Endakoak

Manifestu Korporatibista

Manifestu Korporatibista - Kristaua, foruzalea eta euskalduna zen euskal gizartea XIX. mendean, hau da, etnikoki eta espiritualki kohesionaturik zegoen Estatu propiorik eduki ez arren, eta batasun ho...