Bilatu: Joannes Leiçarraga

Leiçarraga berreditatua

Leiçarraga berreditatua - Joanna eta Joannes, Joannes eta Joanna, Joanna de Albret eta Joannes de Leiçarraga: bi haundi, bi erraldoi, bi gigant. Bata bercea gabe ecina. Biac batera... ahala: ...

Leiçarraga 2021 epub dohainic

Leiçarraga 2021 epub dohainic - Joannes Leiçarragaren 450. urtheurrena dela eta, haren obra escaini nahi dugu formato differentetan. Gaurcoan obra guztien e-liburua dohainic escaini nahi derau...

Naffar Translator Berria

Naffar Translator Berria -  Naffar Translator orain leku berrian eduquiren duçue. Orain arte euscal textuac automaticoqui passatzen bacituen batueratic naffarrerarat, hemendic aitzinat euscal ...

Irailac 24

Irailac 24 - Egun, irailaren edota buruilaren 24ean 450 urthe bethetzen dira Joannes Leiçarragac eta bere laur lanquideec Testamentu Berria eta berce obra ttipiago batzuc arguitarat eman cituztela....

tyranno

tyranno - Joannes Leiçarragac familia honetaco hirur hitz erabili cituen: tyranno, tyrannia eta tyrannizatu Variant hauec ere eçagutu ditugu: tyran = tyranno tyrant = tyranno Batueraz tirano mo...

terrible

terrible -  Mt 8:28 Eta iragan cenean berce aldera, Gergesenén regionera, aitzinera ethorri içan çaizcan bi demoniatu thumbetaric ilkiric, gucizco terribleac, hambat non nehor ecin iragan baitzai...

Hica: toca & noca

Hica: toca & noca - Aztertu nahi diagu/dinagu hemen Joannes Leiçarragac eguiten duen hicaren erabilera, bai toca, bai noca moldeetan. Baten bat orhoit daitequeenez, badugu prest Hitano au...

2021: Naffarrerac 450 urthe

2021: Naffarrerac 450 urthe - Naffarrera fincatu cela' 450 urthe betheco dira 2021. urthean. Lehen euscara batua fincatu çutenac Joannes Leiçarraga eta bere collaboratzaile taldea (Sanz de Tartas,...