Andoni Etxarri

Euskal-frantsesa?, galdetzen didate. Euskal-espainola?, galdetzen didate. Normala, mugakoa bainaiz, Hendaiakoa, gure guraso iheslarien semeetako bat. Horregatik erantzuten diet denei: euskal-alemana naizela, izatekotan. Ni jaio nintzenean, alemaniarrek agintzen baitzuten hemen.

Hendaiako berri

Hendaiako berri -  Sallaberry Hendaiako auzapezaren zerrendan ageri naiz, gainerako hautagaien artean. Udal hauteskundeei buruzko ene ikuspegia agertu nahi dizuet idatzi honetan, batez ere, twitterr...