide

Jean Pierre Arbelbide - Jean Pierre Arbelbideren hirur obra HEMEN  iracurcen ahal dituçue Jean Pierre Arbelbide jaunaren hirur obra: Bokazionea edo Jainkoaren Deia 1887, Lille ...

etor baledi = etorriko balitz

etor baledi = etorriko balitz - Euskara Batuaren Eskuliburuan irakurri ahal dugu irudiko testua: EROS BADEZA eta JOAN BANADI formak ez dira behar bezala irakatsi azken 50 urte honetan. Logikoa...

Leonor, Vianaco Princessa

Leonor, Vianaco Princessa - Leonor, Vianaco Princessa Asturiaseco Princessa den Leonor de Borbón y Ortiz-en 13. urthebethetzea da gaur. Mundu guztiac daquiqueenez, Asturiaseco Princessa da Espai...

Naffar Translator

Naffar Translator - Naffar Translator programma berriac batueratic naffarrerarat automaticoqui itzulcen daqui. Idatzi edo itsatsi (Ctrl+V) nahi duçun batuerazco textua ñir ñir eguiten duen punctu...

Adizki ordezkatzailea

Adizki ordezkatzailea - Ondoko programaren bidez batuerazko adizki laguntzaileak naffarrerazko adizki baliokide bilakarazten dira: Ortografia Euskaltzaindiaren gomendioen araberakoa da. Testu...

Jean d’Arambillaga

Jean d'Arambillaga - 1684. urthean Ahetzen sorthurico Jean d'Arambillaga jaunac ondoco liburu ejerra opharitu ceraucun. >>> Jesu Christoren Imitationea Ciburun içan cen aphez gure ida...

Etienne Lapeyre

Etienne Lapeyre 1891. urthean Etienne Lapeyrec Credo obra escaini ceraucun: >>>CREDO pdf Duela urtheric asco computerizatu nuen liburu hau, ceina baita interneteco cembait lekutan aurkitze...

Joannes Haraneder

Joannes Haraneder Hirur obra eder utzi derauzquigu Joannes Haraneder jaunac. Haietarico bat oraindaino ez da seculan digitalizatu. Hona hemen obra honen lehen editionea PDF formatoan: >>>PH...

Basilio Joannategui

Basilio Joannategui ESCUARA [Urruñaco bestetan saritua, 1902] Escualdun ezten jendea, erdaldun bat izan dadiela errenguraric eta acholaric gabe gure mintzaira maiteaz, eluke horrec gauza handiric ...

Naffar paradigma verbalac

Naffar paradigma verbalac - Naffar aditz lagunçailea aurkezten derauçuegu oraingo honetan. >> PARADIGMA VERBALAC Orain garbira passatu ditudan paradigma hauec Federico Krutwigen material in...

Christobal de Harizmendi

Christobal de Harizmendi 1660. urthean, Bordelen, Christobal Harizmendic arguitara eman çuen Ama Virginaren Hirur Officioac iceneco liburua. . . Gaur, 357 urthe beranduago osso ossoric ...

GERO Euskara xumean

GERO Euskara xumean - Patxi Salaberri Muñoa jaunak Axularren GERO liburua dohainik eskaintzen digu ondoko webgune berri honetan: >>> GERO Euskara xumean . Hona hemen, batuerazko ...

Naffar Hiztegui Orocorra

Naffar Hiztegui Orocorra - Naffar Hiztegui Orocorra aurkezten derauçuegu: >>> NAFFAR HIZTEGUI OROCORRA Alde batetic, euscal hitzen corpus publico handiena incorporatzen du... Eta...

Naffar elheac

Naffar elheac > >>> 1000 naffar elhe berheci aiphagarri · aiphamen · aiphatu · aiphu · aitaguinharreba · aitasso · aithor · aithorle · aithormen · aithortu · akelarre · aker...

Pentsamenduaren Klasikoak

Pentsamenduaren Klasikoak > Ondoko lekuan: >>> KLASIKOAK BILDUMA Pentsamenduaren Klasikoak lortu ahal ditugu. 130 liburu badira ere, 105 baino ezin dira deskargatu. 105 hauek bildu d...

Zeniezadake

zeniezadake HEMEN ikusi ahal duzue zenbat aldiz erabili den ZENIEZADAKE adizkia gure 496 klasikoen artean: Guztira izan dira... 0 aldiz. Hau da, behin ere ez, ia 500 liburu horietan!!! Baten ba...